gru 7

Pomniki i tablice pilskie

Kategoria: Scenariusze zajęć

KONSPEKT LEKCJI REGIONALNEJ

„POMNIKI I TABLICE PILSKIE”

dla klas I-III gimnazjum
(2 godz.)

Cele ogólne:

1. Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu oraz jej związku z kulturą narodową.
2. Kontakt ze środowiskiem lokalnym w celu wytworzenia więzi międzyludzkich.
3. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
4. Wspieranie kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną
i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego w regionie.
5. Promowanie pomników i tablic ludzi, którzy przez swoją pracę i działalność na rzecz miasta i regionu zasłużyli na wielowiekową pamięć wśród potomnych.

Cele operacyjne:

1. Uczeń zdobył wiedzę na temat:

? przynależności do środowiska lokalnego, jakim jest miasto Piła
? wartości wspólnoty, środowiska
? zaznajomił się z tradycjami miasta
? poznał sylwetki ludzi, którzy zasłużyli na upamiętnienie ich na pomnikach
i tablicach

2. Uczeń zrozumiał pojęcia:

? region, racjonalizm
? dzieje miasta
? patriotyzm lokalny
? Towarzystwo Miłośników Miasta Piły /TMMP/
? pomniki, tablice pamiątkowe

1. Uczeń nabył umiejętności:

? wyszukiwania znamienitych i zasłużonych dla regionu ludzi
? penetracji i obserwacji ?skarbów’ swojej małej ojczyzny
? śledzenia i wyszukiwania tablic i pomników w swoim mieście
? wyczulenia na pamiątki z dawnych lat, które zauważy na ulicy czy budynku Miasta

Metoda:
? problemowa, ?burza mózgów”
? poszukująca – dyskusja z młodzieżą na temat pomników i tablic, które znają

Formy pracy:
1. indywidualna (próba odpowiedzi na pytania)
2. grupowa (praca w grupach)
3. dyskusja problemowa pod kierunkiem nauczyciela

Środki dydaktyczne:
1. Plansza umieszczona na stelażu: ?Pomniki i tablice pilskie”
2. Wystawa – powiększone zdjęcia i fotosy pomników i tablic na 5 stelażach
3. Wystawa książek i folderów, wycinków z czasopism pomników i tablic
4. Prywatne materiały umieszczone na stole

PLAN LEKCJI

I. Ogniwo wstępne
1. Powitanie uczniów
2. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel
3. Krótka pogadanka na temat Dnia Miasta Piły – 4 marca 2010 r.
(497 rocznica nadania praw miejskich – 1513-2010)
4. Podział uczniów na grupy. Rozdanie kartek z pytaniami. Wyjaśnienie sposobu odpowiedzi na pytania.

II. Ogniwo właściwe
1. Prelekcja nauczyciela : ?Pomniki i tablice pilskie” /według oddzielnego schematu, załączonego poniżej konspektu/
2. Promocja pracy: ?Pilskie pomniki i tablice pamiątkowe” autorstwa Alicji Bieli
/opis i zdjęcia w kolorze pomników i tablic dawnych i aktualnych – 124 s./
3. Praca w grupach. Uczniowie odpowiadają na zadane 4 pytania
4. Dyskusja na temat znanych pomników dawnej Piły /już nie istniejących/ oraz obecnych, które uczniowie mogą osobiście zobaczyć
5. Oglądanie wystawy, folderów i zdjęć /omówienie poszczególnych zdjęć przez nauczyciela/
6. Wystawa książek – rozmowa n/t zamieszczonych w książkach pomników

III. Ogniwo końcowe
1. Podsumowanie.
2. Podziękowanie opiekunowi i uczniom za udział w lekcji.
3. Zachęcenie do korzystania z Projektu: A. Bieli: ?Pomniki i tablice pilskie” oraz penetracji pomników i tablic w mieście, zwrócenie uwagi na to, komu są one poświęcone, zainteresowanie się historią swojego miasta.

Pytania skierowane do uczniów w grupach:

1. Jakie znasz pomniki dawnej Piły i gdzie się one znajdowały?
2. Wymień aktualne pomniki pilskie i wskaż ich umiejscowienie?
3. Gdzie w mieście zauważyłeś tablice pamiątkowe i komu są one poświęcone?
4. Jaki jest cel umieszczania pomników i tablic pamiątkowych w różnych miejscach miasta?

Alicja Biela
(wrzesień 2010)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.