kwi 2

Ćwiczenia ortograficzne – lekcja biblioteczna

Kategoria: Scenariusze zajęć

Cele:
- utrwalenie poprawnej pisowni wyrazów trudnych ortograficznie,
- rozwijanie intelektualne poprzez rozrywki umysłowe,
- rozwijanie zainteresowań (malarstwem, muzyką, poezją),
- rozbudzanie wrażliwości na piękno.

Pomoce:
- symbole jesieni (kasztany, żołędzie, jarzębina, wrzos),
-reprodukcje obrazów Józefa Chełmońskiego -Bociany, Babie Lato,
- podkład muzyczny Vivaldi.

Przebieg zajęć:
Rozmowa na temat jesieni, spostrzeżenia uczniów.
Gromadzenie słownictwa (trudnego ortograficznie), tematycznie związanego z jesienią(klasyfikując według mowy):

- rzeczowniki: żołędzie, popołudnie, kobierzec, wrażenia, kształt, wierzby, brzozy, buki, dęby, jarzębina, wrzos, kula, ścieżka, powietrze, ażur, ściółka, jeż;
- czasowniki: wirująca, fruwają (sfrunęły), snują się, prześwietlają, skrzyć się, kłuć;
- przymiotniki: żółty, żółtobrunatny, rudy, rdzawy, jasnozielony, ciemnobrązowy, rdzawożółty, dojrzały, skrzydlaty, podłużny, pierzasty, różnobarwny.
Chwila refleksu: słuchanie muzyki, kilku zdaniowej wypowiedzi, refleksja na temat obrazów Chełmońskiego. Po chwili uczniowie podzieleni na grupy otrzymują teksty szarady anagramowej i homonimu ?Jesień”. Wyjaśniam klucz do rozwiązania tych zadań:

- szarada anagramowa: tworzymy nowe wyrazy ze słów, które są pogrubione
- homonimy należy znaleźć wyrazy o jednakowym brzmieniu, lecz różnym znaczeniu.
Np.:

Jesienią nim ………. kiść winogron w sadzie dziadka, szybko ją ……….. chłopców gromadka.
(dojrzała)

Szarada anagramowa

?Jesień” (wyróżnione w tekście słowa to):
BIEG O, BA, JĘCZY, A, PANA, LOT.
Rozwiązanie: PAJĘCZYNA BABIEGO LATA.

Ułóż trzy zwrotki wiersza o jesieni z wyrazami, które razem wymienialiśmy (dla chętnych).
Wprowadzeni ćwiczeń i dyskusji aktywizuje młodzież i sprawia, że lekcja stała się ciekawsza.
Danuta Woszczek
Nauczyciel -bibliotekarz
Gimnazjum w Okonku

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi: ,

Komentowanie wyłączone.