lis 19

PARPA

parpa


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  jest państwową jednostką budżetową, której naczelnym celem jest szeroko pojęta profilaktyka alkoholowa. Agencja zajmuje się w szczególności prowadzeniem działalności informacyjno-edukacyjnej, udzielaniem merytorycznej pomocy samorządom, instytucjom i stowarzyszeniom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W dziale Profilaktyka/System rekomendacji znajdują się materiały poradnikowe, propozycje programów profilaktycznych, adresy placówek leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży.

komentarze: Closed
lis 7

Biblioteki cyfrowe

fbc logo

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych to serwis internetowy, którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji on-line o zbiorach polskich instytucji nauki i kultury. Użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów udostępnianych bezpośrednio przez te instytucje w poszczególnych bibliotekach cyfrowych. Wybrane publikacje >>

komentarze: Closed
lis 7

Uzależnienia behawioralne

logoorangeUzależnienia behawioralne to portal adresowany do wszystkich osób, zainteresowanych problematyką tzw. uzależnień behawioralnych tj. takich, które wiążą się z określonym typem zachowań, jak np. hazard, komputer czy Internet i nie są związane z używaniem substancji psychoaktywnych.  Na stronie oferowana jest anonimowa bezpłatna pomoc specjalistów (specjalisty terapii uzależnień, lekarza, psychologa i prawnika) poprzez czat i e-mail, forum wymiany informacji, bazę wiedzy na temat uzależnień. Ponadto na stronie znajduje się wykaz placówek terapeutycznych świadczących pomoc osobom z problemami wynikającymi z uzależnień behawioralnych. Materiały edukacyjne >>

komentarze: Closed
paź 29

Fundacja ETOH

etoh

 

Materiały edukacyjne Fundacji ETOH zostały opracowane w atrakcyjnej formie pod względem merytorycznym, językowym i graficznym. Dzięki zawartym ćwiczeniom broszury do pobrania stanowią przydatne narzędzie do interaktywnej pracy. Powyższe publikacje mogą stanowić zarówno skarbnicę wiedzy do samodzielnego studiowania przez dzieci oraz ich rodziców, jak i materiał pomocniczy do realizacji zajęć edukacyjno-profilaktycznych w ramach profilaktyki uzależnień behawioralnych w szkole.

komentarze: Closed
paź 29

Poradnia narkotykowa on-line

fundacja

 

W Poradni Internetowej każdy może zadać pytanie i w łatwy sposób skierować je do specjalisty (wysyłane jest ze strony WWW, nie wymaga otwierania żadnego programu pocztowego, wystarczy kliknąć przycisk ‚wyślij’). Internauta samodzielnie decyduje, do którego spośród trzech specjalistów (lekarza, prawnika, psychologa) trafi jego pytanie. Wirtualna pomoc nie zastąpi kontaktu ze specjalistami, może jednak odegrać niebagatelną rolę w motywowaniu do odwiedzenia właściwych placówek oferujących profesjonalną pomoc uzależnionym oraz ich bliskim. Często polega na przekazaniu pakietu przydatnych informacji, daje też wsparcie osobom przeżywającym silne emocje oraz tym, które czują się zagubione lub bezradne.

komentarze: Closed
paź 16

Czasopisma profilaktyczne w naszych zbiorach

nl swiat-problemow ain serwis uzal remedium
komentarze: Closed
paź 8

Ośrodek Rozwoju Edukacji

ore
Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji udostępnia materiały z obszarów edukacji i promocji zdrowia w szkole oraz przykłady dobrych praktyk.

komentarze: Closed
paź 8

Bezpieczna szkoła

bezp

 

Bezpieczna i przyjazna szkoła - program rządowy, stanowiący narzędzie inicjowania i koordynowania na szczeblu centralnym i wojewódzkim działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Model osiągania efektów w postaci poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa został oparty na  założeniach psychologii pozytywnej i pozytywnej profilaktyki koncentrującej się głównie na rozpoznawaniu i wzmacnianiu zasobów i potencjału szkoły lub placówki i jej społeczności. Strona projektu zawiera m.in.  materiały edukacyjne z zakresu zapobiegania uzależnieniom.

komentarze: Closed
paź 5

Dopalacze

dopalacze

Interaktywna strona internetowa www.dopalaczeinfo.pl, skierowana jest do młodzieży i młodych dorosłych. Serwis jest źródłem informacji na temat ryzyka używania narkotyków oraz nowych narkotyków czyli tzw. dopalaczy, a także  przepisów prawa. Serwis może również pełnić rolę swoistego poradnika – porusza kwestie radzenia sobie m.in. z presją rówieśniczą, podejmowaniem rozważnych decyzji, udzielania pomocy osobie używającej narkotyków. W serwisie są udostępnione linki do bazy placówek pomocowych z wyszukiwarką.

komentarze: Closed
wrz 30

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

kbpnBiuro jest realizatorem polityki Ministra Zdrowia w zakresie zapobiegania narkomanii. Celem działania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest wdrażanie i koordynowanie krajowej polityki przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanej na ograniczanie używania środków odurzających i substancji psychotropowych. Organ zleca do realizacji programy prowadzące do podnoszenia skuteczności i efektywności realizowanych zadań profilaktycznych, rehabilitacyjnych i postrehabilitacyjnych. Preferowane są programy posiadające wsparcie lokalne, których zakres merytoryczny zgodny z kierunkami działań wytyczonymi przez Ministra Zdrowia.
W dziale Publikacje znajduje się szereg materiałów profilaktycznych dostępnych on line.

komentarze: Closed