sty 22

Dziecko jako odbiorca literatury

Dziecko jako odbiorca literatury posiada wiele cech odróżniających go od dorosłego. Żyje ono na pograniczu dwóch światów, świata magii i świata realnego. W literaturze intuicyjnie więc szuka odbicia ich obu. W bohaterze literackim upatruje nie tylko przewodnika po jednym i drugim świecie, ale także kogoś bliskiego mu psychicznie. Tylko dzieci posiadają umiejętność pokonywania przeszkód przy pomocy czarodziejskich słów lub gestów. Są one szczere i spontaniczne w wyrażaniu uczuć i marzeń – to cecha rzadko spotykana u dorosłych.
Dziecko rozpoczyna swoją edukację literacką od bajek i baśni. To one, te pierwsze, najważniejsze w życiu lektury, pozwalają mu stawiać pytania: „Czym jest świat?”, „Kim ja jestem?”, „Jaki jestem?” i to one pozwalają mu uzyskiwać na nie odpowiedzi. Szczególnie baśnie, które są nośnikami archetypów, odgrywają ważną rolę w prawidłowym rozwoju człowieka. Jeśli ich zabraknie w odpowiednim momencie życia, może ono toczyć się niewłaściwymi koleinami i mieć niekorzystny wpływ na jego rozwój.
Poniższe zestawienie bibliograficzne prezentuje literaturą, która pozwoli nauczycielom, szczególnie wychowania przedszkolnego, zrozumieć szczególne znaczenie książki w życiu i rozwoju dziecka.

Wydawnictwa zwarte

1. Borecka Irena : Magiczna książka Marii Konopnickiej. Wrocław : Wydaw.
Wacław Bagiński, 1998
2. Brett Doris : Opowiadania dla Twojego (nieco starszego) dziecka. Cz. 2.
Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998
sygn. 83 224 – 6
3. Dymara Bronisława : Wczesnoszkolna edukacja literacka. Kraków: Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, 1996
sygn. 80 441 – 3
4. Frycie Stanisław, Kaniowska-Lewandowska Izabela : Kultura literacka w
przedszkolu. Cz. 2 : Antologia. Warszawa : WSiP, 1984
sygn. 49 133
5. Papuzińska Joanna : Dziecko w świetle emocji literackich. Warszawa :
Wydaw. SBP, 1996
sygn. 80 036 – 7
6. Molicka Maria : Bajki terapeutyczne dla dzieci. Wyd. 2 popr. i uzup. Poznań : Media Rodzina, 1999
sygn. 85 348
7. Papuzińska Joanna : Inicjacje literackie : problemy pierwszych kontaktów
dziecka z książką. Wyd. 2. Warszawa : WSiP, 1988
sygn. 66 953 -4
8. Papuzińska Joanna : Książki, dzieci, biblioteka : z zagadnień upowszechnia-
nia czytelnictwa i książki dziecięcej. Warszawa : Fundacja „Książka dla
Dziecka”, 1992
sygn. 75 484 – 6
9. Papuzińska Joanna : Zatopione królestwo : o polskiej literaturze fantastycz-
nej XX wieku dla dzieci i młodzieży. Warszawa : Nasza Księgarnia, 1989
sygn. 71 001 – 4
10. Szefler Elżbieta : Książka literacka dla dziecka w edukacji wczesnoszkolnej:
próba oceny i propozycje wykorzystania. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane
WSP, 1998
sygn. 85 558 – 9 P, 84 781
11. Tradycje narodowo-kulturowe w literaturze dla dzieci i młodzieży. Materia-
ły z sesji Jachranka, 30 XI – 2 XII 1994 r. Warszawa : Wydaw. SBP, 1996
sygn. 81 867- 9
12. Waksmund Ryszard : Literatura pokoju dziecinego. Warszawa : Nasza
Księgrania, 1986
sygn. 61 357 – 9
13. Wartości literatury dla dzieci i młodzieży : wybrane problemy. Pod red.
Joanny Papuzińskiej i Bogusława Żurakowskiego. Warszawa ; Poznań :
PWN, 1985
sygn. 57 025 – 7
14. Żurakowski Bogusław : Literatura, wartość, dziecko. Kraków : Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, 1999
sygn. 83 726 – 7
15. Żurakowski Bogusław : W świecie poezji dla dzieci. Kraków : Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, 1999
sygn. 83 744 – 5

Artykuły z czasopism

1. Baran Zbigniew A. : Wielka wyobraźnia małego dziecka. „Guliwer” 2000
Nr 1 s. 21 – 24
2. Białkowska Barbara : Książki poznawcze dla najmłodszych. „Poradnik
Bibliotekarza” 1993 nr 11/12 s. 14 – 16
3. Błaszczyn Lidia : Świat książki dziecięcej. „Poradnik Bibliotekarza” nr 4
s. 18 – 20
4. Chrobek Katarzyna : Widowiska, zabawa, lektury. „Guliwer” 2001 nr 2
s. 49 – 50
5. Europejskie sympozjum literatury dziecięcej. „Guliwer” 1998 nr 5 s. 40 – 42
6. Gruda Ewa : Liryczna bajeczka o współczesnej dziewczynce. „Poradnik
Bibliotekarza” 1999 nr 12 s. 19
7. Gruda Ewa : Świat książki dziecięcej. „Poradnik Bibliotekarza” 2001 nr 9
s. 22 – 23
8. Hajnowicz Wanda : Komunikat edukacyjny w baśniach – przykłady do -
świadczenia życiowego i nakazów społecznych. „Edukacja i Kultura” 2000
nr 1 / 2 s. 85 – 98
9. Ignaczewska Danuta : Kontakt z książką osobistym doświadczeniem dzieci.
?Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 1991 nr 3 s. 116 – 118
10. Ippoldt Lidia : Książka pomaga. „Guliwer” 1998 nr 2 s. 32 – 34
11. Ippoldt Lidia : Terapeutyczna funkcja literatury dla dzieci. „Poradnik
Bibliotekarza” 1998 nr 2 s. 1 – 5
12. Kiełtyk Izabela : Świat książki dziecięcej. „Poradnik Bibliotekarza” 2000
nr 10 s. 21 – 24
13. Kośmińska-Wójtowicz Maria : Młodzi o książkach i czytaniu. „Guliwer”
1997 nr 2 s. 38 – 40
14. Kulik Maria : Przygoda zwana czytaniem. „Guliwer” 2000 nr 3 s. 46 – 47
15. Leszczyński Grzegorz : dziecko w świecie książki. „Guliwer” 1997 nr 4
s. 43 – 44
16. Molicka Maria : Bajki jako metoda redukcji lęku u dzieci. „Problemy
Opiekuńczo – Wychowawcze” 2001 nr 1 s. 40 – 44
17. Niedziela Stanisława : Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI
wieku. „Poradnik Bibliotekarza” 2001 nr 4 s. 14 – 15
18. Nowacka Ewa : Zabawianie najmłodszych – sprawa nieprosta. „Nowe
Książki” 1999 nr 2 s. 73
19. Ostowicz Anna : Inna historia wychowania … . „Warsztaty Polonistyczne”
1999 nr 1 s. 96 – 97
20. Papuzińska Joanna : Atelier strachu. „Społeczeństwo Otwarte” 1991 nr 6
s. 44 – 48
21. Papuzińska Joanna : Spotkanie o świcie. „Nowe Książki” 1996 nr 9 s. 11
22. Porębski Mieczysław : Logika krasnoludków. „Dekada Literacka” 1992
nr 10 s. 1, 3
23. Rak Ewa : Literatura wyobraźni. „Guliwer” 2000 nr 2 s. 64 – 65
24. Szefler Elżbieta : Dziecko jako odbiorca literatury. „Ojczyzna Polszcyzna”
1993 nr 4 s. 71
25. Szefler Elżbieta : Jeszcze raz o Kopciuszku … czyli nowy pan Kopciuch.
„Edukacja i Dialog” 1993 nr 4 s. 50 – 51
26. Szefler Elżbieta : W jaki sposób obrazki opowiadają baśni (o informacyj -
ności przekazu obrazowego w książkach dla dzieci). „Kultura i Edukacja”
1999 nr 2/3 s. 149 – 166
27. Szymeczko Kazimierz : Król Olszyn i inni … gawęda na jednej (niesamo-
witej) nucie. „Guliwer” 2000 nr 3 s. 5 – 7
28. Szymeczko Kazimierz : Arlekin w różowych okularach. „Nowe Książki”
1997 nr 1 s. 31 – 32
29. Świerczyńska Danuta : Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI
wieku. „Nowe Książki” 2001 nr 1 s. 77
30. Świerczyńska Danuta : O dziecku literackim. „Nowe Książki” 1998 nr 10
s. 68
31. Świerczyńska-Jelonek Danuta : Dziecko i literatura. „Guliwer” 1993 nr 2
s. 35 – 37
32. Świerczyńska-Jelonek Danuta : O książkach edukacujnych dla najmłod -
szych. „Nowe Książki” 1993 nr 9 s. 56 – 59
33. Tylicka Barbara : Skarby z katakumb czasu. „Guliwer” 2000 nr 2 s. 12 – 14
34. Tylicka Barbara : Dziecko i literatura. „Guliwer” nr 4 s. 62 – 64
35. Winek Teresa : „Który stworzyłeś pasikonika …. .” „Nowe Książki” 2002
nr 3 s. 37
36. Wolf Katarzyna : Książki w zasięgu ręki. „Guliwer” 2000 nr 4 s. 60 – 74

Wybór i opracowanie:
Iwona Bukowska

pixelstats trackingpixel

komentarze: zamknięte Tagi:

Komentowanie wyłączone.