paź 5

Projekt edukacyjny „KREATYWNE WYCHOWANIE”

projekt1

 

Zapraszamy do udziału w projekcie KREATYWNE WYCHOWANIE , którego celem jest, m.in.:
- wspomaganie szkół i placówek w zakresie realizacji kierunku polityki oświatowej państwa,
- zapoznanie uczniów z postawami, normami i wartościami, którymi należy kierować się w życiu,
- zwiększenie kompetencji kulturalnych i społecznych uczniów poprzez działania edukacyjne,
- rozwijanie umiejętności i zainteresowań twórczych uczniów,
- kształtowanie szacunku do symboli narodowych,
- upowszechnianie wartości przekazywanych przez papieża: w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II,
- osobista refleksja nad własnym systemem wartości.

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.