lis 9

Rok Historii Najnowszej

Dla przybliżenia powyższego tematu opracowana została bibliografia, która zawiera literaturę dostępną w zbiorach Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie. Rejestruje zarówno wydawnictwa książkowe jak i artykuły z czasopism i opracowań zbiorowych. Uzupełnieniem bibliografii są wybrane strony internetowe poświęcone historii PRL-u.


?Historia najnowsza Polski 1945 -1989″

Wydawnictwa zwarte:

1. Abecadło Kisiela / Stefan Kisielewski, red. Tomasz Wołek. – Warszawa, 1990 sygn. 26960
2. Alfabet Urbana : od A do Z / Jerzy Urban. – Warszawa, 1990 sygn. 27415 – 27416
3. Bolesław Bierut / Andrzej Garlicki. – Warszawa, 1994 sygn. 31422
4. Budowaliśmy zręby władzy ludowej w pilskiem : wspomnienia byłych członków Polskiej Partii Robotniczej / aut. wyb. Henryk Wandowski. – Poznań, 1978 sygn. 11134
5. Bydgoszcz wczoraj i dziś : 1945-1980 / red. Stanisław Michalski. – Warszawa, 1988 sygn. 25758, 25513
6. Był rok 1945… / Edmund Jan Osmańczyk. – Warszawa, 1985 sygn. 20803
7. Ciężkie lata : wspomnienia / Antoni Korzycki. – Warszawa, 1978 sygn. 15194
8. Czas próby: Wielkopolska 13 XII 1981 – 4 VI 1989 / oprac. Eugenia Dabertowa, Dorota Matyaszczyk. – Poznań, 1989 sygn. 27390, 27386
9. Czerwiec 1956 w Poznaniu : fragmenty przygotowywanej przez autora monografii n.t. wydarzeń czerwcowych w Poznaniu / Antoni Czubiński. – Poznań, 1986 sygn. 22268
10. Czerwiec ’76 : krok ku wolności / oprac. Sławomir Stępień, red. Anna Piekarska, Małgorzata Strasz. – Warszawa, 2002 sygn. 36549
11. Dekret PKWN [Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego] o reformie rolnej / oprac. Władysław Góra. – Lublin, 1979 sygn. 11919 – 11920
12. Dramatyczne sześć miesięcy : od Rządu Tymczasowego RP do Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (styczeń czerwiec 1945 r.) / Longin Pastusiak. – Toruń, 1991 sygn. 29872
13. Dzieje polskiej reformy rolnej 1944-48 / Henryk Słabek. – Warszawa, 1972 sygn. 10216
14. Dzień wczorajszy / Jan Kantyka, Andrzej Konieczny. – Katowice, [1981] sygn. 14196
15. Geneza i pierwsze lata Polski Ludowej : 1944-1949 / Władysław Góra, Karol Grünberg. – Warszawa, 1985
sygn. 26519 – 26520
16. Granica morska PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] 1945-1950 / Henryk Kula. – Warszawa, 1979
sygn. 12110
17. Granica pokoju : Zgorzelec 1950-1985. – [Warszawa], 1985 sygn. 28954
18. Grudniowe wdowy czekają / Zbigniew Branach. – Londyn, 1990 sygn. 30655, 28459 – 28460
19. Grudzień’70 / Jerzy Eisler. – Warszawa, 1995 sygn. 31417
20. Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944-1975 / Andrzej Jezierski, Barbara Petz. – Warszawa , 1980.
sygn. 13004 – 13005
21. Historia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : 1944-1984 : poradnik metodyczny / Stanisław Dobosz. – Rzeszów , 1987 sygn. 25928
22. Kabewiacy w akcji „Wisła” / Feliks Sikorski. – Warszawa, 1989 sygn. 26247
23. Kalendarium polskie : 1944-1984 / Zbysław Rykowski, Wiesław Władyka. – Warszawa, 1987
sygn. 25079, 24725 P
24. Kalendarium Solidarności : 1980-1989 / Marek Pernal, Jan Skórzyński. – Warszawa, 1990 sygn. 27938 – 27939
25. Kardynał Wyszyński : konflikty roku milenijnego 1966 / Peter Raina. – Warszawa, 2000 sygn. 33400
26. Kierunki rozwoju Polski po drugiej wojnie światowej : praca zbiorowa / red. Jerzy Topolski. – Poznań, 1987.
sygn. 23544 – 23546
27. Konfederacja Polski Niepodległej : próba analizy krytycznej / Wiesław Rehan. – Warszawa, 1987.
sygn. 23616 – 23617
28. Konfidenci są wśród nas … / Michał Grocki. – Warszawa , [1992] sygn. 29746
29. Konflikt społeczny w PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] / Władysław Markiewicz. – Poznań, 1983.
sygn. 18048 – 18049
30. Kościół w PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] / Kazimierz Kąkol. – Warszawa, 1985. sygn. 21777
31. Lata decydujących przemian : (szkice z historii Polski Ludowej 1944-1959) / Bronisław Syzdek. – Warszawa, 1980.
sygn. 12939
32. Leksykon opozycji politycznej 1976-1989 / Dariusz Cecuda. – Warszawa, 1989 sygn. 27926 P – 27927 P
33. Ludzie władzy 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991 / Tadeusz Mołdawa. – Warszawa, 1991 sygn. 28721
34. Manifest lipcowy PKWN [Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego] i Deklaracja PPR [Polskiej Partii Robotniczej]. – Warszawa, 1982 sygn. 16265
35. Marzec’68 / Jerzy Eisler. – Warszawa, 1995 sygn. 31416
36. Marzec’68 / Piotr Osęka. – Kraków, 2008 sygn. 36427
37. Miecz i tarcza komunizmu : historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990 / Ryszard Terlecki. – Kraków, 2007 sygn. 36211
38. Między apologią a negacją : kultura ludowa w polemikach 1939-1948 / Jerzy Jastrzębski. – Warszawa, 1987.
sygn. 24245
39. Międzypartyjne stosunki polityczne w Polsce południowo-wschodniej : (lata 1944-1947) / Andrzej Daszkiewicz. – Rzeszów, 1987 sygn. 23866 – 23867
40. Naczelne władze państwowe Polski Ludowej 1944-1979 : skład osobowy i podstawy prawne organizacji i funkcjonowania : według stanu na dzień 30 września 1979 / Tadeusz Mołdawa. – Warszawa, 1979
sygn. 13090 – 13091
41. Narodziny systemu władzy : Polska 1943-1948 / Krystyna Kersten. – Poznań, 1990 sygn. 27382, 27412, 28539
42. Niech się odezwie „Walka Młodych” / Anna Pawłowska. – Warszawa, 1983 sygn. 18326
43. Nieprzewidziane przygody / Józef Kuropieska. – Kraków, 1989 sygn. 26614
44. Noc generała / Gabriel Meretik. – Warszawa, 1989 sygn. 32106, 26784
45. Obozy pracy w Polsce 1944-1950 : przewodnik encyklopedyczny / Bogusław Kopka. – Warszawa, 2002
sygn. 34478 P
46. Odbudowa i rozwój przemysłu polskiego w latach 1944-1949 / Stanisław Jankowski. – Warszawa, 1990
sygn. 27200
47. Od Bugu do Wisły / Władysław Góra. – Warszawa, 1986 sygn. 22714 – 22715
48. Oddali życie w walce o nową Polskę / oprac. Władysław Paryła. – Warszawa, 1987 sygn. 25072
49. Okrągły Stół czyli polski Rubikon / Paulina Codogni. – Warszawa, 2009 sygn. 36921
50. O polską drogę do socjalizmu : dyskusje w PPR [Polskiej Partii Robotniczej] i PPS [Polskiej Partii Socjalistycznej] w latach 1944-1948 / Jerzy Jagiełło. – Kraków, 1983 sygn. 16959
51. O problemie niemieckim : artykuły i przemówienia / Władysław Gomułka ; aut. wyb. Mieczysław Tomala.-Warszawa, 1984 sygn. 19688
52. Pacyfikacja zbuntowanego miasta : Wojsko Polskie w Czerwcu 1956 r. w Poznaniu w świetle dokumentów wojskowych / Edward Jan Nalepa. – Warszawa, cop. 1992 sygn. 29346
53. Październik ’56 / oprac. Marek Jaworski. – Warszawa, 1987 sygn. 24047 – 24048
54. Peereliada : komentarze do słów 1976-1981 / Michał Głowiński. – Warszawa, 1993 sygn. 30642
55. Początki odbudowy kraju i stolicy 1944-1949 / Michał Kaczorowski. – Warszawa, 1980 sygn. 13013
56. Pierwszy z trzech zwrotów, czyli rzecz o Władysławie Gomułce / Jan Ptasiński. – Warszawa, 1983 sygn. 18087
57. Początki władzy ludowej w Wielkopolsce : materiały źródłowe z wielkopolskich archiwów państwowych / red. Stanisław Nawrocki. – Warszawa, 1976 sygn. 09814
58. Podstawowe dane statystyczne o Polsce 1946-1992 / Główny Urząd Statystyczny. – Warszawa, 1989
sygn. 26892 P
59. Polacy internowani w ZSRR [Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich] w latach 1944-1947 / Ireneusz Caban. – Lublin, 1990 sygn. 28199
60. Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski 1944-1949 / Lubomir Zyblikiewicz. – Warszawa, 1984 sygn. 19867 – 19868
61. Polska : [album] / red. Zdzisław Jerzy Bolek. – Warszawa, 1975 sygn. 08794 P
62. Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii : 1945-1948 / Marek Kazimierz Kamiński. – Warszawa, 1991 sygn. 28841
63. Polska Gomułki / Zbigniew Landau. – Warszawa, 1995 sygn. 31332
64. Polska Ludowa 1944-1984 : zarys dziejów politycznych / Władysław Góra. – Lublin, 1986 sygn. 22069 – 22072
65. Polska nad Odrą i Bałtykiem : szkice / red. Stanisław Sierpowski. – Poznań, 1986 sygn. 23020 – 23022
66. Polska – nowy naród : proces formowania się socjalistycznego narodu polskiego / Jerzy Józef Wiatr. – Warszawa, 1971 sygn. 05012
67. Polska Partia Robotnicza : 1942-1948 / Norbert Kołomejczyk, Marian Malinowski. – Warszawa, 1986.
sygn. 22102 – 22103
68. Polska rewolucja : Solidarność 1980-1981 / Timothy Garton Ash. – Warszawa, 1990 sygn. 26940, 26865 – 26866
69. Polska Rzeczpospolita Ludowa : 1944-1974 / Władysław Góra. – Warszawa, 1974 sygn. 07206
70. Polska Rzeczpospolita Ludowa : 1944-1974 / Władysław Góra. – Warszawa, 1976 sygn. 09666 – 09667, 07205
71. Polska w latach 1944-1949 : zarys historii politycznej / Norbert Kołomejczyk, Bronisław Syzdek. – Warszawa, 1971 sygn. 05001
72. Polska w świecie : 1945-1956 / Włodzimierz Tadeusz Kowalski. – Warszawa, 1988 sygn. 25454 – 25455
73. Polska w latach 1945-1956 : wybór tekstów źródłowych do nauczania historii / oprac. Zenobiusz Kozik, Eugeniusz Grzędziński. – Warszawa, 1987 sygn. 24350 – 24351
74. Polska 1976-1982: fakty, zdjęcia, dokumenty / Ryszard Dąbrowski. – Berlin, 1988 sygn. 27391, 27381
75. Polska 1980-1981 : czasy pierwszej Solidarności / Jerzy Holzer. – Warszawa, 1995 sygn. 31431
76. Polski październik ’56 : początek drogi / Maciej Roman Bombicki. – Poznań, 1993 sygn. 30009
77. Polskie ziemie zachodnie / Bohdan Gruchman [et al.]. – Poznań, 1959 sygn. 31626
78. Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne : 1945-1948 / Marek Kazimierz Kamiński. – Warszawa, 1990
sygn. 28255, 26958
79. Porozumienia sierpniowe : nadzieje, realia, perspektywy. – Warszawa, 1983 sygn. 32401
80. Powrót do piastowskich granic / Bogdan Snoch. – Warszawa, 1982 sygn. 15277 – 15278
81. Poza zasięgiem hipnozy / Wojciech Roszewski. – Warszawa, 1986 sygn. 29099
82. Poznań, czerwiec 1956-1981 / Antoni Czubiński. – Poznań, 1981 sygn. 14486 – 14487
83. Poznański Czerwiec 1956 : Relacje uczestników / oprac. Aleksander Ziemkowski. – Poznań, 2008 sygn. 36563
84. Prawda o PAXie i Piaseckim : cykl 16 audycji. – Londyn, 1968 sygn. 30818
85. Problemy rozwoju Polski Ludowej : materiały z sesji naukowej, [Katowice, 24-25 stycznia 1980 r.] / red. Henryk Rechowicz. – Katowice, 1981 sygn. 14976
86. Przed konfliktem – konflikt / Tadeusz Matysiak. – Warszawa, 1986 sygn. 28948 – 28949
87. Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich / red. Władysław Markiewicz, P. Rybicki. – Poznań, 1967
sygn. 31568
88. PZPR 1948-1954 / Benon Dymek. – Warszawa, 1989 sygn. 26335
89. Raport o stanie wojennym / Marek Nowakowski. – Białystok, 1990 sygn. 28752 – 28753, 27896
90. Rapsod polski : rzecz o trzydziestu latach pracy i budowy / Bronisław Dostatni, Jerzy Surdykowski. – Warszawa, 1975 sygn. 08061 – 08062
91. Refleksje nad historią Polski Ludowej / Władysław Góra. – Lublin, 1979 sygn. 11795
92. Rok 1948 / Czesław Kozłowski. – Warszawa, 1988 sygn. 25570 – 25571
93. Ruch ludowy na Ziemi Lubuskiej 1945-1949 / Edward Hładkiewicz. – Warszawa, 1978  sygn. 11292
94. Rządy zbirów : 1940-1990 / Henryk Pająk, Stanisław Żochowski. – Lublin, 1997 sygn. 32890
95. Rzeczpospolita na progu lat osiemdziesiątych / Mieczysław Franciszek. – Warszawa, 1981 sygn. 14343
96. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – IX kadencja. – Warszawa, 1986 sygn. 22376
97. „Solidarność” Wielkopolska 1980-1989 : kalendarium / Eugenia Renia Dabertowa. – Poznań, 1996 sygn. 31280
98. Solidarność : XX lat historii. – Warszawa, 2000 sygn. 33278 P
99. Spotkania z Fejginem : [zza kulis bezpieki] / Henryk Piecuch. – Kościan, 1990 sygn. 27078
100. Sprawcy / Grzegorz Górny, Witold Pasek, Wojciech Tochman. – Warszawa, 1991 sygn. 28531
101. Sprzeczność prowadzi naprzód / Tadeusz Płużański. – Warszawa, 1984 sygn. 18330
102. Stalinizm / Andrzej Garlicki. – Warszawa, 1993 sygn. 31423
103. Stanisław Mikołajczyk / Andrzej Paczkowski. – Warszawa, 1994 sygn. 31352
104. Stanowisko Polski w sprawie paryskich traktatów pokojowych 1947 r. / Ryszard Zięba. – Warszawa, 1981
sygn. 14622
105. Stan wojenny : fakty, hipotezy, interpretacje : zbiór studiów / red. Arkadiusz Czwołka, Wojciech Polak. – Toruń, 2008 sygn. 36754
106. Stosunki polityczne w Wielkopolsce 1945-1950 / Andrzej Choniawko. – Poznań, 1980 sygn. 15521, 12981 – 12982
107. Stosunki polsko-włoskie 1944-1989 / Grażyna Bernatowicz. – Warszawa, 1990 sygn. 28655
108. Szczeciński sierpień 1980 / oprac. Andrzej Babiński, Janusz Sokalski, Zdzisław Sośnicki. – Szczecin, [1980]
sygn. 34229
109. Towarzysze zeznają : z tajnych archiwów Komitetu Centralnego : dekada Gierka 1970-1980 w tzw. Komisji Grabskiego / Zbigniew Błażyński. – Warszawa, 1990 sygn. 27387 – 27388
110. Trudny start : z dziejów Polski Ludowej 1944-1947 / Władysław Góra. – Warszawa, 1985 sygn. 20740
111. „TUN” Tatar-Utnik-Nowicki / Jerzy Poksiński. – Warszawa, 1992 sygn. 30147
112. U progu Polski Ludowej 1944-1945 : udział wojska w tworzeniu administracji i odbudowie gospodarki narodowej / Zdzisław Misztal. – Warszawa, 1987 sygn. 24012
113. Ustrój polityczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / red. Tadeusz Fuks, Adam Łopatka. – Warszawa, 1981.
sygn. 15914
114. Utopia nad Wisłą : historia Peerelu / Antoni Dudek, Zdzisław Zblewski. – Warszawa, 2008  sygn. 36739
115. U źródeł walk z podziemiem reakcyjnym w Polsce / Tadeusz Walichnowski. – Warszawa, 1980  sygn. 13077
116. U źródeł walk z podziemiem reakcyjnym w Polsce / Tadeusz Walichnowski. – Warszawa, 1987  sygn. 23783
117. Walka o kształt powojennej Polski : (lipiec 1944 luty 1947) / Henryk Rechowicz. – Warszawa, 1987
sygn. 24064 – 24065
118. Weryfikacja narodowościowa na Ziemiach Odzyskanych / Jan Misztal. – Warszawa, 1990  sygn. 28157 – 28158
119. Wielka kontestacja : folklor polityczny w PRL / Wojciech Łysiak. – Poznań, 1998 sygn. 32245
120. Wielkopolska w dwudziestoleciu Polski Ludowej. – Poznań, 1965 sygn. 03553
121. Wielkopolska w okresie stalinizmu (1948 – 1956) / Stanisław Jankowiak. – Poznań, 1995 sygn. 31126
122. Wieża Babel pokoleń / Wojciech Roszewski. – Warszawa, 1985 sygn. 21902 – 21903
123. W obronie władzy ludowej : [wybór wydarzeń z dziejów walk w obronie władzy ludowej w Polsce w latach 1944-1952] / red. Tadeusz Walichnowski. – Warszawa, 1985 sygn. 21572 – 21573
124. W walce o Polskę Ludową : udział Wojska Polskiego w przeobrażeniach ustrojowo-społecznych i gospodarczych 1944-1948 / Henryk Dominiczak. – Warszawa, 1980  sygn. 12984
125. W wyzwolonym Lublinie / Zdzisław Hardt. – Warszawa, 1971 sygn. 07292
126. Wyłanianie elity władzy w Polsce Ludowej a kultura polityczna / Janusz Grell. – Poznań, 1989. sygn. 27455, 27434
127. Wymiary polskich spraw : 1982-1990 / Zdzisław Najder. – Warszawa, 1990 sygn. 28258 – 28259
128. Zarys dziejów polskiego ruchu robotniczego do 1948 roku / Czesław Kozłowski. – Warszawa, 1980
sygn. 14958 – 14959, 12817 – 12818
129. Zasiedlanie i zagospodarowanie Dolnego Śląska w latach 1945-1949 ze szczególnym uwzględnieniem regionu sudeckiego / Jerzy Kociszewski. – Wrocław, 1983 sygn. 17267 – 17268
130. Zbrodnia : sprawa generała Fieldorfa-Nila / Stanisław Marat, Jacek Snopkiewicz. – Warszawa, 1989 sygn. 26779
131. Zdążyć przed Panem Bogiem / Hanna Krall. – Kraków, 2006 sygn. 35953
132. Z dziejów politycznych Polski 1944-1984 / Henryk Dominiczak, Ryszard Halaba, Tadeusz Walichnowski. – Warszawa, 1984  sygn. 19927 – 19928
133. Z dziejów Polski Ludowej : zbiór artykułów / red. Władysław Góra, Janusz Gołębiowski. – Warszawa, 1966
sygn. 03795
134. Zgoda na wyjazd / Agnieszka Wróblewska, Andrzej Krzysztof Wróblewski. – Warszawa, 1989  sygn. 26713 – 26714
135. Ziarna na okopie : finał 1945 : postacie sukcesu / Zbigniew Załuski. – Warszawa, 1980 sygn. 12848
136. Z powrotem w służbie / Józef Kuropieska. – Kraków, 1989 sygn. 26366
137. Z problematyki politycznej, gospodarczo-społecznej Polski i współczesnego świata : wybór tekstów / aut. wyb. Maria Gensler, Elżbieta Krakowiak. – Warszawa, 1986 sygn. 22260
138. Życie z własnego nadania / Władysław Fołta. – Warszawa, 1987 sygn. 23889
139. XX lat Polski Ludowej / [Stanisław W. Balicki et al.]. – Warszawa, 1964 sygn. 03428 P

Wspomnienia, relacje, wywiady:

1. Atlas towarzyski / Janusz Atlas. – Warszawa, [1991] sygn. 28464
2. Byłem sekretarzem Bieruta : wspomnienia z pracy w Belwederze w latach 1945-1946 / Stanisław Łukasiewicz. – Kraków, 1987 sygn. 24291
3. Byłem synem czerwonego dygnitarza … / Antoni Zambrowski. – Piła, 1990 sygn. 27956 – 27957
4. Czasy nadziei i rozczarowań / Mieczysław Franciszek Rakowski. – Warszawa, 1985 sygn. 21227
5. Dziennik internowanego : (grudzień 1981-grudzień 1982) / Jan Mur [pseud. zbiorowy], (Andrzej Drzycimski, Adam Kinaszewski [nazwy]). – Gdańsk, Warszawa, 1989 sygn. 27296 – 27297
6. Edward Gierek – przerwana dekada : wywiad rzeka / Janusz Rolicki. – Warszawa, 1990 sygn. 26909 – 26910
7. Edward Gierek – replika : (wywiad rzeka) : [prawda do końca ...] / Janusz Rolicki. – Warszawa, 1990 sygn. 27526 – 27527
8. Gdańsk Sierpień ’80 : rozmowy / oprac. Andrzej Drzycimski, Tadeusz Skutnik. – Gdańsk, 1990. sygn. 27695, 26942
9. Generał Kiszczak mówi … prawie wszystko / Witold Bereś, Jerzy Skoczylas. – Warszawa, 1991. sygn. 28519
10. Jako i my odpuszczamy / Henryk Nakielski. – Warszawa, 1989 sygn. 26641
11. Jak to się stało / Mieczysław Franciszek Rakowski. – Warszawa, 1991 sygn. 28410
12. Kto kazał strzelać : grudzień ’70 / Barbara Seidler. – Warszawa, 1991 sygn. 28415 – 28416
13. Lech Wałęsa / przedm. Bronisław Geremek. – Gdańsk, 1990 sygn. 27321 – 27322;
14. Lewy czerwcowy : mówią Kaczyński, Macierewicz, Parys, Glapiński, Kostrzewa-Zorbas / Jacek Kurski, Piotr Semka. – Warszawa, 1992 sygn. 29569
15. Listy Wandy i Maryli : jeszcze wojna – ludzie bez ojczyzny : 1941-1958 / Wanda Artwińska, Maryla Starzyńska, aut. wyb., przedm. Kazimiera Treterowa. – Warszawa, 1983 sygn. 18287
16. Mój 1968 po drugiej stronie muru / Umberto Eco. – Kraków, 2008 sygn. 36455
17. Na chwilę spojrzeć wstecz… (1981-1983) / Agnieszka Liwska. – Warszawa, 1984 sygn. 19035 – 19036
18. Nieprzewidziane przygody / Józef Kuropieska. – Kraków, 1989 sygn. 26614
19. Noc generała / Gabriel Meretik. – Warszawa, 1989 sygn. 32106, 26784
20. Polityczni: opowieści uwięzionych w Polsce (1981-1986) / red. Zbigniew Gluza. – Warszawa, 1989 sygn. 27349
21. Polski wariant : od AK do KC / Andrzej Wasilewski. – Warszawa, 1992 sygn. 29728
22. Po wyzwoleniu … : 1944-1956 / Barbara Skarga. – Poznań, 1990 sygn. 34911
23. Poznański Czerwiec 1956 / red. Jarosław Maciejewski, Zofia Trojanowiczowa. – Poznań, 1990  sygn. 27770, 27308 – 27309
24. Prima aprilis, towarzysze ! / Jerzy Urban. – Warszawa, 1991 sygn. 28593
25. Problemy polityki gospodarczej PRL w 25-leciu / Artur Bodnar. – Warszawa, 1969 sygn. 04490 – 04491
26. Przerywam milczenie … : 1939-1989 / Piotr. Jaroszewicz, Bohdan Roliński. – Warszawa, 1991  sygn. 28537
27. Przesłuchanie supergliny / Jerzy Sławomir Mac. Gorzki smak władzy : wspomnienia / Franciszek Szlachcic. – Warszawa, 1990 sygn. 28457 – 28458
28. Stan wojenny dlaczego … / Wojciech Jaruzelski, współaut. Marek Jaworski, Włodzimierz Łoziński. – Warszawa, 1992 sygn. 29282
29. Wiara i wina : do i od komunizmu / Jacek Kuroń. – Londyn, 1989 sygn. 27595
30. Wiara i wina : do i od komunizmu / Jacek Kuroń. – Warszawa, 1990 sygn. 27288
31. W kręgu wywiadów : wybór wywiadów z lat 1980-1984 / Ewa Sabelanka. – Poznań, 1987 sygn. 23765 – 23766
32. Wódz / Jarosław Kurski. – Warszawa, 1991 sygn. 28380
33. Wspominam Poznań : fakty i refleksje / Zbigniew Zakrzewski. – Poznań, 1986 sygn. 22815
34. Wspomnienia ze stulecia / Czesław Bobrowski. – Lublin, 1985 sygn. 20902 – 20903
35. Za kulisami bezpieki i partii : Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa / Józef Światło. – Białystok, 1990 sygn. 27055 – 27056
36. Zanim stanę przed Trybunałem / Mieczysław Franciszek Rakowski, Dariusz Szymczycha. – Warszawa, [1992]
sygn. 29276
37. Zapiski z epoki Beatlesów / Leszek Bugajski. – Warszawa, 1982 sygn. 16698 – 16699
38. Zbigniew Bujak – przepraszam za „Solidarność” / Janusz Rolicki. – Warszawa, 1991 sygn. 28581
39. Z notatnika stanu wojennego / Andrzej Szczypiorski. – Poznań, 1989. sygn. 26506
40. X [Dziesiąty] Pawilon : wspomnienia AK-owca ze śledztwa na Rakowieckiej / Stanisław Krupa. – Warszawa, 1989.
sygn. 26002
41. X [Dziesiąty] Pawilon : wspomnienia AK-owca ze śledztwa na Rakowieckiej / Stanisław Krupa. – Warszawa, 1990.
sygn. 27590 – 27591

Artykuły z czasopism:

1. Bilans PRL-u / Maria Jadczak // Wiadomości Historyczne.- 2004, nr 5, s. 35-41.
2. Biskupi i sekretarze / Antoni Dudek // Mówią Wieki.- 2000, nr 05/00, s. 20-26.
3. Bogusław Śliwa (1944-1989) – duchowy przywódca kaliskiej ?Solidarności” / Marek Kozłowski // Kronika Wielkopolski.- 2007, nr 4(124), s. 68-75.
4. Bolesław Szyszkowski – bohater ?minionej epoki” / Rafał Reczek // Kronika Wielkopolski.- 2007, nr 4(124), s. 61-67.
5. ?Bo mnie jest bardzo przykre życie” – skargi na aparat PZPR z województwa katowickiego w latach 1949-1953 / Adam Leszczyński // Mówią Wieki.- 1996, nr 6(445), s. 53-55.
6. Braterska solidarność / Jerzy Kochanowski // Mówią Wieki.- 1996, nr 10(449), s. 48-50.
7. Co na afiszu towarzyszu? Repertuar teatralny 1949-1955 / Joanna Godlewska // Mówią Wieki.- 1995, nr 7(434), s. 13-15.
8. Cykliczne kryzysy władzy – źródła i konsekwencje / Jerzy Eisler // Wiadomości Historyczne.- 2000, nr 1, s. 1-8.
9. Czarno-białe i biało-czarne czyli o historii najnowszej historii / Andrzej Paczkowski // Mówią Wieki.- 1993, nr 5(408), s. 13-17.
10. Czy PRL była państwem totalitarnym ? / Krystyna Kersten // Wiadomości Historyczne.- 1992, nr 1, s. 5-12.
11. Czy można się rozliczyć z historią PRL ? / Krystyna Kersten // Mówią Wieki.- 1997, nr 2(453), s. 8-13.
12. Dar przyjaźni : pałac z baśni / Anna Rusinowska // Mówią Wieki.- 1995, nr 7(434), s. 10-12.
13. Dokumenty i relacje : młodzież z Biglem / Paweł Machcewicz // Mówią Wieki.- 1996, nr 7(446), s. 39-41.
14. Dokumenty i relacje : sprzątaczka partyjnego sekretarza / do druku przygotował Marcin Zaremba // Mówią Wieki.- 1997, nr 1(452), s. 51.
15. Dokumenty i relacje : urodziny Bolesława Bieruta // Mówią Wieki.- 1993, nr 7(410), s. 50-51.
16. Dokumenty : ?Akcja K” / do druku przygotował Zygmunt Woźniczka // Mówią Wieki.- 1994, nr 3(418), s. 24-26.
17. Drogi i bliski jak ojciec lub brat : Obchody 60. rocznicy urodzin Bolesława Bieruta w Wielkopolsce / Błażej Bubnowicz // Kronika Wielkopolski.- 2009, nr 2(130), s. 61-78.
18. Dysydent i autokrata / Paweł Machcewicz // Mówią Wieki.- 1994, nr 10/11(425/6), s. 70-76.
19. Dziadek Mróz i plan sześcioletni / Dariusz Jarosz // Mówią Wieki.- 1998, nr 10/98, s. 9-12.
20. Działania aparatu bezpieczeństwa w HCP w Poznaniu w latach pięćdziesiątych XX wieku / Tomasz Rochatka // Kronika Wielkopolski.- 2006, nr 4(120), s. 86-104.
21. Działania Stefana Korbońskiego w latach 1945-1947 / Paweł Ceranka // Wiadomości Historyczne.- 2003, nr 2, s. 67-81.
22. Exodus. Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski po II wojnie światowej / Marek Całka // Mówią Wieki.- 1993. nr 2(405), s. 3-10.
23. Filmy Stanisława Barei jako źródło do poznania PRL-u / Anna Tkaczyk // Wiadomości Historyczne.- 2006, nr 1, s. 9-19.
24. Ideologia i odbudowa. Warszawa 1945-1953 /Adam Leszczyński // Mówią Wieki.- 1996, nr 3(442), s. 44-49.
25. Instrukcje pacyfikacji Poznania / Łukasz Jastrząb // Kronika Wielkopolski.- 2008, nr 2(126), s. 65-68.
26. Intelektualiści w Polsce wobec stalinizmu / Krystyna Kersten // Mówią Wieki.- 1996, nr 1(440), s. 41-45.
27. Jajogłowi stachanowcy : Nowa inteligencja 1948-1956/ Hanna Palska // Mówią Wieki.- 1995, nr 7(434), s. 2-5.
28. Jakub Berman – współtwórca podstaw państwa komunistycznego w Polsce (XII 1943-XII 1948) / Robert Spałek // Wiadomości Historyczne.- 2001, nr 3, s. 131-147.
29. Jednostka wobec stalinizmu / Tomasz Ochinowski // Wiadomości Historyczne.- 1994, nr 4, s. 201-211.
30. Kartki na szczęście. Reglamentacja dóbr w Polsce Ludowej / Katarzyna Cegieła // Mówią Wieki.- 2002, nr 4/02, s. 23-29.
31. Kolonie letnie – ideologizacja dzieci młodzieży w latach 1948-55 / Dariusz Jarosz // Wiadomości Historyczne.- 1999, nr 2, s. 65-75.
32. Kościół katolicki i kler w karykaturze / Zofia Heppner // Mówią Wieki.- 1996, nr 2(441), s. 32-35.
33. Kościół w województwie kaliskim w okresie stanu wojennego / Grażyna Schlender // Kronika Wielkopolski.- 2008, nr 3(127), s. 32-43.
34. Krótka kronika świątecznych awarii / Paweł Sowiński //Mówią Wieki.- 1999, nr 5/99, s. 5-9.
35. ?Księża Patrioci” / Bożena Bankowicz // Mówią Wieki.- 1995, nr 10(437), s. 46-50.
36. ?Książeczka wojskowa ? – pieprzę i odsyłam” : z dziejów WiP / Anna Smółka // Mówią Wieki.- 1994, nr 9(424), s. 2-6.
37. Kuchnia szpiegów / Jerzy Kochanowski //Mówią Wieki.- 1996, nr 11-12(450-451), s. 81-87.
38. Likwidacja ?Po prostu” / Bartosz Korkozowicz // Mówią Wieki.- 1993, nr 12(415), s. 46-50.
39. Logika dla SB & MO / Redakcja // Mówią Wieki.- 1994, nr 10/11(425/6), s. 77-81.
40. Mieczysław Moczar / Krzysztof Lesiakowski //Wiadomości Historyczne.- 1996, nr 3, s. 138-150.
41. Migracje ludności a przemiany społeczne w Polsce po II wojnie światowej / Krystyna Kersten // Wiadomości Historyczne.- 1994, nr 1, s. 1-9.
42. Mity i stereotypy w PRL / Jerzy Eisler // Wiadomości Historyczne.- 2004, nr 2, s. 3-24.
43. Najostrzejsza broń demokracji. Przyczynek do dziejów bezpieki w Poznańskiem w latach 1945-1947 /Maciej Kamiński // Kronika Wielkopolski.- 1998, nr 3(86), s. 34-46.
44. Nauka polska 1939-1956 wobec totalitaryzmów / Krystyna Kersten // Wiadomości Historyczne.- 1998, nr 3, s. 140-152.
45. Na traktorze i z lizakiem / Dariusz Jarosz //Mówią Wieki.- 2000, nr 03/00, s. 6-12.
46. Nieboszczyk w służbie partii / Marcin Zaremba // Mówią Wieki.- 1999, nr 11/99, s. 30-37.
47. Nie tylko w Poznaniu. Opór przeciwko stanowi wojennemu w Poznańskiem / Arkadiusz Małyszka // Kronika Wielkopolski.- 2007, nr 3(123), s. 47-61.
48. Nowa lista ofiar Poznańskiego Czerwca 1956 roku / Łukasz Jastrząb // Kronika Wielkopolski.- 2004, nr 2(110), s. 39-50.
49. Obóz pracy dla Niemców i volksdeutschów w Lesznie-Gronowie (1945-1950) / Krzysztof Stryjkowski // Kronika Wielkopolski.- 2005, nr 1(113), s. 49-74.
50. Obraz wiejskiego nauczyciela w publicystyce czasopiśmienniczej lat 1944-1955 / Dariusz Jarosz // Wiadomości Historyczne.- 1992, nr 2, s. 85-93.
51. Obrona gmachu Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu w dniu 28 czerwca 1956 roku w relacji Feliksa Dwojaka / Łukasz Jastrząb // Kronika Wielkopolski.- 2007, nr 2(122), s. 15-22.
52. Od pomysłu do komiksu… i co z tego wynikło… // Mówią Wieki.- 2000, nr 08/00, s. 44-45.
53. Okoliczności powstania ?Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej” w 1981 roku i reakcja na nie w województwie kaliskim / Marek Kozłowski // Kronika Wielkopolski.- 2005, nr 4(116), s. 37-44.
54. Okrągły stół – geneza o przebieg / Beata Gacek // Wiadomości Historyczne.- 1993, nr 2, s. 65-73.
55. O mitach, stereotypach i… Żydach w PRL oraz III RP / Jerzy Eisler // Wiadomości Historyczne.- 2005, nr 3, s. 56-58.
56. Opozycja antysocjalistyczna w Kaliszu w latach 1945-1953 / Grażyna Schlender // Kronika Wielkopolski.- nr 3(107), s. 82-89.
57. Ostatni partyzant w Wielkopolsce wschodniej. Rozprawa Urzędu Bezpieczeństwa w Turku ze Stanisławem Przybylakiem, byłym żołnierzem Armii Krajowej / Andrzej K. Piasecki // Kronika Wielkopolski.- 2002, nr 3(103), s. 55-59.
58. O terrorze i represjach stalinowskich mówi profesor Andrzej Paczkowski z Instytutu Studiów Politycznych PAN // Wiadomości Historyczne.- 1993, nr 1, s. 1-21.
59. Pamięć czy historia polskiej kultury popularnej… / Piotr Okulewicz // Wiadomości Historyczne.- 2008, nr 5, s. 5-15.
60. Paryż-Warszawa w apogeum zimnej wojny 1948-1953 / Dariusz Jarosz, Maria Pastor // Wiadomości Historyczne.- 2001, nr 2, s. 67-78.
61. Plotka i pogłoska w Polsce w latach 1949-1953 / Dariusz Jarosz // Wiadomości Historyczne.- 1993, nr 4, s. 193-203.
62. Pod maską ?Solidarności” : reportaż / Jona Andronow // Mówią Wieki.- 1995, nr 9 (436), s. 36-38.
63. Podziemie niepodległościowe w Polsce powojennej / Tomasz Łabuszewski // Wiadomości Historyczne.- 2003, nr 5, s. 4-24.
64. Podziemne obrazy, plakaty i rysunki artystyczne / Wojciech Polak // Wiadomości Historyczne.- 2009, nr 3, s. 5-15.
65. Polityczne i społeczne korzenie ?nowej władzy” 1944-1948 / Andrzej Paczkowski // Mówią Wieki.- 1996, nr 2(441), s. 28-31.
66. Polityka władz komunistycznych wobec kościoła katolickiego 1945-1955 / Antoni Dudek // Wiadomości Historyczne.- 1992, nr 5, s. 274-284.
67. Polska emigracja polityczna 1945-1990 / Andrzej Friszke // Mówią Wieki.- 1993, nr 6(409), s. 38-43.
68. Polska Gierka / Andrzej Friszke // Mówią Wieki.- 1995, nr 2(429), s. 23-28.
69. Polska wobec Powstania Węgierskiego 1956 roku / Janos Tischner //Wiadomości Historyczne.- 1994, nr 1, s. 10-21.
70. Postawy duchowieństwa w województwie poznańskim w ocenie władz państwowych w latach 1948-1953 / Janusz Stefaniak // Kronika Wielkopolski.- 2001, nr 2(98), s. 38-47.
71. Powstanie PZPR w Wielkopolsce – początki systemu stalinowskiego / Stanisław Jankowski // Kronika Wielkopolski.- 1996, nr 1(76), s. 23-32.
72. Poza Placem Defilad / Paweł Machcewicz // Mówią Wieki.- 1993, nr 10(413), s. 2-6.
73. Poznański Czerwiec1956 r. i odwilż październikowa w archidiecezji poznańskiej w świetle dokumentów aparatu represji PRL / Elżbieta Wojcieszyk // Kronika Wielkopolski.- 2007, nr 2(122), s. 5-13.
74. Poznański Czerwiec 1956 roku w świetle prasy centralnej i regionalnej / Michał Kramarczyk // Kronika Wielkopolski.- 2003, nr 2(106), s. 76-86.
75. PPN. Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Z prof. Jerzym Holzerem rozmawia Maciej Podbielkowski // Mówią Wieki.- 1995, nr 4(431), s. 35-38.
76. Prasa katolicka a prasa partyjna w latach 1945-1953 / Janusz Stefaniak // Wiadomości Historyczne.- 1998, nr 2, s. 70-78.
77. Prowadzenie agentury przez wielkopolski aparat bezpieczeństwa w latach 1945-1956 / Sabina Haszyńska // Kronika Wielkopolski.- 2008, nr 2(126), s. 53-64.
78. PRL ze starego albumu / Bogusław Kubisz //Mówią Wieki.- 2001, nr 3/01, s. 48-49.
79. Punkt zwrotny dekady Gierka / Paweł Sasanka // Wiadomości Historyczne.- 2004, nr 5, s. 3-19.
80. Reakcja zachodu na Poznański Czerwiec 1956 roku / Stanisław Jankowiak // Kronika Wielkopolski.- 1996, nr 3(78), s. 31-53.
81. Reperkusje zza perkusji / Jan Zylber // Mówią Wieki.- 1994, nr 9(424), s. 7-10.
82. Rok 1989 / Konrad Knoch // Wiadomości Historyczne.- 2009, nr 3, s. 2-[8].
83. Rozmowa z Jackiem Fedorowiczem i Janem Markiem Owsińskim, autorami komiksu ?Solidarność” – 500 pierwszych dni // Mówią Wieki.- 2000, nr 08/00, s. 36-43.
84. Czy PRL była państwem polskim? // Mówią Wieki.- 1994, nr 10/11(425/6), s. 64-69.
85. Zbuntowana młodzież przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Stygmat marca : rozmowa z Małgorzatą Dziewulską filozofem i reżyserem operowym // Mówią Wieki.- 1994, nr 10/11(425/6), s. 86-93.
86. Spór o gospodarkę PRL (część I) / Andrzej Jezierski // Mówią Wieki.- 1994, nr 1(416), s. 38-42.
87. Spór o gospodarkę PRL (część II) / Andrzej Jezierski // Mówią Wieki.- 1994, nr 2(417), s. 45-49.
88. Spychalski i napalm / Marcin Zaremba // Mówią Wieki.- 2001, nr 8/01, s. 34-37.
89. Stan wojenny po dwudziestu latach – pytania badawcze / Jerzy Eisler // Wiadomości Historyczne.- 2001, nr 4, s. 195-211.
90. Strajk łódzkich tramwajarzy 12-13 sierpnia 1957 r. / Krzysztof Lesiakowski // Wiadomości Historyczne.- 1999, nr 4, s. 193-205.
91. Strajki górników w 1951 r. / Michał Kozak // Mówią Wieki, 1994, nr 1(416), s. 43-46.
92. Strajki w województwie kaliskim w 1980 roku / Grażyna Schlender // Kronika Wielkopolski.- 2004, nr 3(111), s. 48-61.
93. Stronnictwa polityczne wobec ?Wesela” : czy Wyspiański był pisarzem partyjnym? / Rafał Węgrzyniak // Mówią Wieki.- 1993, nr 4(407), s. 34-39.
94. Struktury poznańskiej bezpieki i rola przydana podziemiu w walce z legalną opozycją w latach 1945-1947 / Maciej Kamiński //Kronika Wielkopolski.- 1999, nr 3(91), s. 50-65.
95. Szczecińskie grudnie / Jadwiga Pilecka //Mówią Wieki.- 2001, nr 6/01, s. 46-49.
96. Świnia w komunizmie czyli rzecz o legitymizacji władzy / Marcin Zaremba // Mówią Wieki.- 1993, nr 7(410), s. 52.
97. Toto mania / Piotr Grabarczyk, Robert Rochowicz // Mówią Wieki.- 1994, nr 9(424), s. 50-51.
98. Twórca manipulowany / Andrzej Krajewski // Mówią Wieki.- 2001, nr 11/01, s. 27-32.
99. Upadek Józefa Światły w propagandzie PRL / Mariusz Mazur // Wiadomości Historyczne.- 2005, nr 4, s. 3-11.
100. Upaństwowienie aptek okręgu poznańskiego w 1951 roku / Anita Magowska // Kronika Wielkopolski.- 1994, nr 2(69), s. 28-36.
101. Urodzona w czterdziestym czwartym / Jadwiga Lipońska-Sajdak // Mówią Wieki.- 2001, nr 4/01, s. 50-52.
102. Walka z analfabetyzmem w powiecie Lwówek Śląski i Bolesławiec / Ryszard Lasak //Wiadomości Historyczne.- 2005, nr 2, s. 11-16.
103. Warszawska ?Katanga”. Z dziejów ?drugiego obiegu” 1982-1990 / Maciej Łukasiewicz // Mówią Wieki.- 1996, nr 3(442), s. 50-53.
104. W cenzorskiej rodzinie / Aleksander Pawlicki // Mówią Wieki.- 1999, nr 4/99, s. 10-17.
105. Wchłonięcie PPS przez PPR w Wielkopolsce w 1948 roku / Dariusz Matelski // Kronika Wielkopolski.- 2003, nr 1(105), s. 49-60.
106. Wielkopolska ?Solidarność” 1980-1981 / Krzysztof Rzepa // Kronika Wielkopolski.- 2008, nr 3(127), s. 5-31.
107. Wizerunek Polski i Polaków w latach 1948-1955. W świetle brytyjskich dokumentów dyplomatycznych / Dariusz Jarosz // Wiadomości Historyczne.- 2003, nr 3, s. 131-143.
108. ?Władza ludowa” wobec uroczystości kościelnych w 1966 roku / Hanna Konopka // Kronika Wielkopolski.- 1997, nr 4(83), s. 39-51.
109. Władza w pogłoskach i plotkach 1949-1956 / Dariusz Jarosz // Mówią Wieki.- 1995, nr 7(434), s. 6-9.
110. Władysław Gomułka wobec praskiej wiosny / Jerzy Eisler // Wiadomości Historyczne.- 1998, nr 5, s. 257-273.
111. Wokół milenium 1966 r. / Tadeusz Wolsza // Wiadomości Historyczne.- 2002, nr 4, s. 195-202.
112. Wojewodowie poznańscy wobec przemian społeczno-politycznych w latach 1945-1950 / Dariusz Matelski //Kronika Wielkopolski.- 1996, nr 1(76), s. 5-22.
113. Wojna balonowa / Paweł Machcewicz //Mówią Wieki.- 2000, nr 01/00, s. 20-26.
114. Wojna i jej skutki w świadomości Polaków i Niemców – pół wieku po wojnie / Włodzimierz Borodziej // Mówią Wieki.- 1996, nr 10(449), s. 24-28.
115. Wspomnienia poznańskiego księgarza i wydawcy. Lata 1949-1953 / Jan Jachowski // Kronika Wielkopolski.- 1995, nr 2(73), s. 86-101.
116. Wybory czerwcowe 1989 / Beata Dudek //Wiadomości Historyczne.- 1994, nr 3, s. 143-152.
117. Wybory 1957 roku / Paweł Machcewicz // Mówią Wieki.- 1995, nr 1(428), s. 47-52.
118. Wydarzenia Poznańskiego Czerwca 1956 za rogatkami miasta / Arkadiusz Małyszka //Kronika Wielkopolski.- 2006, nr 2(118), s. 62-81.
119. Zaczęło się w Gdańsku. Solidarność 1980-2005. Bezpłatny dodatek do „Gazety Wyborczej” 21 czerwca 2005. – [Gazeta Wyborcza], [2005]. sygn. 00959/B
120. Z dziejów kościoła katolickiego w epoce gomułkowskiej / Antoni Dudek // Mówią Wieki.- 1994, nr 10/11(425/6), s. 82-85.
121. Zapomniane protesty / Łukasz Kamiński // Mówią Wieki.- 2002, nr 12/2, s. 17-23.
122. Z korespondencji Mieczysława Orłowicza z Franciszkiem Jaśkowiakiem // Kronika Wielkopolski.- 2000, nr 3(95), s. 93-104.
123. Życie codzienne mieszkańców Piły w latach 1945-1955 / Tomasz Wytrążek // Kronika Wielkopolski.- 2007, nr 4(124), s. 43-60.
124. ?Żółte autobusy z niebieskim krzyżem” – szwedzka pomoc charytatywna dla Polski po II wojnie światowej / Arnold Kłonczyński // Wiadomości Historyczne.- 2009, nr 1, s. 15-23.

Materiały metodyczne:

1. Dowcip polityczny w walce. Wybór źródeł z ćwiczeniami dla uczniów gimnazjum i liceum / Melania Sobańska-Bondaruk // Wiadomości Historyczne.- 2001, nr 2, s. 105-109.
2. Krzyk Ojczyzny – scenariusz na rocznicę męczeńskiej śmierci ks. J. Popiełuszki / Tamara Palicka // Wychowawca.- 2009, nr 7-8, s. 20-21.
3. Poznajemy wydarzenia z dziejów PRL-u. Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum / Małgorzata Jurewicz // Wiadomości Historyczne.- 2009, nr 1, s. 48-53.
4. PRL w krzywym zwierciadle… / Ireneusz Komorowski // Wiadomości Historyczne.- 2005, nr 1, s. 31-32.
5. Są w ojczyźnie rachunki krzywd…. Scenariusz przedstawienia z okazji rocznicy polskiego Sierpnia [w:] Za siedmioma zasłonami prawda tkwi. Scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / red. Teresa Król. – Kraków 2004, s. 16-23.
6. Scenariusz warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Bilet w jedną stronę. Marzec 1968 / Bożena Sucharska // Wiadomości Historyczne.- 2009, nr 3, s. 20-31.
7. Walka o kształt ustrojowy Polski w latach 1946-1947… / Stanisław Zając // Wiadomości Historyczne.- 2008, nr 3, s. 6-8.

Strony internetowe:

1. http://www.rokhistorii.men.gov.pl/portal/b_rhn/ – Rok Historii Najnowszej

2. http://www.ipn.gov.pl/ – Instytut Pamięci Narodowej

3. http://www.karta.org.pl/ – Fundacja Ośrodka KARTA

4. http://pkf.ovh.org/ – Polska Kronika Filmowa

5. http://fotohistoria.pl/main.php/ – Serwis fotografii XX wieku

6. http://www.polskaprl.rejtravel.pl/ – PRL w obrazkach

7. http://www.prl.cba.pl/ – Czasy PRL-u, kultura, życie codzienne

8. http://audiohistoria.pl/ –  Archiwum Historii Mówionej

9. http://legendy-prl.pl/ – Wirtualne muzeum PRL-u

10. http://www.prl.muzhp.pl/ – Informacje o powstającym Muzeum PRL-u w Krakowie-Nowej Hucie

11. http://www.muzeumdobranocek.pl/ – Muzeum Dobranocek PRL-u

12. http://www.auta-prl.pl/ – Prototypowe i seryjne auta PRL-u

13. http://www.czas-prl.pl/home.html/ – Zdjęcia, materiały video dotyczące PRL-u

14. http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna/ – Polska opozycja antykomunistyczna 1976-1989

15. http://www.13grudnia81.pl/ – Stan wojenny w Polsce

16. http://www.dzis-nie-bija.org/ – Stan wojenny w Polsce

17. http://stanwojenny.republika.pl/home.htm/ – Stan wojenny w Polsce

18. http://homepage.mac.com/zbigniew/stan_wojenny.htm/ – Fotogaleria stanu wojennego w Polsce

19. http://elfal.com/solidarnosc/ – Internetowe muzeum ?Solidarności?

20. http://www.sierpien1980.pl/ – ?Solidarność? 1980/81

21. http://www.polityczni.sgl.pl/ – Więźniowie polityczni 1981-1989

22. http://www.gomulka.terramail.pl/ – O Władysławie Gomułce

23. http://www.gomulka.terramail.pl/slownik.htm/ – Słownik PRL-u

24. http://www.podziemie.com.pl/ – Publikacje podziemia okresu PRL-u

25. http://www.incipit.home.pl/bibula/ – Bibuła – polskie wydawnictwa niezależne wydane w latach 1976 – 1989

26. http://www.dolinaradosci.pl/pppp/02.htm/ – Pierwszy Przegląd Piosenki Prawdziwej ?Zakazane piosenki`81?

Wybór i opracowanie:
Monika Fendorf
PBP filia w Czarnkowie
(listopad 2009)

pixelstats trackingpixel

komentarze: zamknięte Tagi: ,

Komentowanie wyłączone.