maj 17

Michniów – Mauzoleum Walki i Męczeństwa Wsi Polskich

Kategoria: Scenariusze zajęć

„MICHNIÓW – MAUZOLEUM
WALKI I MĘCZEŃSTWA WSI POLSKICH”

konspekt lekcji historycznej dla klas I-III gimnazjum
/2 godz/

Cele ogólne:

1. Rozwijanie wiedzy o historii narodu polskiego.
2. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej.
3. Wspieranie kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się pomnażaniem dziedzictwa historycznego.
4. Wykorzystanie wiedzy i świadectwa ludzi, którzy przeżyli wojnę i przekazują tę wiedzę następnym pokoleniom, czerpanie z ich dziedzictwa.
5. Ostrzeżenie młodego pokolenia przed okrucieństwem wojny.

Cele operacyjne:

1. Uczeń zdobył wiedzę na temat:
- sytuacji wsi polskiej i kieleckiej w latach II wojny światowej ;
- dowiedział się, dlaczego właśnie wieś MICHNIÓW stała się symbolem
wszystkich wsi polskich;
- funkcji i potrzeby istnienia Mauzoleum;
- pojednania i pamięci niezbędnej dla zgody między narodami i pokoju na
świecie;
- patriotyzmu i historii II wojny światowej
- okrucieństwa, jakie niesie ze sobą nienawiść
- ważności współpracy różnych organizacji, placówek oraz instytucji
kombatanckich dla pamięci, pojednania i poszukiwania prawdy
historycznej
2. Uczeń zrozumiał pojęcia:
- pacyfikacja
- mauzoleum
- organizacje kombatanckie takie jak:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK), Ogólnopolski
Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich (OZŻBCH), Stowarzyszenie
Upamiętniające o Ofiarach Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich
(SUoOZNU), Instytut Pamięci Narodowej (IPN), Urząd ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych (UDSKiOR);
- Fundacja ?Pomnik-Mauzoleum”
3. Uczeń nabył umiejętności:
- wyszukiwania źródeł historycznych;
- posługiwania się pojęciami w słownikach;
- korzystania z zasobów multimedialnych
- poszukiwania biografii dowódców oraz partyzantów działających na
terenie Kielecczyzny

Metoda:
- problemowa ?burza mózgów”
- poszukująca – dyskusja z młodzieżą na temat II wojny światowej

Formy pracy:
- indywidualna (próba odpowiedzi na pytania nauczyciela)
- wykład na temat pacyfikacji wsi Michniów jako symbolu wszystkich wsi
polskich

Środki dydaktyczne:
- plansza umieszczona na stelażu z napisem: ?Michniów- Mauzoleum Walki
i Męczeństwa Wsi Polskich;
- wystawa – powiększone zdjęcia i fotosy na 5 stelażach
- ekran z wyświetlonymi folderami na płycie CD

PLAN LEKCJI

I. Ogniwo wstępne

1. Powitanie uczniów
2. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel
3. Wyjaśnienie pojęć razem z uczniami: pacyfikacja, mauzoleum, patriotyzm,
?Wykus”, ?Kamień”, zgrupowanie, fundacja, dowódcy i ich pseudonimy.

II. Ogniwo właściwe

Prelekcja nauczyciela przy pomocy ekranu z płytą CD i wyświetlaną
treścią.
1. Położenie geograficzne i historia wsi Michniów
2. Druga wojna światowa. Współpraca z ruchem oporu
3. Pacyfikacja wsi Michniów 12-13.07.1943 roku
- Wieś polska w czasie II wojny światowej – zarys
- Okupacja wsi kieleckiej
- Pierwszy dzień zagłady wsi – 12 lipiec 1943 r.
- Wiersze partyzanckie na Wykusie
- Kobiety wywiezione na roboty przymusowe w dniu 12.07.1943 r.
- Drugi dzień pacyfikacji – 13 lipiec 1943 r.

4. Po pacyfikacji
- Losy aresztowanych i świadków
5. Partyzanckie echa w wierszach i pieśniach
6. Wieś po wojnie
7. Pamięć o męczennikach michniowskich
- Mogiła ofiar /1943/
- Pomnik /1945/
- Kaplica św. Małgorzaty /lata 60-e/
- Izba Pamięci /1971, 1977/
- Projekt Pomnika-Mauzoleum symbolu męczeństwa wsi polskiej /od 1981/
- Pieta Michniowska /1993/
- Droga Pamięci w postaci krzyży z innych wsi polskich /od 1997/
- Dom Pamięci Narodowej / 1997/
- Tablica pamiątkowa na frontonie Domu Pamięci /2001/
8. Rocznice pacyfikacji
9. Pamięć i tradycja
10. Pomnik Mauzoleum dziś
- Działalność organizacyjna Pomnika -Mauzoleum
- Wystawy w Domu Pamięci
- Budowa nowego, multimedialnego mauzoleum (lata 2010-2012)

Promocja pracy: ?Michniów – Mauzoleum Walki i Męczeństwa
Wsi Polskich”- 2011 autorstwa Alicji Bieli
( opis treści i zdjęć w kolorze – 300 stron)

III. Ogniwo końcowe

1. Podsumowanie
2. Podziękowanie opiekunowi klasy oraz uczniom za udział w lekcji.
3. Zachęcenie do korzystania z Projektu:?Michniów – Mauzoleum Walki i
Męczeństwa Wsi Polskich” w celu poznania prawdziwej historii II wojny
światowej opartej na relacjach świadków.

Opracowanie: Alicja Biela
(maj 2011)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.