sty 22

Jak pracować z dzieckiem z ADHD?

Nadruchliwość, impulsywność, zburzenia koncentracji uwagi – to charakterystyczne cechy ADHD – zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Stanowią wyzwanie dla rodziców i pedagogów, dziecku niejednokrotnie utrudniają naukę oraz nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami. Z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej często występują specyficzne trudności w uzyskiwaniu umiejętności szkolnych, takie jak: dysleksja, dysgrafia oraz dyskalkulia. Kliknij aby czytać dalej… »

komentarze: Closed Tagi: ,