cze 8

Czesław Miłosz – lekcja biblioteczna

Kategoria: Scenariusze zajęć

Czesław Miłosz – katalog szufladkowy i katalog biblioteczny SOWA.
Scenariusz lekcji bibliotecznej dla szkół ponadgimnazjalnych

1. Czas lekcji – 45 minut

2. Cele lekcji:

- uczniowie poznają twórczość Czesława Miłosza (najważniejsze informacje),
- uczniowie zapoznają się z katalogiem szufladkowym i z katalogiem elektronicznym Sowa,
- uczniowie zapoznają się z wystawą pt. ?Czesław Miłosz – w setną rocznicę urodzin”
- uczniowie uczą się pracować i wyszukiwać informacje na określony temat w katalogach bibliotecznych;

3. Metody pracy:

- podająca,
- pogadanka
- praca w katalogach bibliotecznych,

4. Formy zajęć :

- zbiorowa,
- praca indywidualna,

5. Materiały dydaktyczne:

- wystawa w lokalu Biblioteki ?Czesław Miłosz – w setną rocznicę urodzin”
- katalogi biblioteczne : szufladkowy oraz elektroniczny Sowa;
- zestaw 5 zadań dla każdego ucznia;

6. Przebieg lekcji:

- przywitanie klasy w Bibliotece Pedagogicznej w Czarnkowie,
- krótkie opisanie sylwetki Czesława Miłosza oraz prezentacja wystawy znajdującej się lokalu Biblioteki z okazji roku 2011 – roku Czesława Miłosza;
- zapoznanie uczniów z katalogiem szufladkowym, zwrócenie uwagi przede wszystkim na kartotekę osobową i ?Język polski”, gdzie znajdują się opracowania na temat poety;
- uczniowie potrafią wyszukać potrzebne informacje i zapiać potrzebne dane: imię i nazwisko, tytuł i sygnaturę poszukiwanej pozycji książkowej,
- uczniowie potrafią wyszukać informacje z katalogu szufladkowego czasopism,
- uczniowie zapoznają się z katalogiem bibliotecznym Sowa, potrafią wyszukiwać wg nazwiska i imienia autora, wg hasła przedmiotowego,
- rozdanie każdemu uczniowi karty z zestawem 5 zadań do wypełnienia na ocenę,
- praca indywidualna – uczniowie samodzielnie pracuje z katalogami szufladkowym i komputerowym Sowa,
- każdy uczeń ma za zadanie znaleźć i zapisać wraz z sygnaturami dwa utwory Czesława Miłosza z katalogu szufladkowego; dwa opracowania na temat poety (katalog Sowa) oraz jeden artykuł o Czesławie Miłoszu z katalogu czasopism (nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, tytuł, rok i numer czasopisma),
- sprawdzenie zadań wykonanych przez uczniów i wystawienie ocen,
- podziękowanie za przybycie do Biblioteki, za przeprowadzoną lekcję oraz zakończenie zajęć.

Opracowanie: Wioletta Dobiecka
CDN – PBP Filia Czarnków

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte

Komentowanie wyłączone.