cze 8

Historia książki. Od pisma klinowego do e-booka.

Kategoria: Scenariusze zajęć

Czas trwania: 45 min.

I. Cele:
poznawcze: zapoznanie uczniów z historią książki od czasów jej powstania
do czasów najnowszych.
operacyjne: uczniowie potrafią wyjaśnić pojęcia:
- pismo klinowe,
- hieroglify
- papirus,
- pergamin,
- inkunabuły,
- książka elektroniczna (e-book)
- książka czytana (audiobook)

II. Środki dydaktyczne:
- strony internetowe na temat : pisma klinowego, hieroglifów, papirusów, pergaminów inkunabułów, e-booków;
- najstarsze wydania książek dostępnych w bibliotece (starodruki)
- książki współczesne z różnych dziedzin,
- komputer,
- płyty Cd z audiobookami,
- prezentacja Power Point ?Historia książki”

III. Metody: pogadanka, oglądanie, prezentacja, wystawka,

IV. Forma: zespołowa, indywidualna

V. Przebieg zajęć:
1. Przywitanie uczniów w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej
w Czarnkowie i omówienie zasad korzystania oraz zasobów biblioteki.
2. Przedstawienie tematu lekcji bibliotecznej, czyli ?Historia książki”.
3. Jakie rodzaje książek uczniowie znają? Uczniowie wymieniają te, które znają.
4. Prezentacja w komputerze na temat najstarszych form książek.
5. Uczniowie mają okazję obejrzeć stare wydania książek dostępnych
w Bibliotece oraz współcześnie wydanych z różnych dziedzin.
6. Wysłuchanie fragmentu utworów ?Wesela” Stanisława Wyspiańskiego oraz Iliady” Homera nagranych w formie książki czytanej i porównanie
z formą pisaną.
7. Wyjaśnienie pojęcia e-book oraz prezentacja w komputerze.
8. Uczniowie znajdują strony internetowe z darmowymi teksami literackimi.
9. Na zakończenie lekcji podsumowanie wszystkich wiadomości.

Opracowanie: Wioletta Dobiecka

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.