lut 10

Wypalenie zawodowe nauczycieli

Książki:

1. Badziukiewicz, Beata : Vademecum wychowawcy. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak” Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2005.
PBP Złotów – sygn. 42006

2. Chrzanowska, Iwona : Wypalenie zawodowe nauczycieli a ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i uczniów o prawidłowym rozwoju na etapie szkoły podstawowej. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2004.

3. Day, Christopher : Nauczyciel z pasją : jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy. – Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
PBP Chodzież – sygn. 45689
PBP Czarnków – sygn. 36689
PBP Piła – sygn. 98007-98008
PBP Trzcianka – sygn. 30407

4. Grzegorzewska, Maria Katarzyna : Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006.
PBP Chodzież – sygn. 45665

5. Pyżalski, Jacek : Kwestionariusz obciążeń zawodowych pedagoga (KOZP) : podręcznik. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.
PBP Piła – sygn. 97887-97888
PBP Złotów – 42710

6. Sekułowicz, Małgorzata : Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym : analiza przypadków. – Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2005.
PBP Piła – sygn. 94735

7. Sekułowicz, Małgorzata : Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną : przyczyny, symptomy, zapobieganie, przezwyciężanie. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.

8. Strycharska-Gać, Berta : Nauczycielu, nie wypalaj się! – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.

9. Szkoła a wypalenie zawodowe : praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego. – Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1999.
PBP Chodzież – sygn. 43054
PBP Czarnków – sygn. 33927

10. Tucholska, Stanisława : Wypalenie zawodowe u nauczycieli : psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań. – Lublin : Wydaw. KUL, 2003.
PBP Chodzież – sygn. 46213
PBP Piła – sygn. 90725-90726

11. Wypalenie zawodowe : psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania / pod red. Heleny Sęk ; aut. Maria Beisert [et al.]. – Poznań : Zakład Wydawniczy K. Domke : Agencja Usługowa „Omega”, 1996 ([s. l. : s. n.]). -

Artykuły z czasopism

1. Bibik, Renata : Uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli i możliwości zapobiegania mu // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 12, s. 16-19

2. Brudnik, Maria : Zachowanie uczniów podczas lekcji a wypalanie się nauczycieli wychowania fizycznego // Kultura Fizyczna. – 2008, R. 62, nr 7/8, s. 23-28

3. Chrzanowska, Iwona : Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli a adekwatność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie nauczania zintegrowanego // Ruch Pedagogiczny. – 2005, R. 76, nr 3/4, s. 31-46

4. Chrzanowska, Iwona : Wypalenie zawodowe i poziom poczucia kontroli nauczycieli i wychowawców pracujących w placówkach ogólnodostępnych // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – 2005, T. 4, cz., s. 441-451

5. Dzierzgowska, Irena : Wypalenie zawodowe nauczycieli : lekcja 7/18 rok szkolny 2006/2007 // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 3, dod. s. I-VIII

6. Grad, Tomasz : Stres organizacyjny i syndrom wypalenia się zawodowego w pracy nauczyciela // Nauczyciel i Szkoła. – 2004, nr 1/2, s. 32-38

7. Mulicka, Iwona : Ocena wypalenia zawodowego nauczycieli w województwie opolskim// Zastosowania Ergonomii. – 2006, nr 1/3, s. 139-147

8. Nogaj, Bernadeta : Twórczość i innowacyjność nauczyciela w profilaktyce zawodowego wypalenia // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – 2007, T. 6, cz.2, s. 225-240

9. Ostrowska, Małgorzata : Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego – a wypadkowość szkolna // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -, 2008, [R.] 55, nr 5, s. 13-18

10. Osuch, Maciej : Wypalenie zawodowe czyli Dr Jekyll i Mr Hyde // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 2, s. 48-49

11. Pec, Katarzyna : Z badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, R. 52, nr 6/, s. 28-33

12. Piotrowska, Maja : Wypalenie zawodowe u nauczycieli a rola wsparcia społecznego // Edukacja Dorosłych. – 2006, nr 1/2, s. 45-56

13. Polkowski, Tomasz : Wypalenie zawodowe wychowawców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, R. 45, nr 10, s. 29-35

14. Poświatowska, Monika : Zespół wypalenia zawodowego u nauczycieli // Wychowawca. – 2006, nr 10, s. 24

15. Sekułowicz, Małgorzata : Analiza wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego – ocena zjawiska // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2006, nr 1, s. 127-138

16. Świętochowski, Waldemar : Poczucie koherencji a wypalanie się w zawodzie nauczyciela // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 2004, [Z.] 8, s. 55-66

17. Tucholska, Stanisława : Ryzyko wypalenia w zawodzie nauczyciela // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 2, s. 95-108

18. Werbińska, Dorota : Wypalenie zawodowe nauczycieli języków obcych : teoria, zapobieganie, perspektywy badawcze // Neofilolog. – 2007, nr, s. 85-90

19. Zawadowska, Janina : Wypalenie zawodowe – mit czy realny problem? // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 4, s. 9-10

20. Zbyrad, Teresa : O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, R. 48, nr 8, s. 41-47

Wybór i opracowanie:
Małgorzata Górska
(luty 2010)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.