mar 2

Metody aktywizujące w dydaktyce

Metody aktywizujące w dydaktyce

( bibliografia w wyborze za lata 2005-2010 )

Wydawnictwa zwarte

1. Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008

2. Brudnik Edyta : Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2010
PBP Piła – sygn. 101357, 101358 P
PBP Filia Czarnków – sygn. 37514
PBP Filia Złotów – sygn. 43658

3. Czetwertyńska Grażyna : Pomysł na szkołę z klasą… : przewodnik po projektach. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, cop. 2008

4. Dzierzgowska, Irena : Jak uczyć metodami aktywnymi. – Warszawa : ?Fraszka Edukacyjna”, 2007
PBP Filia Czarnków – sygn. 36708

5. Edukacja kreatywna / red. Ewa A. Zwolińska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005
PBP Piła – sygn. 94986 P
PBP Filia Chodzież – sygn. 44210
PBP Filia Czarnków – sygn. 36759,37474
PBP Filia Trzcianka – sygn. 29967

6. Gnitecka Anna : Formy interaktywności we współczesnej edukacji. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział, 2006

7. Jąder Mariola : Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ?Impuls”, 2009
PBP Piła – sygn. 100303
PBP Filia Chodzież – sygn. 46030
PBP Filia Trzcianka – sygn. 30838

8. Jąder Mariola :Krok… w kierunku kreatywności : program stymulowania twórczości na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza
?Impuls”, 2005
PBP Filia Chodzież – sygn. 43975

9. Jąder Mariola :Krok… w kierunku kreatywności : zabawy i ćwiczenia. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ?Impuls”, 2005
PBP Filia Chodzież – sygn. 43976

10. Jąder Mariola :Krok… w kierunku kreatywności : zabawy i ćwiczenia. – Wyd.3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ?Impuls”, 2008
PBP Filia Trzcianka – sygn. 30653

11. Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej / red. Ewa Kozak-Czyżewska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009

12. Kozak Agnieszka, Łaguna, Mariola : Metody prowadzenia szkoleń czyli Niezbędnik trenera. – Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009
PBP Piła – sygn. 101390-101391
PBP Filia Chodzież – sygn. 46106

13. Krzywoń Danuta : Kraina kreatywności : sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną. – Sosnowiec : Oficyna
Wydawnicza ?Humanitas”, 2008
PBP Piła – sygn. 101156
PBP Filia Wągrowiec – sygn. 62265 P

14. Kubiczek Bożena : Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się. – Wyd. 3. Opole : Wydawnictwo Nowik, 2007
PBP Filia Czarnków – sygn. 35941

15. Kubiczek Bożena : Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się. – Wyd. 4. Opole : Wydawnictwo Nowik, 2009
PBP Piła – sygn. 100003-100004, 100005 P
PBP Filia Chodzież – sygn. 46588
PBP Filia Czarnków – sygn. 37713
PBP Filia Trzcianka – sygn. 31011
PBP Filia Wągrowiec – sygn. 62268 P
PBP Filia Złotów – sygn. 43662

16. Łukasik Joanna Małgorzata : Spoko lekcja czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009
PBP Piła – sygn. 101479, 101480 P
PBP Filia Czarnków – sygn. 37610
PBP Filia Trzcianka – sygn. 31068
PBP Filia Wągrowiec – sygn. 62846 P
PBP Filia Złotów – sygn. 43713

17. Mikina Agnieszka, Zając Bożena : Metoda projektów w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010
PBP Piła – sygn. 102497, 102498 P
PBP Filia Chodzież – sygn. 46808-46809
PBP Filia Czarnków – sygn. 37728-37729
PBP Filia Trzcianka – sygn. 31385-31386
PBP Filia Wągrowiec – sygn. 62728 P
PBP Filia Złotów – sygn. 43832-43833

18. Olczak, Małgorzata : Trening twórczości – współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009
PBP Piła – sygn. – 99792-99793
PBP Filia Chodzież – 46762
PBP Filia Trzcianka – 30886

19. Opala-Wnuk, Koryna : Sztuka, która pomaga dzieciom : techniki arteterapii : mandala, relaksacja, wizualizacja, zabawa kolorem, drama, teatr terapeutyczny. -
Łódź : Wydawnictwo Feeria, 2009
PBP Filia Czarnków – sygn. 37383
PBP Filia Trzcianka – sygn. 31071

20. Parczewska, Teresa : Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005
PBP Filia Chodzież – sygn. 46336

21. Rozwijamy kreatywne myślenie w szkole – trening dla ucznia : Publiczne Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu / red. Maria Stankiewicz, Anna Stodolna-Rybczyńska. – Wrocław : Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008

22. Rozwijanie zdolności uczenia się : wybrane konteksty i problemy / red. Ewa Filipiak. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008
PBP Piła – sygn. 101110-101111

23. Sagor Richard : Badanie przez działanie : jak wspólnie badać, żeby lepiej uczyć. – Warszawa : Civitas ; Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2008

24. Sajdak Anna : Edukacja kreatywna. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008

25. Strzemieczny Jacek : Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne: poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i nauczycieli opiekunów. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010
PBP Piła – sygn. 102499, 102500 P
PBP Filia Czarnków – sygn. 37730-37731
PBP Filia Trzcianka – sygn. 31387-31388
PBP Filia Wągrowiec – sygn. 62729 P
PBP Filia Złotów – sygn. 43834-43835

26. Suerken Kathy : Narzędzia krytycznego myślenia TOC do analizy treści programowych : myślenie poprzez treści programowe. – Warszawa : Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2009.
PBP Piła – sygn. 102488- 102489

27. Śliwerski Bogusław : Myśleć jak pedagog. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010
PBP Piła – sygn. 102303-102304
PBP Filia Chodzież – sygn. 46932
PBP Filia Trzcianka – sygn. 31293
PBP Filia Wągrowiec – sygn. 62854
PBP Filia Złotów – sygn. 43733

28. Talent, praca, sukces : projekt edukacyjny / I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. – Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2009

29. Transgraniczne Centrum Edukacji Interaktywnej – TCEI w praktyce szkolnej : poradnik metodyczny / Wrocław : Województwo Dolnośląskie. Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego, [2010]

30. Twórcze myślenie w Publicznym Gimnazjum nr 13 im. Św. Królowej Jadwigi w Białymstoku / aut. Jarosław Ciuchna et al. – Białystok : Wydawnictwo ?Buk”, 2010

31. Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska- Dzioba, Andrzej Pielecki. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej
TWP, 2008

32. Wójcik Elżbieta : Metody aktywizujące w pedagogice grup. – Wyd. 2 popr. – Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2008
PBP Piła – sygn. 99779-99780, 99781 P
PBP Filia Czarnków – sygn. 36950

33. Wyrazić i odnaleźć siebie : implikacje praktyczne / red. Małgorzata Łączyk, Barbara Majkut-Czarnota. – Katowice : Drukarnia Archidiecezjalna, 2008

34. Wyrazić i odnaleźć siebie, czyli O sztuce, ekspresji, edukacji i arteterapii / red. Katarzyna Krasoń, Barbara Mazepa-Domagała. – Katowice ; Mysłowice :
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2008

35. Zellma Anna : Wielostronne aktywizowanie młodzieży w szkolnym nauczaniu religii : studium w świetle programu nauczania religii katolickiej z 2001 r. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006
PBP Filia Wągrowiec – sygn. 60888

Artykuły z czasopism

1. Barciński Zbigniew : Medytacja obrazu // Katecheta. – R. 50, nr 7/8 (2006), s. 33- 34

2. Bauman Teresa : Aktywizowanie uczenia się jako obiecująca perspektywa w myśleniu nauczycieli // Problemy Wczesnej Edukacji . – R. 1, nr 1 (2005), s. 21-30

3. Bąk Olga : Warsztaty na manowcach // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 49-58

4. Biegańska Arleta : Czym jest projekt edukacyjny? // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 7/8, s. 67-68

5. Bigaj Joanna : Metody aktywizujące na lekcjach języka niemieckiego i nie tylko // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 4, s. 88 – 90

6. Bobakowska Lilla : Aktywizujące metody nauczania w kształceniu zintegrowanym // Kwartalnik Edukacyjny. – 2005, nr 1, s. 49-55

7. Bortnowski Stanisław : Czy metody aktywizujące upowszechniły się praktyce szkolnej? (Raport z badań)i // Język Polski w Gimnazjum. – 2009/2010, nr 1, s. 91 – 103

8. Cieślik-Klauza Joanna : O aktywności muzycznej // Wychowanie w przedszkolu. – [R.] 59, nr 3 (2006), s.. 8-11

9. Chmurska Małgorzata : Mapy mentalne – metody aktywizujące w nauczaniu // Chemia w Szkole. – 2008, nr 5, s. 11 – 13

10. Denek Kazimierz : Metody dydaktyczne a aktywność i kreatywność uczniów // Kwartalnik Edukacyjny. – 2007, nr 1, s. 3-22

11. Drywalewska Biesiada Teresa: Metody aktywizujące na zebraniach z rodzicami // Wychowawca. – 2005, nr 9, s. 16 – 17

12. Falińska Sylwia Maria : Holenderski przepis na nowe nauczanie // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 133-146

13. Gałązka, Ewa : Metody aktywizujące na katechezie / Ewa Gałązka // Wychowawca. – 2009, nr 1, s. 20 -21

14. Królikowska Jadwiga : Wychowawcza funkcja dramy stosowanej // Pedagogika Społeczna. – 2010, nr 2, s. 83 – 93

15. Krawczyk Bogdan J. : W ?Zamoyskim” w Krasnymstawie uczą aktywności // Nowa Szkoła. – R. 63, nr 10 (2007), s. 22-23

16. Laurman-Jarząbek Edyta : Realizacja programów profilaktycznych metodami aktywizującymi – założenia teoretyczne i praktyczne : kompetencje realizatorów // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. – Z.4 (2007), s. 85-93

17. Łaguna Mariola : Metody aktywizujące : szkolna dydaktyka i praca z grupą // Wychowawca. – 2009, nr 11, s. 5-8

18. Marszał Dominika : Budowa i funkcjonowanie komórki : aktywizujące metody nauczania, 13 pomysłów na lekcję o komórce // Biologia w Szkole. – 2007, nr 6,
s. 44-46

19. Milczarek Jarosław : Metody aktywizujące // Nowa Szkoła, 2000/2001, nr 8, s. 22-23

20. Ogińska Bożna : Dzieci nieśmiałe : (inspirowanie do działania metodą srory-line) // Nowa Szkoła. – R. 64, nr 7 (2008), s. 60-61

21. Olszowa Anna : Metody aktywizujące // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2007, z. 1-2, s. 21-28

22. Piwko Krystyna : Dlaczego powinniśmy stosować metody aktywizujące w pracy z dziećmi // Lider. – 2008, nr 2, s. 17-19

23. Romaniszyn-Ziomek Lidia : Aktywizacja grupy w procesie kształcenia // Prace Psychologiczno-Pedagogiczne. – T. 1 (2007), s. 116-120

24. Słowikowska Teresa : Kogo aktywizują metody aktywne? : (z praktyki szkolnej nauczyciela-polonisty) // Nowa Szkoła. – R. 62, nr 4 (2006), s. 29-32

25. Taraszkiewicz Małgorzata : Życzę miłej lektury, ze zrozumieniem : metody aktywizujące procesy uczenia się w szkole // Gazeta Szkolna. – 2005, nr 11, s. 22-23

26. Trojan Elżbieta : Aktywizujące metody nauczania w pracy nauczyciela : zestawienie bibliograficzne // Wychowawca. – 2009, nr 11, s.21

27. Urbańska-Galanciak Dominika : Dzisiejszy homo player // Polonistyka. – [R.] 58, nr 3 (2005), s. 60-62

28. Wałaszewski Zbigniew : Gry fabularne – oswajanie nieznanego // Przegląd Humanistyczny. – R. 50, nr 4 (2006), s. 120-123

29. Wierzańska Magdalena : Metody aktywizujące w procesie socjoterapii // Kwartalnik Edukacyjny. – 2007, nr 2, s. 38-43

30. Zając Maria Anna : O czym mówią pytania // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 35-41

31. Zdrojewska-Bielawska Urszula : Mój eksperyment // Nowa Szkoła. – R. 61, nr 1 (2005), s. 41-42

32. Zientarska Anna : Pedagogika zabawy i inne metody aktywizujące (scenariusz zajęć warsztatowych – propozycja metodyczna dla nauczycieli) // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 3, s. 14-17

Opracowanie : Małgorzata Górska
(marzec 2011)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.