mar 28

Sylwetki pilan – lekcja regionalna

Kategoria: Scenariusze zajęć

KONSPEKT LEKCJI REGIONALNEJ
„SYLWETKI PILAN”
(dla uczniów liceum i gimnazjum)
/2 godz /
Miejsce zajęć: Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Pile

I. Cele lekcji:

1. Wzbudzenie zainteresowania sylwetkami ludzi, którzy tworzyli historię miasta Piły
2. Umiejscowienie znaczących osobowości w społeczeństwie pilskim na przestrzeni dziejów
3. Promocja pracy A. Bieli pt. „Sylwetki znaczących pilan” w celu korzystania z niej przez uczniów

II. Cele operacyjne:

Uczeń pamięta:
pojęcia: tradycja, dzieje miasta, prawa miejskie, miłośnicy miasta, Towarzystwo Miłośników Miasta Piły;
daty: nadania praw miejskich Pile /1513/, 4.03.2008 (495 rocznica)

Uczeń rozumie:
związek ludzi tworzących historię ze społeczeństwem, tradycją historyczną, związek ze swoimi przodkami

III. Metody realizacji:

- praca w grupach z tekstem źródłowym: praca A. Bieli: „Sylwetki znaczących pilan”
-dyskusja
-praca pod kierunkiem nauczyciela

IV. Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

V. Zasady: aktywizacji ucznia, samodzielności, przystępności i poglądowości

VI. Środki dydaktyczne:

Wystawa Alicji Bieli składająca się z 3 stelaży: „Sylwetki pilan”, „Miłośnicy miasta”, „Dzień Piły -4 marca”
Praca A. Bieli pt: „Sylwetki znaczących pilan”

VII. Tok lekcji

1.Czynności organizacyjne – powitanie uczniów
2. Słowo wstępne, wiążące nauczyciela bibliotekarza
3. Temat, jego wyjaśnienie, motto pracy
4. Źródła z których korzystano w pracy:
a) spotkania prywatne z ludźmi o których jest praca, dyskusje, korekta – autoryzacja tekstów ;
b) czasopisma regionalne, książki (m.in. „Zarys dziejów Piły” Zygmunta Borasa, słowniki biograficzne, przewodniki regionalne o Pile)
5. Przedstawienie rysu historycznego miasta oraz społeczeństwa pilskiego na przestrzeni dziejów
6. Tradycja staszicowska w Pile i regionie
7. Biogramy poszczególnych osób (na oddzielnych stronach)
8. Kryteria doboru osób, okres czasowy opracowanych biogramów
9. Bibliografia dołączona do każdego biogramu
10.Promocja, publikacje, udostępnienie pracy:
Internet: www.odn.pila.pl /opracowania-biblioteka/
Wydział Informacyjno-bibliograficzny Biblioteki Pedagogicznej w Pile
Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej
Publikacje: Tygodnik Pilski 2007 nr 53 s.6, 2008 nr 1 s.11,2 s.13,3 s.12 i 10 s.8
Biuletyn Pilskiej Oświaty 2007 nr 1 s.58-60
Prezentacje: V Forum Twórczych Nauczycieli w PDK 10.11.2007
Wystawa z okazji 50-lecia Biblioteki Pedagogicznej 19.10.2006 r. w Pilskim Domu Kultury

VIII. Pożegnanie uczniów, zachęcenie do zapoznania się z pracą i korzystania
z dostępnej wiedzy

Opracowanie:
Alicja Biela
(marzec 2008)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi: ,

Komentowanie wyłączone.