wrz 23

Powiat złotowski wczoraj i dziś

Ważniejsze materiały w posiadaniu Biblioteki Pedagogicznej w Złotowie.
Użyte skróty:
pr – księgozbiór podręczny regionalny
Br – broszury
CD – płyty CD
D – dyskietki
DVD – płyty DVD
G – ikonografia, grafika
K – kartografia
M – zbiory muzyczne
Rm – rękopisy maszynopisy

1. Balcerowiak M.: Przewodnik szlakiem walk 1 Armii Wojska Polskiego o przełamanie Wału Pomorskiego. Piła 1979,
sygn.37004 pr
2. Będkowska H.: Z pionierskich dni w Złotowie. Wwa 2007, sygn.42577 pr, 42676-42676 pr
3. Biblioteka Pedagogiczna w Złotowie 1951-2001. Złotów 2001, sygn.40439 pr
4. Biuletyn Szkolny(Szkoła Podstawowa nr 3 1 września 1987r), sygn. 30447 pr
5. Błauciak J.: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie-cele i zadania edukacyjne. Elbląg 2000,
sygn. 39238 pr
6. Boguty J.: Walki Armii Radzieckiej i Ludowego wojska Polskiego na Pomorzu Zachodnim w 1945 r., Szczecin 1985,
sygn. 37040 pr
7. Bojan-Fijałkowski G.: Losy jeńców wojennych na Pomorzu Zachodnim i w Meklemburgii 1939-1945, Warszawa 1979,
sygn. 17201 pr
8. Bojan_Fijałkowski G.: Prokop M., Śladami żołnierskiej drogi(z dziejów ruchu kombatanckiego na ziemi koszalińskiej). Gdynia 1977,
sygn. 13937 pr
9. Bończa- Bystrzycki L.: Fara złotowska jako wspaniała świątynia w Panu. Koszalin 2002,
sygn. 40440 pr
10. Bończa- Bystrzycki L.: Parafia katolicka Świętej Marii Magdaleny w Zakrzewie (1821-1945). Koszalin 2005,
sygn. 41406 pr
11. Bończa- Bystrzycki L.: Parafia Katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie (1821-1945). Koszalin 2002, sygn.40429 pr
12. Borkowski Z., Borkowski M.: Jastrowie 400 lat królewskiego miasta 1602-2002. Jastrowie 2002,
sygn.40434 pr
13. Brodziak H.: Krajenka- miasto i gmina. Krajenka 2001,
sygn. 40089 pr
14. Brodziak H.: Dawno, bardzo dawno temu…Krajenka 1997,
sygn. 38647-8 pr
15. Borzyszkowski J.: ?Lud polski się nie da…”Ks. Bolesław Domański Patron Polaków w Niemczech(1872-1939). Gdańsk 1989, sygn. 41983 pr
16. Brzezicka M.: Dostępność literatury z zakresu chemii do nauki przedmiotu w Zespole Szkół Elektro-Mechanicznych na przykładzie wybranych bibliotek Złotowa. Elbląg 2003,
sygn. Rm-36 pr
17. Brzeziński W.: Słownictwo krajniackie. Słownik gwary wsi Podróżna w złotowskiem. T.1, Wrocław 1982,
sygn. 21721 pr
18. Buczak E., Gasztold T.: Ruch oporu na Pomorzu Zachodnim w latach 1939-1945. Koszalin 1980
sygn. 23261 pr
19. Buczkowska B.: Mobilność społeczno-zawodowa i terytorialna mieszkańców Złotowa w latach 1874-1914: praca magisterska. Poznań 1992,
sygn. Rm 058 pr
20. Cichy A.: Pilskie. Poznań 1979, sygn. 16620 pr
21. Cebulak W.: Rozwój szkolnictwa w powiecie złotowskim w okresie XX- lecia PRL 1945-1965. Gdańsk 1967,
sygn. 7164 pr
22. Co mi zostało z tych lat. Z Januszem Zakrzeńskim rozmawiała Lidia Stanisławska. Wwa 2006,
sygn. 41945 pr
23. Czajkowski B.: Rodło. Wwa 1975,
sygn. 37943 pr
24. Czarniak A.: Ruch hitlerowski na Pomorzu Zachodnim 1933-1939. Poznań 1969,
sygn. 30847 pr
25. Czechowicz A.: ?Głos Pogranicza” i ?Głos Pogranicza i Kaszub”. Koszalin 1070,
sygn. 9127 pr
26. 40 lat Zakładów Opakowań Drukowanych w Złotowie. Piła 1987, sygn. 30836-9 pr
27. 400 lat Królewskiego Miasta Jastrowia. Jastrowie 2002,
sygn. G/87
28. Dawny Złotów i jego mieszkańcy- podróż sentymentalna. Złotów 2000,
sygn.39186 pr
29. Deryng W.: Żywa historia Jastrowia. Jastrowie 2002,
sygn. 40436,41256 pr
30. Die Kath. Pharkirche… Złotów 1997, sygn. 38414 pr
31. Dulczewski Z., Dolczewski K., Kersten K.: Przeobrażenia społeczne na Pomorzu Zach. w latach 1945-1947. Poznań 1964, sygn. 39280 pr
32. 250 lat Okonka. Piła 2004, sygn. G/88, 89 pr
33. X lat Spółdzielni Mieszkaniowej ?Piast” w Złotowie 1962-1972. Złotów 1972,
sygn. 37051 pr
34. 25 lat Zespoły Mandolinowego ?Frygi”. B.m. 2001,
sygn. 40164 pr
35. Dzikowska E.: Groch i kapusta czyli Podróżuj po Polsce, T.2 Wwa 2005,
sygn. 41527 pr
36. Firfass F.: Działalność narodowa ludności polskiej Buczka Wielkiego i Buczka Nowego w latach 1918-1939. Buczek W.-Słupsk 1985, sygn. 39921 pr
37. Forecka A.: Polski mur. Piła 2003,
sygn. 40636 pr
38. Frela L., Sawicz J., Szylerowska E,: Program edukacji regionalnej dla uczniów I kl. Gimnazjum .Złotowszczyzna-lekcje biblioteczne Słupsk 2001,
sygn. Rm 21 pr
39. Gliniecka M.: Dzieje Szkoły Podstawowej w Radawnicy. Piła 2003,
sygn. Rm-37 pr
40. Gmina i Miasto Jastrowie. Bydgoszcz 2002,
sygn. 40433, 41376-5 pr
41. Gmina Lipka. Krótka historia. Piła 2004, sygn. 41170 pr
42. Gmina Lipka. Mapa. Piła 2002, sygn. K/34 pr
43. Gmina Krajenka. Mapa. Piła 2002, sygn. K/33 pr
44. Gniazdo Wielkopolska 20 drużyna zlotowa ?Krajna” Hufca ZHP Złotów i Piła. Gniezno 2000,
sygn. Br 1497 b pr
45. Górzna 1498-1998. Górzna 1998, sygn. Br 834 b pr
46. Hoffa M. i Z.: Przez krainy Pojezierza Pomorskiego. Wwa 1973, sygn. 13715 pr
47. Informator krajoznawczy. Poznań – Złotów 1960,
sygn. Br 1549 b pr
48. Informator turystyczny. Powiat złotowski. Bydgoszcz 2001,
sygn. 39799 pr
49. Jaroszyk H.: Etapy trudnej drogi. Ze wspomnień działacza polonijnego. Koszalin 1979,
sygn.20825 pr
50. Jaroszyk H.: Praca kulturalno-oświatowa w środowisku ludności polskiej. Koszalin 1979,
sygn. Br 718 b pr
51. Jaroszyk H. Wspomnienia działacza ZPwN. Złotów 2001,
sygn. CD-1/cz.1, CD-2/cz.2 pr
52. Jastrowie. Plan miasta mapa gminy. Piła 2002,
sygn. K/30 pr
53. Jasiek P.: Hymn Krajny(odb.),
sygn. M/17 pr
54. Jelonek J.: Perły Krajny Złotowskiej: krajobrazy, ludzie, zabytki, sąsiedztwa. Złotów 2008,
sygn.42619-42620 pr
55. Jesteśmy Polakami i tego żadna moc nie zmieni. Wielki Buczek 1999,
sygn. Br 859 b pr
56. Kaczmarek K.: Obelnik. Opowieść bartna z pogranicza Krajny. Złotów 2005,
sygn. 41558 pr
57. Kaczmarek K.: Stolemowe znamię. Gdańsk 2008,
sygn. 42688 pr
58. Kalendarium. Przemiany zachodzące w Złotowie od poł. XIX w. do 1939 r.
sygn. Br 711-2 b pr
59. Kaska A.: Pod Jastrowiem i Nadarzycami. Wwa 1974,
sygn. 37054 pr
60. Kęcińska J.: Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772-1920. Gdańsk-Słupsk 2003,
sygn. 41586 pr
61. Kęcińska J.: Mały słownik gwary krajeńskiej. Złotów-Wielki Buczek 2004,
sygn.40877-8 pr
62. Kicman W.: Regionalne odznaki turystyczno-krajoznawcze PTTK woj. pilskiego. Piła 1989,
sygn. 36749 p
63. Kicman W.: Złotów. Bydgoszcz 1988, sygn. Br 568 b pr
64. Klasówka nr 2 (75 rocznica powstania szkoły polskiej w Zakrzewie) Zakrzewo 2004,
sygn. Br 1556 b pr
65. Kloskowski J.: Bank Ludowy Złotów 1902-1992. Złotów 1992, sygn.37631 pr
66. Kloskowski J.: Krajna Zachodnia pod sztandarami ?Rodła”. Bydgoszcz 1987,
sygn. 36750 pr
67. Kocik J.: 60 lat Banku Ludowego w Złotowie. Wwa 1962,
sygn. 38326 pr
68. Kocik J. Rola książki i prasy polskiej na Ziemi Złotowskiej w latach 1923 – 1939. Złotów b.r.,
sygn. Rm -10 pr
69. Kołda H., Rusinowska J.: Działalność polska w latach1918-1939 w Złotowie na podstawie czasopism (?Mały Polak w Niemczech” i inne). Słupsk 1996,
sygn. 40833 pr
70. Kokowski W.: W polskim szeregu. Krajenka 2004,
sygn. 41175 pr
71. Kongres Związku Polaków w Niemczech. Berlin 6 marca 1938. Złotów 2001,
sygn. CD-3 pr
72. Kosiarz E.: Wyzwolenie Polski Północnej 1945.Gdańsk 1967, sygn. 7607 pr
73. Kowalski J.: Czas próby. Wspomnienia nauczyciela z ziemi złotowskiej (1930-1939). Poznań 1965,
sygn. 6146 pr
74. Kownas S., Sienicka A.: Parki, zabytkowe drzewa i rezerwaty województwa koszalińskiego. Szczecin 1965,
sygn. 8198 pr, 31391 pr
75. Kownas S., Piszczek H.: Przewodnik po województwie koszalińskim. Wwa 1972,
sygn. 37947 pr
76. Kozierowski S.: Atlas nazw geograficznych słowiańszczyzny zachodniej. Z.1, Poznań 1945,
sygn. 155 pr
77. Krajenka i okolice w starej fotografii. Chodzież 1988,
sygn. 36751 pr
78. Krajenka. Zarys dziejów miasteczka do 1985 r. Piła 1087,
sygn. 31209 pr
79. Kronika istnienia i działalności śpiewactwa złotowskiego. Złotów 1974,
sygn. Br 469 b pr
80. Królewskie Miasto Jastrowie. Bydgoszcz 2002, sygn. CD-7 pr
81. Ksiądz Patron Bolesław Domański (1872-1939) a tradycje Związku Polaków w Niemczech na Krajnie. Gdańsk-Wielki Buczek 2004,
sygn. 40963 pr
82. Książka i biblioteki w złotowskiem i bytowskiem. Koszalin 1976, sygn. 37950 p, 38327-8 pr
83. Księga Gruntowa domeny złotowskiej 1618-1816. Toruń 2005, sygn.41471 pr
84. Kultura Ziemi Złotowskiej. Poznań 1959,
sygn. 38417 pr
85. Legenda o źródłach Głomii. Podania i legendy Krajny. Pelplin 2001,
sygn. 40070 pr
86. Lehr H., Osmańczyk E.: Polacy spod znaku ?Rodła”. Wwa 1972,  sygn. 9529 pr
87. Leksykon Polactwa w Niemczech. Warszawa- Wrocław 1973, sygn. 13190pr
88. Leśna ścieżka dydaktyczna ?W Dolinie Pięciu Rzek”. Złotów 2003,
sygn.41033 pr
89. Liceum Pedagogiczne w Złotowie 1945-1969. Złotów 2000, sygn. 40419 pr, wyd.2 Złotów 2003,
sygn.42163 pr
90. Ludzie, ziemia, morze. Reportaże o ludziach Ziemi Koszalińskiej. Koszalin 1965
sygn. 36395 pr
91. Łęcki W.: Piła i okolice. Poznań 1979, sygn. 17619 pr
92. Łęcki W.: Piła i okolice. Przewodnik. Wwa 1987
sygn. 29846-7, 31256 pr
93. Łęcki W.: Województwo pilskie. Warszawa-Poznań 1988,
sygn. 36679 pr
94. Łęcki W.: Ziemia złotowska. Poznań 1984, sygn. 24135-24144 pr
95. Łęcki W., Maluśkiewicz P., Wałkowski J.: Wałcz, Złotów i okolice, Poznań 1973,
sygn. 23436 p
96. Łęcki W., Maluśkiewicz P., Wałkowski J.: Wał Pomorski. Przewodnik. Poznań 1980, sygn. 37063 pr, wyd.2 Poznań 1987, sygn. 31079-31081 pr
97. Łosoś A.: Alfabet Szkoły Podstawowej w Kleszczynie. Piła 2004, sygn. Rm 065 pr
98. Łuczyńska B.: Miejsca pamięci narodowej Związku Polaków w Niemczech na Ziemi Złotowskiej. Piła 1988,
sygn.37119-37123 pr
99. Macanko A.: Dzieje Szkoły Podstawowej w Kleszczynie na tle historii regionu. Piła 2005,
sygn.Rm-47 pr
100. Maciąg A.: Działalność narodowo-patriotyczna ks. Dr Bolesława Romańskiego Mankowicz latach 1918-1939. Poznań 1981,
sygn. Rm-11 pr
101. Maćkowicz W.: Wspomnienia polskiego nauczyciela Pogranicza(1893-1976). Toruń 2005,
sygn.41415 pr
102. Mapa tras rowerowych. Rowerem przez lasy powiatu złotowskiego. Złotów 2004,
sygn. K 32,K 39-40 pr
103. Materiały źródłowe do dziejów Ziemi Złotowskiej. Złotów 2001  sygn. 40425-6 pr
104. Miasto i gmina Okonek. Okonek 2005,
sygn. Rm 39 pr
105. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie im. Cypriana Norwida 50 lecie(1947-1997). Złotów 1997,
sygn. 38500 pr
106. Mikołajczak M., Szeremietiew M.: Jakość wód powierzchniowych w zlewni Gwdy na terenie woj. Wielkopolskiego w latach 1992-1998. Piła 1999,
sygn. 39255 pr
107. Na buczkowskich bagnach. Pieśni Krajny z repertuaru zespołu folklorystycznego Krajniacy z Wielkiego Buczka. Złotów 2000,
sygn. 39189 pr
108. Nadleśnictwo Jastrowie. Monografia. Złotów 2004,
sygn.41144 pr
109. Nadleśnictwo Złotów. Złotów 2007, sygn. 42547-8 pr
110. Nafalski J.: Pod sztandarem 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty imienia Jana Kilińskiego. Wwa 1978,
sygn. 16730 pr
111. Nasza historia, czyli co każdy uczeń wiedzieć powinien o Patronie i Głubczynie. Głubczyn 1996
sygn. Rm-24 pr
112. Nauczyciele powiatu Złotów. Zbiór 15 fotografii. Złotów ok.1965,
sygn. G-86 pr
113. Nowak H.: Muzeum Ziemi Złotowskiej(na tle dziejów Złotowa i okolic). Bydgoszcz 2000,
sygn. 39237 pr
114. Niedźwiecki J.: Sztuka ludowa Krajny i Pałuk. Poznań 1980, sygn. 37067-8 pr
115. Obchody 63 rocznicy powrotu ziemi złotowskiej do macierzy – ?Z pionierskich dni w Złotowie”. Złotów 2008, sygn. DVD 5 pr
116. Okonek. Kalendarium historyczne. Okonek 2004,
sygn. 41327-8 pr
117. O ojców mowę. Władysław Brzeziński. Koszalin 2003,
sygn. 40674 pr
118. Osmańczyk E.: Był rok 1945….Wwa 1085, sygn. 26984 pr
119. Osmańczyk E.: Niezłomny proboszcz z Zakrzewa. Rzecz o księdzu Patronie Bolesławie Domańskim. Wwa 1989,
sygn. 35941 pr
120. Osmańczyk E.: Wisła i Kraków to Rodło. Wwa 1985,
sygn. 26020, 25573 pr
121. Pamiętniki nauczycieli złotowskich. Poznań 1964,
sygn. 5995-6 pr
122. 50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Złotowie. Złotów 1995,
sygn.38082 pr
123. 50 lat Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Staszica w Złotowie. Złotów 1995,
sygn. Br 704 b pr
124. 55 lat Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Staszica w Złotowie. Złotów 2000,
sygn. Br 1153 b pr
125. Pella R.: Złotów i okolice. Przewodnik. Poznań 1961, sygn. 4303-5 pr
126. Pieśni żniwne w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego Krajniacy z Wielkiego Buczka. Złotów 2001,
sygn. CD-6 pr
127. Piotrowski P.: Z wędką i plecakiem po pilskiem. Piła 1992,
sygn. 36836 pr
128. Piskorski Cz.: Pomorze Koszalińskie. Wwa 1961,
sygn. 5067, 25599 pr
129. Piszczek H.: Złotów na starej fotografii. Złotów 1997,
sygn. 38413 pr
130. Pogranicze i Kaszuby w latach terroru. Koszalin 1970,
sygn. 30849 pr
131. Pokłosie VI Zjazdu Absolwentów Szkół Przemysłu Spożywczego w Krajance. Piła 1985,
sygn.31210 pr
132. Poniatowska A.: Polacy w Berlinie 1918-1945. Poznań 1986, sygn. 30412 pr
133. Poniatowska A., Liman S., Krężałek J.: Związek Polaków w Niemczech w latach 1922-1982. Wwa 1987,
sygn. 36298 pr
134. Popieles-Szultka B., Szultka Z.: Dzieje Zakrzewa. Koszalin 1974, sygn. 36871, 37072 pr
135. Porbadnik S., Święcicki Z.: Zdobywcom Wału pomorskiego. Wwa 1985,
sygn.37956 pr
136. Powiat złotowski. Bydgoszcz 2002, sygn. 41379 pr
137. Powiat złotowski. Bydgoszcz 2000, sygn. 40069 pr
138. Powiat złotowski. Informator. Bydgoszcz 2004, sygn. 40789 pr
139. Powiat złotowski. Katalog inwestycyjny. Złotów, sygn.1565 b pr
140. Powiat złotowski zaprasza. Piła 1999, sygn.1558 b pr
141. Powiat złotowski. Mapa powiatu. Bydgoszcz 2002 K-28 pr
142. Pozdrowienia ze Złotowa. Pocztówki z lat 1889-1945. Złotów 2007,
sygn. 42223-4 pr
143. Póki my żyjemy- skrawki, szkice, przemilczenia. Film dokumentalny. Złotów 2006,
sygn. DVD 2 pr
144. Program na lata 1969-1973. Złotów 1969, sygn. 37074 pr
145. Program wyborczy Ziemi Złotowskiej. Złotów 1965,
sygn. 37073 pr
146. Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w gminie Miasto Złotów. Złotów 2000,
sygn. RM – 19/pr, Br 1169 b pr, D-1 pr
147. Przeworska Z.: Wśród lasów i jezior. Piła 2003,
sygn. 40441, 41255 pr
148. Przedpielski M., Smoliński S.: Struktura społeczno-gospodarcza ziem zachodnich w latach 1933-1960. Poznań 1964,
sygn. 6001 pr
149. Przyroda województwa pilskiego i jego ochrona. Poznań-Piła 1997,
sygn. 38589pr
150. Przyroda Krajny Złotowskiej. Toruń 2004, sygn. 41034 pr
151. Raport o stanie środowiska woj. pilskiego w 1994r.. Piła 2005, sygn.40568, 40641 pr
152. Raport o stanie środowiska w woj. pilskim w latach 1995-6. Piła 1997,
sygn.38590 pr
153. Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w latach 1997-8. Poznań1999,
T.1 sygn.39103 pr, T.2 sygn.39104 pr
154. Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w r.1999. Poznań 2000,
sygn.39467 pr
155. Regulamin odznaki krajoznawczej ?Wędrownik Krajny”. Sępólno Krajeńskie Złotów 1989
sygn. Br 36749 b pr
156. ?Rolnik” Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Złotowie. Złotów 1981
sygn. 37076 p
157. Roślicki J.M.: Europejczyk spod znaku Rodła. Dobrzyce 1999, sygn.39107-9 pr
158. Rybicki H. Powstanie i działalność władzy ludowej na zachodnich i północnych obszarach Polski. Poznań 1976,
sygn. 36997 pr
159. Rządkowski T.: Rezerwaty przyrody i inne chronione obiekty przyrodnicze w województwie pilskim. Piła 1988,
sygn. 34900-1 pr
160. Sawicz J.: Program edukacji regionalnej dla drugiej klasy gimnazjum; Złotowszczyzna- lekcje biblioteczne, Złotów 2006,
sygn.Rm 49 pr
161. Stober E.: Powiat złotowski. Flatow 1935, sygn. 37959 pr
162. Stan czystości jezior w woj.. pilskim na podstawie badań monitoringowych w latach 1992-1997. Piła 1998,
sygn. 38664 pr
163. 120 lat Towarzystwa Śpiewu im. Św. Cecylii w Złotowie. Złotów 2004,
sygn.41740-41743 pr
164. Spod znaku Rodła: pieśni patriotyczne w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego Krajniacy z Wielkiego Buczka. Złotów 2001,
sygn. CD-4 pr
165. Sprawozdanie z realizacji zadań Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego w Złotowie w l. 1998-2002. Złotów 2002,
sygn. Br 1550 b pr
166. Stacja Hodowli Roślin Scholastykowi. Wwa 1969,
sygn. Br 482 b pr
167. 100 lat chóru ?Cecylia” w Złotowie. Złotów 1984,
sygn. Br 471 b pr
168. Stopień realizacji programu rozwoju oświaty w województwie pilskim i węzłowe kierunki działania na 1977 r. Piła 1977
sygn. Br 87 b pr
169. Studzięcice – Błekwit 70. Chodzież 1970, sygn. 37079, 30850 pr
170. 60[Sześćdziesiąt] lat złotowskiego leśnictwa. Złotów 2007, sygn. 42550-1pr
171. Szkoła polska na Ziemi Złotowskiej. Koszalin 1959,
sygn. 30851, 37960-1, 38296 pr
172. Szkoły jakich nie było. T.3. Koszalin 1982, sygn. 30840 pr
173. Szkoły przemysłu spożywczego w Krajence (1945-1985). Krajenka 1985,
sygn. 31211 pr
174. Szlakiem Złotowskiego Jelenia(12 kartek + płyta). Złotów 2007, sygn. 42596-600 pr
175. Szubka T. Szkolnictwo koszalińskie w latach 1945-1968. Poznań 1970,
sygn. 10073, 36438 pr
176. Śmigielski A.: Województwo pilskie. Poznań 1981,
sygn. 19196 pr
177. Śmigielski A.: Złotów. Poznań 1995, sygn. 37937 pr
178. 30 lat Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Złotowie. Piła 1985,
sygn. Br 472 g pr
179. 35 lat Muzealnictwa w województwie pilskim. Piła 1986,
sygn. 37096 pr
180. Teresa Jakubowska. Toruń 2000, sygn. G 090 pr
181. Trzebiatowski K.: Oświata i szkolnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim w pierwszej połowie XX w. 1900-1939. Poznań 1961, sygn. 4562 pr
182. Uczniowie i absolwenci szkół woj. Koszalińskiego. Koszalin- Poznań 1968.
sygn. 7487 pr
183. Wiadomości o kulturze regionalnej woj. Koszalińskiego. Koszalin 1970,
sygn. 29581 pr
184. Wesele krajeńskie: pieśni obrzędowe w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego Krajniacy z Wielkiego Buczka. Złotów 2001,
sygn. CD-5 pr
185. Wichłacz F. Praca dydaktyczno wychowawcza i kulturalno oświatowa polskiego szkolnictwa w Niemczech. Gdańsk 1975,
sygn. Br 720 b Pr
186. Wincaszek A.: Jedynka od A do Z. SP nr 1 im. St. Staszica w Złotowie. Elbląg 2004,
sygn. Rm 068 pr
187. Województwo koszalińskie. Monografia geograficzno gospodarcza. Poznań 1965,
sygn. 6305 pr
188. Województwo wielkopolskie Mapa. Piła 2001, sygn. K-29 pr
189. Woltmann B.: Kultura fizyczna pod znakiem ?Rodła”. Koszalin 1972,
sygn.10077 pr
190. Wykaz czynnych szkół z uwzględnieniem zatrudnionych nauczycieli wg. stanu z dnia 15.01.1946 r. b.m 1946
sygn. Rm-38 pr
191. Wysokiński J.: Szlakami Wału Pomorskiego. Wwa 1976, sygn.37965 pr, wyd.II Wwa 1980,
sygn. 37083 pr
192. Zagórski Z.: Gwary Krajny. Poznań 1964, sygn.6186 pr
193. Zakłady kształcenia nauczycieli w woj. Koszalińskim 1945-1968. Koszalin 1968,
sygn. 36462, 28207 pr
194. Zielona klasa. Górzna 1998, sygn. Br 835 b pr
195. Zielonym szlakiem przez Złotów czyli opis terenów zielonych Złotowa. Złotów 2005,
sygn. 41662-71 pr
196. Ziemia złotowska. Land von Złotów. Bydgoszcz 2002,
sygn. 40442 pr
197. Ziemia złotowska. Złotów Land von Złotów. Bydgoszcz 2004, sygn. 41254 pr
198. Ziemia Złotowska. Praca zbiorowa pod red. Wojciecha Wrzesińskiego. Gdańsk 1969,
sygn. 8259-60 pr
199. Zientara-Malewska M.: Działacze spod znaku Rodła. Olsztyn 1974,
sygn.10759 pr
200. Zientara-Malewska M.: Wspomnienia nauczycielki spod znaku Rodła. Wwa 1985,
sygn.26106-7, 36000 pr
201. Zientara-Malewska M.: Złotowszczyzna. Łódź 1971,
sygn. 9230-1 pr
202. Zientarski A. Represje Gestapo wobec polskich robotników przymusowych na Pomorzu Zachodnim 1939-45. Koszalin 1949, sygn. 23257-9 pr
203. Ziółkowska A. Szkolny ruch artystyczny w Złotowie w świetle prasy w l. 1945-1984. Bydgoszcz 1985,
sygn. 39998 pr
204. Złotów. Bydgoszcz 1998, sygn. Br 1077 b pr
205. Złotów. Bydgoszcz 1999, sygn. Br 1078 b pr
206. Złotów- informator. Złotów 1993, sygn. Br 630 b pr
207. Złotów i okolice. Złotów 1994,
sygn. 38181 pr
208. Złotów i okolice. Przewodnik. Złotów 2003,
sygn. 40793, 42690 pr
209. Złotów na pograniczu dwóch kultur. Nakło 1997,
sygn. 37356 pr
210. Złotów nasz i wasz. Złotów 2006, sygn. 41746-7 pr
211. Złotów oczami Ericha Hoffmanna. Ludzie, fakty, anegdoty. Złotów 2007,
sygn.42369-70 pr
212. Złotów zaprasza. Złotów 2003, sygn. Br 1551 pr
213. Złoty jubileusz Szkoły Podstawowej w Okonku 1945-1995. Okonek 1995,
sygn. Br 1306 pr
214. Z patriotycznych tradycji Buczka Wielkiego. Zebrał Roman Chwaliszewski. Piła 1983,
sygn. Br 1667 b pr
215. Związek Gmin Krajna zaprasza. Złotów 1994, sygn. 37356 pr
216. Związek Gmin Krajny. Złotów 2001, sygn. Br 1567 pr
217. Życiorys Stefana Kamprowskiego. Złotów 1972,
sygn. RM 053 pr

Wydawnictwa ciągłe:

1. Frąckowiak W.: Problemy polskiej oświaty elementarnej na Ziemi Krajeńskiej w powiatach wałeckim i złotowskim w XIX wieku. ?Rocznik Nadnotecki” 1975 nr 6 s.16-31,
sygn. 14068 pr
2. Kęcińska J.: Katolickie Towarzystwo Młodzieży Polskiej w Wielkim i Nowym Buczku. ?Rocznik Nadnotecki”1998, T.XXIX, s.41-46(odb.)
sygn.1087-8 b pr
3. Kloskowski J.: Polacy w okresie międzywojennym na Ziemi Złotowskiej. ? Rocznik Nadnotecki”1992, T.XXIII, s.23-31,
sygn. 36878 pr
4. Kochanowska J.: Kościół pod wezwaniem św. Trójcy w Buczku Wielkim. Architektura i wyposażenie. ?Rocznik Nadnotecki” 1990, T.XXI, s.9-29,
sygn. 36522 pr
5. Niedźwiecki J.: Bronisław Suchy, rzeźbiarz ludowy i poeta. ?Rocznik Nadnotecki” 1992, T.XXIII s.73-79,
sygn. 36878 pr
6. Niedźwiecki J.: Z badań nad kulturą ludową Krajny Złotowskiej. ?Rocznik Nadnotecki” 1973, T.V, s.117-134,
sygn.10973-5 pr
7. Oleksiński J.: Sylwetki nauczycieli spod znaku ?Rodła”. ?Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1979 nr 3(odb.)
8. Rola Z.: Działalność przedszkoli(ochronek) polskich na terenie powiatu złotowskiego w latach 1927-1939. ?Rocznik Nadnotecki” 1975, TVI, s.79-99,
Sygn.14068-9, 14583-4, 37031, 38701-2 pr
9. Ruta H.: Aktywność narodowa w życiu codziennym Polaków w Złotowie w dwudziestoleciu międzywojennym. ?Rocznik Nadnotecki” 1982/83, T.XIII-XIV,s.20-37,
sygn. 32392 pr
10. Artykuły Jerzego Jelonka w ?Halo, tu Złotów”
w cyklu ?Cudze chwalicie”: 1993 nr 11,12
1994 nr 1,3,4,6,7,8,10, 15, 17
1995 nr 2, 3, 5
1996 nr 4, 6, 7, 8,
1998 nr 12, 18,
?Cudze chwalicie – legendy”: 1994 nr 18, 20,
1995 nr 1, 3, 4, 17, 18,
11. Artykuły Czesława Buchwalda i Jerzego Jelonka w ?Halo, tu Złotów”
w cyklu ?Złotów znany i nieznany”: 1995 nr 21,
1996 nr 1-5, 7-19,
1997 nr 1, 3, 18,
„Kościoły dekanatu złotowskiego”: 1997 nr 5-7, 9,10,
1998 nr 4

Opracowanie: Renata Kowalska

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi:

Komentowanie wyłączone.