sty 22

Fryderyk Chopin – bibliografia ze zbiorów PBP w Pile

Rok Chopinowski – 200 rocznica urodzin Fryderyka Chopina.
(bibliografia w wyborze)

Album Chopina 1829-1831 / oprac. Jerzy Maria Smoter.- Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1975.
Sygn. 10744

Almanach Chopinowski : Kronika życia : Dzieło : Bibliografia : Literatura : Ikonografia : Varia / red. Witold Rudziński.- Warszawa : Czytelnik, 1949.
Sygn. 2361-2

Chopin / Adam Zamoyski ; tł. Halina Sołdaczukowa.- Wyd. 2.- Warszawa : Państw. Instytut Wydawniczy, 1990.
Sygn. 72432, 54394-5

Chopin / Henryk Opieński.- Wyd.2.- Lwów ; Warszawa : Książnica „Atlas”, 1925.
Sygn. 42006

Chopin / Jarosław Iwaszkiewicz.- Wyd. 6.- Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1984.
Sygn. 52615, 17720, 48079

Chopin / Józef Michał Chomiński.- Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1978.
Sygn. 25012

Chopin / Władysław Dulęba.- Wyd. 2.- Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1980.
Sygn. 34953

Chopin : życie i twórczość. T.1. (1810-1831) / Ferdynard Hoesick.- Warszawa : Gebethner i S-ka, 1910.
Sygn. 13608A

Chopin : życie i twórczość. T.2. (1831-1845) / Ferdynard Hoesick.- Warszawa : Gebethner i S-ka, 1911.
Sygn. 13609A

Chopin : życie i twórczość. T.3. (1845-1849) / Ferdynard Hoesick.- Warszawa : Gebethner i S-ka, 1911.
Sygn. 13610A

Chopin i jego ziemia / Józef Kański.- Wyd.4.- Warszawa : „Interpress”, 1984.
Sygn. 54380, 30200

Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego / Józef Opalski.- Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1980.
Sygn. 32444-5

Chopin w kraju rodzinnym / Zofia Jeżewska.- Warszawa : Wydaw. PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] „Kraj”, 1985.
Sygn. 55905-6

Documenta Chopiniana. 1. Bibliografia Chopinowska : 1849 – 1969 / red. Mieczysław Tomaszewski ; Towarzystwo im. Fryderyka Chopina; Kornel Michałowski.- Kraków : Polskie Towarzystwo Muzyczne, 1970.
Sygn. 46306

Fryderyk Chopin / Adam Czartkowski, Zofia Jeżewska ; oprac. Krystyna Kobylańska.- Wyd. 4 nowe, uzup.- Warszawa : Państw. Instytut Wydawniczy, 1970.
Sygn.. 6029, 37080, 78341

Fryderyk Chopin / Zofia Jeżewska.- Wyd. 3.- Warszawa : „Interpress”, 1975.
Sygn. 7611, 30160, 54642-3

Fryderyk Chopin 1810 – 1849 : poradnik bibliograficzny / Jan Z. Brudnicki ; Biblioteka Narodowa – Instytut Bibliograficzny.- Wyd.2 rozsz.- Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1965.
Sygn. 33017-18

Fryderyk Chopin : materiały ilustracyjne do wystawek szkolnych i episkopu / słowo wstępne Zofia Lissa.- Warszawa : Wydaw. Oświatowe „Wspólna Sprawa”, 1969.
Sygn. 78342

Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne : przyczynek do życiorysu i oceny kompozycji artysty / Marceli Antoni Szulc ; przedm. Danuta Idaszak.- Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1986.
Sygn. 57579-80

Fryderyk Chopin, Żelazowa Wola, Warszawa / Jan Prosnak.- Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977.
Sygn. 19141

Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie : antologia / red. Mieczysław Tomaszewski.- Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1980.
Sygn. 34210

Korespondencja Fryderyka Chopina z George Sand i jej dziećmi. T. 1-2 / oprac. Krystyna Kobylańska ; tł. z fr. Julia Hartwig.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
Sygn. 38451-2

Korespondencja Fryderyka Chopina. T.1 / zebrał i oprac. Bronisław Edward Sydow.- Warszawa : Państw. Instytut Wydawniczy, 1955.
Sygn. 88188, 44697

Korespondencja Fryderyka Chopina. T.2 / zebrał i oprac. Bronisław Edward Sydow.- Warszawa : Państw. Instytut Wydawniczy, 1955.
Sygn. 88189, 44698

Młodość Chopina / Adolf Nowaczyński.- Warszawa : Czytelnik, 1948.
Sygn. 40876

Muza Słowackiego i Chopina : opowieść biograficzna o Marii Wodzińskiej / Dionizja Wawrzykowska – Wierciochowa.- Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.
Sygn. 56799-800

Nokturn czyli Rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1881 / Janina Siwkowska.- Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1986″.
Sygn. 60995-6

Okolica Chopina / Paweł Dzianisz.- Gdynia : Wydawnictwo Morskie, 1964.
Sygn. 3224

Pieśń polska po Chopinie / Henryk Swolkień.- Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1963.
Sygn. 21380

Rocznik Chopinowski 15 / Towarzystwo Im Fryderyka Chopina.- Warszawa : Towarzystwo im F. Chopina, 1983.
Sygn. 49607

Romantyczni kochankowie : Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chopin, Artur Grottger / Józef Ratajczak.- Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1989.
Sygn. 70573

Spór o „listy” Chopina do Delfiny Potockiej / Jerzy Maria Smoter.- Wyd.2,poszerz.- Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1976.
Sygn. 21628

Studia nad twórczością Fryderyka Chopina / Zofia Lissa.- Warszawa : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1970.
Sygn. 78435

Tam, gdzie Chopin chodził na pół czarnej… i (stylizacje) / Janina Siwkowska.- Wyd.2.- Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1969.
Sygn. 78527

Warszawskim szlakiem Chopina / Zofia Jeżewska.- Warszawa : Zakład Wydaw.-Propagandowy PTTK, 1979.
Sygn. 41042

Wielka gra : rzecz o Konkursach Chopinowskich / Jerzy Waldorff.- [Wyd. 2 przej. i uzup.].- Warszawa : „Iskry”, 1985.
54961, 35036-7

Wokół konkursów chopinowskich / Stefan Wysocki.- [Wyd. 2 rozsz.].- Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1987.
Sygn. 62357

Życie Chopina / Kazimierz Wierzyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1978.
Sygn. 26449

Artykuły:

„Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku…”, czyli Norwid o Chopinie. Montaż słowno-muzyczny do realizacji w szkole średniej / Barbara Wanda Jachimczak. // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 6, s. 26 – 28.

Chopin nasz współczesny – po stu pięćdziesięciu latach / Barbara Smoleńska-Zielińska. // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1998, nr 5, s. 195-200

Chopin w przedszkolu / Elżbieta Kusz. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 5, s. 294 – 296.

Fortepian Chopina wciąż gra / Urszula Pomałecka. // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 8, s. 608 – 609.

Fryderyk Chopin – artysta znany na całym świecie : scenariusz zajęć świetlicowych w szkole podstawowej / Renata Mierzyńska // Świetlica w Szkole. – 2008, [nr] 3, s. 19

Fryderyk Chopin na lekcjach literatury w klasie IV / Dorota Gał // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. – 1995/96, z.1, s.43-56

Fryderyk Chopin – Polak znany na całym świecie : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 20-21

Fryderyk Chopin – sen nocy ostatniej. Paryż, 17 października 1849, godzina 2 w nocy : spektakl z okazji Roku Chopinowskiego / Barbara Jedynak. // W: Uroczystości. Scenariusze imprez okolicznościowych. – Goleszów: Wydaw. „INNOWACJE”, 1999. – s. 271 – 293
Sygnatura: 84 789

Fryderyk Chopin – życie, twórczość i tradycja : scenariusz lekcji muzyki dla klasy II gimnazjum z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej / Mirosława Pomichowska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 11

Fryderyk Chopin : scenariusz uroczystości związanej z rocznicą urodzin (22 lutego) lub śmierci (17 października) genialnego polskiego kompozytora / Irena Chyła-Szypułowa. // W: Scenariusze imprez szkolnych dla klas I – III / pod red. Ireny Służewskiej i Ireny Chyły-Szypułowej. – Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1995. – s. 87 – 90
Sygnatura: 80 671

Kwiaty na Pere la Chaise : scenariusz widowiska o Fryderyku Chopinie / Barbara Jedynak. // W: Uroczystości. Scenariusze imprez okolicznościowych. – Goleszów: Wydaw. „INNOWACJE”, 1999. – s. 257 – 269
Sygnatura: 84 789

Muzyka Chopina i poezja Słowackiego – propozycja lekcji integracyjnych w klasie VI szkoły podstawowej / Dorota Gał // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2000, nr 4, s.136-140

,,Muzyka Chopina to poezja Słowackiego przełożona na język dźwięków i odwrotnie” – propozycja lekcji integracyjnych w klasie VI / Dorota Gał // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2000/2001, nr 1, s. 95-100

Muzyka w służbie Ojczyźnie – ważny element edukacji wczesnoszkolnej / Irena Chyła-Szypułowa // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2007/2008, nr 1, s. 16-22

Projekt jako metoda nauczania na lekcjach poświęconych twórczości Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina / Dorota Gał. // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 2, s. 13 – 18.

Przykładowe scenariusze zajęć dla klasy II na wybrane dni stycznia i lutego / Małgorzata Obara // Nauczanie Początkowe. – R.44: 1998/99, z.3, s.45-58

Śladami Sławnych Polaków – FRYDERYK CHOPIN : Kapelusze z głowy panowie – oto geniusz. Konspekt lekcji w gimnazjum wykorzystującej wiadomości i umiejętności z języka polskiego, muzyki, plastyki / Danuta Kuncewicz – Dygała. // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 1, s. 4 – 5.

W 150 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina : montaż słowno-muzyczny / Danuta Orzeł. // Poradnik Bibliotekarza. – 1999, nr 11, s. 22 – 26.

Wielka muzyka Chopina : montaż literacko-muzyczny w Roku Chopina / Maria Andres. // Wychowawca. – 1999, nr 5, s. 26 – 27.

Materiały audiowizualne:

Chopin : pieśni / Fryderyk Chopin ; mezzosopran Stefania Toczyska ; fortepian Janusz Olejniczak.- Warszawa : Przeds. Nagrań Wideo-Fonicznych „Wifon”, 1987.
T 0519

Chopin i romantyzm : z cyklu Muzyczne spotkania / wyk. Mieczysław Tomaszewski ; realiz. Barbara Pietkiewicz.- Nagr. własne, 1998 : prod. Telewizja Polska S.A., 1998.
(Muzyczne Spotkania / Bogusław Kaczyński)
F 0484

Epoka romantyzmu ; Chopin.- Warszawa : Polskie Radio, 2005.
(Muzyka Polska : Od Bogurodzicy do Pendereckiego ; Cz.3)
CD 997

Fryderyk Chopin / Fryderyk Chopin ; fort. Janusz Olejniczak.- Warszawa : Mediasat Poland Sp. z o.o., 2005.
(Wielcy Kompozytorzy / Biblioteka Gazety Wyborczej ; 2)
CD 1032

Fryderyk Chopin : nagr. na rolkach papierowych WelteMignon zarejestr. 27 lutego 1906 roku : Ballada As-dur op.47 : Etiuda E-dur op.10 nr3 : Etiuda Ges-dur op.25 nr 9 [iin.] / fort. Ignacy Jan Paderewski.- Warszawa : „Rzeczpospolita”, 2004.
CD 901

Fryderyk Chopin : nagr.z XV Międzynarod. Konkursu Pianistycznego im. [...] : Nokturn H-dur op.62 nr 1 : Etiuda F-dur op.10; As-dur op.10 : Walc Des-dur op.64 nr1; cis-moll op.64 nr2; As-dur ; Barkarola Fis-dur op.60 ; Mazurek H-dur; C-dur; c-moll ; Polonez As-dur op.53 / fort. Rafał Blechacz.- Warszawa : Towarzystwo im. F. Chopina, 2006.
CD 1061

Marek i Wacek : the last concert. 732. Mazurek/ F. Chopin ; Melody for Susan ; Country Rag ; Farandolle ; Indifference ; Tritsch-Tratsch-Polka ; Russische Tänze / muz. Marek Tomaszewski, Wacław Kisielewski; muz. Marek Tomaszewski, Wacław Kisielewski.- Warszawa : Polskie Nagrania „Muza”, 1988.
T 3819/2, T 3818/1

Recital Chopinowski / fortep. Janusz Olejniczak ; Fryderyk Chopin.- Warszawa : Wifon, 1978.
T 0366

Wybrane utwory Fryderyka Chopina gra Krzysztof Jabłoński ; 4 Scherzi: Nr1 h-moll op.20, Nr2 b-moll op.31, Nr3 cis -moll op.39, Nr4 E-dur op.60 ; Barkarola op.60 ; Polonez As-dur op.53 / kompoz. Fryderyk Chopin.- Warszawa : POLmusic, 1994.
CD 0994

Portale rocznicowe:

Rok Chopinowski  >>

Konkurs ?Tropiąc Chopina” >>

Lekcje z Chopinem >>

Rok Chopinowski w Wielkopolsce >>

Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie >>

Wszystko o roku Chopinowskim >>

F. Chopin – życie, dzieło, tradycja >>

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina >>

Chopin – Kalejdoskop >>

Konkurs na scenariusz zajęć >>

Historyczne  interpretacje utworów Fryderyka Chopina >>

Cyfrowa kolekcja chopinowska BN

Opracowanie:
Magdalena Gutowska
(styczeń 2010)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi:

Komentowanie wyłączone.