sty 22

Wypalenie zawodowe

Bibliografia w wyborze za lata 2000 – 2009

1. Aby światło nie zgasło – czyli jak zapobiegać zespołowi wypalenia zawodowego / Renata Bibik. // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 9, s. 1 – 4.

2. Christiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego : etapy rozwoju / Stanisława Tucholska. // Przegląd Psychologiczny. – 2001, nr 3, s. 301 – 317.

3. Jak Feniks z popiołów czyli syndrom wypalenia zawodowego / Ewa Bilska. // Niebieska Linia. – 2004, nr 4, s. 3 – 7.

4. Jak przeciwdziałać i radzić sobie z oznakami wypalenia zawodowego / Anna Gromańska, Barbara Milewska, Barbara Nowińska-Zera. // Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. – 2003, nr 7, s. 57 – 68.

5. Młodzi wypaleni, czyli ekologia za biurkiem / Joanna Belzyt. // Wychowanie na co dzień. – 2003, nr 10, s. 24 – 25.

6. Nauczyciel wobec agresji w szkole – radzenie sobie ze stresem i obciążeniem psychicznym w kontekście syndromu wypalenia zawodowego (komunikat z badań) / Iwona Górska. // W: Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera. – Warszawa: Wydaw. WSP TWP, 2004. – S. 81 – 107
Sygnatura: 93 549-50

7. Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym: analiza przypadków / Małgorzata Sekułowicz.- Wrocław: Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2005
Sygnatura: 94 735

8. Nie tylko o wypaleniu zawodowym / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 7, s. 48 – 51

9. O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 8, s. 41 – 47

10. Orientacja w sobie i otoczeniu w profilaktyce wypalenia zawodowego / Józef Chwedorowicz. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2004, nr 4, s. 82 – 90..

11. Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej / Jorg Fengler.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000
Sygnatura: 86 623-4

12. Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli a adekwatność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie nauczania zintegrowanego / Iwona Chrzanowska, Joanna Milczarek. // Ruch Pedagogiczny. – 2005, nr 3/4, s. 31 – 46.

13. Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli / Joanna Milczarek. // Ruch Pedagogiczny. – 2005, nr 3/4, s. 47 – 54.

14. Profilaktyka wypalenia zawodowego / Ewa Bilska // Niebieska Linia. – 2008, nr 5, s. 15 – 17

15. Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia zawodowego / Magdalena Ewa Ruszel. // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 195, s. 29 – 31.

16. Skazani na wypalenie? / Jan Chodkiewicz. // Remedium. – 2006, nr 1, s. 21 – 23.

17. Stres organizacyjny i syndrom wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela / Tomasz Grad. // Nauczyciel i Szkoła. – 2004, nr 1/2, s. 32 – 38.

18. Stres w pracy a wypalenie zawodowe / Ewa Proch-Masłowska. // Problemy Narkomanii. – 2005, nr 4, s. 70 – 76.

19. Uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli i możliwości zapobiegania mu / Renata Bibik. // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 12, s. 17 – 19.

20. Work-life balance – jak się bronić przed wypaleniem / Jadwiga Radwańska. // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 38 – 47.

21. Wypalenie zawodowe – mit czy realny problem? / Janina Zawadowska. // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 4, s. 9 – 10.

22. Wypalenie zawodowe / Janina Zawadowska. // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 11, s. 16.

23. Wypalenie zawodowe / Jolanta Wilsz // Pedagogika Pracy. – 2008, nr 52, s. 111 – 122

24. Wypalenie zawodowe / Małgorzata Taraszkiewicz. // Gazeta Szkolna. – 2004, nr 18, s. [IX] wkładka.

25. Wypalenie zawodowe / Małgorzata Taraszkiewicz. // Gazeta Szkolna. – 2008, nr 27, s. 22.

26. Wypalenie zawodowe a stres w pracy / Jerzy Szmagalski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 4, s. 3 – 12.

27. Wypalenie zawodowe czyli Dr Jekyll i Mr Hyde / Maciej Osuch. // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 2, s. 48 – 49.

28. Wypalenie zawodowe nauczycieli / Małgorzata Orłowska. // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 21, s. 15.

29. Wypalenie zawodowe nauczycieli / Violetta Tomal. // Nowa Szkoła. – 2002, nr 8, s. 18 – 24.

30. Wypalenie zawodowe nauczycieli wf – dlaczego warto się nim zajmować? / Katarzyna Pec. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 8, s. 28 – 32.

31. Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego a wypadkowość szkolna / Małgorzata Ostrowska. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 5, s. 13 – 18.

32. Wypalenie zawodowe nauczycieli-pedagogów specjalnych a ich zawodowe kompetencje i pełnione role / Małgorzata Sekułowicz. // W: Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji / Red. Zofia Palak. – Lublin: Wydaw. UMCS, 2008. – S. 83 – 100
Sygnatura: 97 838

33. Wypalenie zawodowe u nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych – próba badań / Anna Kobylańska. // W: Od tradycjonalizmu do ponowoczesności: dyskursy pedagogiki specjalnej / pod red. E.Górniewicz i A.Krause. – Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2002. – S. 299 – 304
Sygnatura: 92 341

34. Wypalenie zawodowe u nauczycieli: psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań / Stanisława Tucholska.- Lublin: Wydaw. KUL, 2001
Sygnatura: 90 725 – 6

35. Wypalenie zawodowe wychowawców / Tomasz Polkowski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 10, s. 29 – 35.

36. Wypaleniu zawodowemu można zapobiec / Karolina K. Walczykowska. // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 1, s. 17 – 20.

37. Z badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego / Katarzyna Pec. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 6/7, s. 28 – 33.

38. Zachowania uczniów podczas lekcji a wypalenie się nauczycieli wychowania fizycznego / Maria Brudnik. // Kultura Fizyczna. – 2008, nr 7/8, s. 23 – 28..

39. Źródła i przejawy wypalenia psychicznego w zawodzie nauczycielskim / Tatiana Rongińska. // W: Pomiar edukacyjny jako kompetencje pedagogiczne. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki US / Pod red. Kazimierza Wenty. – Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001. – S. 165 – 173
Sygnatura: 87 094

Strony internetowe:

Wypalenie zawodowe – przyczyny, objawy i konsekwencje dla funkcjonowania społecznego jednostki. Edyta Starostka
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=245

Syndrom wypalenia zawodowego i metody radzenia sobie z nim. Tomasz Trzciński
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=110

Wypalenie zawodowe. Rozmowa z Joanną Piekarską, psychologiem społecznym.
http://www.pracaizdrowie.com.pl/content/view/135/38/

Czy grozi ci wypalenie zawodowe? /
http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/testy/czy-grozi-ci-wypalenie-zawodowe/

Jak rozpoznać pierwsze objawy wypalenia zawodowego Ewa Sokołowska
http://www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/pe0207_art.pdf

Lenistwo czy poważny problem?- syndrom wypalenia zawodowego. Paulina Głąb
http://www.ipri.com.pl/docs/wypalenie_zawodowe.pdf

Wypalenie zawodowe – czy dotyka każdego z nas? Monika Leśniowska – Marciniak
http://www.pracuj.pl/rynek-pracy-artykuly-wypalenie-zawodowe-czy-dotyka-kazdego-z-nas.htm#top

Wybór i opracowanie:
Magdalena Gutowska
(styczeń 2010)

pixelstats trackingpixel

komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.