Uwaga szkoły ponadgimnazjalne!

2 987 views

Drodzy nauczyciele i uczniowie,
Biblioteka Pedagogiczna w Pile zaprasza na lekcje – szkolenia
w zakresie warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego biblioteki.

Tematyka szkoleń:

1.Biblioteka Pedagogiczna i jej zbiory, warsztat informacyjny, regulamin, katalog komputerowy w systemie SOWA, katalogi kartkowe (alfabetyczny, rzeczowy), kartoteki (literacka, pedagogiczna, regionalna), katalog zbiorów specjalnych, sporządzanie bibliografii załącznikowej do pracy maturalnej.

2.Doskonalenie umiejętności korzystania z katalogu zbiorów SOWA oraz z tradycyjnych katalogów w zakresie UKD, opisu bibliograficznego itp.

3. Dostępne źródła informacji ; wyszukiwanie literatury na wybrany temat.

4.Zapoznanie z usługami poszczególnych działów funkcjonujących w Bibliotece, między innymi:

  • księgozbiór podręczny – słowniki, encyklopedie, czasopisma,
  • zastosowanie Internetu w bibliotece,
  • warsztat informacyjny (katalogi tradycyjne, kartoteki zagadnieniowe, bibliografie papierowe i on-line, katalog biblioteczny SOWA, biblioteki cyfrowe)

Lekcje  odbywają się  po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem (67) 213 11 27 – Czytelnia.

pixelstats trackingpixel