gru 10

Co warto wiedzieć o radiu?

Kategoria: Scenariusze zajęć

Co warto wiedzieć o radiu?
Scenariusz lekcji medialnej dla uczniów gimnazjum

Cel: zapoznanie uczniów ze specyfiką radia jako jednego z rodzajów mass mediów

Cele operacyjne:
Uczeń po lekcji powinien
- znać tworzywo radia, rodzaje audycji radiowych,
- wymienić kto wynalazł radio,
- znać główne stacje radiowe w Polsce, umieć odróżniać stacje lokalne od
ogólnokrajowych,
- umieć czytać i wyszukiwać programy radiowe o określonej tematyce

Czas: 45 minut
Metody:
- pogadanka
- rozmowa
-praca w grupach

Środki dydaktyczne:
- plansze na tablicach
- materiały wydrukowane z Internetu
- wystawa książek, taśm magnetofonowych
- eksponaty starych radioodbiorników

Przebieg zajęć

1.Krótka pogadanka o radiu. Rozmowa z uczniami.
Nauczyciel pyta uczniów jakie znają stacje radiowe i jakich radiostacji słuchają. Uczniowie wymieniają : Polskie Radio, Radio Zet, RMF FM, Radio Maryja, Radio 100, Radio Eska.
Podział radia ze względu na zasięg : ogólnokrajowe, jak Polskie Radio, czy Radio Zet, i na lokalne stacje, jak : Radio Koszalin, Radio Merkury (Poznań), Radio 100.
Inny podział radia ze względu na właściciela radiostacji : radio publiczne, jak Polskie Radio, i radio niepubliczne (prywatne), jak Radio RMF FM, Radio Zet, czy Radio 100.
Inny podział : na radia świeckie i radio wyznaniowe, jak Radio Maryja.
Nauczyciel pyta :
- jakie wybierasz programy i dlaczego?
- czego dowiadujesz się z radia?
- czym różni się radio od innych mediów?
- gdzie można znaleźć informacje o programie radiowym?

2.Odczytanie definicji radia z Leksykonu PWN ?Media”(2000) :
„Radio to środek masowego przekazu, rozpowszechnia audycje adresowane do różnorodnego nieograniczonego kręgu radiosłuchaczy, które są odbierane przez odbiorniki radiowe. Techniczną stroną przekazu radiowego zajmuje się radiofonia.”
Wyjaśnienie pojęcia medium (w liczbie mnogiej – media)
Radio jako jeden z mass-mediów.
3.Twórcy radia, wynalazcy
- Guglielmo Marconi (Włochy)
- Aleksander Popow (Rosja)

4.Specyfia radia : słowo mówione
Radio nie wymaga znajomości słowa pisanego (umiejętności czytania), wystarczy SŁUCHAĆ.

Tworzywo radia:
- głos ludzki (słowo mówione)
- muzyka
- efekty specjalne

Głos oddziałuje na słuchacza skalą swojej ekspresji przez:
- barwę
- ton
- tempo
- artykulację.
Muzyka w radiu to: koncerty, recitale, piosenki, występy chórów, zespołów, orkiestr, programy muzyczne typu ?Muzyka i Aktualności”. Muzyka pełni funkcje ilustracyjne np. w słuchowisku.
Efekty akustyczne to ilustracja tekstu, dekoracja dźwiękowa zastępująca opis w tekście.
Cisza to zaprzeczenie dźwięku, zabieg akustyczny i kompozycyjny.

5.Cechy radia
- błyskawiczny przekaz, łatwość w dotarciu do odbiorcy
- łatwość recepcji – można je słuchać w dowolnym czasie i miejscu
- absorbuje nas mniej, niż telewizja (absorbuje tylko słuch)
- to główne źródło wiadomości społeczno-politycznych i innych
- daje poczucie BEZPOŚREDNIOŚCI I SPONTANICZNOŚCI

6.Jakie są funkcje (zadania) radia?
- dostarcza informacji o bieżących wydarzeniach
- przekaźnik sztuki (muzyki i literatury), kształtuje gusty artystyczne
(muzyczne i literackie)
- nośnik specyficznej sztuki radiowej (audycje), kształtuje wyobraźnię
słuchaczy

7. Rodzaje audycji radiowych
- informacyjne
- edukacyjne
- rozrywkowe
- inne.

8. Gatunki i rodzaje programów radiowych
- komunikat, informacja, wiadomość – to najstarsza forma twórczości radiowej
- komentarz – towarzyszy często komunikatowi, informacji, ma na celu
przekonać słuchaczy do jakiegoś stanowiska, wpłynąć na ocenę czegoś
- magazyn (publicystyczny, informacyjny, artystyczny), zawiera informacje,
komentarze, dyskusje
- reportaż to relacja autora (dziennikarza radiowego) z wydarzeń rzeczywistych
- słuchowisko (teatr radiowy) to podstawowy gatunek dramaturgii radiowej;
składa się z dialogów, efektów akustycznych, muzyki.
- program muzyczny
- dżingle.
- reklama.

9.Odgadywanie gatunków radiowych przez uczniów
Nauczyciel odtwarza z magnetofonu krótkie fragmenty audycji radiowych i dżungli stacji a uczniowie odczytują jaki to typ audycji i jaka stacja (5 minut).

10.Podział na grupy i rozdanie zadań i materiałów. Praca w grupach.

11.Obejrzenie wystawy książek. Taśm magnetofonowych, radioodbiorników, plansz z zapisanymi cytatami pracowników radia.

Literatura:
1. Edukacja czytelnicza i medialna. Piła : WOM, 2000
2. Gajda Janusz : Media w edukacji. Kraków : Wydaw. Impuls, 2003, s.97-103
3. Gajda Janusz : Swoistość mass-mediów masmediów ich oddziaływanie wychowawcze. W : Edukacja medialna. Toruń: Wydaw. A. Marszałek, 2002. S. 97-103
4. Rawicka Teresa : Edukacja medialna i czytelnicza : poradnik : gimnazjum. Toruń : Wydaw. Bea Bleja, 1999
Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej. Poznań : Wydaw. Naukowe WAM, 2002, s.225-231

ZAŁĄCZNIK 1: zestawy pytań i odpowiedzi

ZESTAW 2 ( ze strony www.polskieradio.pl/80lat )
1.W którym roku rozpoczął nadawanie program radiowy emitowany ze stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego?

2.Gdzie postawiono w 1974r. najwyższy na świecie maszt i nadajnik?

3.Jakie bardzo znane audycje radiowe pojawiły się w latach 70tych na antenie Polskiego Radia? Jak nazywali się dziennikarze, którzy je prowadzili?

Odpowiedzi do zestawu 2
1.1 luty 1925r.

2 .Konstantynowo koło Gąbina

3. Lato z Radiem, Sygnały Dnia, Cztery Pory Roku. Sławomir Szof, Tadeusz Sznuk, Tadeusz Cichomski, Lesław Nowak, Antoni Mielniczuk.

ZESTAW 3 (ze strony www.polskieradio.pl/80lat/teatr )

1.W jakiej misji uczestniczy Teatr Polskiego Radia?

2.Jakie audycje, oprócz słuchowiska, przygotowuje Teatr Polskiego Radia?

3.Jakich pracowników zatrudnia Teatr Polskiego Radia?

Odpowiedzi do zestawu 3
1.Kulturotwórcza misja radiofonii publicznej

2.Adaptacje dramatu teatralnego, poezji, powieści i noweli oraz dialogu filozoficznego oraz złożone radiowe formy dokumentalne, magazyny satyryczno-rozrywkowe (ZSYP), radiopowieści (?Matysiakowie”, ?W Jezioranach”)

3.Doświadczonych reżyserów dźwięku, ilustratorów muzycznych, inspicjentów, kierowników produkcji. Współpracuje z najwybitniejszymi polskimi aktorami i lektorami.

ZESTAW 1 (ze strony www.polskieradio.pl/80lat_radiofonii )
1.Ile programów nadaje Polskie Radio i ile ma codziennie słuchaczy?

2.Na czym polega wszechstronność Polskiego Radia? Jakie są 3 sfery działania Polskiego Radia?

3.jak nazywają się 3 orkiestry Polskiego Radia? Gdzie odbywają się transmisje koncertów?

Odpowiedzi do zestawu 1
1.4 programy ogólnopolskie, 1 dla słuchaczy za granicą. 8 mln słuchaczy

2.Zaspokaja najróżniejsze potrzeby słuchaczy w dziedzinie informacyjnej, wiedzy, rozrywki realizując tym samym misję radia publicznego. 3 sfery: informacyjna, kulturotwórcza i mecenasa kultury oraz edukacyjno-poradnicza.

3.Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ?Amadeus”, Polska Orkiestra Radiowa
Transmisje odbywają się w Muzycznym Studiu Trójki im. Agnieszki Osieckiej i w Studiu Koncertowym im. Witolda Lutosławskiego.
ZESTAW 4 (ze strony www.polskieradio.pl/80lat_5programów )
1.Wymień programy Polskiego Radia.

2.Na czym polega wyjątkowość Programu 2? W jakich wydarzeniach pozwala uczestniczyć słuchaczom?  Jaki teatr tworzy Program 2?

3.Jaką misję ma Polskie Radio Bis i do jakiego odbiorcy jest skierowane?

Odpowiedzi do zestawu 4
1.Program 1, Program 2, Program 3, Polskie Radio BIS, Radio Polonia

2.Pozwala słuchaczom uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach muzycznych w Polsce, Europie i na świecie. Pielęgnuje wzorzec piękna literackiego słowa. Tworzy teatr wyobraźni.

3.Główna misja Polskiego Radia BIS to misja edukacyjna. Skierowane jest do młodego odbiorcy
ZESTAW 5: Radio 100 (ze strony http://radio100.pl )
1.W jakich godzinach nadawany jest serwis regionalny, a ile razy dziennie grany jest „Power play”?

2.W jaki dzień tygodnia i o której godzinie nadawany jest Salon Polityczny Lecha Cabańskiego?

3.O czym są programy „Setka za Grosik” i „Magazyn Filmowy”?

Odpowiedzi do zestawu 5
1.Co godzina od 7.30 do 15.30. „Power play” jest grany 5 razy dziennie.

2.Salon Polityczny nadawany jest w poniedziałki o 17.15

3.”Setka za Grosik” to radiowy kiermasz, gdzie dochodzi do kupna-sprzedaży przedmiotów oferowanych przez słuchaczy. „Magazyn Filmowy” przedstawia propozycje i recenzje filmowe.
ZESTAW 6: Radio Maryja
(ze strony http://pl.wikipedia.org/wiki/Radio_Maryja )
1.W którym roku i gdzie powstało Radio Maryja?

2.Jakie są główne elementy programu rozgłośni Radia Maryja?

3.Wymień najpopularniejsze audycje Radia Maryja.

Odpowiedzi do zestawu 6
1.Radio Maryja powstało w 1991r. w Toruniu.

2.Ewangelizacja, modlitwa, medytacja, muzyka religijna oraz publicystyka społeczno-polityczna

3.”Rozmowy niedokończone”, ?Aktualności”, katechezy, brewiarz
ZESTAW 7: Radio ESKA (ze strony www.pila.eska.pl )
1.W którym roku i gdzie powstało Radio ESKA Piła i na jakich falach nadaje?

2.Czym odróżnia się stacja od innych?

3.Co oprócz rzetelnych informacji daje Radio ESKA?

Odpowiedzi do zestawu 7
1.Radio powstało w listopadzie 1998r. jako kolejna Eska w sieci lokalnych stacji radiowych. Nadaje na fali 105,7 FM.

2.Przyjacielska atmosferą tworzoną przez prezenterów.

3.Daje codzienną szansę pozdrowienia kogoś bliskiego, rozdaje nagrody, dostarcza wzruszeń.
ZESTAW 8
1.W jaki sposób Aleksander Popow zaprezentował w 1899 swój wynalazek?
[Znajdź odpowiedź w książce Marii Ziółkowskiej "Skąd my to znamy: dzieje przedmiotów codziennego użytku". Warszawa 1975, s.66]

2.Guglielmo Marconi uzyskał łączność radiową przez Ocean Atlantycki. Podaj datę tego wydarzenia. [Znajdź odpowiedź w powyższej książce, s.67]

3.Przejrzyj program Programu II Polskiego Radia z niedzieli 9.10.2005r. „Telegazeta”) .Wymień kompozytorów, których muzyka jest prezentowana tego dnia.

Odpowiedzi do zestawu 8
1.Nawiązał łączność między wyspą Hogland w Zatoce Fińskiej a pancernikiem „Admirał Apraskin”.

2. 12.12.1901r.

3. Jan Sebastian Bach, Fryderyk Chopin, Karol Szymanowski, G.Ph. Telemann, A. Dwozak, Beethoven i in.

ZESTAW 9: Radio ZET i Trójka (ze strony www.radiozet.pl )
1.Od kiedy istnieje i gdzie ma swą siedzibę Radio ZET? Jaką ma czołówkę (hasło)? [Znajdź odpowiedź w książce "Media: leksykon PWN", Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000, s. 181]

2.Wymień 2 tytuły znanych audycji Radia ZET? Kto je prowadzi?

3.Znajdź w programie radiowym Trójki (Program 3 PR) z „TeleRzeczpospolitej” od poniedziałku do piątku 2 audycje o kulturze.

Odpowiedzi do zestawu 9
1.Ta komercyjna, informacyjno-muzyczna stacja prywatna istnieje od 1990r. , ma swą siedzibę w Warszawie. Ostatnia czołówka radia brzmi : „Radio ZET- Czułe granie”.

2.”Rozmowy rollowane”, prowadzą Edyta Jungowska i Rafał Bryndal oraz „Gość Radia ZET, prowadzi Monika Olejnik.

3. 10.47 „Przystanek Kultura”, 21.50 „Magazyn bardzo kulturalny”

Zestaw 10: Radio Merkury Poznań (ze strony www.radiomerkury.pl )
1.Od kiedy istnieje Radio Merkury jako samodzielna spółka skarbu państwa i jaki jest program tego radia?

2.Wymień 5 redakcji (działów) Radia Merkury.

3.Podaj nazwy 2 programów Radia Merkury

Odpowiedzi do zestawu 10
1.Radio istnieje od 1993 r. jako radio publiczne. W programie ma : obszerne omówienie aktualnych wydarzeń w Wielkopolsce, wydarzeń kulturalnych, prezentuje słuchowiska i reportaże.

2.Dział Informacji, Redakcja Motoryzacyjna, Dział Kultury, Dział Reportażu, Dział Publicystyki, Redakcja Sportowa, Redakcja Muzyczna.

3.”Dzień Dobry Wielkopolsko”, „Spotkania z Kulturą”.

Zestaw 11: Polskie Radio Koszalin (ze strony www.radiokoszalin.pl )
1.Gdzie oprócz Koszalina ma swoje stacje emisyjne Radio Koszalin?

2.Ilu słuchaczy Polski Północnej i Ziemi Nadnoteckiej tygodniowo słucha Radia Koszalin?

3.Jak nazywa się poranna audycja nadawana codziennie od 6 do 9 rano, a jak nazywa się słuchowisko nadawane w sobotę o 22.30?

Odpowiedzi do zestawu 11
1. Piła, Słupsk, Kołobrzeg
2. 500 tys. słuchaczy tygodniowo
3. Poranna audycja to Studio Bałtyk a słuchowisko to Radiowy Teatr Sensacji

Zestaw 12: RMF – FM (ze strony http://fanfm.strefa.pl/radio )
1.Od kiedy działa i gdzie założono Radio RMF FM? Jak wyjaśnić skrót nazwy?

2.Jaka muzykę emituje to radio?

3.Ile dziennikarzy i korespondentów współpracuje z RMF FM?

Odpowiedzi do zestawu 12
1.Radio działa jako ogólnopolska komercyjna stacja od 1990r. Radio Muzyka Fakty

2.Radio emituje popularne utwory współczesne i przeboje z ostatnich 30 lat, standardy rockowe i aktualne hity młodzieżowe.

3. 40 korespondentów zagranicznych i ponad 100 dziennikarzy i reporterów w kraju

ZAŁĄCZNIK 2: Wystawka zbiorów na lekcję „Co warto wiedzieć o radiu”

Książki
1.Aisberg E. : Radio… i telewizja? ależ to proste! Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1974 sygn. 9223

2.Birch Beverley : Guglielmo Marconi : jak radio przybliżyło świat. Warszawa : Czytelnik, 1992 (Oni Zmienili Świat) sygn. 77569

3.Boniecka Barbara, Panasiuk Jolanta : O języku audycji radiowych. Lublin : Wydaw. UMCS, 2001 sygn. 85754

4.Brodowski Aleksy, Chłabowski Jerzy, Auerbach Jerzy : Radio i telewizja : ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1971 sygn. 6565 [s.213]

5.Chojnicki Wiktor : Najprostsze odbiorniki radiofoniczne. Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987 (Zrób to Sam) sygn. 62766

6.Gwiżdż Feliks : Zwyrtałowa bacówka pod wesołym Wierchem : z przedmową Włodzimierza Wnuka. Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986 sygn. 62643

7.Kozak Witold : Radio od prostego do złożonego. Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1980 (Zrób to Sam) sygn. 34830

8.Kozak Witold : Radioamatorstwo w szkole. Wyd.4. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1975 [s. 32] sygn. 10473

9.Kumor Aleksander : Radio, telewizja, edukacja. Warszawa : Centralny Ośrodek Upowszechniania Kultury, 1986. sygn. 57509
10.Machalski Andrzej : Od młota kamiennego do rakiety kosmicznej. Wyd.2 rozsz. I popr. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1975 [s. 439] sygn. 11373

11.Migała Józef : Polskie programy radiowe w Stanach Zjednoczonych. Warszawa : Wydaw. Radia i Telewizji, 1984 sygn. 50475

12.Radio i telewizja : informacja, kultura, polityka : materiały …Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2000 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1821) sygn. 86318

13.Rusek Mirosław, Ćwirko Robert, Marciniak Wiesław : Przewodnik po elektronice. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1986 sygn. 57084 [s.160 a]

14. Wajda Kazimierz, Vogelanger : Szczepko i Tońko : dialogi radiowe z ?Wesołej Lwowskiej Fali”. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989, reprint z: Lwów 1934 sygn. 71585

15. Ziółkowska Maria : Skąd my to mamy? : dzieje przedmiotów codziennego użytku. Warszawa : Nasza Księgarnia, 1975 sygn. 11282
Czasopisma
1.Świat Wiedzy, Nauka i Technika : Radio, t.28, Guglielmo Marconi, t.265
2.TeleRzeczpospolita 1985r. s.34: Radio
3.Drozdowski Henryk : Narodziny radia . Wiedza i Życie 1996, nr 12, s.54-56
Kasety magnetofonowe : słuchowiska Polskiego Radia
1.Fredro Aleksander : Zemsta sygn. T 2013
2.Kochanowski Jan : Odprawa posłów greckich sygn. T 4470
3.Niemcewicz Julian Ursyn : Powrót posła sygn. T 4469
4.Orawski Piotr : Jam jest częścią tej siły, co wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni sygn. T 4455
5.Różewicz Tadeusz : Świadkowie albo nasza mała stabilizacja sygn. T 4453
6.Saint-Exupery Antoine : Mały Ksiażę sygn. T. 1542
7.Szekspir William : Makbet sygn. T. 4458

Opracowała:
Krystyna Szyszko (luty 2006)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi: ,

Komentowanie wyłączone.