Motywy literackie

2 574 views

Motywy literackie
(wybór literatury ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile)

1. Bibliografia do prezentacji. // Cogito. – 2008, nr 1, s. 97.

2. Bibliografia do prezentacji. // Cogito. – 2007, nr 21, s. 72.
Motywy: Morze; Antyk; Moda; Lot; Pogrzeb

3. Bibliografia do prezentacji. // Cogito. – 2007, nr 22, s. 78.
Dziecko; Sarmatyzm; Psychoanaliza; Pieniądz; Epidemia i choroba; Miasto

4. Dzieciństwo. // Victor. – 2008, nr 3, s. 44 – 45.

5. ?Dzieciństwo” w liceum, czyli ucieczka od schematyzmu / Ilona John // Polonistyka. – 2010, nr 2, s.37 -
41

6. Gol w nieśmiertelność / Piotr Michałowski. // Polonistyka. – 2008, nr 2, s. 48 – 53.
[motyw sportu]

7. Inny, obcy, odmieniec – bohaterowie współczesnych powieści dla młodzieży / Elżbieta Kruszyńska //Polonistyka. – 2010, nr 4, s. 21 – 25

8. Lalki, lustra, klepsydry: motyw fotografii w polskiej prozie lat 1869-1939 / Cezary Zalewski. // Pamiętnik Literacki. – 2006, nr 1, s. 107 – 124.

9. Las w wyobraźni literackiej człowieka [Dokument elektroniczny] / Piotr Johaniuk // Wiedza i Edukacja. – [2010] http://wiedzaiedukacja.eu/archives/33983

10. Miasto – symbolika powstania, współczesne doświadczanie miejskości, źródło inspiracji literackiej [Dokument elektroniczny] / Ilona Koszałka // Wiedza i Edukacja. – [2010]

http://wiedzaiedukacja.eu/archives/33999

11. Motyw „dobrego dzikusa” w „Jądrze ciemności” Josepha Conrada / Elżbieta Bazylewicz. // Język Polski w Liceum. – 2004/05, nr 3, s. 50 – 55.

12. Motyw : człowiek. // Victor. – 2007, nr 17, s. 20 – 30 /wkładka/.

13. Motyw alkoholu we współczesnej prozie polskiej. Cz.1 / Józef Rurawski. // Problemy Alkoholizmu. – 1991, nr 4, s. 13, 20.

14. Motyw alkoholu we współczesnej prozie polskiej. Cz.2 / Józef Rurawski. // Problemy Alkoholizmu. – 1991, nr 5, s. 12 – 13.

15. Motyw artysty w poezji 20-lecia międzywojennego / Henryk Gradowski. // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/97, nr 2, s. 11 – 24.

16. Motyw drogi w literaturze, sztuce i w życiu / Małgorzata Bandosz, Julita Lehman. // W: Uczenie metodą projektów / pod red. B.D. Gołębniak. – Warszawa: WSiP, 2002. – S. 162 – 169
Sygnatura: 82 016

17. Motyw dzwonu w baśniach Andersena / Joanna Papuzińska. // Guliwer. – 2006, nr 1, s. 87 – 90.

18. Motyw łez w poezji Mickiewicza: symbolika oczyszczenia i regeneracji / Leszek Zwierzyński. // Pamiętnik Literacki. – 1998, nr 1, s. 39 – 50.

19. Motyw następstwa i konfliktu pokoleń w polskiej prozie XIX wieku / Tomasz Sobieraj. // Pamiętnik Literacki. – 2003, nr 2, s. 93 – 105.

20. Motyw ojczyzny w liryce współczesnej: materiały sesji naukowej zorganizowanej przez ODN w dniach 16-17 XI 1984 we Wrocławiu / oprac. Mieczysław Inglot.- Wrocław: IKN ODN, 1985
Sygnatura: 61 328

21. Motyw podróży w poezji Zbigniewa Herberta / Danuta Opacka-Walasek. // Język Polski w Szkole Średniej. – 1999/2000, nr 2, s. 79 – 91.

22. Motyw podróży w poezji Zbigniewa Herberta / Danuta Opracka – Walasek. // Język Polski w Szkole Średniej. – 1999/2000, nr 2, s. 79 – 91.

23. Motyw próby, czyli jak wyprowadzić wartości z wielu lektur / Krzysztof Gierszal. // Język Polski w Gimnazjum. – 2008/2009, nr 3, s. 52 – 65.

24. Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i innych tekstach kultury. Głos do maturalnych prezentacji / Elżbieta Mazur. // Język Polski w Liceum. – 2005/06, nr 4, s. 101 – 108.

25. Motyw śmierci w poezji Wisławy Szymborskiej / Marek Bernacki. // Polonistyka. – 2006, nr 8, s. 26 – 31.

26. Motyw uczty w utworze literackim / Dorota Nosowska. // Cogito. – 2009, nr 19, s. 38 – 39.

27. Motyw utopii w tradycji literackiej. Antyutopie w literaturze XX wieku (propozycja metodyczna – praca metodą grup eksperckich / Aleksandra Cieszyńska. // Język Polski w Liceum. – 2002/2003, nr 3, s. 43 – 47.

28. Motyw winy i kary w balladzie A. Mickiewicza „Świtezianka” / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska. // Drama. – 1994, nr 9, s. 24 – 26.

29. Motyw zabawy w twórczości literackiej Astrid Lingren / Paweł Kaczyński. // Kultura Fizyczna. – 2000, nr 1/2, s. 22 – 25.

30. Motywy androgyniczne w literaturze romantycznej / Izabela Bosak. // Universitas. – 1996, nr 2, s. 55 – 64.

31. Motywy franciszkańskie w utworach Jana Kasprowicza / Maria Łuczyńska. // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/94, nr 3, s. 60 – 71.

32. Motywy indyjskie w literaturze polskiej / Jan Tuszyński.- Warszawa: PWN, 1981
Sygnatura: 40 095-6

33. Motywy literackie: ściąga: liceum, technikum. Cz.1 / Dorota Stopka, Agnieszka Nawrot.- Kraków: Wydaw. GREG, [2006]
Sygnatura: 94 769P, 94 767-8

34. Motywy literackie: ściąga: liceum, technikum. Cz.2 / Dorota Stopka, Agnieszka Nawrot.- Kraków: Wydaw. GREG, [2006]
Sygnatura: 94 772P, 94 770-1

35. Motywy polskie w krótkich formach literackich niemieckiego obszaru językowego / Arno Will.- Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976
Sygnatura: 17 970

36. Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta – scenariusz lekcji poświęconej motywom tyrtejskim w literaurze polskiej do wykorzystania na lekcjach w liceum / Bogusław Kołcz. // Język Polski w Szkole Średniej. – 1992/93, nr 3, s. 57 – 63.

37. O cierpieniu – od słowa do motywu / Małgorzata Karwatowska, Wioletta Pietruszka // Język Polski w Gimnazjum. – 2008/2009, nr 3, s. 36 – 51.

38. O funkcji motywów zabawowych w wybranych utworach polskiej literatury: propozycja syntezy materiału w klasach maturalnych / Barbara Myrdzik. // Język Polski w Szkole Średniej. – 1992/93, nr 1, s. 25 -32.

39. Podróż w literaturze polskiej [Dokument elektroniczny] / Klaudia Cymanow – Sosin // Konspekt. – 2006, nr 2/3 http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/26/index.php?i=018

40. Postać Żyda w baśniach braci Grimm / Aleksandra Mazanek. // Forum Oświatowe. – 2007, nr 1, s. 115 – 123.

41. Przemoc w rodzinie w literaturze pięknej / Renata Durda. // Niebieska Linia. – 2007, nr 3, s. 24 – 28.

42. Słownik motywów literackich / Dorota Nosowska.- Wyd. 2- Bielsko-Biała:  Wydaw. PARK, 2004
Sygnatura: 93 724-5, 93 342P

43. Szkolny słownik motywów literackich / Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska.- Warszawa: Wydaw. KRAM, 1998
Sygnatura: 82 106

44. ?Wy biali nie rozumiecie wielu rzeczy” / Kilka uwag o polowaniu na orły i odmienności kulturowej.
Ćwiczenia dla klas gimnazjalnych / Ewa Rot // Zeszyty Szkolne. – 2009, nr 2, s. 79 – 87
[motyw obcego]

45. Z „Ojczyzny” do „Synczyzny”, czyli o motywie wędrówki w kulturze, biografii Gombrowicza i „Trans-Atlantyku”. Scenariusz lekcji dla klas ponadgimnazjalnych / Ewa Grodecka. // Zeszyty Szkolne. – 2004, nr 4, s. 76 – 85.

46. Zbrodnia i kara – motyw siedmiu grzechów głównych w kulturze / Krzysztof Piłat. // Język Polski w Liceum. – 2005/06, nr 2, s. 58 – 74.

Zebrała: Magdalena Gutowska
(październik 2010)

pixelstats trackingpixel