maj 15

Uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

Uczeń z ADHD

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.