cze 8

Czesław Miłosz wobec zagłady

Kategoria: Scenariusze zajęć

Czesław Miłosz wobec zagłady – interpretacja wierszy ?Campo di Fiori”
oraz ?Biedny Chrześcijanin patrzy na getto”.

Scenariusz lekcji dla szkół ponadgimnazjalnych

1. Czas lekcji – 45 minut

2. Cele lekcji:
- uczniowie zapoznają się twórczością Czesława Miłosza dotyczące Zagłady Żydów;
- uczniowie poznają pojęcia związane z okresem wojny i okupacji: holocaust, getto;
- uczniowie poznają wiesze ?Campo dio Fiori” oraz ?Biedny Chrześcijanin patrzy na getto” oraz potrafią je interpretować;

3. Metody pracy:
- podająca,
- praca z tekstem,
- pogadanka,

4. Formy zajęć:
- zbiorowa oraz praca w grupach;

5. Materiały dydaktyczne:
- wystawa w lokalu Biblioteki nt. poety – ?Czesław Miłosz – w setną rocznicę urodzin”
- kserokopie wierszy Czesława Miłosza: ?Campo di Fiori” oraz ?Biedny Chrześcijanin patrzy na getto”.

6. Przebieg zajęć:
- powitanie klasy w bibliotece, przedstawienie tematu zajęć: Czesław Miłosz wobec zagłady – interpretacja wierszy ?Campo di Fiori” oraz ?Biedny Chrześcijanin patrzy na getto”;
- krótkie opisanie sylwetki poety i oraz prezentacja wystawy znajdującej się w lokalu Biblioteki z okazji roku 2011 – roku Czesława Miłosza;
- przestawienie uczniom przede wszystkim wojennej twórczości pisarza;
- rozdanie kserokopii wierszy i przystąpienie do głośnego ich odczytania przez uczniów,
a następnie interpretacja i analiza wierszy; przestawienie sylwetki Giordana Bruno;
- przybliżenie uczniom historii Getta Warszawskiego oraz powstania w 19.04.1943 r.;
- wiersz ?Campo di Fiori” – uczniowie wskazują, jakie wydarzenie opisuje podmiot liryczny oraz jakie wydarzenie historyczne zostało przywołane w wierszu, a także, co te wydarzenia łączy (obojętność na śmierć, na ludzkie cierpienie, bawiąc się ludzie nie zważający na zło);
- uczniowie wskazują na symbole zabawy (wino, kwiaty, owoce oraz karuzela);
- uczniowie potrafią dostrzec, jakie obowiązki spoczywają na poecie;
- przystąpienie do głośnego odczytania drugiego wiersza przez uczniów ?Biedny Chrześcijanin patrzy na getto” oraz interpretacja wiersza;
- uczniowie analizują tytuł wiersza – biedny chrześcijanin, jako ironiczne stwierdzenie, ponieważ to osoba, która boi się współodpowiedzialności za losy pomordowanych Żydów, a są nimi nawet ci, ?tylko” się przyglądają, ponieważ nie reagują na zło;
- uczniowie zauważają przywołany obraz brzydoty, zniszczenia, katastrofy, leżące wokoło rozkładające się ciała – miękka tkanka (otaczają ją pszczoły) oraz mrówki, które odbudowują tkanki twarde, inna interpretacja to porównanie owadów do szabrowników ciał;
- uczniowie zauważają, iż ogień pochłania getto warszawskie – ludzi wraz ze zwierzętami;
- uczniowie potrafią wskazać, że strażnik-kret, jako strażnika (stróża) tego, co pod ziemią a zarazem symbolizuje sumienie;
- interpretacja podmiotu lirycznego jako tego, który boi się sądu sumienia, ponieważ uprzytamnia sobie, że jest Żydem Nowego testament, czyli chrześcijaninem;
- uczniowie interpretują wioski – nie sprzeciwiając się złu i zachowując obojętność stajemy się sprzymierzeńcami śmierci;
- podsumowanie i zakończenie zajęć oraz podziękowanie za przybycie do Biblioteki.
Opracowanie: Wioletta Dobiecka

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.