lis 19

Programy autorskie

Poniższa bibliografia zawiera publikacje książkowe oraz artykuły z czasopism pedagogicznych poruszające problem edukacji autorskiej. Spis zawiera dokumenty z lat 1991 – 2009.
Wszystkie materiały dostępne są w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Pile.


Wychowanie fizyczne i zdrowotne

Książki:

Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej. DKW-4014-68/99 / Alicja Romanowska.- Płock : Wydaw. Korepetytor M. Gałczyński, 1999.
Sygnatura: Br – 386

Projekt autorski szczegółowego programu z zakresu zajęć edukacyjnych ?zachowanie zdrowia” w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. DKW-4014-70/90 / Andrzej Godlewski, Andrzej Grzybowski ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. – Łódź: 1999
Sygnatura: Br – 391

Zdrowie w edukacji elementarnej: wprowadzenie do konstruowania programów autorskich / Red. Danuta Skulicz.- Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2004
Sygnatura:
94 252-3, 94 307

Artykuły:

Autorski  program wychowania fizycznego dziewcząt dla policealnego studium hotelarskiego i turystycznego / Jolanta Nazarewicz. // Lider. – 2005, nr 6, s. 16 – 21

Autorski program z zakresu promocji zdrowia psychospołecznego dla uczniów klas I „To właśnie Ja” (materiały dla nauczycieli) / Kazimiera Podczaszy, Joanna Syguda. // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2005, z. 9, s. [1 - 57] wkładka.

Pływanie korekcyjne – ćwiczenia korekcyjne z nauką pływania i rekreacja w wodzie dla klas I-III szkoły podstawowej (program autorski) / Alicja Kowalska, Iwona Kwiatek. // Lider. – 2007, nr 5, s. 24 – 30.

Profilaktyka nowotworu piersi – projekt autorski / Celina Michalska. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 8/9, s. 14 – 16.

Program autorski edukacji prozdrowotnej w klasach I – III / Jolanta Salamon. // Lider. – 2003, nr 6, s. 10 – 12.

Program autorski z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej I etap edukacyjny / Elżbieta Srebro. // Lider. – 2005, nr 1, s. 28 – 29.

Program autorski z wf dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego / Dariusz Szarzyński. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 11, s. 24 – 33.

Program autorski z wychowania fizycznego – I etap kształcenia klasy I-III / Aneta Adamczuk. // Lider. – 2008, nr 5, s. 28 – 30.

Program autorski „Sport – Muzyka – Rozrywka” / Małgorzata Pierścionek – Sarnowska, Anna Stóżyńska. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 4, s. /12 – 16/ wkładka

Projektowanie autorskiego programu z wychowania fizycznego w liceum / Andrzej Bokita, Tadeusz Rzepa. // Lider. – 2002, nr 7-8, s. 12 – 13.

„Promocja zdrowia w praktyce” – program autorski / Mariola Kosiba. // Wychow. Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 3, s. 30 – 32.

Rekreacja i sport szkolny w czasie wolnym (program autorski) / Mariusz Górski. // Lider. – 2003, nr 1, s. 28.

Stres i co dalej. Autorski projekt pedagogiczny z zakresu kultury fizycznej, biologii i programu wychowawczego szkoły / Małgorzata Olczyk – Szumińska. // Nowa Szkoła. – 2004, nr 7, s. 31 – 39.

Tworzenie i realizacja autorskiego programu edukacji tanecznej / Marzenna Magda. // Życie Szkoły. – 2001, nr 2, s. 103 – 109.

„Wychowanie w zdrowiu i dla zdrowia” – propozycja autorskiego programu dla gimnazjum / Jolanta Derbich. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 1, s. 25 – 31.

Zajęcia z zespołem sportowo-tanecznym. Program autorski / Katarzyna Tomaszewska. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 10, s. /12 – 15/ wkładka.

Zarys programu autorskiego wf dla klas nauczania początkowego / Lesław Lachowicz. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1995, nr 5, s. 171 – 175.

Ochrona środowiska

Artykuły:

Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej (program autorski) / Joanna Iwanowicz. // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 2, s. 56 – 57.

Ekologia i ochrona środowiska w klasie V (program autorski) / Ewa Dombrowska. // Aura. – 1997, nr 10, s. /4 – 6/ wkładka.

Ekologia z ochroną środowiska : program autorski dla kl.VII i VIII / Maria Szajko, Jadwiga Szymańska. // Aura. – 1999, nr 6, s. /1 – 3/ wkładka.

Kultura ekologiczna : autorski program dla szkoły podstawowej / Danuta Cichy. // Biologia w Szkole. – 1991, nr 3, s. 169 – 177.

Las – znaczenie w przyrodzie i gospodarce : program autorski zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej / Aleksandra Jastrzębska – Kołodyńska. // Aura. – 1997, nr 11, s. /3 – 4/ wkładka.

Program autorski edukacji ekologicznej dla II etapu kształcenia / Maria Piwińska. // Aura. – 2000, nr 6, s. /1 – 3/ wkładka.

Program autorski klasy o profilu ogólnym z rozszerzonym programem ekologii i ochrony środowiska / Teresa Szymczyk, Katarzyna Wolska. // Aura. – 1998, nr 11, s./1 – 4/ wkładka.

Projekty autorskie nową strategią edukacji ekologicznej / Danuta Cichy. // Biologia w Szkole. – 1992, nr 5, s. 249 – 251.

Propozycja realizacji zajęć z działu „Na łące” z autorskiego programu ekologicznego / Julita Janicka, Ewa Pająk. // Nauczanie Początkowe. – 2001/2002, nr 4, s. 61 – 65.

Założenia programowe i podsumowanie osiągnięć w klasie autorskiej ekologiczno -sozologicznej / Halina Gajewska. // Edukacja. – 1993, nr 2, s. 108 – 115.

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Książki:

Autorski program nauczania informatyki w gimnazjum : na bazie pracowni  internetowej komputerów Macintosh / Leszek Bernaczyk.- Poznań : Wydawnictwo Nakom, 1999
Sygnatura: Br – 353

Elementy informatyki szybki start : systemy operacyjne MDOS oraz DOS NAVIGATOR [...] : program autorski gimnazjum. DKW-4014-118/99 / Marek Kołodziej.- Gdynia : [b.w.], 1999.
Sygnatura: Br – 360

Od Pitagorasa do Euklidesa : autorski program matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum (liceum). DKW-4014-180/99 / przewod. Michał Szurek.- Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, 1999.
Sygnatura: Br – 304

Struktura Autorskiego Programu Nauczania matematyki w klasach IV-VI : II etap edukacji. DKW-4014-168/99 / Bronisław Ladaczek.- Wrocław : [b.w.], 1999.
Sygnatura: Br – 298

Artykuły:

Autorski program nauczania chemii dla liceum ogólnokształcącego o profilu podstawowym kl.1. // Chemia w Szkole. – 1992, nr 1, s. 29 – 39.

Autorski program nauczania chemii dla LO. Profil podstawowy / Michał Poźniczek. // Chemia w Szkole. – 1992, nr 2, s. 94 – 101.

Autorski program nauczania chemii dla LO. Profil podstawowy klasa III. Dział I – węglowodory (21 godzin). // Chemia w Szkole. – 1992, nr 3, s. 158 – 167.

Autorski program nauczania chemii w klasie I LO / Ewa Odrowąż, Zofia Kluz, Michał Poźniczek. // Chemia w Szkole. – 1996, nr 3, s. 150 – 160.

Autorski program nauczania chemii w klasie II LO / Ewa Odrowąż, Zofia Kluz, Michał Poźniczek. // Chemia w Szkole. – 1996, nr 4, s. 212 – 227.

Autorski program nauczania dla profilu mechatronicznego – konstrukcja, wdrażanie, ewaluacja / Janusz Figurski. // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2003, nr 2, s. 7 – 13.

Autorski program nauczania dla profilu mechatronicznego – konstrukcja, wdrażanie, ewaluacja / Janusz Figurski. // Nowa Szkoła Zawodowa. – 2003, nr 2, s. 7 – 13.

Autorskie programy nauczania biologii / Danuta Cichy. // Biologia w Szkole. – 1991, nr 3, s. 158 – 161.

Elementy informatyki. Program autorski w 4-letnim cyklu nauczania w klasie o profilu matematyczno-fizycznym / Zdzisław Nowakowski. // Komputer w Szkole. – 1993, nr 7/8, s. 20 – 35.

Elementy informatyki. Program autorski w dwuletnim cyklu nauczania / Zdzisław Nowakowski. // Komputer w Szkole. – 1993, nr 5/6, s. 5 – 20.

Kształcenie komputerowe w klasach I-III. Program autorski / Tatiana Muszyńska-Kwiecień, Barbara Smoleń-Goc. // Nauczanie Początkowe. – 2002/03, nr 3, s. 26 – 48.

Program autorski do blokowego nauczania techniki, fizyki i informatyki w gimnazjum / Dorota Szczot. // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 5, s. 37 – 39.

Języki obce

Książki:

Autorski program doskonalenia nauczycieli i języka angielskiego w zakresie technik oceniania i testowania / Dominika Szmerdt. // W: Reforma w nauce języka obcego: nowe programy i podręczniki / Red. Hanna Komorowska. – Warszawa: IBE, 2003. – S. 213 – 227
Sygnatura:
92 719 – 20P

Dein Erfolg im Abitur : nowa matura język niemiecki : autorskie zestawy zadań maturalnych. Egzamin wewnętrzny-poziom podstawowy i rozsz..- Warszawa: „Graf-Punkt”, 2001
Sygnatura:
86 965

Artykuły:

Autorski program nauczania języka francuskiego w klasach I-III gimnazjum / Bożena Krupa. // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 5, s. 81 – 88.

Autorskie pomysły, czyli jak uczyć się języka obcego, by pomóc małym uczniom w ich zmaganiach z wielkim światem / Ewa Dobija. // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 3, s. 110 – 115.

Przedmioty humanistyczne

Książki:

Człowiek i jego cywilizacja : program autorski z historii i społeczeństwa dla klasy IV-VI szkoły podstawowej. DKW-4014-175/99 / Wiesława Surdyk – Fertsch, Bogumiła Szeweluk-Wyrwa, Grzegorz Wojciechowski.- Poznań : Wydaw. ARKA, 1999.
Sygnatura: Br – 329

Program autorski „Ku wartościom” przeznaczony do nauczania przedmiotów : język polski, historia i społeczeństwo w klasach IV, V, VI szkoły podstawowej. DKW-4014-57/99 / Teresa Sawicka.- Toruń : Wydaw. BEA – BLEJA, 1999.
Sygnatura: Br – 489

Program autorski „Ku wartościom” przeznaczony do nauczania przedmiotów: język polski, historia i społeczeństwo w kl.4,5,6 szkoły podstaw.: przeznaczony dla II etapu edukacyjnego szkoły podstaw. / Teresa Sawicka.- Białystok : Teresa Sawicka, 1999.
Sygnatura: Br – 330

Artykuły:

Koncepcja programu autorskiego z j. polskiego w klasie humanistycznej-kulturoznawczej czteroletniego liceum ogólnokształcącego / Bogusław Kołcz. // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/97, nr 2, s. 91 – 101.

Miejsce i rola programów autorskich w tworzeniu nowoczesnego podręcznika historii / Bogumiła Burda. // Wiadomości Historyczne. – 1994, nr 2, s. 100 – 103.

Praca z uczniem zdolnym w „Kole Miłośników Poezji” (program autorski) / Beata Prościak. // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 3, s. 98 – 108.

Projekt programu autorskiego z języka polskiego dla kl. IV szkoły podstawowej / Wiesława Żuchowska. // Polonistyka. – 1992, nr 9, s. 546 – 556.

Propozycje lekcji do autorskiego programu, łączącego język polski, historię i plastykę w kl. IV / Mariola Kołodziejczyk. // Język Polski w Szkole. – 1996/97, nr 4, s. 80 – 86.

Sztuka

Książki:

Komputer na lekcjach plastyki : szybki start : program autorski : szkoła podstawowa. DKW-4014-136/99 / Marek Kołodziej.- Gdynia : [b. w.], 1999.
Sygnatura: Br – 359

Muzyka w szkole podstawowej : autorski program przedmiotu / Bogumiła Roszak.- Poznań : Oficyna Wydaw. G & P, 2000.
Sygnatura: 86 447

Program autorski muzyki dla „klas śpiewających” I etap edukacyjny szkoły podstawowe (nauczanie początkowe).[ Nr DKW-4014-31/99 ] / Anna Waluga.- Warszawa : Wydaw. Piotra Marciuszka „Stentor”, 1999.
Sygnatura: Br – 372

Program autorski z zakresu kształcenia plastycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym (kl. I -III) przeznaczony dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej : program nauczania. MEN/DKW-4014-29/99 / Urszula Szuścik.- Katowice : Wydaw. Maria Lorek, 1999.
Sygnatura: Br – 377

„Spotkania teatralne” (program autorski z zakresu edukacji teatralnej dla klas IV-VI, uzupełniający do programu „To lubię”) / Władysława Mleczko, Krystyna Polak, Agata Schabowska – Wirtel. // W: Edukacja kulturalna w szkole / Red. nauk. Krzysztof Polak. – Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2004. – S. 87 – 116
Sygnatura:
93 601-2

Artykuły:

Lekcje muzyki w klasach I-VIII według autorskiego programu nauczania / Małgorzata Śmieszko. // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1998, nr 4, s. 162 – 166.

Program autorski klas muzycznych / Aleksandra Stadnicka. // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1998, nr 4, s. 166 – 171.

Tworzenie i realizacja autorskiego programu edukacji tanecznej / Marzenna Magda. // Życie Szkoły. – 2001, nr 2, s. 103 – 109.

Godziny wychowawcze

Książki:

Jak realizować autorski program wychowania dzieci i młodzieży : życie i miłość : poradnik dla nauczyciela z zarysem konspektów do cz.1 :”Wzrastam w mądrości” / Elżbieta Wanda Papis.- Warszawa: Wydawnictwo TRAWERS, 1994
Sygnatura:
77 617 – 19

Scenariusze lekcji wychowawczych: wg programu autorskiego „Żyć skuteczniej” / Małgorzata Jachimska.- Wałbrzych: Wydaw. „Unus”, 1997
Sygnatura
: 93 455 – 7 P

Skuteczność autorskiego programu wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych / Małgorzata Zabłocka. // W: Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. – Bydgoszcz: Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2006. – S. 369 – 384
Sygnatura:
96 462

Wychowawczy program autorski dla uczniów gimnazjum – problemy i ich rozwiązania : klasa humanistyczna / Regina Gierlich.- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006.
Sygnatura: 98 824

Artykuły:

Jak być inteligentnym emocjonalnie? Autorski program zdobycia kompetencji społecznych i emocjonalnych dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum / Barbara Bednarczyk. // Przegląd Oświatowy. – 2002, nr 5, s. 15 – 16.

Program oddziaływania wychowawczego na lekcjach wychowawczych w kl. VI, VII i VIII (program autorski – cz.2). // Edukacja i Dialog. – 1990, nr 10, s. 28 – 34.

Pozostałe przedmioty:

Książki:

Autorskie programy nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych / Jolanta Ładyżyńska.- Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2005.
Sygnatura: 95 303

Bo ja mam tylko jeden świat… : program autorski oparty na pięciu podstawach programowych / red. Aleksandra Goldstein, Bogna Kotwińska.- Pila : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 2001.
Sygnatura: Br – 738

Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie : program autorski. DKW-4014-69/99 / Joanna Angiel, Ewa Repsch.- Warszawa : Polska Sekcja CIOFF, 1999.
Sygnatura: Br – 384

Edukacja Smyka : autorski program nauczania dla klas I-III. Nr DKW-4014-12/99 / Janina Dembska [i in.].- Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, 1999.
Sygnatura: Br – 273

Artykuły:

Autorski program: Rodzice w szkole / Grażyna Kamionka i in.. // Język Polski w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 2, s. 69 – 80.

„Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie” – program autorski .  / [Joanna Angiel, Ewa Repsch]. // Geografia w Szkole. – 1999, nr 4, s. 230 – 236.

Moja rodzina – mój region – moja Europa (program autorski dla klas licealnych) / Anna Rzędowska. // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 10, s. 2 – 5.

Edukacja proeuropejska. Program autorski / Alina Izban, Wanda Strzelec. // Nauczanie Początkowe. – 2002/03, nr 3, s. 54 – 65.

Edukacja przedszkolna skierowana ku wartościom – zasady opracowania autorskiego programu dla dzieci przedszkolnych „W świecie wartości” / Barbara Wolny. // Nauczyciel i Szkoła. – 2009, nr 1/2, s. 161 – 172.

Program autorski klasy dziennikarskiej z zagadnieniami edukacji europejskiej dla klas I – III / Zofia Baniewska, Alina Płaziak – Janiszewska. // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 9, s. 22 – 24.

Program autorski przedmiotu „Hydraulika siłowa” / Gustaw Edward Kotnis. // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 3, s. 32 – 34.

Program autorski przedmiotu „Pneumatyka” / Ewa Mierzwa. // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 3, s. 35 – 36.

Realizacja elementów profilaktycznego programu autorskiego „Andrus” w klasie I / Danuta Siewierska. // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 1, s. 54 – 59.

Rodzina i szkoła – razem (program autorski) / Krystyna Krawczuk. // Nowa Szkoła. – 2001, nr 8, s. 31 – 33

Wykorzystywanie założeń ruchu skautowego przy opracowywaniu programów autorskich / Seweryn Sulisz. // Kultura Fizyczna. – 1998, nr 7/8, s. 14 – 15.

Wypoczynek śródroczny uczniów klas trzecich w „zielonej szkole” – program autorski / Barbara Bożek, Izabela Pluta. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 10, s. /13 – 16/ wkładka.

Edukacja alternatywna : warsztaty samorozwoju. Program autorski / Michał Kawecki. // Lider. – 1994, nr 10, s. 4 – 8.

Opracowania ogólne:

Książki:

Edukacja autorska / Bogusław Śliwerski. – Kraków: Oficyna Wydawnicza ?Impuls”, 1996
Sygnatura: 81 321, 80 431 – 3

Edukacja autorska w szkołach publicznych w Polsce ? Bogumiła Dumowska. – Kraków: ?Impuls”, 2003
Sygnatura: 92 322 – 3

Klasy i programy autorskie oraz podmiotowość i partnerstwo w tych klasach / Marcin Ejmocki. // W: Nauczyciel i uczeń w zmieniającej się szkole. Debiuty studenckie : III Bałtyckie Seminarium Studentów. – Koszalin: Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2000. – S. 37 – 40
Sygnatura:
86 684-6

Artykuły:

O pracy z programem autorskim / Bożena Ciborowska-Lipko. // Nowe w Szkole. – 1998/99, nr 5, s. 13 – 17.

Program autorski. // Lider. – 1999, nr 10, s. 10 – 12.

Programy autorskie szansą rozwoju szkoły / Andrzej Gerszberg. // Nowa Szkoła. – 1991, nr 1, s. 13 – 20.

Propozycja modelu konstruowania programu autorskiego / Marian Giermakowski. // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 3, s. 26 – 31.

Tendencje w zakresie konstruowania programów autorskich / Jadwiga Długowiejska, Elżbieta Zębalska. // Biologia w Szkole. – 1994, nr 5, s. 231 – 233.

Opracowanie:
Magdalena Gutowska
(listopad 2009)

komentarze: Closed Tagi: ,