lut 20

Bezrobocie

Zestawienie bibliograficzne – Filia Złotów

Wszystkich naszych czytelników zapraszamy do skorzystania z tematycznego zestawienia bibliograficznego. Opracowanie zostało dodatkowo wzbogacone o sygnatury.

Wydawnictwa zwarte:

1.Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Eugeniusz Kwiatkowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, ISBN: 83-01-13619-7.
sygn. 40888

2.Dylematy polskiego rynku pracy / Elżbieta Kryńska. – Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001, ISBN: 83-87890-25-1
sygn. 40928

3.Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. Danuta Lalak, Tadeusz Pilch. – Warszawa : „Żak”, 1999, ISBN: 83-88149-12-1
sygn. 38994 p – 38996 p

4.Encyklopedia socjologii. T.1. A-J / przew. kom. red. Władysław Kwaśniewicz. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998, ISBN: 83-85505-70-9
sygn. 42073 p

5.Informacja w walce z bezrobociem / Agnieszka Szewczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, ISBN: 83-01-14313-4
sygn. 41194

6.Pedagogika ogólna i subdyscypliny / red. nauk. Lucjan Turos. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999, ISBN: 83-88149-14-8
sygn. 39023 – 39025

7.Pedagogika pracy / red. Kazimiera Korabiowska-Nowacka, Tadeusz Nowacki. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981, ISBN: 83-04-00839-4
sygn. 19474 – 19476

8.Pedagogika pracy / Stefan M. Kwiatkowski, Andrzej Bogaj, Barbara Baraniak. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, ISBN: 978-83-60501-24-5
sygn. 42592

9.Pedagogika pracy / Wanda Rachalska, Zygmunt Wiatrowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978
sygn. 37791

10.Pedagogika pracy : problematyka i przegląd badań / red. Tadeusz Wacław Nowacki. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982, ISBN: 83-02-01001-4
sygn. 21448 – 21450

11.Pedagogika pracy kulturalno-oświatowej . 5 / red. Antoni Gładysz. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1981, ISSN: 0208-6336
sygn. 20105

12.Pedagogika pracy kulturalno-oświatowej / red. Antoni Gładysz. – Katowice : UŚ, 1987, ISSN: 0208-6336
sygn. 32443

13.Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / red. Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk. – Wyd.2 rozszerz. i popr. – Wwa : Wydawnictwo „Żak”, 1995, ISBN: 83-86770-09-0
sygn. 38006, 38007, 38008, 39026, 39027, 39028

14.Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / red. Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk. – Warszawa : Druk.: Zakł. Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, 1993, ISBN: 83-86770-09-0
sygn. 39269

15.Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. T.2. Debata / Ewa Marynowicz-Hetka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, ISBN: 978-83-01-14676-4
sygn.42318

16.Pedagogika. T.3. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej / red. nauk. Bogusław Śliwerski. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006, ISBN: 83-7489-023-1
sygn.42009/T.3 p

17.Podstawy pedagogiki pracy / Zygmunt Wiatrowski. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1994, ISBN: 83-7096-061-8
sygn. 38097

18.Podstawy pedagogiki pracy / Zygmunt Wiatrowski. – Wyd.3. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 2000, ISBN: 83-7096-239-4
sygn. 39595

19.Podstawy pedagogiki pracy / Zygmunt Wiatrowski. – Wyd.4 zm. – Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im.Kazimierza Wielkiego, 2005, ISBN: 83-7096-524-5
sygn. 42346

20.Polityka gospodarcza a polityka społeczna. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1971, ISSN: 0208-9653
sygn. 09660

21.Prawo pracy a bezrobocie / red. Ludwik Florek, Monika Latos-Miłkowska. – Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2003, ISBN: 83-7284-800-9
sygn. 41427

22.Problemy gospodarki rynkowej w Polsce / red. Barbara Polszakiewicz. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004, ISBN: 83-231-1731-4
sygn. 41773

23.Przymus bezczynności : studium pedagogiczno-społeczne czasu wolnego bezrobotnych / Małgorzata Orłowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, ISBN: 978-83-01-15320-5
sygn. 42626

24.Słownik pedagogiki pracy / red. Lidia Koczniewska-Zagórska, Tadeusz Wacław Nowacki, Zygmunt Wiatrowski ; współaut. Ludwik Bandura. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986, ISBN: 83-04-01862-4
sygn. 29061 p; 29060

25.Słownik społeczny : praca zbior. pod red. / red. Bogdan Szlachta ; [współaut.] Janusz Balicki. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2004, ISBN: 83-7218-259-4
sygn. 41571 p

26.Socjologia / Anthony Giddens ; tłum. Alina Szulżycka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, ISBN: 83-01-14408-4
sygn. 41600

27.Socjologia / Anthony Giddens ; tłum. Alina Szulżycka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, ISBN: 978-83-01-14408-1
sygn. 42890 p

28.Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce / Mieczysław Kabaj. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, 2004, ISBN: 83-7383-021-9
sygn. 41204

29.Stres, bezrobocie, rozwód : poradnik bibliograficzny / red. Elżbieta Barbara Zybert. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1999, ISBN: 83-87629-18-9
sygn. 39183 p

30.Struktura społeczna, rynek pracy, bezrobocie / red. Marian Malikowski, Daniel Markowski. – Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkół, 1996, ISBN: 83-86246-78-2
sygn. 38751

31.Struktura społeczna, rynek pracy, bezrobocie / red. Marian Malikowski, Daniel Markowski. – Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkół, 1996, ISBN: 83-7151-243-0
sygn. 39917

32.Studia nad znaczeniem pracy dla człowieka / Danuta Dobrowolska. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974
sygn. 11224

33.Wygrani i przegrani polskiej transformacji / red. Maria Jarosz. – Warszawa : Oficyna Naukowa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2005, ISBN: 83-7459-000-9
sygn. 41765

Artykuły z czasopism:

1. Aktywacja zawodowa bezrobotnej młodzieży / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 3, s. 23 – 24
Atrybucje przyczyn utraty pracy a wybór strategii zaradczych przez osoby bezrobotne / Bożena Makselon // Chowanna. – 1998, t. 1, 69-78
2. Badanie losów i postaw absolwentów śląskich ponadpodstawowych szkół zawodowych / Władysława Sobulowa // Polityka Społeczna. – 2002, nr 1, s. 16-21
3. Bezdomni pacjenci lecznictwa odwykowego / Sabina Nikodemska // Świat Problemów. – 2000, nr 6, s. 40-43
4. Bezrobocie – blaski i cienie / Paweł Kozłowski // Nowa Szkoła. – 1994, nr 10, s. 625 – 627.
5. Bezrobocie, skąd się bierze i jak z nim walczyć? Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej : konspekt lekcji / Eugenia Panufiluk // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 12, s. 23
6. Bezrobocie a patologia społeczna / Iwona Czuma, Renata Walczak // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 1, s. 11 – 12
7. Bezrobocie a zdrowie psychiczne – przegląd badań / Marzena Bochniak // Pedagogika Pracy. – 2008, nr 53, s. 79 – 97
8. Bezrobocie a zmiany osobowości / Renata Walczak // Problemy Alkoholizmu. – 1998, nr 3, s. 16-17
9. Bezrobocie długookresowe w regionie warmińsko-mazurskim / Majka Łojko // Polityka Społeczna. – 2001, nr 9, s. 1-6
10.Bezrobocie i wymuszony indywidualizm / Paweł Kozłowski // Nowa Szkoła. – 1999, nr 6, s. 53-55
11.Bezrobocie młodzieży na Warmii i Mazurach / Alfred Czesla // Polityka Społeczna. – 2006, nr 2, r. 33, s. 19-24
12.Bezrobocie rodziców a osiągnięcia szkolne ich dzieci / Mirosław Szymański // Edukacja. – 1996, nr 4, s. 85-101
13.Bezrobocie wiejskie na Śląsku Opolskim / Tomasz Szturmak //Polityka Społeczna. – 2001, nr 9, s. 6-11
14.Bezrobocie w Polsce / Paweł Kozłowski // Nowa Szkoła. – 2001 nr 8 s. 53-54
15.Biedni i biedniejsi / Krystyna Poznańska // Praca socjalna. – 2006, nr 3, s.121-125
16.Czy brak polityki zatrudnienia to droga do społecznego wykluczenia? / Stanisława Golinowska // Polityka Społeczna. – 2006, nr 11/12, s. 20 – 29
17.Czy mamy w Polsce „absurdalną skalę wydatków” publicznych? / Ryszard Szefenberg // Polityka Społeczna. – 2005, nr 9, s. 1-7
18.Doskonalenie zawodowe bezrobotnych w Republice Federalnej Niemiec / Zenon Wiśniewski // Polityka Społeczna. – 2007, nr 7, s. 21-31
19.Doświadczenia Młodzieżowej Agencji Pracy / Jadwiga Werbanowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 5, s. (9-12)
20.Działalność stowarzyszenia na rzecz integracji ludzi młodych / Tamara Uliasz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 1, s. 37-38
21.Dzieci ubogich Ślązaków : nowe wyzwania edukacyjne / Agnieszka Pietrzyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 9, s. 34-37
22.Dzieci w rodzinach bezrobotnych / Bożena Balcerzak-Paradowska // Przyjaciel Dziecka. – 1995, nr 5/6, s. 3 – 5.
23.Edukacja wobec ubóstwa // Nowa Szkoła. – 2001, nr 3, s. 48
24.Edukacyjne konteksty bezrobocia / Jerzy Niemiec // Pedagogika pracy. – 2005, nr 47, s. 85-90
25.Edukacyjny wymiar wsparcia społecznego rodzin bezrobotnych / Piotr Mosiek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 4, s. 54-55
26.Ekonomiczne i polityczne warunki kształtowania się bezrobocia / Piotr Mosiek // Polityka Społeczna. – 2001, nr 7, s. 6-9
27.Instytucjonalne wspomaganie rodzin bezrobotnych / Krystyna Marzec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 10, wkładka, s. 7-9
28.Kategorie ludzi bezdomnych / Mariola Adamska // Wychowanie Na Co Dzień. – 1999, nr 12, s. 7-9
Losy absolwentów szkół zawodowych z miast-gmin o bardzo wysokim bezrobociu / Elżbieta Drogosz-Zabłocka // Edukacja. – 1994, nr 3, s. 61-69
29.Między statusem ucznia a pracownika / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 5, s. (2-8)
30.Miniposady jako instrument walki z bezrobociem. Doświadczenia niemieckie / Jadwiga Nadolska //Polityka społeczna. – 2007, nr 5-6, s. 33-38
31.Motywacja do pracy bezrobotnych – wyniki badań / Marta Czechowska-Bieluga // Praca socjalna. – 2007, nr 5, s. 37-52
32.O młodych bezrobotnych / Jolanta Buchta, Agnieszka Wilczyńska-Kwiatek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 9, s. /12 – 25/ wkładka
33.Oblicza biedy / Janusz Wencel // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 2/3, s. 9 – 12
34.Organizacje pozarządowe wobec bezrobocia i pracy zawodowej kobiet / Joanna Moczydłowska // Polityka Społeczna. – 2002, nr 8, s. 8 – 11
35.Polska młodzież na rynku pracy w rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej / Andrzej Ziomek // Polityka Społeczna. – 2006, nr 1, s. 5-11
36.Potrzeba afiliacji i otrzymywane wsparcie społeczne u osób bezrobotnych / Agata Chudzicka// Chowanna. – 1998, t. 1, s. 60-68
37.Praca psychologiczna z bezdomnymi alkoholikami / Marek Jażdzikowski // Świat Problemów. – 2000, nr 6, s. 24-32
38.Praca socjalna z bezrobotnymi na przykładzie KIS Krakowie / Anna Baran // Praca socjalna. – 2006, nr 2, s. 94-117
39.Praca zarobkowa dzieci na świecie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 4, wkładka, s. 2-5
40.Problem pracy i braku-pracy w kontekście zmiany rynku pracy : konstatacja pedagoga / Adela Kożyczkowska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2005, nr 4, s. 167-185
41.Problem wykształcenia i zatrudnienia kadr z wykształceniem wyższym na Dolnym Śląsku / Wojciech Skubis // Polityka Społeczna. – 2006, nr 2, s. 6-10
42.Problemy bezrobocia // Przegląd Oświatowy. – 1996, nr 2/3, s. 2 – 8
43.Program aktywizacji zawodowej młodzieży / Joanna Moczydłowska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 50-52
44.Przekształcenia własnościowe a bezrobocie w środowiskach popegeerowskich : Artykuł dyskusyjny / Alina Szewc // Polityka Społeczna. – 2001, nr 7, s. 10-13
45.Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin z problemem bezrobocia / Tadeusz Rymarz // Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 1, s. 34 – 40
46.Reakcje adaptacyjne na trudnym rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego / Lidia Domanska // Polityka Społeczna. – 2006, nr 2, s. 24-28
47.Rodziny ryzyka w Polsce współczesnej / Stanisław Kawula // Nowa Szkoła. – 2004, nr 3, s. 4-8
48.Różnice w podejściach : [o bezdomności] / Julia Wygańska // Świat Problemów. – 2000, nr 6, s. 8-10
49.Skutki rosnącej biedy / Bożena Krupa // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 9, s. 45-47
50.Socjologiczne aspekty bezrobocia / Piotr Mosiek // Polityka Społeczna. – 2002, nr 1, s. 5-9
51.Społeczne i psychiczne skutki bezrobocia na wsi / Renata Małgorzata Ilnicka // Praca Socjalna. – 2007, nr 6, s. 54 – 62
52.Syndrom bezdomności / Marek Jażdzikowski // Świat Problemów. – 2000, nr 6, s. 4-7
53.Sytuacja na rynku pracy u progu nowego wieku / Małgorzata Szylko-Skoczny // Polityka Społeczna. – 2002, nr 1, s. 1-5
54.Sytuacja dzieci z rodzin ubogich – realia a potrzeby / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 2, s. 83-90
55.Świat współczesny – miscellanea // Polityka Społeczna. – 2001, nr 1, s. 34-3 Świat współczesny – miscellanea // Polityka Społeczna. – 2001, nr 1, s. 34-35
56.Transformacja zasobów pracy w Polsce w latach 1990-2006 / Magdalena Knapińska // Polityka społeczna. – 2008, nr 2, s. 6-10
57.Ubóstwo rodziny a jej uczestnictwo w kulturze / Irena Czajkowska // Edukacja. – 2000, nr 3, s. 58-64
58.Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie jednostki i rodziny / Lucyna Rusek // Polityka Społeczna. – 2006, nr 1, s. 27 – 31
59.Wsparcie dziecka i rodziny dotkniętej bezrobociem / Sabina Pawlas-Czyż // Praca socjalna. – 2008, nr 1, s. 102-115
60.Zaklęte koło biedy / Jerzy Bielec // Niebieska Linia. – 2004, nr 5, s. 10-12
61.Zamożność i bieda / Danuta Derda // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 2, s. 113-115
62.Zatrudnieni – bezrobotni – wykluczeni / Paweł Kozłowski // Nowa Szkoła. – 2001, nr 9, s. 5-56

Opracowanie:
Anna Lewandowska
(luty 2009)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.