kwi 7

Piła – moje miasto. Konspekt lekcji dla klasy IV

Kategoria: Scenariusze zajęć

Czas trwania-45 minut

Cele ogólne:
-zapoznanie uczniów z historią miasta (od powstania do 1945r.)
-uczenie miłości do ?małej ojczyzny”
-ukazanie dzieciom piękna rodzinnego miasta
-szukanie śladów starych ulic i obiektów Piły

Cele szczegółowe:
1. Po zajęciach uczeń zdobywa wiedzę na temat
-historii swojego miasta
-nazwy miasta
2. Uczeń zrozumiał pojęcia:
-herb, flaga, pieczęć miasta
-dzieje miasta
-drewniana zabudowa
-nazwę niemiecką miasta: Schneidemuhl
3. Uczeń nabył umiejętności
-śledzenia i interesowania się dziejami miasta, w którym żyje
-rozpoznawania i obserwacji ciekawych miejsc i obiektów Piły

Metoda:
-słowna: rozmowa kierowana
-praktyczna: uczniowie rozpoznają piękne miejsca, obiekty swojego miasta
-pokazowa: ilustracje Romualda Napiórkowskiego, widoki dawnej Piły

Środki dydaktyczne:
1. Fotosy dawnej Piły
2. Grafiki ukazujące piękno miasta
3. Plansze: z herbem, flagą i pieczęcią miasta
4. Rekwizyty potrzebne do odegrania scenki przedstawiającej nadanie praw miejskich: stroje króla, królowej i mieszczanina.
5. Taśma magnetofonowa z nagraniem polskiej muzyki dawnej

Przebieg lekcji:
I. Wprowadzenie:
1. Powitanie uczniów.
2. Podanie tematu lekcji.

II. Główna część zajęć:
1. Rozmowa z uczniami o powstaniu miasta:
-nadanie praw miastu w 1513r. przez króla Zygmunta I S.
-przy dźwiękach muzyki wkracza do sali wybrana grupka dzieci przebrana w stroje z
epoki i odgrywa scenkę nadania praw miejskich
-uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące flagi, herbu i pieczęci miasta, zawieszają
emblematy na tablicy
-krótka opowieść nauczyciela o drewnianej zabudowie Piły i zniszczeniu miasta przez
pożary
-omówienie ważniejszych wydarzeń z dziejów Piły wraz z pokazem starych fotografi,
ilustracji i grafik.
1605- Piła przekazana królowej Konstancji żonie Zygmunta III Wazy
1626- Wielki pożar miasta
1655- Zajęcie piły przez Szwedów i zniszczenie miasta
1709- Powtórne zajęcie i zniszczenie miasta przez Szwedów
1755- Urodził się Stanisław Staszic
1772- I rozbiór polski- Piła pod zaborem Pruskim
1807- 1815- Piła w granicach Księstwa Warszawskiego
1815- Piła ponownie pod panowanie Prus
1834- Wielki pożar miasta
1851-1881- Pierwsza linia kolejowa
1871- Powstanie w mieście sieci kanalizacyjnej i gazowni
1919- Decyzją traktatu wersalskiego Piła pozostaje w granicach Niemiec
1945- Wyzwolenie Piły przez wojska radzieckie i powrót do Polski
-w trakcie omawiania dziejów miasta dzieci oglądają stare pocztówki z widokami Piły

III.Część końcowa:
-przy pomocy nauczyciela dzieci odpowiadają na pytania:
1. Kto i kiedy nadaje Pile prawa miejskie?
-król Polski Zygmunt I S. 4.03. 1513r.
2. Jakiej królowej przekazano nasze miasto?
-Piła została przekazana królowej Konstancji-żonie Zygmunta III Wazy
3. Co spowodowało spustoszenia miasta na przestrzeni dziejów?
-pożary miasta 1626, 1781, 1834.
-zniszczenia przez Szwedów 1655
-rozbiory polski (Piła znalazła się pod panowaniem Pruskim)
-II wojna światowa, przemarsz wojsk niemieckich, rosyjskich
4. Podaj nazwisko osoby najbardziej związanej z Piłą
-Stanisław Staszic
5. Dlaczego Piła tak prężnie rozwijała się po 1922r.
-Niemcy chcieli uczynić z Piły silny ośrodek germanizacyjny tuż nad granicą z
Polską

Na zakończenie nauczyciel zaprasza dzieci do obejrzenia wystawki dotyczącej historii Piły

Bibliografia
:
Biela Alicja: Edukacja regionalna w Pile. – Piła: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, 2004
Boras Zygmunt, Dworecki Zbigniew: Piła. Zarys dziejów. – Piła: Urząd Miejski, 1993
Milczyński Andrzej: Herb i barwa miasta. – Piła: Biblioteka pilska, 1999

Opracowanie:
Iwona Wołejko
(kwiecień 2008)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi: ,

Komentowanie wyłączone.