lut 27

Demoralizacja i przestępczość wśród nieletnich

Wejście dziecka na drogę przestępczą na ogół nie jest przypadkowe i jest wypadkową wielu przyczyn, często poprzedzonych wcześniejszymi sygnałami .

Do czynników sprzyjających powstawaniu bądź pogłębianiu się nieprzystosowania społecznego należą: sytuacja rodzinna i szkolna dziecka, kontakty z grupą rówieśniczą, wpływ mediów i Internetu. Do symptomów zagrożeń patologią społeczną zaliczamy: wagary, porzucenie szkoły, drugoroczność, konflikt z rodzicami, nauczycielami, rówieśnikami, zaniedbania w wyglądzie zewnętrznym, ucieczki z domów, picie alkoholu i używanie narkotyków, przebywanie w środowiskach kryminogennych i zachowania agresywne. Kliknij aby czytać dalej… »

komentarze: Closed Tagi: , ,