lis 22

Urokliwe zakątki Piły oglądane z siodełka roweru

Kategoria: Scenariusze zajęć

UROKLIWE ZAKĄTKI PIŁY OGLĄDANE Z SIODEŁKA ROWERU.
Scenariusz lekcji bibliotecznej dla szkoły podstawowej i I kl. gimnazjum
(przygotowanie teoretyczne). Kliknij aby czytać dalej… »

komentarze: Closed Tagi: , , , ,
lis 22

Rowerem do Grecji przez nowe kraje Unii Europejskiej

Kategoria: Scenariusze zajęć

ROWEREM DO GRECJI PRZEZ NOWE KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
(Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria).
Scenariusz lekcji dla gimnazjalistów.

Cel ogólny:
Przekazanie wiadomości o krajach Unii Europejskiej – Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Bułgarii, Grecji poprzez podzielenie się wrażeniami z wyprawy rowerowej odbytej latem 2010 r. Kliknij aby czytać dalej… »

komentarze: Closed Tagi: , , ,
cze 1

Ludwik Braille twórcą pisma dla niewidomych

Kategoria: Scenariusze zajęć

Międzynarodowy Rok Braille’a.

Ludwik Braille twórcą pisma dla niewidomych.
Konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy V szkoły podstawowej.

Czas trwania – 45 min.

Cele ogólne:

- zapoznanie uczniów z biografią Ludwika Braille’a w związku z obchodami Międzynarodowego Roku Braille’a
- zapoznanie uczniów z historią pisma dla niewidomych
- ukazanie znaczenia wynalazku Braille’a dla niewodomych,
- kształtowanie u dzieci właściwych postaw wobec ludzi słabo widzących i niewidomych,
- zapoznanie uczniów z różnymi formami książek dla niewidomych.

Cele szczegółowe:

1. Podczas zajęć uczeń zdobywa wiedzę na temat alfabetu Braille’a i jego twórcy
2. Uczeń rozumie pojęcia : brajlon, tyflofilm, książka mówiona
3. Uczeń powinien po zajęciach:
- rozumieć rolę jaką odegrał alfabet Braille’a w życiu osób niewidzących,
- mieć świadomość, że osoby słabo widzące i niewidome są pełnowartościowymi jednostkami w naszym społeczeństwie.

Metoda:

słowna – rozmowa kierowana
praktyczna – praca w grupach
pokazowa – plansze, książki pisane alfabetem Braille’a, książki mówione, audiobooki.

Środki dydaktyczne:

plansze
książki pisane alfabetem Braille’a,
książki mówione (kasety magnetofonowe)
audiobooki (książki odtwarzane na komputerze, DVD, MP3)

Przebieg lekcji:

I. Wprowadzenie.

1. Powitanie uczniów
2. Podanie tematu lekcji
3. Ekspozycja planszy na stelażu – portret L. Braille’a

II. Główna część zajęć:

1. Biografia L. Braille’a
4 stycznia 2009 r. minęło 200 lat od urodzin L. Braille’a – francuskiego twórcy alfabetu dla niewidomych. Ludwik Braille był synem rzemieślnika zajmującego się wytwarzaniem siodeł i uprzęży. W wieku 3 lat Ludwik uszkodził sobie oko bawiąc się w warsztacie ojca. Doszło do zakażenia, które później przeniosło się także na drugie oko, co w efekcie spowodowało utratę wzroku. W wieku 10 lat Braille uzyskał stypendium w szkole dla niewidomych w Paryżu. Tam dzieci uczyły się czytać pismo, które było wypukłe. Nie mogły jednak pisać, ponieważ litery były wytłaczane w specjalnej prasie. Dopiero L. Braille opracował praktyczne pismo punktowe.
Uczniowie oglądają plansze przedstawiające alfabet Braille’a.
2. Krótkie omówienie zalet pisma oraz ukazanie znaczenia jakie odgrywa alfabet Braille’a w życiu niewidomych.
3. Informacja na temat Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.
4. Omówienie przez nauczyciela różnych rodzajów książek przeznaczonych dla niewidomych. Uczniowie oglądają książki napisane alfabetem Braille’a, słuchają fragmentu powieści Kiplinga ?Księga dżungli” zapisanego na taśmie magnetofonowej, oglądają książki, które są zapisane na płytach CD.
5. Rozmowa z dziećmi na temat postaw ludzi zdrowych wobec osób słabo widzących i niewidomych oraz wskazanie udogodnień ułatwiających poruszanie się w codziennej rzeczywistości osób niewidomych.

III. Część końcowa:

1. Dzieci odpowiadają na pytania w swoich grupach (załącznik 1)
2. Wybrany uczeń odczytuje głośno odpowiedzi
3. Ewaluacja lekcji:
Instrukcja dla uczniów: określ swój stopień zadowolenia z dzisiejszej lekcji oraz poziom uzyskanej wiedzy przylepiając ?sklerotę” w odpowiednim miejscu (arkusz ewaluacyjny)

Bibliografia:
1. Dederko T.: Międzynarodowy Rok Ludwika Braille’a. ?Biblioteka,” 2009, nr 1, s. 10 – 11
2. Louis Braille. [on line].[dostęp 20 maja 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://wikipedia.org/wiki/Louis_Braille
3. Sękowska Z.: 200 lat szkolnictwa dla niewidomych (1784 – 1984). ?Szkoła Specjalna”, 1985, nr 3, s. 163-165
4. Śledzińska M.: Czytanie palcami. ?Gazeta Szkolna”, 2003, nr 28/29, s. 22 – 23

ZAŁACZNIK NR 1

I.W jakim kraju powstała pierwsza szkoła dla niewidomych?
a. Wielka Brytania
b. Francja
c. Austria

II. Kto wynalazł pismo dla niewidomych?
a. Ludwik Pasteur
b.Charles Barbiere
c. Ludwik Braille

III. Z ilu punktów składa się pismo dla niewidomych?
a. sześć punktów
b. dwanaście punktów
c. osiemnaście punktów

IV. Co to jest tyflofilm?
a. film przeznaczony dla nauczycieli uczących niewidomych
b. film dla niewidomych z dodatkową ścieżką dźwiękową
c. film opowiadający o życiu niewidomych

Opracowanie:
Iwona Wołłejko
(2009)

komentarze: Closed Tagi: , ,
kwi 7

Piła – moje miasto. Konspekt lekcji dla klasy IV

Kategoria: Scenariusze zajęć

Czas trwania-45 minut

Cele ogólne:
-zapoznanie uczniów z historią miasta (od powstania do 1945r.)
-uczenie miłości do ?małej ojczyzny”
-ukazanie dzieciom piękna rodzinnego miasta
-szukanie śladów starych ulic i obiektów Piły Kliknij aby czytać dalej… »

komentarze: Closed Tagi: ,
kwi 2

Ćwiczenia ortograficzne – lekcja biblioteczna

Kategoria: Scenariusze zajęć

Cele:
- utrwalenie poprawnej pisowni wyrazów trudnych ortograficznie,
- rozwijanie intelektualne poprzez rozrywki umysłowe,
- rozwijanie zainteresowań (malarstwem, muzyką, poezją),
- rozbudzanie wrażliwości na piękno. Kliknij aby czytać dalej… »

komentarze: Closed Tagi: ,
mar 28

Sylwetki pilan – lekcja regionalna

Kategoria: Scenariusze zajęć

KONSPEKT LEKCJI REGIONALNEJ
„SYLWETKI PILAN”
(dla uczniów liceum i gimnazjum)
/2 godz /
Miejsce zajęć: Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Pile Kliknij aby czytać dalej… »

komentarze: Closed Tagi: ,
mar 19

Katalog rzeczowy i jego budowa

Kategoria: Scenariusze zajęć

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ Z PRZYSPOSOBIENIA CZYTELNICZEGO I MEDIALNEGO

Temat: Katalog rzeczowy i jego budowa.
Uczestnicy: zaproszeni goście (nauczyciele), uczniowie kl. IB, IC.
Prowadzący: Danuta Woszczek- nauczyciel bibliotekarz

Cele:
-zapoznanie z katalogiem rzeczowym,
- budowa katalogu rzeczowego wg systemu klasyfikacji dziesiętnej,
- układ kart w katalogu,
- kształcenie umiejętności wyszukiwania książek o określonej treści lub w określonej dziedzinie,
- umiejętność układania kart katalogowych w katalogu rzeczowym,
- umiejętność zalogowania się, wypisania kart katalogowych i wyszukania danej książki w programie ,,Biblioteka”. Kliknij aby czytać dalej… »

komentarze: Closed Tagi: ,
lut 13

Antonimy w języku polskim – lekcja biblioteczna

Kategoria: Scenariusze zajęć

Cele:
Poznanie pojęcia „antonim”, rozwiązanie znaczenia przedrostka „anty-”, tworzenie przykładów antonimów w języku polskim.
Poznanie Biblioteki Pedagogicznej w Złotowie, funkcje bibliotek.
Przypomnienie polskich zwyczajów związanych z Adwentem, Wigilią, Bożym Narodzeniem. Kliknij aby czytać dalej… »

komentarze: Closed Tagi: ,
lut 13

Stanisław Wyspiański – wyszukiwanie informacji o artyście w Internecie i w zbiorach bibliotecznych.

Kategoria: Scenariusze zajęć

CZAS : 2 godz.lekcyjne
CELE :
- kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie i w zbiorach bibliotecznych,
- wykorzystanie Internetu i komputera w edukacji humanistycznej,
- rozwijanie literackich i plastycznych zainteresowań uczniów,
- utrwalanie wiadomości o Stanisławie Wyspiańskim. Kliknij aby czytać dalej… »

komentarze: Closed Tagi: ,
gru 17

Powstanie Wielkopolskie w regionie pilskim

Kategoria: Scenariusze zajęć

powstanie-wielkopolskie.pdf

komentarze: Closed Tagi: