wrz 30

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

kbpnBiuro jest realizatorem polityki Ministra Zdrowia w zakresie zapobiegania narkomanii. Celem działania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest wdrażanie i koordynowanie krajowej polityki przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanej na ograniczanie używania środków odurzających i substancji psychotropowych. Organ zleca do realizacji programy prowadzące do podnoszenia skuteczności i efektywności realizowanych zadań profilaktycznych, rehabilitacyjnych i postrehabilitacyjnych. Preferowane są programy posiadające wsparcie lokalne, których zakres merytoryczny zgodny z kierunkami działań wytyczonymi przez Ministra Zdrowia.
W dziale Publikacje znajduje się szereg materiałów profilaktycznych dostępnych on line.

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.