lut 13

Stanisław Wyspiański – wyszukiwanie informacji o artyście w Internecie i w zbiorach bibliotecznych.

Kategoria: Scenariusze zajęć

CZAS : 2 godz.lekcyjne
CELE :
- kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie i w zbiorach bibliotecznych,
- wykorzystanie Internetu i komputera w edukacji humanistycznej,
- rozwijanie literackich i plastycznych zainteresowań uczniów,
- utrwalanie wiadomości o Stanisławie Wyspiańskim.

METODY :
- rozmowa kierowana,
- prezentacja,
- ćwiczenia

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :

- komputery z łączem internetowym,
- wystawa książek (literatura podmiotowa i przedmiotowa) oraz zbiorów audiowizualnych
dotyczących Stanisława Wyspiańskiego,
- tablica ikonograficzno – informacyjna o życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego

PRZEBIEG ZAJĘĆ :

1. Krótka informacja nauczyciela o regulaminie Biblioteki i jej warsztacie informacyjno- bibliograficznym :
- katalogi : główne (alfabetyczny i rzeczowy) i zborów specjalnych,
- kartoteki : bibliologiczna, pedagogiczna, regionalna, lektur szkolnych
- program informacyjno – wyszukiwawczy SOWA
- Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej ICIM

2. Nawiązanie postaci Stanisława Wyspiańskiego i jubileuszu 100 – rocznicy śmierci (28 XI ).
Nauczyciel pyta o znane utwory literackie, działalność plastyczną i fakty biograficzne dotyczące artysty.

3. Zaproszenie uczniów do stanowisk ICIM. Podanie adresu strony internetowej Biblioteki (www.bp.pila.pl). Podział młodzieży na grupy – przy każdym komputerze 2 osoby.
Wydanie uczniom poleceń :
-wypełnić rewers z zamówieniem wybranego utworu Stanisława Wyspiańskiego, wydanego przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
-posługując się hasłem przedmiotowym zamówić jedną pozycję o Stanisławie Wyspiańskim lub o jego twórczości,
-sprawdzić w katalogu zbiorów specjalnych, na jakich nośnikach informacji występuje w naszej Bibliotece ? Wesele” S. Wyspiańskiego. Wypełnić rewers z zamówieniem filmu na kasecie Video lub na płycie CV.

4.Informacja nauczyciela o Bibliotece Narodowej – historia , zadania, zawartość i możliwości szukania książek lub artykułów z czasopism w Internecie. Podanie adresu strony internetowej BN (www.bn.org.pl) lub w wyszukiwarkach : bazy bn .

Uczniowie, korzystając z wyżej wymienionego źródła, wyszukują informacji o życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego (wg: Autor – Osoba, Tytuł, Słowo w tytule, Hasło przedmiotowe, Tematyka ).
Wydanie uczniom poleceń :
- podać, jakie wydawnictwa i w jakich latach wydawały ostatnio ?Wesele”
- podać tytuł, rok i numer czasopisma, w którym zawarty był artykuł o motywach
antycznych w dramatach S.Wyspiańskiego (Ruch Literacki R.4 z. 4/5 2004)
- podać serie, w których ukazywało się ostatnio ? Wesele” ( np. Arcydzieła Literatury
Polskiej, Lektury Wszechczasów, Klasyka Polska i Obca i.t.p.)

5.Informacja nauczyciela o ciekawej stronie internetowej – www.pinakoteka.zascianek.pl
Poszukanie w galerii malarstwa polskiego nazwiska Stanisława Wyspiańskiego. Przeglądanie przez uczniów obrazów, witraży i polichromii artysty. Prośba nauczyciela o zwrócenie uwagi na galerie, w których obecnie znajdują się prace Stanisława Wyspiańskiego.

6.Przejście z uczniami do wypożyczalni i zaprezentowanie katalogu głównego i kartotek. Wyszukiwanie informacji o Wyspiańskim w sposób tradycyjny.

PRACA DOMOWA

Na podstawie zdobytych informacji, uwzględniając zagadnienia dotyczące biografii, twórczości literackiej i plastycznej, opracować folder o artyście.

Zajęcia przeprowadzono dla kl. II liceum Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz dla
młodzieży z Koła Dziennikarskiego Gimnazjum Nr 5 w Pile w listopadzie i grudniu 2007

Opracowała : Barbara Zalewska
(listopad 2007)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi: ,

Komentowanie wyłączone.