kwi 12

Jan Paweł II – turysta

Kategoria: Scenariusze zajęć

„Jan Paweł II – turysta”
Lekcja biblioteczna dla I kl. gimnazjum

Czas trwania : 45 min

Cel ogólny:
1. Przypomnienie postaci papieża Jana Pawła II
2. Poznanie atrakcji turystycznych własnego regionu

Cele szczegółowe:
1. Uczeń zna:
- fakty związane z życiem Karola Wojtyły i pontyfikatem Jana Pawła II
- atrakcyjne miejsca własnego regionu, z uwzględnieniem miejsc gdzie przebywał Karol Wojtyła
2. Uczeń potrafi:
- zdefiniować terminy: turystyka, rekreacja, wypoczynek
- korzystać z różnych źródeł informacji w bibliotece

Metody:
1. Rozmowa kierowana
2. Praca w grupach
3. Ćwiczenia
4. Burza mózgów

Środki dydaktyczne:
1. Mapa z zaznaczonymi pielgrzymkami papieża po Polsce
2. Komputery z dostępem do Internetu
www.papież.polska.pl
www.jp2wielki.xk.pl
3. Książki i mapy o Pile i regionie
4. Wystawka ?Jan Paweł II – turysta”
5. Mapa okolic Piły (ksero)
6. Słownik języka polskiego t. 3 ; PWN Warszawa

Przebieg zajęć:

Nauczyciel wita uczniów i przedstawia temat lekcji.
Karola Wojtyły wędrowanie po Polsce, było od początku spotkaniem z Kościołem. Cyt. ?Pragnę opisać mój kościół, który się związał
z moją ziemią…aby wszystko co na niej związane, było zawiązane
w niebie…”
Urodzony i wychowany na Podbeskidziu -wcześnie rozpoczął ?swoje wędrowanie”. Najpierw w Beskidach, tych najbliższych wokół Wadowic. Wkrótce przyszły Tatry, gdzie wycieczki najczęściej odbywał z ojcem. Od najmłodszych lat uczył się jeździć na nartach.
Jego drugą pasją była woda. Kajak kojarzył Mu się z ciszą potęgującą skupienie, wzywającą do modlitwy. Przez wiele lat, również wtedy, kiedy był biskupem, arcybiskupem i kardynałem, Karol Wojtyła pływał kajakiem, zawsze z gronem przyjaciół.
W muzeum w Wadowicach można zobaczyć sprzęt kajakarski jakiego używał oraz zdjęcia. Od początku lat 50-tych do 1978 r. przepłynął wszystkie najpiękniejsze szlaki kajakowe Polski. M.in. pływał po rzece Rurzycy niedaleko Piły, gdzie fakt ten jest upamiętniony obeliskiem. Od 1993 r. szlak wodny Rurzycy nosi nazwę szlaku kajakowego im. Jana Pawła II. W 1961 r. biskup Karol Wojtyła pływał po Piławie, Drawie i Gwdzie. Wtedy też prawdopodobnie był w Pile.

Jeden z uczniów czyta wierszyk:

„Czy wy wiecie, że On jeździł rowerem
Rowerem, który Mu się często psuł.
Czy wy wiecie, że On pływał kajakiem
Kajakiem, w którym było pełno dziur.
Czy wy wiecie, że On jeździł na nartach
Na nartach, które zrobił sam.
Czy wy wiecie, że On chodził po górach
Po górach, których piękno ukazał nam.”

Nauczyciel w oparciu o słowniki omawia pojęcia: turystyka. rekreacja, wypoczynek. Jeden z uczniów odczytuje te pojęcia ze słownika języka polskiego.
Następnie nauczyciel dzieli grupę na dwie części. Pierwsza grupa w oparciu o Internet wyszukuje informacje z życia i pontyfikatu Karola Wojtyły
i odpowiada pisemnie na quiz. Druga grupa w oparciu o przewodniki turystyczne wyznacza trasę wycieczki rowerowej do miejsc, gdzie przebywał Karol Wojtyła.
Obie grupy mają po 20 minut na wykonanie tych zadań. Następnie przedstawiciel każdej z grup przedstawia swoje i kolegów dokonania. Nauczyciel sprawdza efekty pracy i wspólnie z klasą analizuje poprawność tych odpowiedzi (burza mózgów).

Wykorzystana literatura:
1. Scenariusze zajęć lekcyjnych dla nauczycieli gimnazjów; Warszawa 2000
2. Konspekt lekcji ?Czego uczy nas Jan Paweł II” oprac. Witold Zając/ Publikacje edukacyjne; www.publikacje.edu.pl
3. Z Karolem Wojtyłą wędrowanie po Polsce; Polska Agencja Informacyjna S.A. Warszawa 2002

Załącznik 1
Quiz wiedzy o Janie Pawle II

1. Imię i nazwisko Jana Pawła II to:
? Stanisław Wyszyński
? Stanisław Dziwisz
? Karol Wojtyła
? Józef Glemp

2. Wśród podanych dat wybierz te, które są związane z życiem największego Polaka:
? 18.V.1920
? 16.X.1978
? 13.V.1981
? 02.IV.2005

3. W czasie II wojny światowej Jan Paweł II pracował:
? w szpitalu
? w teatrze
? w kamieniołomach jako robotnik
? na plebani

4. Osobistą dewizą Jana Pawła II było hasło:
? Sursum corda (w górę serca)
? Totus Tuus (cały Twój)
? Ora et labora (módl się i pracuj)

5. Spotkania młodzieży, które ustanowił Ojciec Święty to:
? Wspólne Dni Młodych
? Światowe Dni Młodzieży

6. Jako jedyny papież napisał list do:
? chorych
? dzieci
? małżeństw
? wiernych

7. Jan Paweł II najbardziej lubił słuchać pieśni
? Abba Ojcze
? Barka
? Czarna Madonna
? Uwielbiajcie Pana

8. Castel Gandolfo to:
? zimowa rezydencja papieża
? letnia rezydencja papieża
? rzymski dom Jana Pawła II
? nazwa włoskiej polikliniki

9. Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu odbył wiele pielgrzymek do różnych państw. Nigdy jednak jako papież nie odwiedził:
? Bułgarii
? Rumunii
? Rosji

10. ?Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi” – to słynne słowa Jana Pawła II skierowane do rodaków podczas
? pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r.
? drugiej pielgrzymki do Polski w 1983 r.
? czwartej pielgrzymki do Polski w 1991 r.

11. Jednym z najważniejszych gestów Jana Pawła II po wylądowaniu na ziemi kraju, do którego przybył z pielgrzymką, było:
? ucałowanie ziemi
? wykonanie znaku krzyża
? przeżegnanie się
? przywitanie się z głową państwa

12. Tytuł książki napisanej przez Ojca Świętego brzmi:
? Zbliżyć się do progu nadziei
? Pamięć i tożsamość
? Między wiarą a powołaniem

13. Ojciec Święty ustanowił w modlitwie różańcowej Tajemnice:
? radosne
? bolesne
? światła
? chwalebne
14. Jan Paweł II był poliglotą. Płynnie władał:
? językiem hiszpańskim
? językiem włoskim
? językiem łacińskim
? językiem rosyjskim

15. Ojciec Święty pisał testament przez:
? jeden rok
? jeden dzień
? kilka tygodni
? cały pontyfikat

16. Według oficjalnych źródeł ostatnie słowa Ojca Świętego przed śmiercią to:
? ?Wykonało się”
? ?Amen”
? ?Módlcie się za mnie”
? ?Pozwólcie mi iść do domu Ojca”

17. Jan Paweł II został pochowany:
? Na Wawelu
? W Grotach Watykańskich
Załącznik 2

Przewodniki o Pile i regionie

1. Piła – informator miejski; Wydawnictwo Tekst Bydgoszcz
2. Szkice pilskie; Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Pile
3. Przyroda województwa pilskiego i jej ochrona; Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań
4. Rynna jezior kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik; Muzeum Stanisława Staszica Piła
5. Piła; Wydawnictwo Miasta Piły
6. Powiat pilski; Wydawnictwo Serigraph Bydgoszcz

Opracował : Ryszard Grześkowiak
CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
w Pile

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.