Struktura organizacyjna

8 562 views

 

PUBLICZNA  BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE:

  Wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych

mgr Beata Walczak
tel. 67 213 11 27
e-mail: b.walczak@cdn.pila.pl

 Wypożyczalnia i Zbiory Audiowizualne

Kierownik: mgr Mirosława Michałek
tel. 67 2131127
mgr Barbara Moskal
mgr Joanna Stemler
e-mail: wypozyczalnia@cdn.pila.pl
e-mail: multimedia@cdn.pila.pl

Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Kierownik: mgr Magdalena Gutowska
tel.67 2131127
mgr Iwona Bukowska
mgr Małgorzata Olejnik
mgr Krystyna Szyszko
e-mail: informacja@cdn.pila.pl
e-mail: czytelnia@cdn.pila.pl

 Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów

Kierownik: mgr Ewa Malinowska
tel.67 2131127
mgr Lidia Bochan
mgr Małgorzata Górska
e-mail: gromadzenie@cdn.pila.pl
e-mail: opracowanie@cdn.pila.pl

 

pixelstats trackingpixel