mar 25

Jan Paweł II – nauczyciel i wychowawca

W tym roku obchodzimy kolejną rocznicę śmierci papieża Polaka, 20 rocznicę pielgrzymki papieskiej do kraju w 1991 r. oraz wydarzenie, na które czekają nie tylko Polacy – beatyfikację Jana Pawła II.
Warto przy tej okazji zapoznać się z publikacjami na temat życia i nauczania Jana Pawła II, również w aspekcie filozofii wychowania i pedagogiki.
Poniższa bibliografia zawiera książki, artykuły i zbiory audiowizualne ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile. Dodatkowo znajdują się w niej materiały repertuarowe oraz adresy wybranych stron internetowych poświęconych wielkiemu Polakowi.
Zapraszamy do korzystania z materiałów bibliotecznych, które mogą służyć jako pomoc dydaktyczna do wykorzystania na lekcjach lub do organizowania imprez szkolnych poświęconych osobie papieża.

Książki:

10 [Dziesięć] lat pontyfikatu Jana Pawła II / Lesław Kula.- Warszawa : Wydaw. Polonia, 1990.
Sygnatura: 73116

Antropologia – Wychowanie – Miłość : zarys antropologii wychowania Jana Pawła II / Janusz Miąso.- Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.
Sygnatura: 94091, 94092

Autobiografia / Paweł II Jan ; wybrała i ułożyła Justyna Kiljańczyk -Zięba.- Wyd.2 poszerz.- Kraków : Wydaw. Literackie, 2005.
Sygnatura: 94163

Blask prawdy / red. Jan Szpet.- Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2007.
Sygnatura: 97349, 46684, 43767, 31462

Bóg, człowiek i polityka : człowiek w teorii Jana Pawła II / Dionizy Tanalski.- Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1986.
Sygnatura: 61231, 61232

Człowiek jest osobą : podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły / Jan Galarowicz.- Kęty : Wydaw. Antyk, 2000.
Sygnatura: 85518

Czuwanie : 1-8 kwietnia 2005 / [red. Joanna Gromek-Illg].- Kraków : Znak, 2005.
Sygnatura: 101231

Donos na Wojtyłę : Karol Wojtyła w teczkach bezpieki / Marek Lasota ; współpr. Marek Zając ; posł. Ryszard Terlecki.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2006.
Sygnatura: 101230

Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień / Tomasz Bilicki.- Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2000.
Sygnatura: 86974, 86975

Dzieła zebrane T.8. Cz.3, Katechezy / Jan Paweł II.- Kraków : Wydawnictwo M, 2007.
Sygnatura: 100172/Cz.3

Dzieła zebrane. T.1, Encykliki. / Jan Paweł II.- Kraków : Wydawnictwo M, 2006.
Sygnatura: 100165

Dzieła zebrane. T.10, Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa. Cz.2, Francja, Hiszpania, Portugalia, kraje Beneluksu / Jan Paweł II.- Kraków : Wydawnictwo M, 2008.
Sygnatura: 100174/Cz.2

Dzieła zebrane. T.11, Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa. Cz.3, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein, Włochy, Irlandia, Wielka Brytania, kraje skandynawskie, nadbałtyckie, wschodnioeuropejskie, bałkańskie, Grecja, Malta / Jan Paweł II.- Kraków : Wydawnictwo M, 2008.
Sygnatura: 100175/Cz.3

Dzieła zebrane. T.12, Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Ameryka Północna i Południowa / Jan Paweł II.- Kraków : Wydawnictwo M, 2009.
Sygnatura: 100176

Dzieła zebrane. T.6. Cz.1, Katechezy / Jan Paweł II.- Kraków : Wydawnictwo M, 2007.
Sygnatura: 100170/Cz.1

Dzieła zebrane. T.7. Cz.2, Katechezy / Jan Paweł II.- Kraków : Wydawnictwo M, 2007.
Sygnatura: 100171/Cz.2

Dzieła zebrane. T.9, Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa. Cz.1, Polska / Jan Paweł II.- Kraków : Wydawnictwo M, 2008.
Sygnatura: 100173/Cz.1

Etyka społeczna Karola Wojtyły / Kazimierz Kołodziejczyk.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000.
Sygnatura: 32997, 86033

Eutanazja – dobra śmierć czy zabójstwo człowieka / Jan Śledzianowski.- Kielce : Jedność, 2010.
Sygnatura: 43808, 102817

Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II / przedm. Józef Keller.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
Sygnatura: 47336, 17756, 33666 P 3,1

Gesty Jana Pawła II / Janusz Poniewierski ; [wybór fot. Katarzyna Ziębowicz -Tobolewska].- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006.
Sygnatura: 101229

Jan Paweł II – człowiek i dzieło : materiały z konferencji naukowej „Uniwersytet Janowi Pawłowi II” , Poznań , UAM , 26 kwietnia 2001 r. / red. B. Walczak.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001.
Sygnatura: 57262 P 3,3, 97409, 35242, 102332, 46798

Jan Paweł II : rodowód / Józef Szczypka.- Warszawa : „Pax”, 1989.
Sygnatura: 71655

Jego Świątobliwość Jan Paweł II i nieznana historia naszych czasów / Carl Bernstein, Marco Politi ; tłum. Andrzej Grabowski.- Warszawa : „Da Capo”, 1999.
Sygnatura: 84450

Kościół współczesny : dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II / red. Wiesław Mysłek, Mirosław Towaczyk.- Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1985.
Sygnatura: 57672

Kronika Jana Pawła II – 25 lat pontyfikatu / Grzegorz Polak, Paweł Zuchniewicz.- Kraków : Wydaw. „M”, 2003.
Sygnatura: 91659 P

Myśl społeczna Jana Pawła II : studia i szkice / red. Wiesław Piątkowski.- Warszawa ; Łódź : Wydaw. Naukowe PWN, 1999.
Sygnatura: 85110

O człowieku w późnej nowoczesności : Jan Paweł II – osoba, życie, pontyfikat / red. nauk. Bogdan Walczak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.- Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004.
Sygnatura: 102123, 102124, 102125

Osoba i wychowanie : wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły Jana Pawła II / Katarzyna Wrońska.- Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
Sygnatura: 86066

Pamięć i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci / papież Jan Paweł II [drugi].- Kraków : Wydaw. Znak, 2005.
Sygnatura: 93722, 101297, 43427, 41424, 34858

Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II / Paweł Kaźmierczak.- Kraków : Wydaw. WAM, 2003.
Sygnatura: 91728, 91729

Pielgrzymka do Ojczyzny : przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II / ilustr. Ryszard Rzepecki ; przedm. Ada Szuba, Zdzisław Szuba.- Wyd. 3.- Warszawa : „Pax”, 1982.
Sygnatura: 44208

Polskie inspiracje i wartości w nauczaniu Jana Pawła II / Jan Ryszard Błachnio.- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1995
Sygnatura: 98509

Pontyfikat 1978-2005 / Janusz Poniewierski ; wstęp ks. Tischner Józef.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2005.
Sygnatura: 41426, 101248

Przekroczyć próg nadziei / Paweł II Jan ; Instytut Jana Pawła II KUL.- Lublin : Redakcja Wydaw. KUL, 1994.
Sygnatura: 78090, 78089

Sprzeczność prowadzi naprzód / Tadeusz Płużański.- Warszawa : Książka i Wiedza, 1984.
Sygnatura: 48541

Strzały na placu Świętego Piotra / Eugeniusz Guz.- Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987.
Sygnatura: 62065

Szukałem was… / Jan Paweł II ; wybór i układ Janusz Poniewierski.- Kraków : „Znak”, 2005.
Sygnatura: 101232

Wzgórze Watykanusa / Kazimierz Sidor.- Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1981.
Sygnatura: 37296, 37297, 19254, 29402

Zamach na papieża / Eugeniusz Guz.- Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983.
Sygnatura: 48279, 48280

Zrozumieć papieża : rozmowy o encyklikach / Adam Boniecki, Katarzyna Kolenda-Zaleska.- Kraków : „Znak”, 2005.
Sygnatura: 101296

Artykuły:

Autorytet Jana Pawła II w wychowaniu dziecka / Katarzyna Olbrycht. // Wychowawca. – 2010, nr 4, s. 5 – 7.

Aksjologiczne podstawy kultury w wypowiedziach Jana Pawła II / Anastazja Seul // Polonistyka . – 2008, nr 8, s. 15 – 18

Ciało, osoba i wartość w poglądach antropologicznych Jana Pawła II / Jerzy Kosiewicz // Kultura Fizyczna . – 1999, nr 5/6, s. 3 – 6

Dojrzewanie do śmierci, dojrzewanie do ojcostwa w poetyckiej antropologii Karola Wojtyły / Zofia Zarębianka // Ruch Literacki . – 2005, nr 3, s. 241 – 253

Droga do jedności. Rozwój umiejętności komunikacyjnych w pisarstwie Karola Wojtyły – Jana Pawła II / Krzysztof Dybciak // Polonistyka .- 2009, nr 9, s. 6 – 10

Dziecko jako osoba w nauce Jana Pawła II / Czesław Kustra. // Wychowanie na co dzień. – 2005, nr 4/5, s. 13 – 20.

Elementy wychowania chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II / Urszula Piwowar. // Wychowawca. – 2005, nr 10, s. 5 – 9.

Freski Michała Anioła i słowa Jana Pawła II / Agnieszka Smaga // Pamiętniki Literackie . – 2007, nr 4, s. 5 – 19

Jana Pawła II koncepcja sportu / Zbigniew Dziubiński. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 4, s. 10 – 17.

Język poetycki Karola Wojtyły wobec tradycji romantyków / Anna Kozłowska // Polonistyka . – 2009, nr 9, s. 20 – 25

Karol Wojtyła, papież dramatopisarz / Justyna Golińska // Dialog .- 1997, nr 6, s.92 – 102

Karol Wojtyła – poeta dramaturg / Bolesław Taborski // Tygodnik Powszechny. – 198,1 nr 1, s. 2

Karola Wojtyły personalistyczna filozofia wychowania / Katarzyna Wrońska. // W: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania / Pod red. Franciszka Adamskiego. – Kraków: Wydaw. UJ, 1999. – S. 187 – 194
Sygnatura: 86 285 – 7

Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II / Dorota Luber. // Nauczyciel i Szkoła. – 2004, nr 1/2, s. 56 – 66.

Miłość i odpowiedzialność według Karola Wojtyły / Beata Ecler-Nocoń. // Małżeństwo i Rodzina. – 2003, nr 2, s. 25 – 29.

Miłość według Karola Wojtyły / Beata Ecler-Nocoń. // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 10, s. 4 – 9.

Niektóre aspekty człowieka czyniącego u Karola Wojtyły w perspektywie pedagogiki specjalnej / Andrzej Wojciechowski. // W: Od tradycjonalizmu do ponowoczesności: dyskursy pedagogiki specjalnej / pod red. E.Górniewicz i A.Krause. – Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warmińsko – Mazurskiego, 2002. – S. 13 – 22
Sygnatura: 92 341

O edukacji jutra na tatrzańskich szlakach Jana Pawła II / Kazimierz Denek // Wychowanie na co dzień. – 2008, nr 7/8, s. 3 – 8

O ?nie – byciu – wolnym”, czyli rozumienie wolności w homiliach Jana Pawła II / Małgorzata Rybka // Polonistyka .- 2009, nr 9, s. 50 – 57

O perswazyjności w tekstach Jana Pawła II / Andrzej Gajdziński // Polonistyka .- 2009, nr 9, s. 36 – 42

O renesansowym psałterzu Karola Wojtyły / Agata Przybylska // Ruch Literacki . – 2000, nr 3, s. 356 – 365

O ?Tryptyku rzymskim” Jana Pawła II / Tomasz Garbol // Ruch Literacki. – 2006, nr 1, s. 83 – 99

Osoba i nauczanie Jana Pawła II ponadczasowym programem edukacyjnym / Jadwiga Jastrząb. // Wychowanie na co dzień. – 2007, nr 3, s. / I – IV/ wkładka.

Osoba niepełnosprawna, chora, cierpiąca: nauczanie Jana Pawła II / Dorota Kornas-Biela. // W: Rodzina: źródło życia i szkoła miłości / Red. Dorota Kornas-Biela. – Lublin: Tow. Nauk. KUL, 2001. – S. 357 – 384
Sygnatura: 86 928P

„Pedagogika cierpienia” Jana Pawła II / Dorota Luber. // Nauczyciel i Szkoła. – 2007, nr 3/4, s. 67 – 80.

Pedagogika Jana Pawła II / Marian Śnieżyński. // Wychowawca. – 2003, nr 10, s. 14 – 15.

Personalistyczny wymiar pedagogiki Jana Pawła II / Stanisław Chrobak. // W: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania / Pod red. Franciszka Adamskiego. – Kraków: Wydaw. UJ, 1999. – S. 195 – 208
Sygnatura: 86 285 – 7

?Pieśni – przeczucia” – młodzieńcze poezje Karola Wojtyły / Bożena Chrząstowska // Polonistyka . – 2009, nr 9, s. 30 – 31

Poezja Karola Wojtyły – ?sztuką widzenia myśli” / Bożena Chrząstowska // Polonistyka .- 2001, nr 8, s. 452 – 459

Poza słowem słowo. Fenomenologia Jana Pawła II / Anna Grzegorczyk // Polonistyka.- 2009, nr 9, s. 16 – 19

Prawda jako wartość w wychowaniu. Zarys problematyki w świetle nauczania Jana Pawła II / Stanisław Chrobak. // Wychowanie na co dzień. – 2005, nr 4/5, s. 26 – 29.

Problematyka wychowawcza w nauczaniu Jana Pawła II na podstawie czasopism katolickich.- Leszno : PBW, 2001

Przestrzeń i granice wolności / Marta Wrześniewska – Pietrzak // Polonistyka . – 2009, nr 9, s. 60 – 65

Retoryka tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II / Kazimierz Ożóg // Polonistyka. – 2009, nr 9, s. 43 – 49

Rola i zadanie nauczyciela i wychowawcy w dzisiejszych czasach w świetle nauczania Jana Pawła II / Ireneusz Celary. // Nauczyciel i Szkoła. – 2006, nr 1/2, s. 9 – 18.

?…słowa Ciebie wynoszą z ukrycia”. O słowie i sławie w literackiej twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II / Mirosława Ołdakowska – Kuflowa // Polonistyka. – 2009, nr 9, s. 12 – 15

Szkoły Karola Wojtyły / Piotr Giertych. // Wychowawca. – 2007, nr 10, s. 18 – 19.

Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa. Na przykładzie nauczania Jana Pawła II / Janusz Nagórny. // W: Rodzina: źródło życia i szkoła miłości / Red. Dorota Kornas-Biela. – Lublin: Tow. Nauk. KUL, 2001. – S. 137 – 157
Sygnatura: 86 928P

Troski moralne w kontekście nauczania Jana Pawła II / Andrzej Wojciechowski. // Wychowanie na co dzień. – 2005, nr 6, s. 11 – 14.

Trudne piękno w twórczości Jana Pawła II / Bożena Chrząstowska // Polonistyka . – 2008, nr 7, s. 18 – 25

Tryptyk Rzymski Jana Pawła II – czytanie rękopisu / Jan Okoń // Ruch Literacki. – 2007, nr 1, s. 59 – 75

Wartości sportu w nauce Jana Pawła II / Marta Łazur // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 10, s. 44 – 46

Wizja osoby w ujęciu Karola Wojtyły a człowiek niepełnosprawny / Beata Ecler – Nocoń. // W: Edukacja – socjalizacja – autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej / pod red. Anny Klinik [i.in.]. – Kraków: Oficyna Wydaw. Impuls, 2005. – S. 69 – 76
Sygnatura: 95 253P

Wojtyła – polityk / Maciej Mulle // Tygodnik Powszechny .- 2009, nr 20, s. 24 – 26
Wychowanie do idei według Jana Pawła II / Małgorzata Jałocho. // Remedium. – 2005, nr 4, s. 1 – 3.

Wychowanie w prawdzie w nauczaniu Jana Pawła II / Anna Cierniak. // Wychowawca. – 2003, nr 10, s. 16 – 17.

Wychowawcza funkcja słowa – Jan Paweł II do niechrześcijan i o niechrześcijanach / Eugeniusz Sakowicz // Polonistyka . – 2009, nr 9, s. 26 – 29

Wymiar etyczno-kulturowy nauczania Jana Pawła II / Dorota Luber. // Nauczyciel i Szkoła. – 2004, nr 1/2, s. 39 – 55.

Wymiary teorii i praktyki w pedagogice w ujęciu Karola Wojtyły / Marian Nowak. // Wychowanie na co dzień. – 2005, nr 4/5, s. 10 – 13.

Życiowy profil poety. (O drodze twórczej Karola Wojtyły) / Jan Okoń // Znak . – 1982 nr 6 s. 556 – 578

Strony internetowe:

Jan Paweł II – serwis poświęcony Ojcu Świętemu

Wortal poświęcony Janowi Pawłowi II

Jan Paweł II ?Nasze wspomnienia”

Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się”

Centrum myśli Jana Pawła II

Pontyfikat Jana Pawła II. Strona Watykanu

Franciszkańska 3

Muzeum Jana Pawła II

Scenariusze uroczystości, inscenizacje, konkursy:

„Kielich światła…” (scenariusz wieczoru poezji Jana Pawła II) / Grażyna Czebanyk, Władysława Janik. // Wychowawca. – 2005, nr 10, s. 14 – 17.

„Nie lękajcie się…” / Konkurs międzyklasowy o Ojcu Świętym Janie Pawle II / Urszula Konefał. // Wychowawca. – 2008, nr 10, s. 22 – 24.

„Przecież niecały umieram. To co we mnie niezniszczalne, trwa”. Scenariusz inscenizacji poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. / Anna Zawalska. // Wychowawca. – 2005, nr 5, s. 8 – 11.

Przyjaciel ludzi dużych i małych – wspomnienia dedykowane pamięci Papieża Jana Pawła II. Scenariusz montażu słowno-muzycznego / Ewa Joanna Łapińska, Beata Wróblewska. // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 7/8, s. 5 – 7.

Scenariusz obchodów Dnia Papieskiego 13 października / Lucyna Lorenc. // W: Uroczystości szkolne (akademie, imprezy, teatr, kabaret) w gimnazjum / liceum. T. 2 / Pod red. Barbary Bleja-Sosny. – Toruń: Wydaw. BEA-BLEJA, 2003. – S. 96 – 103
Sygnatura: 90 082 P

Spotkanie z Ojcem Świętym / Inscenizacja dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Marzena Wójtowicz. // Wychowawca. – 2009, nr 7/8, s. 14 – 16.

Spotkanie z Papieżem. Scenariusz uroczystości dla szkoły podstawowej / Marzanna Lamch. // Wychowawca. – 2009, nr 10, s. 24 — 26.

Syn tej ziemi. Scenariusz uroczystości na Dzień Papieski / Anna Wiśnios. // Wychowawca. – 2010, nr 10, s. 24 – 25.

Śladami naszego patrona – Jana Pawła II / Renata Wojciechowska. // W: Wokół pedagogiki ucznia w centrum / Red. Andrzej Krajna, Jan Lesz, Krystyna Sujak-Lesz. – Wrocław: MarMar; Centrum Edukacji Nauczycielskiej UW, 2005. – S. 145 – 152
Sygnatura: 94 621

Wieczór Jana Pawła II / Marzanna Lamch. // Wychowawca. – 2008, nr 4, s. 27 – 28.

Zbiory audiowizualne:

Jan Paweł II (Karol Wojtyła) „Nie lękajcie się”: plakaty.- Warszawa, 2005.
Sygnatura: GF. 203

Jan Paweł II (Karol Wojtyła) : kronika ostatnich dni [Dokument audfiowizualny] / Telewizja Polsat.- Warszawa : Polskapresse, 2006.
Sygnatura: CD. 1106

Jan Paweł II (Karol Wojtyła) : plakaty. Testament ojca świętego Jana Pawła II (16.X.1978 2.IV.2005).- Warszawa : „Nasz Dziennik”, 2005.
Sygnatura: GF. 206

Jan Paweł II (Karol Wojtyła) : Rzeczpospolita Papieska : plakat.- Włoszczowa : STOLBUD SA, 2000.
Sygnatura: GF. 187

Nie lękajcie się : film fabularny : Jan Paweł II od narodzin [...] / w roli gł. Thomas Kretschmann ; głos Olgierd Łukaszewicz.- Warszawa : SPI VIDEO, 2002.
Sygnatura: CD. 1340

Papież Polak : film dokumentalny prod. włoskiej.- Nagr. własne, 2003 : prod. Telewizja Polska S.A.
Sygnatura: F. 0652

Polskie drogi do niepodległości : notacja historyczna. Cz.1-5 : Lata 1945-1970 (11′) : Grudzień’70 (29′) : Powstanie opozycji demokratycznej (45′) : Jan Paweł II a „Solidarność” (28′) : Sierpień ’80 (70′) / scen.i real. Andrzej Dorniak ; narr. Jerzy Zelnik ; konsult.hist. Tomasz Strzembosz.- Gdańsk : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2000.
Sygnatura: F. 0529/1

Słowo Papieża : pielgrzymka 1979 [Dokument dźwiękowy] / papież Jan Paweł II.- Warszawa : Polskie Radio, 2004.
Sygnatura: CD. 1010

Opracowanie:
Magdalena Gutowska
(marzec 2011)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.