lut 16

Nowości pedagogiczne

Kategoria: uncategorized
cachephp Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń / Dorota Klus-Stańska. Warszawa, 2010
sygn. 101 683 – 4

Dydaktyka to ta dyscyplina pedagogiki, która w powszechnym odczuciu jest kojarzona z uporządkowaniem, przejrzystą strukturą, jasnymi elementami składowymi, określonymi jako metody, zasady, środki itd. Sam przedmiot zainteresowania dydaktyki – proces nauczania i uczenia się – również postrzegany jest jako uporządkowane funkcjonalne opracowanie jasnych treści za pomocą dobrze omówionych metod działania. Ten obraz dydaktyki spełnił z pewnością swoje ważne zadania kulturowe, dzięki czemu możliwy stał się jej rozwój i usamodzielnienie dyscyplinarne. Jednak takie spojrzenie na dydaktykę nie jest jedynym możliwym.W swojej książce autorka chce zaproponować odmienny kierunek analizy, w którym zostanie rozpatrzony nie porządek, jaki można nadać dydaktyce, ale chaos, jaki może cechować ją samą i przedmiot jej badań oraz praktyk.

źródło: http://ksiegarniaprawnicza.pl

ewaluacja Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: konteksty / Red. G. Mazurkiewicz. Kraków, 2010
sygn. 102 162 – 4

Publikacja jest rezultatem współpracy osób zaangażowanych w projekt Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły, etap I i II. W ramach Programu Operacyjnego ?Kapitał Ludzki? na lata 2 W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego przedstawiono kluczowe zagadnienia i decyzje związane z wprowadzaniem w życie nowego modelu nadzoru pedagogicznego. Jedną z zasadniczych zmian jest ustalenie trzech funkcji nadzoru pedagogicznego: kontroli przestrzegania prawa, wspomagania pracy szkół i placówek oraz nauczycieli w zakresie ich działalności, a także ewaluacji działalności edukacyjnej szkół i placówek. I to właśnie ewaluacja jest przedmiotem rozważań zamieszczonych w tym tomie.

źródło:http://www.ibuk.pl

komunik Komunikowanie się: nowe wyzwania / Grażyna E. Kwiatkowska, Katarzyna Markiewicz. Lublin, 2010
sygn. 102 460

Postęp w wynikach badań, jaki dokonał się w ostatnich latach w kognitywistyce, otworzył drogę do wielu obszarów wiedzy. Jednym z nich są nauki o komunikacji, które ze względu na znaczenie społeczne szczególnie w ostatnich dwudziestu latach nabrały wymiaru interdyscyplinarnego. Im więcej wiemy
o komunikowaniu, tym więcej rodzi się pytań. Dlatego oddana publikacja stanowi ważny krok na drodze poszukiwań odpowiedzi na szereg problemów związanych z nadawcą, odbiorcą komunikatów, jaki samym procesem ich przekazu. Ze względu na poruszaną problematykę książka może stanowić interesujące kompendium wiedzy zarówno dla nauczycieli, jak i studentów kierunków nauczycielskich.

źródło: http://www.lideria.pl

nauczyciele Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli: pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem / Red. Jacek Pyżalski, Dorota Merecz. Kraków, 2010
sygn. 102 652

Niniejsza książka na podstawie wyników aktualnych reprezentatywnych badań na dużej próbie nauczycieli opisuje, jak spostrzegają oni pozytywne i negatywne czynniki występujące w ich miejscu pracy. Podjęto w niej dyskusję na temat związków między warunkami pracy nauczyciela a relacją nauczyciel ? uczeń.Dane uzupełniono o analizę jakości relacji nauczyciel ? uczeń, także w zakresie przemocy w tym wymiarze. Omówiono również konsekwencje oddziaływania warunków pracy na nauczycieli, w tym poziom wypalenia zawodowego.

źródło: http://arteum.pl

wagary Sposób na wagary: jak sobie radzić z absencją uczniów? / Anna Oleszkowicz, Olga Bąk, Anna Cieślik. Warszawa, 2010
sygn. 102 217

Wiele osób: uczniów, nauczycieli i rodziców uważa, że wagary są zjawiskiem tak starym jak szkoła i nie można im zapobiec. Z pewnością w każdej szkole mogą zdarzyć się uczniowie, którzy z jakichś powodów opuszczają lekcje. Absencja szkolna jest jednak zjawiskiem, które nie bierze się znikąd, jest zawsze objawem tego, jak uczeń czuje się w szkole, na lekcjach, w grupie rówieśników, w domu rodzinnym, w innych relacjach pozaszkolnych oraz jak radzi sobie z obowiązkami edukacyjnymi. Ważne, aby nauczyciel trafnie rozpoznawał powody unikania szkoły i podejmował działania, które ograniczą skalę tego zjawiska u konkretnego ucznia. Przyjęcie pesymistycznej wizji ? że wagary są i nic nie da się z tym zrobić, jest usprawiedliwieniem własnej bierności.

źródło: http://www.medicon.pl

adopcja Adopcja i przywiązanie: praktyczny poradnik dla rodziców / Deborah D. Gray. Sopot, 2010
sygn. 102 631

Książka podpowiada, jak nawiązać bliższe więzi, wypracować szacunek, współpracę, zaufanie i troskę między członkami rodziny adopcyjnej. Jej wielką zaletą są też opisy różnych przypadków, z jakimi zetknęła się w swojej pracy terapeutycznej autorka. Pomagają one w zrozumieniu zachowania dzieci i uwrażliwiają rodziców na ewentualne dalsze zaburzenia w okresie młodzieńczym. Potrzebom emocjonalnym i poziomom rozwoju przypisane są strategie, jakie rodzice powinni stosować, aby wzmocnić poczucie szczęścia dziecka i jego zdrowie psychiczne. Rodzice otrzymują wiele szczegółowych informacji na temat rozwoju dzieci, zwłaszcza tych, które rozwijają się nieharmonijnie. Książka pokazuje, jak stworzyć takie środowisko, które z każdego członka rodziny wydobędzie to, co najlepsze.

źródło: http://www.gwp.pl

media Nowe nowe media / Paul Levinson. Kraków, 2010
sygn. 102 623

Błyskawiczny rozwój internetowych sposobów komunikowania się sprawia, że dotychczasowe ustalenia, dotyczące nowych mediów, przestają wystarczać. Zainteresowanym możliwościami, jakie dają portale społecznościowe, wydawnictwo WAM proponuje książkę ?Nowe nowe media? Paula Levinsona, badacza, który korzysta z dobrodziejstw internetu, pilnie obserwuje jego przemiany i stara się wyciągać wnioski z doświadczeń. Nie boi się przewidywania, w jakim kierunku rozwijać się będą internetowe społeczności, tworzy przewodnik po internecie dzisiaj ? ale jego komentarze mogą także podpowiadać odbiorcom, jakie korzyści mogą oni czerpać na przykład z prowadzenia blogów.

źródło: http://tu-czytam.blogspot.com/

obywatel Społeczeństwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie / Red. Andrzej Chodubski, Lech Kacprzak. Piła, 2010
sygn. 102 439

W monografii dokonano próby zaprezentowania drogi do dokonujących się zmian, płynących z globalizacji życia politycznego, społeczno-gospodarczego i kulturowego na świecie, a szczególnie w państwach Unii.
W poszczególnych rozdziałach przedstawiono uwarunkowania prawno-instytucjonalne, proces kształtowania się wartości i świadomości demokratycznej oraz zagrożenia dla zmaterializowania się społeczeństwa obywatelskiego.

źródło: http://www.wydawnictwa.pwsz.pila.pl/

luty 2011 Więcej nowości>>>
pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.