mar 4

Poradnictwo zawodowe – adresy internetowe

http://scholaris.pl/Portal?secId=KBE3PS3U4GY1YURGX1LD87OB&refId=C3CRQFCOM548V46XIT6714HB – doradztwo zawodowe w szkołach – artykuły

http://www.edukacja.edux.pl/p-62-orientacja-i-poradnictwo-zawodowe-w-szkole.php
- artykuł dotyczy poradnictwa zawodowego w szkole specjalnej

http://koweziu.crowley.pl/edukator/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=53&mode=thread&order=0&thold=0 – Orientacja i poradnictwo zawodowe we współczesnej szkole -artykuł Daniela Kukli

http://www.podn.wodzislaw.pl/kopypliki/dane/JakSkola.doc
Jak szkoła przygotowuje do wyboru zawodu i podjęcia pracy – artykuł Ewy Superczyńskiej

http://www.perspektywy.pl/szok/coto.html – SZOK w polskiej edukacji – artykuł Wojciecha Krefta

http://www.drogowskazy.edu.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5
Poradnictwo zawodowe w szkołach – dla nauczycieli-doradców zawodu

http://www.bialabp.edu.pl/zestawienia/Doradztwo%20zawodowe.pdf
Szkolny system doradztwa zawodowego w gimnazjum – zestawienie bibliograficzne w wyborze

http://www.doradca-zawodowy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=27
Poradnictwo w sieci – biblioteczka doradcy zawodu

http://www.eds-fundacja.pl/00/edukacja/projekt-001/2005-10-19/prezentacja19-10-2005.ppt
Doradztwo zawodowe dla młodzieży jako system profesjonalnego przygotowania do wejścia na rynek pracy – prezentacja multimedialna

http://www.edukacja.warszawa.pl/zalaczniki/art/070924001014.pps#1 – prezentacja multimedialna ?Poradnictwo zawodowe w resorcie edukacji”

http://www.metis.pl/remository/Itemid,8/func,select/id,32/orderby,2/ – Rola orientacji i poradnictwa zawodowego w szkole gimnazjalnej – przykład z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach (prezentacja multimedialna nt. poradnictwa zawodowego w szkole)

http://www.promotor.edu.pl/ – Informacje o kursach dla gimnazjalistów – ich terminach, tematyce, prowadzących. Ranking poznańskich liceów

http://www.praca.gov.pl/ – Na uwagę zasługuje klasyfikacja zawodów i specjalności – opisy grup i zawodów

http://www.aci.pl/ – Strona dla maturzystów – rankingi szkół wyższych, kursy do matury, katalog zawodów, studia za granicą.

http://www.hrk.pl/ – Informacje dotyczące poszukiwania pracy, negocjowania ofert, rozwoju zawodowego, oczekiwań pracodawców. Cenne są też wzorce dokumentów.

http://www.koweziu.edu.pl/ – W KOWEZiU (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej) są opracowywane i realizowane przedsięwzięcia edukacyjne związane z kolejnymi etapami przemian edukacyjnych w Polsce. ?Ośrodek współpracuje z innymi centralnymi placówkami edukacyjnymi oraz instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Zajmuje się także gromadzeniem, przetwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji pedagogicznej z zakresu kształcenia zawodowego.”

http://www.ohp.pl/ – Informacje o działalności OHP, kształceniu, programach i projektach, rekrutacji, Szkolnych Ośrodkach Kariery i ofertach pracy.

http://www.eurodesk.pl/ – Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Na stronie znaleźć można m.in. najbardziej aktualne informacje o programach polskich i europejskich. W bazie danych Eurodesku znajdują się organizacje i instytucje, które prowadzą szeroko rozumianą działalność młodzieżową i europejską.

http://www.pup.poznan.pl/ – Strona zawiera aktualne informacje dla bezrobotnych – wolne miejsca pracy, szkolenia i inne usługi.

http://www.szukamypracy.pl/ – serwis dla osób poszukujących zatrudnienia.

http://www.kariera.com.pl/ – Pomoc młodzieży w rozwijaniu przedsiębiorczości.

http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CONTENT,objectID,867926
Przewodnik po zawodach.

Opracowanie:
Iwona Bukowska

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi:

Komentowanie wyłączone.