Motywy literackie

2 521 views

Motywy literackie
(wybór literatury ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile)

1. Bibliografia do prezentacji. // Cogito. – 2008, nr 1, s. 97.

2. Bibliografia do prezentacji. // Cogito. – 2007, nr 21, s. 72.
Motywy: Morze; Antyk; Moda; Lot; Pogrzeb

3. Bibliografia do prezentacji. // Cogito. – 2007, nr 22, s. 78.
Dziecko; Sarmatyzm; Psychoanaliza; Pieniądz; Epidemia i choroba; Miasto

4. Dzieciństwo. // Victor. – 2008, nr 3, s. 44 – 45.

5. ?Dzieciństwo” w liceum, czyli ucieczka od schematyzmu / Ilona John // Polonistyka. – 2010, nr 2, s.37 -
41

6. Gol w nieśmiertelność / Piotr Michałowski. // Polonistyka. – 2008, nr 2, s. 48 – 53.
[motyw sportu]

7. Inny, obcy, odmieniec – bohaterowie współczesnych powieści dla młodzieży / Elżbieta Kruszyńska //Polonistyka. – 2010, nr 4, s. 21 – 25

8. Lalki, lustra, klepsydry: motyw fotografii w polskiej prozie lat 1869-1939 / Cezary Zalewski. // Pamiętnik Literacki. – 2006, nr 1, s. 107 – 124.

9. Las w wyobraźni literackiej człowieka [Dokument elektroniczny] / Piotr Johaniuk // Wiedza i Edukacja. – [2010] http://wiedzaiedukacja.eu/archives/33983

10. Miasto – symbolika powstania, współczesne doświadczanie miejskości, źródło inspiracji literackiej [Dokument elektroniczny] / Ilona Koszałka // Wiedza i Edukacja. – [2010]

http://wiedzaiedukacja.eu/archives/33999

11. Motyw „dobrego dzikusa” w „Jądrze ciemności” Josepha Conrada / Elżbieta Bazylewicz. // Język Polski w Liceum. – 2004/05, nr 3, s. 50 – 55.

12. Motyw : człowiek. // Victor. – 200