lis 22

Rowerem do Grecji przez nowe kraje Unii Europejskiej

Kategoria: Scenariusze zajęć

ROWEREM DO GRECJI PRZEZ NOWE KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
(Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria).
Scenariusz lekcji dla gimnazjalistów.

Cel ogólny:
Przekazanie wiadomości o krajach Unii Europejskiej – Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Bułgarii, Grecji poprzez podzielenie się wrażeniami z wyprawy rowerowej odbytej latem 2010 r.

Cele szczegółowe
uczeń potrafi po lekcji:
- wskazać te kraje na mapie
- wymienić stolicę każdego z tych krajów
- posiada podstawowe wiadomości o pieniądzu, obyczajach, powierzchni każdego z tych krajów
- rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku
- rozumie potrzebę nauki języków obcych.

Forma:
Prelekcja z prezentacją multimedialną.

Metoda:
- słowna (prelekcja)
- pytania i odpowiedzi
- pokaz

Pomoce:
Mapa Europy, rzutnik, pendrive.

Przebieg lekcji:
1.Powitanie uczniów.
Przywitam się z uczniami po Grecku: KALIMIERA (dzień dobry).
2. Podanie tematu lekcji.
3. Rozmowa z uczniami na temat roweru.
Pytanie do uczniów: kto z was ma rower? a kto jeździ na wycieczki? Uświadamiam uczniom, że rower to wspaniały środek do rekreacji z jednoczesną możliwością poznania okolic przez które się przejeżdża. Podkreślam, że oprócz wypraw zagranicznych jeżdżę po Polsce, w ten sposób zachęcam ich do poznawania na rowerze swojej ?małej ojczyzny”.
4. Praca z mapą.
Poproszę o wskazanie na mapie krajów, które są wymienione w temacie lekcji, a które przejechałem na rowerze i wymienienie stolic tych krajów.
5. Pokaz slajdów.
Na ekranie wyświetlę slajdy ze zdjęciami z mojej wyprawy rowerowej. Przy każdym z omawianych krajów zwracam się do uczniów z pytaniem o walutę obowiązującą w tych krajach. Pokazuję także flagi narodowe. Mówię o językach i obyczajach z jakimi zetknąłem się w swojej podróży. Uświadamiam potrzebę uczenia się języków obcych, a szczególnie języka angielskiego.
6. Część końcowa.
Podsumowuję w dwóch zdaniach to co zaprezentowałem na ekranie i odpowiadam na pytania zadawane przez uczniów.

Opracowanie:
Ryszard Grześkowiak
(listopad 2010)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi: , , ,

Komentowanie wyłączone.