lis 19

PARPA

parpa


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  jest państwową jednostką budżetową, której naczelnym celem jest szeroko pojęta profilaktyka alkoholowa. Agencja zajmuje się w szczególności prowadzeniem działalności informacyjno-edukacyjnej, udzielaniem merytorycznej pomocy samorządom, instytucjom i stowarzyszeniom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W dziale Profilaktyka/System rekomendacji znajdują się materiały poradnikowe, propozycje programów profilaktycznych, adresy placówek leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży.

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.