wrz 5

Edukacja międzykulturowa

Wychowanie dziecka do wielokulturowości, a zwłaszcza nacisk na problemy takie jak: poczucie tożsamości jako postawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska i otwarcia się na inne społeczeństwa i kultury; tolerancję jako postawę, którą można przyjmować w określonych sytuacjach społeczno-kulturowych umożliwiających ocenianie i wartościowanie faktów i zjawisk; komunikację międzykulturową jako postawę łączącą wartości językowe i pozajęzykowe odmiennych kultur – staje się wyzwaniem i podstawowym celem współczesnej edukacji. Kliknij aby czytać dalej… »

komentarze: Closed Tagi: , , ,