lut 18

2011 – Europejski Rok Wolontariatu

I. Wydawnictwa zwarte:

1. (Bez)radność wychowania..? : praca zbiorowa / red. Zbigniew S. J. Marek, Magdalena Madej-Babul. – Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum Wydawnictwo WAM, 2007.
PBP Chodzież – sygn. 45573, 46098
PBP Czarnków – sygn. 36673
PBP Złotów – sygn. 42458

2. Cendrowski Zbigniew : Wolontariusze. – Warszawa : Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego, 1998.
Czytelnia Wągrowiec – tylko na miejscu, sygn. 55720 P 12,4

3. Górecki Mirosław : Hospicjum w służbie umierającym. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2000.
PBP Złotów- sygn. 39143

4. Innym i sobie : Młodzieżowi wolontariusze sportowi.- Warszawa : Szkolny Związek Sportowy, 1999.
Czytelnia Wągrowiec – tylko na miejscu, sygn. 57608 P 12, 4

5. Kanios Anna : Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
PBP Złotów – sygn. 43813

6. Moroń Dorota : Wolontariat w trzecim sektorze : prawo i praktyka. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.
PBP Czarnków – sygn. 37231
PBP Złotów – sygn. 42250
Czytelnia Wągrowiec – tylko na miejscu, sygn. 62232 P 7a,2

7. Nowosiadły Agnieszka : Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006.
PBP Piła – sygn. 101149, BR 1609
PBP Chodzież – sygn. 46198
Czytelnia Wągrowiec – sygn. 62406 P 72,2

8. Ostrowska Krystyna. : Psychologia resocjalizacyjna : W kierunku nowej specjalności psychologii. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna , 2008.
PBP Piła – sygn. 99540-99541
PBP Chodzież – sygn. 46044 ; czytelnia Chodzież – tylko na miejscu ,sygn. 45773
PBP Czarnków – sygn. 36624
PBP Trzcianka – sygn. 30625
PBP Złotów – sygn. 42973, 43373
Czytelnia Wągrowiec – tylko na miejscu, sygn. 62444 P 5,2

9. Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2010.
PBP Czarnków – sygn. 37717

10. Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej / pod red. Krystyny de Walden-Gałuszko i Anny Kartacz. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.
PBP Złotów – sygn. 43240

11. Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
PBP Trzcianka – sygn. 31421
PBP Złotów – sygn. 43708

12. Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej / red. Krystyna Marzec-Holka.- Bydgoszcz : Wydawnictwo WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 1998.
PBP Piła – sygn. 85515, 98519
PBP Chodzież – sygn. 41263
PBP Czarnków – sygn. 33476

13. Psychologia / red. Nina Ogińska-Bulik. – Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000.
PBP Czarnków – sygn. 34018

14. Roczniki Naukowe Caritas 2001 : wolontariat / red. T. Kamiński. – Warszawa : Pro Caritate, 2001.
Czytelnia Wągrowiec – tylko na miejscu, sygn. 61012 P 72, 2

15. Tokarski Zbigniew : Wolontariat w Polsce : Raport z badań w latach 2000-2003. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008.
PBP Czarnków – sygn. 36615
Czytelnia Wągrowiec – tylko na miejscu, sygn. 62231 P 7a, 2

16. Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań / red. nauk. Barbara Kromolnicka. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne ?Akapit”, 2005.
Czytelnia Piła – tylko na miejscu, sygn. 98102 P
PBP Chodzież – sygn. 45904

II. Artykuły z czasopism :

1. Bacelewska Daniela : Wybiórczy wolontariat // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 7, s. 23-27.

2. Bronikowski Michał, Glapa Agata, Bartkowiak Anna, Abczyński Roman : Wolontariat – nieoceniona pomoc przy organizowaniu festynów // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 6, s. 16.22.

3. Chrapek Jan : Dzielmy się miłością // Wychowawca. – 2010, nr 2, s. 5-9.

4. Dąbrowska Izabela : Motywy działania wolontariuszy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 9, s. 47-52.

5. Denst-Sadura Aleksandra : Chcę być wolontariuszem /ką/! // Głos Nauczycielski.- 2011, nr 1, s. 12.

6. Karasińska Anna : Wolontariat jako nowe zjawisko w Polsce // Praca Socjalna.- 2009, nr 2, s. 122-129.

7. Konarska Teresa, Miłoszowska Ewa : Dobroczyńcy i filantropi w XXI wieku.- Głos Nauczycielski, 2002, nr 51/52, s. 21-22.

8. Kramkowska-Jaszkowska Karolina : Szkoła życia i człowieczeństwa // Wychowawca.- 2010, nr 2, s. 14-15.

9. Marczyk Irena : Wolontariat szkolny – krok po kroku // Wychowawca. – 2010, nr 2, s. 10-11.

10. Mierzwa Tadeusz : Wolontariat we Włoszech // Praca Socjalna. – 2009, nr 2, s. 94-111.

11. Nutt Małgorzata : Moda na wolontariat w Wielkiej Brytanii // Edukacja i Dialog. – 2010, nr 9/10, s. 52-55.

12. Piekarski Grzegorz : Motywacja egzo- i endocentryczna w działaniach prospołecznych wobec działalności wolontariackiej w świetle zjawiska płci // Edukacja. Studia. Badania. Innowacje. – 2006, nr 4, s. 24.38.

13. Radomska Arleta : Wolontariat formą zdobywania doświadczeń zawodowych // Wychowanie Na Co Dzień. – 2007, nr 4-5, s. 31-34.

14. Sas Natalia : Praca w hospicjum w doświadczeniach wolontariuszy // Wychowanie Na Co Dzień. – 2005, nr 12, s. 23-26.
15. Wiewióra Urszula, Pastuszka Zofia, Długosz Renata, Michura Władysława : Małe gesty – wielkie dobro. III Edycja Małopolskiego Projektu ?Mieć wyobraźnię miłosierdzia” // Wychowawca. – 2010, nr 2, s. 16-21.

Opracowała:
Wioletta Dobiecka
PBP w Pile
Filia Czarnków

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.