paź 18

„Kodowanie w bibliotece” – projekt edukacyjny

ozobot
„Kodowanie w bibliotece” to projekt edukacyjny obejmujący cykl zajęć skierowanych do uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym. Celem projektu jest upowszechnianie nauki kodowania i programowania od najmłodszych lat, wsparcie nauczycieli w procesie nauczania poprzez włączanie elementów programowania do zajęć dydaktycznych. Nauka kodowania i programowania umożliwia dzieciom zdobywanie kompetencji przyszłości, związanych z kształtowaniem logicznego i algorytmicznego myślenia oraz wdrażaniem do pracy zespołowej. Oferta zajęć >>

komentarze: Closed
paź 16

Czasopisma profilaktyczne w naszych zbiorach

nl swiat-problemow ain serwis uzal remedium
komentarze: Closed
paź 14

„Akademia wychowania aktywnego obywatela” – projekt

ferie

 

Zapraszamy nauczycieli i uczniów pilskich szkół do udziału w zajęciach na temat aktywności w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej. Przewidziane formy edukacyjne realizowane w ramach projektu to zajęcia edukacyjne, warsztaty TIK, gra miejska konkurs fotograficzny, escape room.
Oferta edukacyjna >>

komentarze: Closed
paź 8

Sieć TIKreatywny nauczyciel – II edycja

Kategoria: Aktualności

TIKreatywny nauczyciel - zapraszamy wszystkich nauczycieli z Piły i powiatu do udziału w II edycji sieci współpracy i samokształcenia. Podczas spotkań nauczyciele poznają narzędzia TIK, które można wykorzystać na zajęciach edukacyjnych. Udział w zajęciach dla nauczycieli jest bezpłatny. Spotkania odbywać będą się w formie warsztatów komputerowych z częstotliwością raz w miesiącu w czwartki o godzinie 16:00 w budynku CDN w Pile ul. Bydgoska 21. Zapraszamy!!!

Zapisy do sieci – drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy: http://bitly.pl/4Idrm

Terminarz warsztatów:
1. Multimedialne pokazy zdjęć i kolaży Kizoa – 17.10.2019
2. Program do tworzenia minikomiksów lub napisów do obrazków – Toony Tool ; „Dzielimy się…” – Quik i Movie Maker - 21.11.2019
3. Programowanie – ozoboty, DOC – 12.12.2019
4. Klik w link – Baamboozle. Darmowy bank oraz generator gier ; „Dzielimy się…” – LyricsTraining i kody Qr - 09.01.2020
5. Programowanie – ScottieGo – 20.02.2020
6. Pracujemy w chmurze – Google; „Dzielimy się…” – Pivot – 26.03.2020
7. Narzędzie do tworzenia interaktywnego materiału – Genial.ly – 23.04.2020
8. Podsumowanie pracy sieci w roku szkolnym 2019/2020; „Dzielimy się…” – Mentimenter - 28.05.2020

Koordynatorzy: Barbara Moskal b.moskal@cdn.pila.pl; Małgorzata Olejnik m.olejnik@cdn.pila.pl

komentarze: Closed
paź 7

„Książka kreatywnie” – projekt edukacyjny

konto1

 

Zapraszamy do udziału w projekcie z edukacji czytelniczej i medialnej, który przygotowaliśmy dla szkół i przedszkoli na nowy rok szkolny. Celem projektu jest, m.in. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie nawyku czytania, pobudzenie wyobraźni, rozwój słownictwa i języka oraz kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Oferta zajęć >>

komentarze: Closed
paź 2

Ostatnie pożegnanie

Kategoria: Aktualności

bc2

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 2 października odeszła nasza droga koleżanka Pani Barbara Czarna, emerytka, długoletni kierownik czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Pile. Miała wielki wkład w tworzenie czytelni, w sukcesy Biblioteki. Była człowiekiem niezwykle życzliwym i odpowiedzialnym, kochającym książki i czytelników. Za lata wspólnej pracy i przyjaźni zachowamy Ją we wdzięcznej pamięci.

Koleżanki z Biblioteki Pedagogicznej w Pile

komentarze: Closed
paź 2

Nowości – październik

Kategoria: Aktualności
paz paz1 paz2 paz3 paz4

Więcej nowości>>

komentarze: Closed
paź 1

Nowa lista tytułów w IBUK libra

Kategoria: Aktualności

3.10 IBUK libra (2)

 

Od 1 października br. uruchamiamy dostęp do nowej listy tytułów w Ibuku Librze (725 publikacji wykupionych i 1 341 darmowych). Wejście do dostępnych książek na stronie http://libra.ibuk.pl. Dostęp do książek jest możliwy poprzez komputery w bibliotece. Chcąc korzystać z nich poza siecią biblioteczną, należy pobrać w bibliotece unikalny kod niezbędny do rejestracji. Kod wprowadza się tylko raz. Zapraszamy do pobierania kodów.

komentarze: Closed
wrz 18

Tematyczne zestawienia bibliograficzne – nowości

Kategoria: Aktualności

Proponujemy nowe zestawienia bibliograficzne, które zawierają wykaz literatury z naszych zbiorów, zarówno książek jak i artykułów z czasopism:

Więcej tematycznych zestawień bibliograficznych z zakresu edukacji tutaj

komentarze: Closed
lip 4

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020

Ministerstwo  Edukacji Narodowej określiło kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w nadchodzącym roku szkolnym.
Działania priorytetowe opisano w sześciu punktach:

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Więcej na stronie MEN>>

komentarze: Closed