lut 16

Rok Odkrywania Talentów

Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów -
wybrana literatura ze zbiorów PBP w Czarnkowie

I. Wydawnictwa zwarte:

Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży / Judy Eby W.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998 sygn. 32683

Jak wychować zdolne dziecko / David Lewis.- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988 sygn. 25478 – 25479, 25476, 25285 – 25286

Kształcenie uczniów zdolnych / Tadeusz Lewowicki.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986 sygn. 22665 – 22667

Ministerstwo Edukacji Narodowej o uczniu zdolnym / oprac. A. Barański, B. Janas-Stawikowska, J. Krypa.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej: Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 1999 sygn. 00200/B

Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Dreszer i Joanny Cieślikowskiej.- Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopenika, 2010 sygn. 37678

Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 2 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer.- Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopenika, 2010 sygn. 37679

Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej Sękowski.- Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000 sygn. 33101

Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. T. 2 / red. naukowa Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 sygn. 36775

Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych. Diagnoza i terapia / Dyrda Beata.- Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000 sygn. 33259

Twórcze wychowanie w okresie dzieciństw / Wall William Douglas. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986 sygn. 23090 – 23091

Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010 sygn. 37721

Utalentowany uczeń i jego wrogowie / Andreas Salcher.- Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2009 sygn. 36911

II. Artykuły z wydawnictw ciągłych:

Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych / Beata Dyrda, Magdalena Piekoszowska. // Wychowanie Na Co Dzień. – 2008, nr 3, s. 14-19.

Dlaczego należy pomagać najlepszym uczniom? / Piotr Jarząbek. // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 1, s. 35-40.

Dzieci zdolne wymagają troski / Chaber – Dądala. // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 9, s. 26-30.

Geniusz specjalnej troski / Julita Wojciechowska. // Charaktery. – 2009, nr 1, s. 36-39.

Inwestycja w uczniowskie talenty / Klemens Stróżyński. // Nowa Szkoła . – 2008, nr 6, s. 14-18.

Jak stymulować twórczą aktywność dziecka? / Danuta Masna. // Nowa Szkoła. – 2006, nr 3, s. 32-35.

Kształtowanie zdolności twórczych w procesie kształcenia / Agnieszka Żłobił. // Wychowanie Na Co Dzień. – 2005, nr 7-8, s. 19-24.

Niezwykłe dzieci w zwykłej szkole / Beata Dyrda. // Problemy opiekuńczo wychowawcze. – 2009, nr 1, s. 6-11.

O niektórych mitach na temat uczniów zdolnych / Maria Ledzińska. // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 4, s. 39-46.

Pokarało mnie geniuszem / Magdalena Marzec. // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 2. s. 67-76.

Porozmawiajmy o uczniach zdolnych / Andrzej E. Sękowski. // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 73-81.

- Pozycja ucznia zdolnego w szkole / Paweł Pindera, Karolina Tomczyk. // Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 18-20.

- Praca z dzieckiem zdolnym / Gertruda Zając. // Życie Szkoły. – 2008, nr 2, s. 45-49.

- Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej / Monika Wieczorek. // Nowa Szkoła. – 2009, nr 6, s. 36-41.

Praca z uczniem zdolnym / Irena Lewicka, Kazimierz Olejniczak. // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 14-15.

Praca z uczniem zdolnym / Anna Piechal. // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 3, s. 27-30.

Profile aktywności twórczej. Intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych / Michał M. Chruszczewski. // Ruch pedagogiczny. – 2009, nr 3-4, s. 27-40.

Rzeczywistość szkolna twórczego ucznia / Elżbieta Misiorna. // Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 5-10.

Szkoła – szansa czy zagrożenie dla ucznia zdolnego? / Wiesława Limont. // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 3. s. 83-93.

Szlifowanie diamentu / Dagmara Ejdys. // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 2, s. 56-59.

Uczeń wybitnie zdolny / Maria Witkoś. // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 18-20.

Uczeń zdolny – dobrodziejstwo czy problem? / Beata Krzywda. // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 51-55.

Uczeń zdolny… niespecjalnej troski / Magdalena Marzec. // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 1, s. 45-54.

Uczeń zdolny w szkole / Justyna Dobrołowicz. // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 95-105.

Uczeń zdolny w szkole / Aleksandra Tokarz. // Nowa Szkoła. – 2004, nr 2, s. 4-13.

Zdolne dziecko / Agnieszka Olczak. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 11, s. 9-13.

Zdolni na wagę… sukcesu szkoły / Urszula Kłusek. // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 11.

Zdolność a uzdolnienie / Ryszarda Bernacka. // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 3-9.

Miejsca Odkrywania Talentów w powiecie pilskim i okolicy

Mukkt Fudokan
Pęckowo
adres: Wieleńska 7 tel.: 510044778
e-mail: kentsui@wp.pl
Opis oferty skierowanej do dzieci zdolnych: Szkolenie dzieci i młodzieży w Karate Shotokan.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Trzcianka
adres: Fabryczna 1 tel.: 672163583
e-mail: poradnia@trzcianka.com.pl
Opis oferty skierowanej do dzieci zdolnych: Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci oraz inteligencji emocjonalnej i umiejętności interpersonalnych.

Fundacja Literacka imienia Agnieszki Bartol
Piła
adres: Kwiatowa 2 tel.: 672132492
e-mail: fundacja_agnieszki@wp.pl
Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół. Opis oferty skierowanej do dzieci zdolnych: warsztaty literackie i dziennikarskie, publikacje najlepszych utworów w antologiach młodych twórców.

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Złotów
adres: Norwida 10 tel.: 673532758
e-mail: oppzlotow1@wp.pl www: http://www.opp.e-zlotow.pl
Opis oferty skierowanej do dzieci zdolnych: Zespoły w POPP : Zespół Mandolinowy ?Frygi”, Szachowe, Hafciarskie, Taneczne, Wokalno-Taneczne, Teatralne, Zdrowego Żywienia, Komputerowe, Wokalno-Muzyczne, Relaksacyjny, Makramy, Robótki Ręczne – Szydełko i Druty Plastyczne.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski
Złotów
adres: Aleja Piasta 26 tel.: 606904765
e-mail: tpdzlotow@wp.pl www: http://www.tpdzlotow.pl
Opis oferty skierowanej do dzieci zdolnych: Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa , ekologii, inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację.

Opracowała:
Monika Fendorf
PBP filia Czarnków

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.