mar 19

Katalog rzeczowy i jego budowa

Kategoria: Scenariusze zajęć

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ Z PRZYSPOSOBIENIA CZYTELNICZEGO I MEDIALNEGO

Temat: Katalog rzeczowy i jego budowa.
Uczestnicy: zaproszeni goście (nauczyciele), uczniowie kl. IB, IC.
Prowadzący: Danuta Woszczek- nauczyciel bibliotekarz

Cele:
-zapoznanie z katalogiem rzeczowym,
- budowa katalogu rzeczowego wg systemu klasyfikacji dziesiętnej,
- układ kart w katalogu,
- kształcenie umiejętności wyszukiwania książek o określonej treści lub w określonej dziedzinie,
- umiejętność układania kart katalogowych w katalogu rzeczowym,
- umiejętność zalogowania się, wypisania kart katalogowych i wyszukania danej książki w programie ,,Biblioteka”.

Pomoce: – tablice klasyfikacji dziesiętnej,
- tablice z wykazem działów literatury pięknej,
- katalog rzeczowy literatury pięknej i popularnonaukowej,
- zestaw książek z literatury pięknej i popularnonaukowej.

Tok lekcji

1. Nawiązanie do tematu lekcji.

Wyjaśnienie pojęcia katalog – ,,katalogos”(z gr.) wykaz, lista, spis przedmiotów należących do jakiegoś zbioru, w bibliotece- zbiór książek ułożonych w określonym porządku.

2. Podanie tematu lekcji i omówienie UKD (wykorzystanie plansz).

Zapoznanie z katalogami bibliotecznymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na katalog rzeczowy i jego budowę.
Omówienie klasyfikacji dziesiętnej i literowej.
Całość piśmiennictwa zgromadzonego w bibliotece szkolnej można podzielić na literaturę piękną i popularnonaukową. Cechy charakterystyczne tych grup to:
- Literatura piękna- akcja, fabuła, bohater, fikcja, piękny język.
- Literatura popularnonaukowa- informacje z określonych dziedzin wiedzy podane w przystępny i zrozumiały sposób.
Klasyfikacja dziesiętna- jest podziałem systematycznym, opartym na UKD
Katalog rzeczowy jest katalogiem systematycznym. Całość katalogu dzielona jest na dziesięć działów podstawowych(głównych). Jest to podział I stopnia.
Każdy z działów składa się z dziesięciu poddziałów (poddział II stopnia) przy czym każdy z tych poddziałów zawiera kolejne poddziały.

0- Dział główny
1- Filozofia
2- Religia
3- Nauki społeczne
4- Informatyka
5- Matematyka. Nauki przyrodnicze
6- Nauki stosowane: Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo.
7- Sztuki piękne. Rozrywki. Sport.
8- Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna.
9- Geografia. Biografie. Historia.
Klasyfikacja literowa- jest to potoczna nazwa podziału literatury, ponieważ jej działy oznaczone są symbolami literowymi.
Bw- Bajeczki, wierszyki i opowiadania dla najmłodszych
B- Baśnie, legendy, podania
Ob – Powieści i opowiadania obyczajowe
P – Powieści, opowiadania przygodowe i przyrodniczo – podróżnicze
H – Powieści i opowiadania historyczne
Prz – Powieści i opowiadania przyrodnicze
Pd – Poezja, utwory sceniczne
Sf – Powieści i opowiadania fantastyczno- naukowe
Hw – Powieści i opowiadania o II wojnie światowej

3. Omówienie układu kart w katalogu rzeczowym.

Katalog rzeczowy- grupuje karty katalogowe wg treści książek, co ułatwia odnalezienie książek na interesujący temat.

4. Ćwiczenia.

Podział uczniów na zespoły.
Każdy zespół wyszukuje w katalogu rzeczowym po dwie książki o różnej tematyce.
Po wykonaniu zadania uczniowie podają autorów książek , tytuł, rok wydania, dział i znak, miejsce na półce.
Zespoły otrzymują wypełnione karty katalogowe. Zadaniem uczniów jest prawidłowe ułożenie kart w katalogu rzeczowym i wyjaśnienie zasad ich ułożenia.
Każdy zespół wypisuje kartę katalogową w programie ,,Biblioteka”,potrafi ściągnąć opis katalogowy z Biblioteki Narodowej.
5. Podsumowanie zajęcia

Powtórzenie i podsumowanie wiadomości na temat katalogu rzeczowego, jego budowy i zastosowania w bibliotece szkolnej.

Opracowanie:
Danuta Woszczek
nauczyciel – bibliotekarz
Gimnazjum w Okonku

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi: ,

Komentowanie wyłączone.