paź 22

Legenda i folklor Wielkopolski

Kategoria: Scenariusze zajęć

Legenda i folklor Wielkopolski.
Scenariusz lekcji bibliotecznej dla klasy IV szkoły podstawowej.

Czas trwania – 45 minut

Cele ogólne:

- zapoznanie uczniów z folklorem ziemi wielkopolskiej
- wzmocnienie poczucia więzi z historią obyczajami Wielkopolski
- ukazanie dzieciom piękna i bogactwa kulturowego ?małej ojczyzny”

Cele szczegółowe:

1. Po zajęciach uczeń zdobywa wiedzę na temat:
- Oskara Kolberga
- folkloru ziemi wielkopolskiej
2. Uczeń po zajęciach potrafi:
- podać znaczenie terminów : folklor, czepiec, jaka, spódnik, wołoszka, kaftan, lola, pachołek, zapaska, sznurówka.
3. Uczeń nabywa umiejętność:
- rozpoznawania strojów ludowych regionu i znajomości obyczajów ziemi wielkopolskiej

Metoda:

słowna – rozmowa kierowana, opowiadanie
praktyczna – uczniowie rozpoznają i opisują ludowy strój wielkopolski
pokazowa – oryginalny strój ludowy – plansze
dramowa – odegranie scenki obyczajowej

Środki dydaktyczne:
Komputer, rzutnik multimedialny, mapa Wielkopolski, rekwizyty do odegrania scenki przedstawiającej zwyczaje związane z chrztem dziecka: lalka, becik, kapka do chrztu, monety, taśma magnetofonowa z nagraniem wielkopolskiej muzyki ludowej, wielkopolski strój ludowy.

Przebieg lekcji:

I.Wprowadzenie

1. powitanie uczniów
2. podanie tematu lekcji

II. Główna część zajęć:

1. Krótka rozmowa z uczniami na temat folkloru polskiego i jego badacza Oskara Kolberga.
2. Przekazanie przez nauczyciela podania o ?śpiącym wojsku” ze wskazaniem na wątek historyczny i patriotyczny
3. Pokazanie na mapie tych miejscowości, z których wywodzi się wielkopolski strój ludowy
4. Przedstawienie oryginalnego stroju wielkopolskiego oraz wyświetlenie prezentacji w programie Power Point na temat niektórych elementów tego stroju
5. Odegranie przez uczniów scenki ukazującej obyczaje związane z narodzinami i chrztem dziecka
6. Wysłuchanie przez dzieci taśmy z nagraniami ludowych tańców wielkopolskich

III. Część końcowa:

Przy pomocy nauczyciela dzieci odpowiadają na pytania:
1. Co to jest folklor? (twórczość ludowa: baśnie, legendy, podania, zwyczaje, obrzędy, muzyka, tańce)
2. Jak się nazywał badacz polskiego folkloru? (Oskar Kolberg)
3. Wymień elementy kobiecego stroju ludowego (uczeń podchodzi do manekina ubranego w strój ludowy i pokazuje jego elementy: czepiec, koszulka, sznurówka, spódnik, zapaska, buty)
4. Co się składało na męski strój ludowy? (kapelusz, koszula, kamizelka, jaka, kaftan, Wołoszka, spodnie, buty
5. Ewaluacja lekcji:
W zależności od tego, czy lekcja się podobała czy też nie, każdy uczeń zostawia na ławce wybrana buźkę (uśmiechniętą lub nie)

Bibliografia:

1. Encyklopedia powszechna PWN. Wyd. 2. T.1. Warszawa: PWN, 1983
2. Encyklopedia powszechna PWN. Wyd. 2. T.2. Warszawa: PWN, 1984
3. Glapa Adam: Strój dzierżacki. W : Atlas polskich strojów ludowych. Cz.2. Z.2. Poznań: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1953
4. Glapa Adam: Strój szamotulski. W: Atlas polskich strojów ludowych.Cz.2.Z.1. Lublin: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1951
5. Górski Ryszard: Oskar Kolberg. Wyd. 2. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974
6. Zapisane w pamięci: opowieści o polskiej kulturze ludowej. Warszawa: Wydawnictwo ?Didasko”, [1998]

Opracowanie: Iwona Wołejko
(październik 2010)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.