maj 17

Autorytet nauczyciela

Książki:

Etos nauczyciela w jednoczącej się Europie / Red. Alicja A. Kotusiewicz.- Białystok: TRANS HUMANA, 2004
Sygnatura: 93 561

Praca zawiera teksty zorientowane na ukazanie i zrozumienie tego, co w europejskiej przestrzeni wspólne, a obok nich – teksty uwrażliwiające na jakość nauczycielskiej pracy. Książka pozwala zrozumieć nowe dylematy, z jakimi trzeba się zmierzyć i jakie należy brać pod uwagę w myśleniu o posłannictwie współczesnego nauczyciela.

Nauczycielem być… : jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą / Ewa Góralczyk.- Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2006
Sygnatura: 96 328-9 P

Na podstawie własnego doświadczenia i bogatej literatury, autorka uświadamia Państwu…Co każdy nauczyciel, a zwłaszcza nauczyciel-wychowawca, powinien wiedzieć o sobie, swoich uczniach i wzajemnym oddziaływaniu na siebie, aby umieć poradzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów i trudnymi sytuacjami w klasie. Podaje konkretne przykłady często spotykanych, trudnych zachowań uczniów i rozmaitych zachowań-reakcji nauczycieli; uświadamia dalsze konsekwencje tych reakcji. Podaje sugestie skutecznych rozwiązań konfliktów.
Źródło:

http://kodeks.osdw.pl/ksiazka/Goralczyk-Ewa/Nauczycielem-byc-Jak-zapanowac-nad-trudnymi-zachowaniami-uczniow,kodekF0GQSWIF

Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli: studium teoretyczno – empiryczne / Joanna M. Michałek.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2003
Sygnatura: 90 869 – 70

Praca ma charakter badawczy i stara się znaleźć odpowiedzi na pytania o rolę
i miejsce nauczyciela w zmianach, jakie zachodzą w edukacji. Głównym celem badań jest ukazanie relacji pomiędzy poczuciem odpowiedzialności zawodowej nauczycieli
a pełnieniem roli nauczyciela. Uzyskane wyniki badań mogą być wykorzystane do sformułowania wniosków dotyczących systemu edukacji nauczycielskiej w Polsce. Autorka ma nadzieję, że opublikowane wyniki badań zainteresują nie tylko specjalistów zajmujących się problematyka postaw nauczycieli, ale także samych nauczycieli.

Wizerunek nauczyciela: jak kreować własny wizerunek, nauczycielski savoir vivre, etyka zawodowa / Grzegorz J. Koźmiński.- Piła: Pracownia Wydawniczo – Edukacyjna K&K, 2004
Sygnatura: 92 454-5 P

Wizerunek nauczyciela jest kolejnym etapem poszukiwań, badań i refleksji nad osobowością, warsztatem i powinnościami nauczyciela- wychowawcy, który podejmuje współczesne wyzwania wychowawcze. W książce, obok zewnętrznego wizerunku nauczyciela, pojawiają się ważne elementy osobowościowe, kreacyjne a także etyczne i społeczne zawodu.
Źródło: http://www.szkolna.ksiegarniaht.pl/wizerunek-nauczyciela-p-12101.html

Artykuły:

Autoprezentacja nauczyciela / Jakub Pstrąg. // Wychowawca. – 2007, nr 10, s. 7 – 10

Autorytet jako nakaz i autorytet jako wezwanie. Proces wychowania według Henri Bergsona / Piotr Kostyło. // Forum Oświatowe. – 2006, nr 2, s. 47 – 71.

Autorytet nauczyciela / Ewa Misterska. // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 8, s. 35 – 40.

Autorytet nauczyciela – kryzys czy nowa jakość / Elżbieta Skonieczka. // Życie Szkoły. – 2006, nr 8, s. 42 – 46.

Autorytet nauczyciela – możliwości i ograniczenia / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. – 2008, nr 8, s. 34 – 42

Autorytet nauczyciela / Jadwiga Ożóg. // Życie Szkoły. – 2004, nr 3, s. 11 – 13.

Autorytet nauczyciela w polskiej oświacie / Teresa Kaczor. // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 12, s. 16 – 18.

Autorytet nauczyciela we współczesnej polskiej szkole – wyniki badania socjologicznego / Bożena Harasimowicz. // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 12, s. 19 – 20.

Autorytet nie kosztem zdrowia / Beata Taradejna. // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 3, s. 10 – 12.

Autorytet w pracy nauczyciela / Ewa Kozak. // Remedium. – 2005, nr 7/8, s. 12 – 13.

Autorytet w szkole / Barbara Kusiel-Moroz. // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 21, s. 1, 15.

Autorytet w szkole / Jarosław Kordziński. // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 4, s. 8 – 10.

Autorytet w szkole / Jarosłwa Kordziński // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 51/52, s. 22 – 23

Autorytet współczesnego nauczyciela i jego uwarunkowania / Jerzy Kujawiński. // W: W kręgu edukacji, nauk pedagogicznych i krajoznawstwa / Red. Eugeniusz Kameduła, Ignacy Kuźniak, Eugeniusz Piotrowski. – Poznań: Firma Wydawnicza „MS Ag”, 2003. – S. 96 – 104
Sygnatura: 95 584

Budowanie autorytetu nauczyciela / Krzysztof Brzeziński. // Gazeta Szkolna. – 2004, nr 16, s. [V] wkładka.

Chcę być i być autorytetem : nauczyciel wśród uczniów / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny. – 2008, nr 1, s. 37 – 39

Co powinien umieć nauczyciel / Anna Oleszkowicz. // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 5 – 13.

Czy można być dobrym nauczycielem? / Maciej Smolak. // Wychowawca. – 2008, nr 10, s. 16 – 18.

Czy nauczyciele są lubiani przez młodzież? / Marian Śnieżyński. // Edukacja. – 2002, nr 3, s. 35 – 40.

Jaki powinien być polski nauczyciel / Jan Kropiwnicki. // Gazeta Szkolna. – 2005, 25/26, s. 22 – 23.

Kształcenie oparte na autorytecie / Jadwiga Wasiukiewicz. // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 22 – 24.

Między postawą nauczycieli a klimatem szkoły / Jarosław Kordziński // Gazeta Szkolna. – 2010, nr 4, s. 6 – 7

Nauczyciel – patriota i wychowawca / Janusz Sytnik-Czetweryński. // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 1, s. 101 – 103.

Nauczyciel dla ucznia – uczeń dla nauczyciela / Jacek Świst. // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 30 – 36.

Nauczyciel: pomocnik czy wróg? Postrzeganie nauczycieli przez uczniów w różnych typach szkół. Raport z badań / Magdalena Siatkowska, Dorota Kozłowska, Aneta Baranowska. // Kultura i Edukacja. – 2007, nr 2, s. 100 – 111

Nauczyciel profesjonalista / Agnieszka Andrzejczak. // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 11, s. 44 – 47.

Nauczyciel w oczach gimnazjalistów / Anita Famuła. // Nauczyciel i Szkoła. – 2003, nr 3/4, s. 139 – 148.

Nauczyciel w oczach gimnazjalistów / Anna Szczepaniak // Edukacja i Dialog. – 009, nr 11/12, s. 62 – 66

Nauczyciel współczesnej szkoły jako dydaktyk, wychowawca, diagnosta, terapeuta / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co dzień. – 2008, nr 9, s. I – VI

Nauczyciela portret własny – rzecz o autorytecie / Wioletta Kozak. // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 11, s. 24 – 26.

Nauczyciele w opinii uczniów – wzajemna ocena / Tomasz Kasprzak. // Remedium. – 2007, nr 2/3, s. 10 – 11.

Nie ma ścieżek gotowych… / Jerzy Binkowski. // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 85 – 91.

„Nowy profesjonalizm” nauczycieli / Amir Jan Fazlagić. // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 10, s. 16 – 20.

O nauczycielu słów kilka … czyli wyjątkowość osoby nauczyciela / Joanna Szymczak. // Forum Dydaktyczne. – 2007, nr 2, s. 36 – 44

O prawomocności autorytetu w edukacji / Maria Dudzikowa. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 7, 47 – 56.

O uwarunkowaniach autorytetu nauczyciela i potrzebie autorefleksji / Anna Blecharczyk. // Nowa Szkoła. – 2005, nr 5, s. 21 – 23.

O źródłach autorytetu nauczyciela refleksji kilka / Halina Wróżyńska. // W: W kręgu edukacji, nauk pedagogicznych i krajoznawstwa / Red. Eugeniusz Kameduła, Ignacy Kuźniak, Eugeniusz Piotrowski. – Poznań: Firma Wydawnicza „MS Ag”, 2003. – S. 236 – 243
Sygnatura: 95 584

Odpowiedzialność moralna i jej wymiar w zawodzie nauczycielskim / Monika Maciejewska. // W: Człowiek integralny. Holistyczna wizja człowieczeństwa / Red. nauk. Halina Romanowska – Łakomy, Hanna Kędzierska. – Warszawa: ENETEIA Wydaw. Psychologii i Kultury , 2009. – S. 91 – 100
Sygnatura: 100 726

Postawa nauczyciela w procesie wychowawczym / Jan Guzowski. // W: Powinności wychowawcze nauczyciela. O teorii i praktyce wychowania w szkole / Pod red. Jadwigi Lubowieckiej. – Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2004. – S. 25 – 42
Sygnatura: 93 668-9

Poszanowanie godności człowieka – „klucz” pedagogicznego autorytetu / Alicja Żywczok. // Chowanna. – 2006, T. 1, s. 70 – 84

Przezwiska nauczycieli a ich autorytet / Marian Śnieżyński. // Ruch Pedagogiczny. – 2004, nr 1/2, s. 38 – 47.

Relacje „nauczyciel – uczeń” – w poszukiwaniu straconego autorytetu… / Ilona Podleśna. // Wychowanie na Co Dzień. – 2004, nr 9, s. 21 – 24.

Rola i zadanie nauczyciela i wychowawcy w dzisiejszych czasach w świetle nauczania Jana Pawła II / Ireneusz Celary. // Nauczyciel i Szkoła. – 2006, nr 1/2, s. 9 – 18.

Rola nauczyciela w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku szkolnym / Barbara Olszewska. // W:

Nauczyciel wobec wyzwań współczesności: doświadczenia – badania – koncepcje / Red. Ewa Przygońska i Iwona Chmielewska. – Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. – S. 185 – 196
Sygnatura: 100 706 – 7

Wygraj szacunek i autorytet / Agnieszka Kozak. // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 3, s. 25 – 31.

Wyznaczniki autorytetu nauczyciela / Wiesława Smolarczyk-Palka. // W: Dziecko i sztuka / pod red. Władysława Szlufika i Anny Pękali. – Częstochowa: Wyd. WSP, 2000. – S. 175 – 179
Sygnatura: 88 698

Wzór osobowy nauczyciela w opinii uczniów i rodziców / Małgorzata Sarud. // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 12, s. 21 – 22.

Zasłużyć na autorytet / Joanna Strzelczyk. // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 8, s. 13 – 16.

Żeby uczniowie ufali nauczycielowi / Bianka Lewandowska. // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 49 – 57.

Opracowanie : Iwona Bukowska
(maj 2010)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.