paź 16

Czasopisma profilaktyczne w naszych zbiorach

nl swiat-problemow ain serwis uzal remedium
komentarze: Closed
paź 8

Ośrodek Rozwoju Edukacji

oreWydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji udostępnia materiały z obszarów edukacji i promocji zdrowia w szkole oraz przykłady dobrych praktyk.

komentarze: Closed
paź 8

Bezpieczna szkoła

bezp

 

Bezpieczna i przyjazna szkoła – program rządowy, stanowiący narzędzie inicjowania i koordynowania na szczeblu centralnym i wojewódzkim działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Model osiągania efektów w postaci poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa został oparty na  założeniach psychologii pozytywnej i pozytywnej profilaktyki koncentrującej się głównie na rozpoznawaniu i wzmacnianiu zasobów i potencjału szkoły lub placówki i jej społeczności. Strona projektu zawiera m.in.  materiały edukacyjne z zakresu zapobiegania uzależnieniom.

komentarze: Closed
paź 5

Dopalacze

dopalacze

Interaktywna strona internetowa www.dopalaczeinfo.pl, skierowana jest do młodzieży i młodych dorosłych. Serwis jest źródłem informacji na temat ryzyka używania narkotyków oraz nowych narkotyków czyli tzw. dopalaczy, a także  przepisów prawa. Serwis może również pełnić rolę swoistego poradnika – porusza kwestie radzenia sobie m.in. z presją rówieśniczą, podejmowaniem rozważnych decyzji, udzielania pomocy osobie używającej narkotyków. W serwisie są udostępnione linki do bazy placówek pomocowych z wyszukiwarką.

komentarze: Closed
wrz 30

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

kbpnBiuro jest realizatorem polityki Ministra Zdrowia w zakresie zapobiegania narkomanii. Celem działania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest wdrażanie i koordynowanie krajowej polityki przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanej na ograniczanie używania środków odurzających i substancji psychotropowych. Organ zleca do realizacji programy prowadzące do podnoszenia skuteczności i efektywności realizowanych zadań profilaktycznych, rehabilitacyjnych i postrehabilitacyjnych. Preferowane są programy posiadające wsparcie lokalne, których zakres merytoryczny zgodny z kierunkami działań wytyczonymi przez Ministra Zdrowia.
W dziale Publikacje znajduje się szereg materiałów profilaktycznych dostępnych on line.

komentarze: Closed