cze 1

Ludwik Braille twórcą pisma dla niewidomych

Kategoria: Scenariusze zajęć

Międzynarodowy Rok Braille’a.

Ludwik Braille twórcą pisma dla niewidomych.
Konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy V szkoły podstawowej.

Czas trwania – 45 min.

Cele ogólne:

- zapoznanie uczniów z biografią Ludwika Braille’a w związku z obchodami Międzynarodowego Roku Braille’a
- zapoznanie uczniów z historią pisma dla niewidomych
- ukazanie znaczenia wynalazku Braille’a dla niewodomych,
- kształtowanie u dzieci właściwych postaw wobec ludzi słabo widzących i niewidomych,
- zapoznanie uczniów z różnymi formami książek dla niewidomych.

Cele szczegółowe:

1. Podczas zajęć uczeń zdobywa wiedzę na temat alfabetu Braille’a i jego twórcy
2. Uczeń rozumie pojęcia : brajlon, tyflofilm, książka mówiona
3. Uczeń powinien po zajęciach:
- rozumieć rolę jaką odegrał alfabet Braille’a w życiu osób niewidzących,
- mieć świadomość, że osoby słabo widzące i niewidome są pełnowartościowymi jednostkami w naszym społeczeństwie.

Metoda:

słowna – rozmowa kierowana
praktyczna – praca w grupach
pokazowa – plansze, książki pisane alfabetem Braille’a, książki mówione, audiobooki.

Środki dydaktyczne:

plansze
książki pisane alfabetem Braille’a,
książki mówione (kasety magnetofonowe)
audiobooki (książki odtwarzane na komputerze, DVD, MP3)

Przebieg lekcji:

I. Wprowadzenie.

1. Powitanie uczniów
2. Podanie tematu lekcji
3. Ekspozycja planszy na stelażu – portret L. Braille’a

II. Główna część zajęć:

1. Biografia L. Braille’a
4 stycznia 2009 r. minęło 200 lat od urodzin L. Braille’a – francuskiego twórcy alfabetu dla niewidomych. Ludwik Braille był synem rzemieślnika zajmującego się wytwarzaniem siodeł i uprzęży. W wieku 3 lat Ludwik uszkodził sobie oko bawiąc się w warsztacie ojca. Doszło do zakażenia, które później przeniosło się także na drugie oko, co w efekcie spowodowało utratę wzroku. W wieku 10 lat Braille uzyskał stypendium w szkole dla niewidomych w Paryżu. Tam dzieci uczyły się czytać pismo, które było wypukłe. Nie mogły jednak pisać, ponieważ litery były wytłaczane w specjalnej prasie. Dopiero L. Braille opracował praktyczne pismo punktowe.
Uczniowie oglądają plansze przedstawiające alfabet Braille’a.
2. Krótkie omówienie zalet pisma oraz ukazanie znaczenia jakie odgrywa alfabet Braille’a w życiu niewidomych.
3. Informacja na temat Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.
4. Omówienie przez nauczyciela różnych rodzajów książek przeznaczonych dla niewidomych. Uczniowie oglądają książki napisane alfabetem Braille’a, słuchają fragmentu powieści Kiplinga ?Księga dżungli” zapisanego na taśmie magnetofonowej, oglądają książki, które są zapisane na płytach CD.
5. Rozmowa z dziećmi na temat postaw ludzi zdrowych wobec osób słabo widzących i niewidomych oraz wskazanie udogodnień ułatwiających poruszanie się w codziennej rzeczywistości osób niewidomych.

III. Część końcowa:

1. Dzieci odpowiadają na pytania w swoich grupach (załącznik 1)
2. Wybrany uczeń odczytuje głośno odpowiedzi
3. Ewaluacja lekcji:
Instrukcja dla uczniów: określ swój stopień zadowolenia z dzisiejszej lekcji oraz poziom uzyskanej wiedzy przylepiając ?sklerotę” w odpowiednim miejscu (arkusz ewaluacyjny)

Bibliografia:
1. Dederko T.: Międzynarodowy Rok Ludwika Braille’a. ?Biblioteka,” 2009, nr 1, s. 10 – 11
2. Louis Braille. [on line].[dostęp 20 maja 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://wikipedia.org/wiki/Louis_Braille
3. Sękowska Z.: 200 lat szkolnictwa dla niewidomych (1784 – 1984). ?Szkoła Specjalna”, 1985, nr 3, s. 163-165
4. Śledzińska M.: Czytanie palcami. ?Gazeta Szkolna”, 2003, nr 28/29, s. 22 – 23

ZAŁACZNIK NR 1

I.W jakim kraju powstała pierwsza szkoła dla niewidomych?
a. Wielka Brytania
b. Francja
c. Austria

II. Kto wynalazł pismo dla niewidomych?
a. Ludwik Pasteur
b.Charles Barbiere
c. Ludwik Braille

III. Z ilu punktów składa się pismo dla niewidomych?
a. sześć punktów
b. dwanaście punktów
c. osiemnaście punktów

IV. Co to jest tyflofilm?
a. film przeznaczony dla nauczycieli uczących niewidomych
b. film dla niewidomych z dodatkową ścieżką dźwiękową
c. film opowiadający o życiu niewidomych

Opracowanie:
Iwona Wołłejko
(2009)

pixelstats trackingpixel

komentarze: zamknięte Tagi: , ,

Komentowanie wyłączone.