gru 10

Światowy Rok Mozartowski

Kategoria: Scenariusze zajęć

ŚWIATOWY ROK MOZARTOWSKI
Wyszukiwanie informacji w Internecie i zbiorach bibliotecznych
Scenariusz lekcji bibliotecznej dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

Wiedeń : „Dla mojej profesji to najlepsze
miejsce na świecie”
W.A. Mozart

CELE ogólne :

1. Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania
informacji w Internecie i zbiorach bibliotecznych
2. Zapoznanie uczniów z wybranymi wyszukiwarkami, encyklopediami internetowymi oraz metodami skutecznego i sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie
3. Zapoznanie uczniów z biografią i twórczością W.A Mozarta w związku z obchodami ROKU MOZARTOWSKIEGO
4. Rozwijanie zainteresowań muzycznych uczniów

Po lekcji uczeń potrafi :

- Sprawnie znaleźć informacje w Internecie i zbiorach bibliotecznych
- Korzystać z multimedialnych programów edukacyjnych
- Wykorzystać różne źródła informacji (Internet, książki, czasopisma, zbiory audiowizualne)
- Korzystać z wyszukiwarek i katalogu stron www

METODY :

 Prezentacja
 Rozmowa kierowana
 Ćwiczenia

ŚRODKI :

Komputery z łączem internetowym + słuchawki
Spis wyszukiwarek i encyklopedii internetowych w folderze ulubione
Zbiory biblioteczne ( książki ( Encyklopedia powszechna PWN, Encyklopedia muzyczna PWN, czasopisma, płyty CD z muzyką W.A Mozarta, zdjęcia itp.)
Odtwarzacz CD, magnetofon
Kartki z poleceniami dla uczniów

PRZEBIEG :

1. Powitanie i wprowadzenie w tematykę obchodów ROKU MOZARTOWSKIEGO

27 stycznia 2006 r. minęła 250 rocznica urodzin genialnego kompozytora, którego muzyka uchodzi obecnie za wzorzec doskonałości. Już dziś instytucje muzyczne prześcigają się w zapowiedziach uroczystości rocznicowych.
Wolfgang Amadeusz Mozart, gwiazdor na miarę dzisiejszych gwiazd muzyki pop, z epoki pomiędzy barokiem a rewolucją jest najsłynniejszym geniuszem wszechczasów.
Muzyczne talenty ujawnił jako małe dziecko. Podobno w wieku 4 lat rozpoczął swoje komponowanie. Ojciec Leopold – kapelmistrz , był jednym z czołowych pedagogów muzycznych w Europie. Pokazał światu zdolności swego syna. W.A. Mozart wyruszył w swą długą podróż w wieku 6 lat i trwała ona aż 11.
Lata spędzone w Wiedniu były okresem jego szczytowych osiągnięć twórczych i tu odnosił największe sukcesy. Dlatego też w Wiedniu będą odbywać się będą główne obchody ROKU MOZARTOWSKIEGO.
Młodzież słucha wybranego utworu Mozarta np. Marsz turecki (Rondo alla turca) a-moll
Wystawka zbiorów nt. W.A. Mozarta – Załącznik nr 1

2. Poszukiwanie informacji w zbiorach bibliotecznych i w Internecie na wybrane przez nauczyciela zagadnienia.

Przypomnienie przez nauczyciela rodzajów zbiorów bibliotecznych. Nauczyciel omawia narzędzia do wyszukiwania w Internecie a także jak należy korzystać z wyszukiwarek (prezentacja folderu wyszukiwarki internetowe i folderu encyklopedie internetowe) oraz jak tworzyć własne dokumenty z przetworzoną informacją internetową.
Narzędzia
- wyszukiwarki tekstowe (tzw. szperacze)
- katalogi stron www
- webring
- wyszukiwarki i katalogi specjalistyczne

Wyszukiwarki : Multiwyszukiwarki
www.onet.pl www.interia.pl
www.wp.pl www.poland.com
www.arena.pl
www.yahoo.com – w j.ang.
www.altavista.com – w j.ang.
www.hotbot.lycos.com w j. ang.

Internetowe encyklopedie :
www.wiem.onet.pl
www.wikipedia.wolnaencyklopedia

Podział na 2 osobowe grupy. Przy każdym stanowisku komputerowym przygotowane
są zestawy pytań ( zadania do opracowania- załącznik nr 1)

zagadnienia do opracowania składają się z trzech części :
- pytania związane z biografią W.A. Mozarta
- pytania związane z twórczością W.A. Mozarta
- pytania związane z obchodami ROKU MOZARTOWSKIEGO

3. Samodzielna praca uczniów. Uczniowie opracowują polecenia w stworzonych przez siebie folderach pt. ROK MOZARTOWSKI, dzieląc je na trzy bloki tematyczne
( biografia, twórczość, Rok Mozartowski)

4. Końcowa prezentacja zadań przez uczniów oraz wydrukowanie stworzonych na lekcji dokumentów

5. Słuchanie muzyki Mozarta na słuchawkach z CD zainstalowanych na komputerze

6. Praca domowa. Na podstawie zdobytych informacji opracujcie folder zbiorczy o
MOZARCIE ( uwzględniając m.in. w/w bloki tematyczne)

Literatura pomocnicza:

1. Andrzejewska J. : Edukacja czytelnicza i medialna. Poradnik metodyczno-
programowy dla wszystkich typów szkół i bibliotek. Warszawa 2003
2. Kąkolewicz M., Pieluchowski J. :Program nauczania edukacji czytelniczej i medialnej :
szkoła podstawowa kl.4-6 i gimnazjum 1-3. Poznań 1999
3. Siemieniecki B., Lewandowski W. : Internet w szkole. Toruń 2001
Załącznik Nr 1

Materiały do wystawki wybranych zbiorów bibliotecznych o Mozarcie

Wydawnictwa zwarte- wybrane :
Einstein A. : Mozart: człowiek i dzieło. Kraków 1975
Encyklopedia muzyczna PWM część biograficzna : M. [T.6] / pod red. E. Dziębowskiej . Kraków 2000
Jarociński S. : Mozart. Kraków 1983
Kolb A. : Mozart. Warszawa 1990
Mała encyklopedia muzyki. Warszawa 1981
Śmiechowski B. : O muzyce najpiękniejszej ze sztuk ; Historia muzyki. Warszawa 1999

Czasopisma
Ekiert J. : Mozart z wersetami Koranu. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 7, s. 11
Górecki P. : Efekt Mozarta. Wprost 2001, nr 23, s.94-95
Olejnik K., Socha N. : Szlak Mozarta. Wprost 1999 nr19 s.68-70
Smyraka M. : Odetchnąć Mozartem. Polityka 2003, nr 33, s. 92-98
Śladami Mozarta. Dodatek Turystyka do Głosu Nauczycielskiego Nr 2/2006
Mozart. Świat Wiedzy. Kolekcja Marshalla Cavendisha. Dział Sztuka
Płyty
Mozart : Piano Concertos. Ewa Pobłocka-piano. Polska Orkiestra Kameralna-dyrygent Jerzy Maksymiuk. Warszawa : Polskie Nagrania MUZA SX 2826 1990
Muzyka. Płytoteka dla powszechnej szkoły średniej.4 .Warszawa : Polskie Nagrania MUZA 1980 SX1724
Opera-hits.popularne melodie operowe rytmach tanecznych. Pronit Xl 0661, SXL 0661
Płytoteka dla 8-klasowej szkoły podstawowej. Utwory Mozarta na fortepian dla kl. VI- VIII. Warszawa : Polskie Nagrania MUZA L 0434, L0438, L 0447

CD
Muzyczna recepta na zdrowie. Wybrane utwory Mozarta .Dodatek do czasopisma Vita. GM Records
Mozart. Kolekcja Gazety Wyborczej

Załącznik Nr 2

Grupa 1
1. Gdzie i kiedy urodził się W.A. Mozart ?
2. Wymień kilka utworów fortepianowych Mozarta
3. Jakie wystawy będą prezentowane w związku z obchodami ROKU MOZARTOWSKIEGO ?

Grupa 2
1. Jaką rolę w karierze muzycznej Mozarta odgrywał jego ojciec?
2. Wymień kilka utworów muzyki kameralnej Mozarta.
3. Jakie festiwale muzyczne zostaną zorganizowane w związku z obchodami ROKU MOZARTOWSKIEGO?

Grupa 3
1. W którym roku Mozart rozpoczął samodzielną pracę w Wiedniu ?
2. Wymień kilka utworów muzyki instrumentalnej Mozarta
3. Jakie koncerty zostaną zorganizowane w związku z obchodami ROKU MOZARTOWSKIEGO?

Grupa 4
1. Z jakimi sławnymi muzykami spotkał się Mozart podczas swych licznych podróży?
2. Wymień kilka symfonii Mozarta
3. Gdzie odbędą się główne obchody ROKU MOZARTOWSKIEGO?

Grupa 5
1. Na jakich instrumentach muzycznych grał Mozart ?
2. Wymień kilka utworów muzyki sakralnej Mozarta
3. Jakie będą najważniejsze wydarzenia ROKU MOZARTOWSKIEGO?

Grupa 6
1. Kiedy powstał biograficzny film muzyczny o Mozarcie? Podaj jego tytuł
2. Podaj tytuły kilku oper Mozarta
3. Jakie będą obchody ROKU MOZARTOWSKIEGO w Polsce
Grupa 7
1. Kiedy i w jakich okolicznościach zmarł Mozart?
2. Podaj ile utworów składało się na całkowity dorobek Mozarta
3. Wydrukuj plakat Warszawskiej opery kameralnej poświęcony obchodom 250-lecia
urodzin Mozarta

Opracowanie:
Beata Walczak (2006)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi: ,

Komentowanie wyłączone.