lut 13

Antonimy w języku polskim – lekcja biblioteczna

Kategoria: Scenariusze zajęć

Cele:
Poznanie pojęcia „antonim”, rozwiązanie znaczenia przedrostka „anty-”, tworzenie przykładów antonimów w języku polskim.
Poznanie Biblioteki Pedagogicznej w Złotowie, funkcje bibliotek.
Przypomnienie polskich zwyczajów związanych z Adwentem, Wigilią, Bożym Narodzeniem.

Metody:
pogadanka, pokaz, rozwiązanie krzyżówki, dyskusja

Forma:
praca zbiorowa jednolita, rozwiązanie krzyżówki z hasłem WIGILIA, wolne wypowiedzi uczniów na temat polskich zwyczajów wigilijnych

Środki dydaktyczne:
zbiory biblioteczne (książki, czasopisma, płyty, dyskietki, kasety wideo, atlasy, zbiory graficzne, muzykalia); odbitka kserograficzna krzyżówek, ołówki, długopisy;
„Słownik synonimów” Andrzeja Dąbrówki i Ewy Geller. Wwa 1998 ;
„Chłopi” Władysław Reymonta, T.2.Cz.2: Zima; lub Wachowicz Barbara : Polskie wigilie – Adam Mickiewicz. Wwa 2001.

Przebieg zajęć:
Cz.1
Prezentacja Biblioteki. Wyjaśnienie nazwy. Rodzaje zbiorów i tematyka gromadzonego piśmiennictwa. Zasady korzystania. Czytelnicy.(10 min.)
Cz.2
Czytanie opisu Wigilii z powieści „Chłopi” Władysława Reymonta.(10 min)
Cz.3
Wspólne z dziećmi wyjaśnienie słów „anty”, „antonim”. Wyszukiwanie przykładów antonimów w języku polskim. Rozwiązanie krzyżówki antonimowej z hasłem: Wigilia.(10 min.)
Cz.4
Zwyczaje i obrzędy związane z
Adwentem: czasem oczekiwania na przyjście na świat Chrystusa, udział w roratach – mszy, w czasie której następuje zapalenie specjalnej świecy, wykonywanie porządków domowych. Wykonywanie ozdób choinkowych.
Wigilia, Boże Narodzenie Choinka, kolędy, ozdoby choinkowe, ozdabianie domu, lampki elektryczne, świece, uroczysty nastrój, pierwsza gwiazdka, stajenka prezenty, biały obrus, stół wigilijny, 12 postnych potraw, siano pod obrusem, pasterka o północy.(10 min.)
Podsumowanie najważniejszych polskich zwyczajów wigilijnych.
Zadanie domowe: Spróbujcie zabawić się z koleżanką (kolegą) w zgadywanie antonimów do różnych słów. Najpierw jedna osoba mówi wyraz a koleżanka (kolega) odgaduje, potem zamieniacie się rolami. Brakujących słów szukajcie w bibliotece w ?Słowniku antonimów” Andrzeja Dąbrówki ii Ewy Geller Wwa 1998. Wspólne odśpiewanie kolędy.(5 min.)

Opracowanie: Jadwiga D. Sawicz
(grudzień 2007)

pixelstats trackingpixel
komentarze: zamknięte Tagi: ,

Komentowanie wyłączone.