mar 4

Czesław Miłosz – bibliografia

Wydawnictwa zwarte:

1. Czesław Miłosz / red. Wiesław Paweł Szymański.- Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1987.
Sygnatura: 63322

2. Czesława Miłosza autoportret przekorny / Aleksander Fiut.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1988.
Sygnatura: 68483, 68484, 68485

3. Czesław Miłosz ?Poezje” / oprac. Konstanty Pienkosz. – Warszawa: Dom Wydawniczy ?Jota”, 1990
Sygnatura: 37 496 F. Chodzież

4. [cztery] x Nobel / red. Grażyna Tomaszewska, Feliks Tomaszewski.- Warszawa : Stentor, 2002.
Sygnatura: 94873, 94874

5. Dziwna historia awangardy / Adam Ważyk. – Warszawa: Czytelnik, 1976
Sygnatura: 16 418

6. Język poezji Czesława Miłosza / Teresa Skubalanka. – Lublin: WUMCS, 2006
Sygnatura: 44 909 Filia Chodzież

7. Lekcja polskiego / Wojciech Wiśniewski. – Warszawa: Oficyna Wydaw. Rytm,
1993
Sygnatura: 29 962 Filia Czarnków

8. Lęki, ucieczki, akceptacje / Iwona Smolka.- Warszawa : „Czytelnik”, 1984.
Sygnatura: 37345, 83970, 51641, 51642, 23415, 28526

9. Los, zło, tajemnica : ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza / Marek Siwiec.- Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005.
Sygnatura: 97523

10. Miłosz / Andrzej Zawada. – Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 1996
Sygnatura: 39 661 Filia Chodzież

11. Miłosz i Mickiewicz : poezja wobec tradycji / Lidia Banowska.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005.
Sygnatura: 101165

12. Miłosz i poetyka wyznania / Joanna Zach. – Kraków: Tow. Autorów i Wydawców Prac Naukowych ?Universitas”, 2002
Sygnatura: 44 968 Filia Chodzież

13. Miłosz jak świat / Jan Błoński.- Kraków : „Znak”, 1998.
Sygnatura: 83190, 83191

14. Moment wieczny: O poezji Czesława Miłosza / Aleksander Fiut. – Warszawa: Opena, 1993
Sygnatura: 29 967 Filia Czarnków

15. Nasz wiek XX: przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980 / Włodzimierz Maciąg. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992
Sygnatura: 29 963 Filia Czarnków

16. Poeci polscy XX wieku. Cz.1 / Jolanta Dedek. – Kraków: Impuls, 1994
Sygnatura: 38 225 Filia Złotów

17. Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.
Sygnatura: 44498

18. Poznawanie Miłosza : Studia i szkice o twórczości poety / red. Jerzy Kwiatkowski.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985.
Sygnatura: 55957

19. Rozmowy z Czesławem Miłoszem / Aleksander Fiut.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1981.
Sygnatura: 39492

20. Rytmy prozy, czyli jak czytać polska prozę współczesną / red. Tadeusz Marciuszek. – Warszawa: Stentor, 2000
Sygnatura: 59 813 P Fila Wągrowiec

Artykuły z czasopism:

1. Autobiografia jako rozpamiętywanie losu / Tomasz Durek // Pamiętnik Literacki. – 1981, nr 4 , s. 123-141

2. Antropologiczny pejzaż miniatury poetyckiej Czesława Miłosza / Jerzy Winiarski // Przegląd Humanistyczny. – 2005 , nr 1 , s. 9-25

3. Abecadło Miłosza / Barbara Kaźmierczyk // Wiadomości Kulturalne. – 1997 , nr 28, s. 20

4. Być wieszczem / Jerzy Jarzębski // Teksty. – 1981, nr 4/5, s. 234-267

5. ?Był to pakt diabelski” (Powojenne dysharmonie moralne Czesława Miłosza)/ Marian Stępień // Ruch Literacki. – 1996 , nr 4 , s. 431-453

6. Błyskawice ciemności / Andrzej Franaszek. – Tygodnik Powszechny. – 2006 , nr 7, s. 13

7. Człowiek w ?Ziemi Ulro” (o twórczości Czesława Miłosza w latach trzydziestych)/ Polonistyka . – 1981 , nr 5/6, s. 98-111

8. Czesław Miłosz i Ameryka / Clark Cavanagh // Zeszyty Literackie. – 2006 , nr 2 , s. 69-87

9. Czesław Miłosz coś ze ?Starej szuflady”/ Henryk Markiewicz. – Dekada Literacka. – 2001, nr 1-2, s. 3-8

10. Cztery glossy do Miłosza / Krzysztof Mędrek // Literatura. – 1981 , nr 14, s. 7

11. Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki / Marian Stępień // Pamiętnik Literacki. – 1981 , nr 4, s. 143-176

12. Czy ten poeta jest heretykiem? Teologia ciała / Beata Przymuszała // Polonistyka. – 2005 , nr 1 , s. 19-24
13. Czesław Miłosz: moment i wieczność / Piotr Śliwiński // Polonistyka. – 2005, nr 1, s. 45-47

14. ?Dolina Issy” Czesława Miłosza / Polonistyka. – 1983, nr 2, s. 94-103

15. Dziewięćdziesiąt lat w poszukiwaniu ojczyzny / Leszek Kołakowski // Zeszyty Literackie.- 2001, nr 3, s. 15-18

16. Dzieje ?Burzliwego romansu” Miłosza z Mickiewiczem w kontekście teorii wpływu Harolda Blooma / Patrycja Bucko-Żmuda // Pamiętnik Literacki. – 2010, nr 3, s. 3-54

17. Dom rodzinny w ?Dolinie Issy” / Monika Brzóstowicz // Pamiętnik Literacki. – 1997 , nr 2 , s. 13-32
18. Dalszy lot zimorodka / Jerzy Axer // Przegląd Humanistyczny. – 1987, nr 4, s. 45-49

19. Europa Miłosza / Jan Błoński // NaGłos. – 1995, nr 20, s. 6-16

20. Granit i płótno / Tadeusz Sławek // Tygodnik Powszechny. – 2002, nr 15, s. 8-9 (?Traktat teologiczny”)

21. Głosy o poemacie ?Ksiądz Seweryn” Czesława Miłosza // Zeszyty Literackie. – 2001, nr 3, s. 95-105

22. Geneza ?Zielonego” tomu poezji Miłosza / Aleksander Schenker // Zeszyty Literackie. – 2005, nr 1, s. 77-82

23. Gra o tożsamość. Problemy podmiotu w poezji Miłosza / Aleksander Fiut // Pamiętnik Literacki. – 1988, nr 1, s. 39-72

24. Issa domowa rzeka / Stanisław Andrzej // Ojczyzna Polszczyzna. – 1996, nr 4, s. 29-30
25. Jego wiek / Jan Kot // Zeszyty Literackie. – 2001 , nr 3, s. 13-14

26. Karuzela pod murem getta. Uwagi o ?Campo di Fiori”/ Tomasz Wójcik // Ojczyzna Polszczyzna. – 1996, nr 4, s. 31-32

27. ?Księga olśnień” Czesława Miłosza / Bohdan Paczkowski // Życie Literackie. – 1994 , nr 4, s. 130-132
28. ?Kto chce malować świat w barwnej postaci”? Malarstwo w świecie Czesława Miłosza // Michał Mrugalski. – Przegląd Humanistyczny. – 2005, nr 1, s. 27-45

29. Kosmos żywiołów manichejskich we wczesnej poezji Czesława Miłosza / Zbigniew Kaźmierczak // Ruch Literacki. – 2007, nr 4-5, s. 489-498

30. Koncepcje człowieka w poezji Polskiej Awangardy / Stanisław Jaworski // Pamiętnik Literacki. – 1981, nr 4, s. 33-43

31. Lekcja wygnania / Ewa Bieńkowska // Życie Literackie. – 1999, nr 4, s. 99-105

32. Lekcja niepokoju / Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 4, s. 28-30

33. Łuk życia / Anna Zabanowska-Wróbel // Dekada Literacka. – 2000, nr 12, s. 3-4

34. Miłosz wobec zła / Lidia Banowska // Polonistyka. – 2005, nr 1, s. 25-30

35. Miłosz i Brodski / Irena Gruzińska-Gross // Zeszyty Literackie. – 2006, nr 2, s. 89-94

36. Miłoszowi ?Oścień”/ Stefan Sawicki // Ruch Literacki. – 2004, nr 1, s. 87-93

37. Miłosz i psalmy / Ewa Beińkowska // Zeszyty Literackie. – 2005, nr 1, s. 71-77

38. Miłosz biblijny oczami teologa / Karina Jarzyńska // Teksty Drugie. – 2010, nr 3, s. 93-103

39. Na tropach Miłosza / Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny. – 2007, nr 34, s. 8-9 (dodatek)

40. Nie zaprę się ciebie, młodziku / Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny. – 2007, nr 15, s. 14 (dodatek)

41. Nad esejem Czesława Miłosza ?Saligia” / Bogusław Grodzki . – 1997 , nr 3, s. 107-128

42. Na marginesie ?Giavy” Czesława Miłosza. Czy postacie literackie wrócą?/ Marta Wyka // Tygodnik Powszechny. – 2004, nr 21, s. 27

43. Nad ?Campo di Fiori” Miłosza / Zbigniew Bąk // Polonistyka. – 1984, nr 9-10, s. 576-581
44. Ostatni, co tak poloneza wodzi / Andrzej Romanowski // Dekada Literacka. – 1999, nr 11-12, s.

45. Odcienie emigracji: Czapski – Miłosz – Cioran / Marcin Jauksz // Polonistyka. – 2006, nr 1, s. 28-33

46. O poemacie Czesława Miłosza ?Orfeusz i Eurydyka” / Ewa Bienkowska // Zeszyty Literackie. – 2003, nr 3, s. 203-208
47. O ?Piesku przydrożnym” Czesława Miłosza / Ewa Bienkowska // Zeszyty Literackie. – 1998, nr 2, s. 93-103

48. O chwili w poezji Miłosza / Zofia Król // Zeszyty Literackie. – 2006, nr 2, s. 102-109

49. O wersyfikacji ?Walca” Czesława Miłosza / Zdzisława Kopczyńska // Pamiętnik Literacki. – 1981, nr 4, s. 177-190

50. O ?Traktacie poetyckim”/ Jan Błoński // Twórczość. – 1983, nr 12, s. 73-82

51. Principia poetica Czesława Miłosza, czyli o ?Ziemi Ulro”/ Marek Zalewski // Twórczość. – 1983, nr 12, s. 56-72

52. Próby samookreślenia młodego Miłosza / Rafał Węgrzyniak // Zeszyty Literackie. – 2004, nr 3, s. 159-162

53. Poezja i religia / Teresa Walas // Dekada Literacka. – 2002, nr ?, s. 3-12

54. Podróż syna marnotrawnego. O motywie romantycznym w ?Trzech zimach” Czesława Miłosza / Ewa Kołodziejczyk // Pamiętnik Literacki. – 2001, nr 3, s. 135-170

55. ?Przedmieście” Czesława Miłosza. Próba interpretacji / Michał Głowiński // Pamiętnik Literacki. – 1987, nr 1, s. 203-215

56. Proza Miłosza / Włodzimierz Bolecki // Pamiętnik Literacki. – 1984, nr 2, s. 133-164

57. ?Robić coś z pożytkiem” / Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny. – 2005, nr 47, s. 14-15 (dodatek)

58. Religijność poety / Joanna Zych // Dekada Literacka. – 2002, nr ?, s. 13-22

59. Religia Miłosza / Michał Masłowski. – Pamiętnik Literacki. – 2007, nr 4, s. 43-58

60. Spór i dialog poetów Herbert i Miłosz w świetle korespondencji / Maciej Nowak // Pamiętnik Literacki. – 2009, nr 2, s. 41-55

61. ?Sześcioletni, czułem grozę w kamiennym porządku świata” Filozoficzno-teologiczne konteksty ?Traktatu Teologicznego” Czesława Miłosza / Jan Miklas-Frankowski // Ruch Literacki. – 2008, nr 4-5, s. 485-499

62. ?Traktat poetycki” objawienie literackie w USA / Renata Gorczyńska // Życie Literackie. – 2001, nr 4, s. 131-137

63. Tradycje ariańskie w Młoszowej ?Dolinie Issy” / Jan Malicki // Przegląd Humanistyczny. – 1987, nr 7/8, s. 1-14

64. W poszukiwaniu korzeni zła Czesława Miłosza i rosyjscy myśliciele religijni ? Monika Wójcik / Zeszyty Literackie. – 2006, nr 2, s. 96-101

65. Wokół ?Poematu o czasie zastygłym” Czesława Miłosza / Stanisław Bereś // Pamiętnik Literacki. – 1981 , nr 4, s. 45-85

66. ?Widziane nad zatoką san Francisco” Po trzydziestu latach / Renata Gorczyńska. – Życie Literackie. – 2000, nr 4, s. 137-141

67. Wygnanie jako los. Głos Iwaszkiewicza w ?sprawie Miłosza”/Robert Papieski // Twórczość. – 2001, nr 2, s. 121-140

68. Wizja wspólnej Europy w esejach Czesława Miłosza z lat 1931-1958 / Ruch Literacki. – 2008, nr 1, s. 69-84

69. Znad Niewiąży nad Pacyfik. O pisarstwie Czesława Miłosza / Tomasz Wójcik // Ojczyzna Polszczyzna. – 1996, nr 4, s. 8-12

70. Źródła etyki Miłosza / Jan Potkański. – 2005, nr 1, s. 1-8

Lekcje z Miłoszem – propozycje metodyczne:

Wydawnictwa zwarte:

1. Lekcje języka polskiego w klasie V szkoły podstawowej. Propozycja metodyczna / Maria Kubiczek, Jolanta Olejak, Barbara Stworowa. – Goleszów: Wydaw. Innowacje, 1998
Sygnatura: 82 371

2. Lekcje poezji w szkole średniej / pod red. Stanisława Żaka. – Kielce: Wydaw. Pedagogiczne, 1993
Sygnatura: 100 329

3. Poezja współczesna: analiza i interpretacja wierszy objętych programem nauczania dla klas maturalnych / Bogusław Szpytma. – Warszawa: Wydaw. Morex, 1995
Sygnatura: 79 132

4. Poezja współczesna w szkole: interpretacje / red. Alina Kowalczykowi. – Warszawa: Stentor, 1998
Sygnatura: 59 814 P Filia Wągrowiec

5. Poeci polscy XX wieku. Cz.1 / Jolanta Dudek. – Kraków: Impuls, 1994
Sygnatura: 38 225 Filia Złotów

6. Rymy prozy czyli jak czytać polską prozę współczesną / red. Tadeusz marciuszek. – Warszawa: Stentor, 2000
Sygnatura: 59 813 P Filia Wągrowiec

Artykuły z czasopism:

1. ?A poezja jest prawdą”: o cnotach poetyckich Czesława Miłosza / Halina Mrazek // Polonistyka. – 1993, nr 9, s. 541-545

2. Analiza wybranych wierszy Czesława Miłosza: propozycja dla zasadniczych szkół zawodowych / Henryk Gradkowski // Jezyk Polski w Szkole Średniej. – 1993/94, nr 4, s.
36-43

3. Człowieka współczesnego kłopoty z tożsamością. Eseje Czesława Miłosza jako propozycja kontekstu w edukacji licealnej / Aneta Żurowska // Nowa Polszczyzna. -
2008, nr 3, s. 20- 25

4. Czy tylko poetycki obraz miast Europy? Czesław Miłosz ?Ojciec objaśni”/ Tomasz Maciejewski // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2003/04, nr 4, s. 50-60

5. Chwila zadumy nad światem Czesław Miłosz ?Przypowieść o maku” / Maria Czeszak-Godula // Wszystko dla szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 9

7. Dwia liryki Miłosza / Bohdan Otrębski // Polonistyka. – 1989, nr 2, s. 87-92

8. ?Dolina Issy” Czesława Miłosza powrót do korzeni: propozycja interpretacji dla klasy IV liceum i technikum / Kazimierz Zngel // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/94, nr 1, s. 36-46

9. ?Do tego kraju tego[...] Tęskno mi Panie…rzecz o nostalgii w utworach poetów pierwszej i drugiej emigracji / Iwona Gałażewska // Zeszyty Szkolne. – nr 1, s. 95-102

10. Czytanie Miłosza. Wokół motywu ?ars poetica” / Henryk Gradkowski // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/96, nr 4, s. 60-67

11. ?Dolina Issy” czyli poznawanie Miłosza / Maria Kamińska // Polonistyka. – 1992, nr 10, s. 599-605
12. Lekcja z Miłoszem. O wierności mowie ojczystej (szkic metodyczny)/ Alicja Krawczyk // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2004/5, nr 3, s. 32-36

13. Miejsce pod słońcem ?Ganek” Czesława Miłosza (szkic interpretacyjny)/ Tomasz Maciejewski // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2003/4, nr 2, s. 28-35

14. Miłosza ballada o” Matce Polce” / Bohdan Otrębaski // Polonistyka. – 1982, nr 4, s. 276-280

15. Miłosza punkt widzenia / Anna Wiech // Polonistyka. – 1982, nr 4, s. 254-264

16. Miłosz czytany w szkole / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. – 2005, nr 1, s. 38-44

17. Miłosz na ławie oskarżonych / Marcin Rychlewski // Polonistyka. – 2001, nr 4, s. 216-219

18. Mistrz pokonanej rozpaczy mistrz wysokiego stylu / Agata Stankowska // Polonistyka. – 2005, nr 1, s. 14-18

19. Obraz pracy nad liryką / Beata Pelczer // Język Polski w Gimnazjum. – 2000/1, nr 4, s. 18-21 (wiersz ?Piosenka o końcu świata”)

20. O kształtowaniu świata wartości w toku poznawania wierszy Czesława Miłosza / Bronisława Dymara // Polonistyka. – 1982, nr 4, s. 265-275

21. O człowieku, który rozsławił imię Polski na świecie (propozycja metodyczna dla klasy IV,V,VI) / Hanna Domańska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2004/5, nr 3, s. 37-49

22. Propozycje interpretacji wierszy / Edward Kula // Język Polski w Liceum. – 2008/9, nr 1, s. 75-85

23. W cieniu ?człowieka prostego”. Porównawcza analiza wierszy Adama Ważyka ?Rzeka” i Czesława Miłosza ?Który skrzywdziłeś”/ Jarosław Górnicki // Polonistyka. – 1996, nr 8, s. 547-549

24. Wielki spełniony los. Scenariusz poświęcony Cz. Miłoszowi. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 2, s. 19-20

25. Wiersze Czesława Miłosza i proza Olgi Tokarczuk / Stanisław Bortnowski // 1997, nr 1, s. 33-40

26. ?Zniewolony umysł” Czesław Miłosz jako rzecz godna naszej uwagi polonistycznej / Antoni Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej. – 1990/91, nr 2, s. 28-43

Materiały audiowizualne:

1 . Antologia literatury emigracyjnej: Czesław Miłosz [dokument dźwiękowy]/ realiz. TVO SA. W Krakowie Zespół. – Łódź: Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008,
Sygnatura: CD. 1652

2. Głosy [dokument dźwiękowy]/ muz. Zbigniew Preisner. – Warszawa: Plus GSM, 2004
Sygnatura: CD. 830 (wiersz do polityka)

3. Polscy nobliści / realiz. Krzysztof Szmagier. – Łódź: Kadr; TVP, 2003
Sygnatura: CD. 1730

4. Spotkanie z poetą: ścieżka dźwiękowa filmu dokumentalnego / Andrzej Miłosz. – Nagrania własne TVP, 1980
Sygnatura: T. 5731

5. Spotkanie z literaturą. Cz.3. – Warszawa: TVP SA., 1995
Sygnatura: F. 0270/1

6. Wybór poezji / Czesław Miłosz. – Warszawa: Zakład Wydaw. i Nagrań PZN, 1981
Sygnatura: T. 640-644

Wybór:
Wiesława Leszko
(marzec 2011)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.