wrz 24

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny jest procesem prowadzącym do postawienia okresowej diagnozy i dokonania oceny stanu, warunków i efektów pracy szkoły. Wynika z tego, że istotą nadzoru pedagogicznego jest działalność diagnozująco-oceniająca i wspierająca mająca na celu skuteczną realizację zadań placówek oświatowych.
Jedną z form diagnozowania i oceniania efektów pracy szkoły jest hospitacja, która jest bezpośrednią obserwacją realizowania przez nauczycieli statutowych zadań.
Poniższe zestawienie prezentuje wybór literatury z zakresu nadzoru pedagogicznego. Wszystkie przedstawione tu materiały znajdują się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Pile.

1. Badanie efektów kształcenia w przedszkolu / Dorota Namienko // W: Standardowy nadzór pedagogiczny w praktyce / pod red. Józefa Pielachowskiego. – Poznań : Wydaw. eMPi2. – S. 122 – 126
sygn. 94 798
2. Co w trawie piszczy? Hospitacja w nowo-starym nadzorze… / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 11, s. 40 – 43
3. Diagnoza i ocena rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej przedszkola / Iwona Komolibus // W: Standardowy nadzór pedagogiczny w praktyce / pod red. Józefa Pielachowskiego. – Poznań : Wydaw. eMPi2. – S. 21 – 24
sygn. 94 798
4. Dyskutujemy o nadzorze pedagogicznym / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły 2008, nr 7, s. 33 – 36
5. Efekty kształcenia w zespole szkół z oddziałami sportowymi. Przemyślenia organizacyjno-metodologiczne dotyczące planowania ich pomiaru / Krystyna Palicka // W: Standardowy nadzór pedagogiczny w praktyce / pod red. Józefa Pielachowskiego. – Poznań : Wydaw. eMPi2. – S. 129 – 139
sygn. 94 798
6. Hospitacja biblioteki / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 6, s. [I - XII] wkładka
7. Hospitacja: czy tradycja spełni nasze oczekiwania? / Marta Czeropska // Gazeta Szkolna. – 2007, nr 14/15, s. 18, 23
8. Hospitacja diagnozująca / Iwona Kwiatkowska, Bożena Rzemieniuk // Życie Szkoły. – 2005, nr 7, s. 27 – 37
9. Hospitacja diagnostyczna / Małgorzata Głowacka, Bożena Huszcza // Gazeta Szkolna. – 2004, nr 5, s. [X} wkładka
10. Hospitacja diagnozująca – wskazówki ku lepszej praktyce / Iwona Wal // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 4, s. 44 – 46
11. Hospitacja diagnozująca narzędziem mierzenia jakości pracy szkoły / Maria Talik // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 4, s. 44 – 46
12. Hospitacja diagnozująca i jej wpływ na jakość edukacji / Agnieszka Skubis-Rafalska / / Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 19 – 21
13. Hospitacja diagnozująca jako narzędzie mierzenia i monitorowania jakości pracy szkoły / Kazimiera Stefańska // Nowa Szkoła. – 2004, nr 2, s. 14 – 17
14. Hospitacja lekcji jako diagnozujący element mierzenia jakości pracy szkoły / Witold Półtorak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 8/9, s. [2 - 6] wkładka
15. Hospitacja to nie wyrok / Renata Czupryniak // Gazeta Szkolna. – 2006, nr 13, s. 20
16. Hospitacja w planowaniu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora / Dorota Soliwoda // Przedszkolak. – 2003, nr 1, s. 8 – 10
17. Hospitacja w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze / Małgorzata Jaśko // Nowa Szkoła. – 2004, nr 8, s. 13 – 17
18. Informacje o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego / Joanna Berdzik // Gazeta Szkolna. – 2007, 26/27, s. 3, 27
19. Jaki nowy nadzór / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 3, s. 19 – 20
20. Manipulacja zamiast wychorowania w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły / Renata Biłos // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 2,
s. 10 – 13, bibliogr.
21. Nadzór pedagogiczny : sprawowany przez dyrektora szkoły / Ryszard Szubański. – Wyd.. 2. – Warszawa; Łódź: Wydaw. Szkolne PWN, 2000
sygn. 86 355
22. Regulacje prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego / Benedykt Wojcieszak // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 3, s. 46 – 49
23. ?Równość szans” – jak analizować i mierzyć stan realizacji tego ważnego standardu pracy szkoły / Włodzimierz Pilch // W: Standardowy nadzór pedagogiczny w praktyce / pod red. Józefa Pielachowskiego. – Poznań : Wydaw. eMPi2, 2006. – S. 140 – 147
sygn. 94 798
24. Specyfika badań w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego / Zofia Chełstowska // Nowa Szkoła. – 2008, nr 2, s. 11 – 18
25. Zapewnienie jakości pracy gimnazjum w obszarze ?Przebieg procesu kształcenia” / Emilia Stanny // W: Standardowy nadzór pedagogiczny w praktyce / pod red. Józefa Pielachowskiego. – Poznań : Wydaw. eMPi2, 2006. – S. 88 – 100
sygn. 94 798

Opracowanie:
Iwona Bukowska
(wrzesień 2008)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi: ,

Komentowanie wyłączone.