lut 10

Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie u dzieci w wieku przedszkolnym

1. Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży / Zbigniew Cendrowski. // Lider. – 2002, nr 11, s. 3 – 6.

2. Aktywność ruchowa i kultura zdrowotna / Zygmunt Jaworski. // Lider. – 2008, nr 1, s. 5 – 7.

3. Baśnie uczą odpowiedzialności / Danuta Waloszek. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 6, s. 9 – 13.

4. Bezpieczeństwo komunikacyjne dzieci jako jeden z celów promocji zdrowia w przedszkolu / Aleksandra Marchlewicz, Ewa Rządkowska. // Wychowanie na Co Dzień. – 2004, nr 9, s. [VII - VIII] wkładka.

5. Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola / Helena Prus-Wiśniewska. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 32 – 37.

6. Człowiek i wartości. Powinność i odpowiedzialność / Jarosław Gara. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 4, s. 14 – 18.

7. Dbam o zdrowie” program edukacji zdrowotnej w kształceniu uczniów w wieku wczesnoszkolnym / Mirosława Parlak. // Nauczanie Początkowe. – 2005, nr 2, s. 27 – 34.

8. Edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych / Piotr Kowolik. // Kultura Fizyczna. – 1993, nr 11/12, s. 29.

9. Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Iwona Galus. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 1, s. 39 – 41.

10. Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Katarzyna Nieleszczuk. // Lider. – 2006, nr 6, s. 22 – 24.

11. Jak przedszkole może wspomagać rozwój twórczej aktywności dziecka – na przykładzie doświadczeń brytyjskich / Barbara Bilewicz – Kiźnia. // Wychowanie na co dzień. – 2008, nr 1/2, s. 34 – 36.

12. Kreowanie procesu wychowania ku wartości zdrowia jako wyzwanie dla współczesnej edukacji przedszkolnej / Joanna Soboń. // Lider. – 2008, nr 10, s. 12 – 14.

13. Od wychowania w posłuszeństwie do wychowania w odpowiedzialności. Refleksje pedagogiczne / Zbigniew Kwieciński. // W: Pedagogika w pokoju nauczycielskim / pod red. Krzysztofa Kruszewskiego. – Warszawa: WSiP SA, 2000. – S. 37 – 44
sygn. 82 025 – 7

14. Odpowiedzialność jako wartość edukacyjna / Urszula Ostrowska. // Kultura i Edukacja. – 1998, nr 3, s. 18 – 33.

15. Odpowiedzialność jako wartość i cel edukacyjny / Barbara Żechowska. // Ruch Pedagogiczny. – 1993, nr 3/4, s. 104 – 112.

16. Odpowiedzialność jako wartość i cel edukacyjny / Barbara Żechowska. // Ruch Pedagogiczny. – 1993, nr 3/4, s.

17. Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci / Katarzyna Stępniak. // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2005, z. 9, s. 70 – 72.

18. Psychologiczne aspekty wczesnego kontaktu dziecka ze sportem / Tadeusz Sankowski. // Kultura Fizyczna. – 2005, nr 1/2, s. 1 – 6.

19. Samodzielność i odpowiedzialność. Szanse rozwoju osobowego dziecka od najwcześniejszych lat w rodzinie / Agnieszka Sawuła. // Wychowanie na co dzień. – 2007, nr 6, s. 11 – 14.

20. W trosce o samodzielność i aktywność dzieci / Anna Szafrańska. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 8, s. 488 – 490.

21. Wychowanie fizyczne podstawą harmonijnego rozwoju dziecka / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 1, s. 10 – 12.

22. Wychowanie fizyczne w przedszkolu / Andrzej Rejzner. // Wychowanie w Przedszkolu. – 1993, nr 9, s. 515 – 521.

23. Wychowanie ku odpowiedzialności za ciało i zdrowie / Mirosław Kowalski // Wychowanie na co dzień. – 2008, nr 7/8, s. 27 – 32

24. Wychowanie zdrowotne w przedszkolu / Zofia Kubińska, Małgorzata Lichota. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 1, s. 28 – 30.

25. Wychowanie zdrowotne w przedszkolu i w szkole – relacje / Gabriela Antoszczuk. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1997, nr 2, s. 72 – 77.

26. Zabawy i gry ruchowe jako element wychowania prozdrowotnego / Michał Bronikowski [i in.]. // Lider. – 2008, nr 4, s. 27 – 30.

27. Zdrowie w edukacji elementarnej: wprowadzenie do konstruowania programów autorskich / Red. Danuta Skulicz.- Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2004
sygn. 94 307, 94 252 – 3

28. Żyjmy zdrowo / Hanna Majchrzak. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 5, s. 302 – 304.

Opracowanie:
Magdalena Gutowska
(styczeń 2009)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi: , ,

Komentowanie wyłączone.