paź 26

Zmiana godzin pracy Biblioteki

Kategoria: uncategorized

Informujemy, że z dniem 2 listopada 2020 r. (do odwołania) Biblioteka Pedagogiczna w Pile będzie czynna:
poniedziałki w godz. 8.00 – 18.00
wtorek – piątek w godz. 8.00 – 16.00
soboty – nieczynna
Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni i czytelni zgodnie z procedurami.

komentarze: Closed
kwi 7

Cyfrowa lekcja – autorskie pomoce edukacyjne do nauczania zdalnego

Kategoria: uncategorized
 Wychowanie
Biblioteki szkolne
Kultura i sztuka
komentarze: Closed
wrz 19

HYPERREAL.INFO

Kategoria: uncategorized

Serwis jest obszernym źródłem informacji o substancjach psychoaktywnych i ich stosowaniu.
Treści serwisu oscylują wokół następujących tematów:

 • informacje o środkach chemicznych, roślinach, efektach i skutkach ubocznych spożycia substancji psychoaktywnych
 • legalizacja i depenalizacja stosowania substancji psychoaktywnych
 • relacje osób zażywających
komentarze: Closed
kwi 10

Godziny pracy Biblioteki w czasie świąt

Kategoria: uncategorized

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia br. (Wielki Piątek) Biblioteka będzie czynna w godz. 8.00 – 15.00. W Wielką Sobotę – nieczynna.

komentarze: Closed
cze 14

Informujemy, że w piątek (17 czerwca 2011) biblioteka będzie czynna w godzinach 9.00 – 16.00

Kategoria: uncategorized

Informujemy, że w piątek (17.06.2011) biblioteka będzie czynna w godzinach 9.00 – 16.00.
Przepraszamy za utrudnienie.

komentarze: Closed
mar 14

Pomoce audiowizualne dla nauczycieli

Kategoria: uncategorized

Proponujemy scenariusze i przewodniki metodyczne na elektronicznych nośnikach >>

komentarze: Closed
lut 28

Matura 2011

Kategoria: uncategorized

Matura tuż, tuż…
Maturzyści  gorączkowo poszukują przydatnej literatury i publikacji edukacyjnych z zakresu różnych przedmiotów.
Klikając na poniższy link uczniowie odkryją opracowania i materiały mogące posłużyć do przygotowania prezentacji maturalnych.
Matura 2011 >>
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

komentarze: Closed
lut 16

Nowości pedagogiczne

Kategoria: uncategorized
cachephp Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń / Dorota Klus-Stańska. Warszawa, 2010
sygn. 101 683 – 4

Dydaktyka to ta dyscyplina pedagogiki, która w powszechnym odczuciu jest kojarzona z uporządkowaniem, przejrzystą strukturą, jasnymi elementami składowymi, określonymi jako metody, zasady, środki itd. Sam przedmiot zainteresowania dydaktyki – proces nauczania i uczenia się – również postrzegany jest jako uporządkowane funkcjonalne opracowanie jasnych treści za pomocą dobrze omówionych metod działania. Ten obraz dydaktyki spełnił z pewnością swoje ważne zadania kulturowe, dzięki czemu możliwy stał się jej rozwój i usamodzielnienie dyscyplinarne. Jednak takie spojrzenie na dydaktykę nie jest jedynym możliwym.W swojej książce autorka chce zaproponować odmienny kierunek analizy, w którym zostanie rozpatrzony nie porządek, jaki można nadać dydaktyce, ale chaos, jaki może cechować ją samą i przedmiot jej badań oraz praktyk.

źródło: http://ksiegarniaprawnicza.pl

ewaluacja Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: konteksty / Red. G. Mazurkiewicz. Kraków, 2010
sygn. 102 162 – 4

Publikacja jest rezultatem współpracy osób zaangażowanych w projekt Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły, etap I i II. W ramach Programu Operacyjnego ?Kapitał Ludzki? na lata 2 W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego przedstawiono kluczowe zagadnienia i decyzje związane z wprowadzaniem w życie nowego modelu nadzoru pedagogicznego. Jedną z zasadniczych zmian jest ustalenie trzech funkcji nadzoru pedagogicznego: kontroli przestrzegania prawa, wspomagania pracy szkół i placówek oraz nauczycieli w zakresie ich działalności, a także ewaluacji działalności edukacyjnej szkół i placówek. I to właśnie ewaluacja jest przedmiotem rozważań zamieszczonych w tym tomie.

źródło:http://www.ibuk.pl

komunik Komunikowanie się: nowe wyzwania / Grażyna E. Kwiatkowska, Katarzyna Markiewicz. Lublin, 2010
sygn. 102 460

Postęp w wynikach badań, jaki dokonał się w ostatnich latach w kognitywistyce, otworzył drogę do wielu obszarów wiedzy. Jednym z nich są nauki o komunikacji, które ze względu na znaczenie społeczne szczególnie w ostatnich dwudziestu latach nabrały wymiaru interdyscyplinarnego. Im więcej wiemy
o komunikowaniu, tym więcej rodzi się pytań. Dlatego oddana publikacja stanowi ważny krok na drodze poszukiwań odpowiedzi na szereg problemów związanych z nadawcą, odbiorcą komunikatów, jaki samym procesem ich przekazu. Ze względu na poruszaną problematykę książka może stanowić interesujące kompendium wiedzy zarówno dla nauczycieli, jak i studentów kierunków nauczycielskich.

źródło: http://www.lideria.pl

nauczyciele Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli: pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem / Red. Jacek Pyżalski, Dorota Merecz. Kraków, 2010
sygn. 102 652

Niniejsza książka na podstawie wyników aktualnych reprezentatywnych badań na dużej próbie nauczycieli opisuje, jak spostrzegają oni pozytywne i negatywne czynniki występujące w ich miejscu pracy. Podjęto w niej dyskusję na temat związków między warunkami pracy nauczyciela a relacją nauczyciel ? uczeń.Dane uzupełniono o analizę jakości relacji nauczyciel ? uczeń, także w zakresie przemocy w tym wymiarze. Omówiono również konsekwencje oddziaływania warunków pracy na nauczycieli, w tym poziom wypalenia zawodowego.

źródło: http://arteum.pl

wagary Sposób na wagary: jak sobie radzić z absencją uczniów? / Anna Oleszkowicz, Olga Bąk, Anna Cieślik. Warszawa, 2010
sygn. 102 217

Wiele osób: uczniów, nauczycieli i rodziców uważa, że wagary są zjawiskiem tak starym jak szkoła i nie można im zapobiec. Z pewnością w każdej szkole mogą zdarzyć się uczniowie, którzy z jakichś powodów opuszczają lekcje. Absencja szkolna jest jednak zjawiskiem, które nie bierze się znikąd, jest zawsze objawem tego, jak uczeń czuje się w szkole, na lekcjach, w grupie rówieśników, w domu rodzinnym, w innych relacjach pozaszkolnych oraz jak radzi sobie z obowiązkami edukacyjnymi. Ważne, aby nauczyciel trafnie rozpoznawał powody unikania szkoły i podejmował działania, które ograniczą skalę tego zjawiska u konkretnego ucznia. Przyjęcie pesymistycznej wizji ? że wagary są i nic nie da się z tym zrobić, jest usprawiedliwieniem własnej bierności.

źródło: http://www.medicon.pl

adopcja Adopcja i przywiązanie: praktyczny poradnik dla rodziców / Deborah D. Gray. Sopot, 2010
sygn. 102 631

Książka podpowiada, jak nawiązać bliższe więzi, wypracować szacunek, współpracę, zaufanie i troskę między członkami rodziny adopcyjnej. Jej wielką zaletą są też opisy różnych przypadków, z jakimi zetknęła się w swojej pracy terapeutycznej autorka. Pomagają one w zrozumieniu zachowania dzieci i uwrażliwiają rodziców na ewentualne dalsze zaburzenia w okresie młodzieńczym. Potrzebom emocjonalnym i poziomom rozwoju przypisane są strategie, jakie rodzice powinni stosować, aby wzmocnić poczucie szczęścia dziecka i jego zdrowie psychiczne. Rodzice otrzymują wiele szczegółowych informacji na temat rozwoju dzieci, zwłaszcza tych, które rozwijają się nieharmonijnie. Książka pokazuje, jak stworzyć takie środowisko, które z każdego członka rodziny wydobędzie to, co najlepsze.

źródło: http://www.gwp.pl

media Nowe nowe media / Paul Levinson. Kraków, 2010
sygn. 102 623

Błyskawiczny rozwój internetowych sposobów komunikowania się sprawia, że dotychczasowe ustalenia, dotyczące nowych mediów, przestają wystarczać. Zainteresowanym możliwościami, jakie dają portale społecznościowe, wydawnictwo WAM proponuje książkę ?Nowe nowe media? Paula Levinsona, badacza, który korzysta z dobrodziejstw internetu, pilnie obserwuje jego przemiany i stara się wyciągać wnioski z doświadczeń. Nie boi się przewidywania, w jakim kierunku rozwijać się będą internetowe społeczności, tworzy przewodnik po internecie dzisiaj ? ale jego komentarze mogą także podpowiadać odbiorcom, jakie korzyści mogą oni czerpać na przykład z prowadzenia blogów.

źródło: http://tu-czytam.blogspot.com/

obywatel Społeczeństwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie / Red. Andrzej Chodubski, Lech Kacprzak. Piła, 2010
sygn. 102 439

W monografii dokonano próby zaprezentowania drogi do dokonujących się zmian, płynących z globalizacji życia politycznego, społeczno-gospodarczego i kulturowego na świecie, a szczególnie w państwach Unii.
W poszczególnych rozdziałach przedstawiono uwarunkowania prawno-instytucjonalne, proces kształtowania się wartości i świadomości demokratycznej oraz zagrożenia dla zmaterializowania się społeczeństwa obywatelskiego.

źródło: http://www.wydawnictwa.pwsz.pila.pl/

luty 2011 Więcej nowości>>>
komentarze: Closed
gru 30

Nowości dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i bibliotekarzy

Kategoria: uncategorized

Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich / pod red. Wity Szulc przy współpracy Mirosławy Furmanowskiej i Joanny Gładyszewskiej-Cyluko. – Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2010
Sygn. 102 222 – 223

Książka powstała z myślą o wszystkich zainteresowanych arteterapią, zarówno organizatorach studiów, jak i studentach, i kandydatach na inne formy zdobywania kwalifikacji arteterapeuty.
Pierwsza część to prezentacja międzynarodowej organizacji pod nazwą ECArTE i jej działalności oraz systemów kształcenia arteterapeutów w krajach europejskich należących do tej organizacji. Część druga to teksty w języku angielskim polskich autorów arteterapeutów zaprezentowane kolegom z zagranicy podczas Zgromadzenia Ogólnego ECArTE we Wrocławiu.

Źródło : http://www.atut.ig.pl/?578,arteterapia-jako-dyscyplina-akademicka-w-krajach-europejskich

Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. – Gdańsk : Wydaw. HARMONIA, 2010
Sygn. 102 182 – 183 P

Autorka w swej pracy porusza problem diagnozowanego ostatnio coraz częściej zaburzenia rozwoju, jakim jest autyzm. Pomimo przeprowadzenia wielu badań wciąż nie wiemy, jak dochodzi do jego powstania, nie potrafimy więc mu zapobiegać, a w przypadku wielu osób dobrać dającej oczekiwane efekty terapii.
Książka składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym Autorka dokonuje obszernego przeglądu stanowisk dotyczących sformułowania samej definicji autyzmu (w tym jej zakresu) oraz jego przyczyn. Czyni to w powiązaniu z opisem innych, zbliżonych pod względem objawów zaburzeń. Drugi i trzeci rozdział to próba opisu objawów autyzmu oraz zastanowienia się nad tym, jak je wykryć najwcześniej, co w sposób oczywisty może przynieść wiele pozytywnych konsekwencji. W rozdziale czwartym Autorka zawarła przegląd metod, jakimi mogą posłużyć się specjaliści przy podjęciu wczesnej interwencji wobec osób z autyzmem. Część ostatnia to swego rodzaju poradnik dla rodziców zawierający szereg rad na temat tego, co zrobić, by ułatwić rodzicom opiekę nad dzieckiem, i jakie sposoby wykorzystać w codziennej, efektywnej pracy zmierzającej do minimalizacji jego problemów w późniejszym życiu osobistym i zawodowym, a przez to do podniesienia poziomu życia jego oraz jego najbliższego otoczenia (rodziny).
Książkę swoją Autorka adresuje przede wszystkim do rodziców, którzy podejrzewają autyzm u swojego dziecka lub którzy usłyszeli już tę diagnozę.
Z pracy skorzystają też osoby zainteresowane problemem z racji rodzaju swoich studiów czy wykonywanej pracy zawodowej.

Źródło: http://www.medbook.com.pl/medhome/product.php?pline=3&code=9363&best=1&med_id=7ca106707d00be819e7aacdf0ee2353e

Dyscyplina w klasie : poradnik pedagogiczny / Kazimierz Słupek. – Kraków: Wydaw. Rubickon, 2010
Sygn. 102 180 – 181

Sprawność dydaktyczna nauczyciela nie zawsze wiąże się z pedagogicznymi umiejętnościami pozwalającymi „zapanować” nad klasą. Często podkreśla się rolę określonych predyspozycji osobowościowych, talentu i intuicji. Czy umiejętności tych można się nauczyć? Z pewnością tak. Działania nauczyciela dotyczące ładu klasowego i dyscypliny powinny wynikać z połączenia doświadczeń i wiedzy teoretycznej. W niniejszym poradniku przedstawiono koncepcje wybitnych psychologów i pedagogów: Lee Canter — dyscyplina asertywna, Frederic H. Jones — dyscyplina pozytywna, Rudolf Dreikurs — społeczny model dyscypliny, William Glasser — terapia rzeczywistości/terapia wyboru, Thomas Gordon — trening skuteczności nauczyciela.
Źródło: http://www.bookmaster.pl/dyscyplina,w,klasie,poradnik,pedagogiczny/slupek,kazimierz/ksiazka/462058.xhtml

Dziecko w świecie edukacji : przykłady zajęć kompleksowych. Bliżej integracji osoby i pedagogiki współbycia / Bronisława Dymara. – Kraków : Oficyna Wydaw. ?Impuls”, 2009
Sygn. 99 944, 101 888

To druga część publikacji Dziecko w świecie edukacji – podstawy uczenia się kompleksowego. W tomie tym jest wiele promyków i nadziei na lepszą edukację. Pierwsza część (rozdziały I-II) to opowieść o sztuce uczenia się i zmaganiach mających na celu ocalenie w ludziach współczesnych istoty człowieczeństwa.
Dalsza część główna (rozdziały III-VI) przybliża życzliwe przestrzenie interpersonalne współtworzone wraz z uczniami w kompleksowej edukacji w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i na uniwersytecie. Ukazano, że dzięki różnorodnym, a zarazem innowacyjnym działaniom najbardziej z pozoru przeciętna szkoła, może stać się przestrzenią tworzenia kultury. Uzasadniono również, że innowacyjnie prowadzona edukacja kompleksowa nie tylko dostarcza uczniom wiedzy przedmiotowej, strategicznej i autokreacyjnej, lecz także pobudza rożne sfery aktywności. Bywa źródłem fascynacji, radości i poszukiwania sensów życia oraz wartości wykonywanej pracy.
Problemy te przybliża ostatni rozdział o pedagogice współbycia, która jest odmianą personalizmu, a zarazem rezultatem kompleksowych działań. Działaniom tym towarzyszy tworzenie systemu norm i kryteriów ocen przy współudziale uczniów, systemu przekształcającego się w samoocenę, będącą podstawą uczenia się przez całe życie. W tym rozdziale omówione zostały różnorodne przestrzenie interpersonalne: przestrzeń intelektualna, mentalna, światopoglądowa, emocjonalna, terapeutyczna i autokreacyjna (metaprzestrzeń). Stanowią one syntezę integracji osoby wychowanka.
Źródło:

http://www.medicon.pl/16952-dziecko-w-swiecie-edukacji-przyklady-zajec-kompleksowych-blizej-integracji-osoby-i-pedagogiki-wspolbycia.html

Ja i grupa : trening dla uczniów / Justyna Święcicka. – Wyd. 2. – Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010
Sygn. 102 474 – 475

Publikacja zawiera zestaw zabaw i gier, które pomagają stworzyć przyjazny klimat w grupie, rozw?ają umiejętności społeczne i kreatywność uczestników. Można ze­stawiać je w dowolny sposób zależnie od wielkości grupy i inwencji prowadzącego. Książ­ka dotyka ważnego obszaru: jak będąc gimnazjalistą czuć się kimś wyjątkowym, ważnym, mieć własne zdanie, ale jednocześnie należeć do jakiejś grupy rówieśniczej, dzielić się pomysłami, pracować w zespole. Publikacja przyda się nauczycielom i wychowawcom w prowadzeniu zajęć uczących budowania dobrych relacji z innymi ludźmi.
Źródło: http://www.ksiegarnia.difin.pl

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : przewodnik / Ministerstwo Edukacji Narodowej. – Warszawa : Fundacja Fundusz Współpracy, 2010
Sygn. 102 160 – 161

Zawiera wskazówki dla nauczycieli do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno – zawodowym? : gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą / Iwona Kania. – Warszawa : Difin, 2010
Sygn. 102 190

Publikacja ma wspierać nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów oraz trenerów, chcących w systematyczny sposób pracować z uczniami, w szczególności w ramach obligatoryjnych dla szkoły i kierowanych do uczniów działań doradczych. Działania te dotyczą pomocy uczniom w procesie rozwoju, istotnych z punktu widzenia rynku pracy, kompetencji społecznych oraz przygotowaniu uczniów do samodzielnego projektowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej.
Źródło: http://www.gandalf.com.pl/b/jak-towarzyszyc-uczniom-w-rozwoju/

Jak wychowywać trudne dzieci / Andreas Mehringer. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010
Sygn. 102 175 – 176

Doktor Andreas Mehringer (1911-2004) – przez wiele lat dyrektor jednego z domów dziecka w Monachium – dzieli się z czytelnikami swym długoletnim doświadczeniem, podaje i w przystępny sposób omawia 7 reguł, które powinny być brane pod uwagę w pracy z dziećmi wymagającymi szczególnej troski:

 • traktuj dziecko poważnie
 • zaakceptuj je takie, jakie jest
 • pomóż mu się odnaleźć w grupie
 • przekonaj je, że potrafi wykonać coś, co jest przydatne
 • zaangażuj je w pracę o charakterze twórczym
 • pamiętaj, że nie ma prawdziwej pedagogiki leczniczej bez wychowania religijnego
 • badaj swoje postawy

Jak wychowywać ?trudne” dzieci jest klasyczną pozycją z zakresu pedagogiki specjalnej. Rodzice, rodzice z adopcji, opiekunowie w domach dziecka, pracownicy socjalni i wszyscy, którzy coraz częściej napotykają w swej pracy dzieci sprawiające poważne trudności wychowawcze, znajdą w niej mądre, sprawdzone, praktyczne porady.
Źródło: http://www.dobreksiazki.pl/b16882-jak-wychowywac-trudne-dzieci.htm

Jak zorganizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne : poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i nauczycieli opiekunów / Jacek Strzemieczny. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010
Sygn. 102 499 – 500

Poradnik autorstwa Jacka Strzemiecznego powstał w oparciu o doświadczenie Autora i kierowanego przez niego Centrum Edukacji Obywatelskiej: instytucji, która od roku 1994 pomaga szkołom wprowadzać do swojej pracy projekty edukacyjne. Autor z pomocą doświadczonych liderów CEO – Alicji Pacewicz, Danuty Sterny i Katarzyny Sołtan-Młodożeniec przedstawił wskazówki pomocne w organizacji i prowadzeniu edukacyjnie wartościowych projektów.
W poradniku przedstawiono przykłady projektów oraz propozycje zapisów dotyczących organizacji i prowadzenia projektów w prawie wewnątrzszkolnym, opracowane przez dyrektorów szkół mających duże doświadczenie w realizacji projektów.
Źródło: http://www.bibliotekako./news.aid,794,Jak_organizowac_i_prowadzic_gimnazjalne_projekty_edukacyjne_.html

Jestem dziewczynką, jestem chłopcem : rozwój seksualny dziecka / Monika Zielona-Jenek, Aleksandra Chodecka. – Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010
Sygn. 102 624 – 625

Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka? Jak rozwija się jego seksualność? Dlaczego trudno osobom dorosłym rozmawiać z dziećmi o sprawach intymnych? Jakie są granice normy ekspresji seksualnej oraz oznaki zaburzeń w tej sferze rozwoju? Odpowiadając na te i inne pytania, autorki w sposób świeży i przemyślany opisują pierwszy odcinek rozwoju seksualnego człowieka – dzieciństwo. „Jest to pozycja nieprzeciętna, niebanalna, staranie przemyślana, oparta na rzetelnie udokumentowanej wiedzy i na twórczej jej interpretacji”. Z recenzji prof. Marii Beisert.
Źródło:

http://www.lideria.pl/Jestem-dziewczynka-jestem-chlopcem-Jak-wspomagac-rozwoj-seksualny-dziecka/sklep/opis?nr=248929

Małe dziecko z autyzmem / Ewa Pisula. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010
Sygn. 102 481

Aktualny stan wiedzy na temat autyzmu jest wciąż niezadowalający. Widoczny jest jednak stały przyrost wiedzy w tej dziedzinie. Celem książki jest całościowa prezentacja i usystematyzowanie aktualnych informacji dotyczących uwarunkowań rozwoju małego dziecka z autyzmem, możliwości wczesnego wykrywania tego zaburzenia oraz efektów wcześnie prowadzonej terapii. Większość przytoczonych w niej danych odnosi się do dzieci w wieku od 0 do 3 lat oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Autorka podjęła kilka kontrowersyjnych problemów, jak np. przystawalność obowiązujących aktualnie kryteriów diagnostycznych autyzmu do sposobu manifestowania się symptomów u najmłodszych dzieci. Publikacja ta skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką zaburzeń rozwoju, przygotowujących się do pracy z małymi dziećmi z autyzmem.
Źródło: http://wysylkowa.pl/ks1098331.html#wiecej

Metoda projektów w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjum / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010
Sygn. 102 497 – 498

Poradnik Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając składa się z dwóch części. Pierwsza to poradnik zawierający praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania projektów edukacyjnych a w drugiej zawarto wiedzę na temat samej metody projektów.
Źródło: http://www.lscdn.pl/wai/pl/94/2185/quotMetoda_projektow_w_gimnazjum_Poradnik_dla_nauczycieli_i_dyrektorowquot__w_Bi.html

Nauczyciel a uczeń z ADHD / Wanda baranowska. – Kraków : Oficyna Wydaw. ?Impuls”, 2010
Sygn. 102 207

Choć ADHD jest najczęściej rozpoznawanym zaburzeniem rozwojowym u dzieci i młodzieży, to trudno odnaleźć w literaturze ślady analiz funkcjonowania ucznia z tym zaburzeniem, na tle zewnętrznych czynników środowiskowych. Skupianie uwagi na istocie ograniczeń dziecka podtrzymuje stereotypowe ocenianie go, jako ?nieprzystosowanego społecznie”, z jednoczesnym przypisywaniem mu intencjonalności działania.
Książka jest wynikiem poznawczego poszukiwania ucznia z ADHD w przestrzeni szkolnej, w której odnajdujemy także osoby nauczycieli, z ich osobistymi nastawieniami i ograniczeniami. Na tle medycznej, psychologicznej i pedagogicznej wiedzy o tytułowym zaburzeniu, treść książki, ukazując wyniki przeprowadzonych badań, wyjaśnia pewien łańcuch przyczynowo- skutkowy, oscylujący pomiędzy możliwościami i ograniczeniami ucznia z ADHD a nauczycielską percepcją jego problemów, która modyfikuje konkretne rozwiązania w szkolnej empirii. Co więcej, treść książki sygnalizuje mechanizm generowania określonych zachowań uczniów z ADHD pod wpływem szczególnego sposobu nauczycielskiego spostrzegania. Czytelnik, szczególnie pedagog, nauczyciel, po zapoznaniu się z treścią książki ma szansę ustalić obiektywne źródła oceniania uczniów z ADHD. Odnajdzie również w książce wskazówki do zmiany niepożądanych, choć niezamierzonych, osobistych nastawień.

Źródło:
http://www.dobraksiazka24.pl/component/content/article/135-nauczyciel-a-ucze-z-adhd-wanda-baranowska-.html

Nauczyciel – lider : jak budować autorytet? / Małgorzata Podzielska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2009
Sygn. 102 577 – 578

Każdy nauczyciel przewodzi grupie wychowanków, ale nie każdy staje się ich skutecznym liderem. Autorka prezentuje siedem zasad, które gwarantują zbudowanie niekwestionowanego autorytetu w oczach uczniów. Dzięki nim odkryjesz i rozwiniesz swoje zdolności w kierowaniu grupą, nauczysz się działać szybko i efektywnie, wykorzystując do tego celu zaangażowanie, pomysły i chęć współpracy uczniów oraz ich rodziców.
Źródło:

http://www.lideria.pl/Nauczyciel-Lider-Jak-Budowac-Autorytet-Vademecum-Wychowawcy-Malgorzata/sklep/opis?nr=222008#nclid=1e1df51043c44c5f8c02f88ad1c9ebc6

Nauczycielskie perypetie : [o wojnie wszystkich ze wszystkimi] / Dariusz Chętkowski. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 102 373

To znakomita, napisana błyskotliwie i z humorem książka opowiadająca o szkole, nauczycielach, uczniach i ich rodzicach jako najważniejszych podmiotach procesu edukacji. Chętkowski, wbrew panującej w szkołach zasadzie ?choćby cię smażono w smole, nie mów, co się działo w szkole”, realnie opisuje szkolną rzeczywistość. Jest przy tym ironiczny, krytyczny, ale i autokrytyczny oraz szczery. Z humorem opowiada o swoich codziennych perypetiach – o sukcesach, ale i o błędach. To książka zarówno dla nauczycieli uczących, jaki i dla osób przygotowujących się do zawodu lub zastanawiających się nad jego wyborem. Jak pisze autor: Doświadczenie – własne lub znajomość cudzego – naprawdę czyni nas w pracy silniejszymi. Uczy, jak być nauczycielem wprawnie rozwiązującym codzienne problemy. O wszystkim, co nam zagraża w szkole, warto wiedzieć zawczasu, aby później nie mówić jak moja koleżanka: ?Gdybym wiedziała, co mnie czeka, strzeliłabym sobie w łeb”. Warto zatem z tego doświadczenia skorzystać.
Źródło: http://www.legit.pl/ksiazka/Chetkowski-Dariusz/Nauczycielskie-perypetie,51803102276KS

Opieka – wychowanie – kształcenie : moduły edukacyjne / red. Wanda Woronowicz, Danuta Apanel. – Kraków : Oficyna Wydaw. ?Impuls”, 2010
Sygn. 101 901 – 902

Prezentowana publikacja zawiera próby i wyniki badań, porządkowania rzeczywistości, poszukiwania rozumnych sposobów, ustawiania dobrych drogowskazów, przenikliwego wytyczania celów. Wszystko po to, by z tą prędkością , jaka możliwa jest w toczącym się życiu społecznym, zbliżać się do ideału kształtowania człowieka na jego i ogólny pożytek. Celem książki jest zatem kontynuowanie dyskusji oraz wskazanie obszarów, w których jest jeszcze wiele do zrobienia. Celem jest również zwrócenie uwagi na fakt, że prawidłowo realizowana opieka, wychowanie i kształcenie stwarzają szansę prawidłowego rozwoju dziecka i poprawnego funkcjonowania w dalszym życiu. Nauki pedagogiczne to właśnie cierpliwe, roztropne, czasem błyskotliwe, a kiedy indziej nudnie przenikliwe, czujne, dalekowzroczne próby w tym zakresie. Publikacja kierowana jest do wszystkich Czytelników, przede wszystkim zaś pracowników oświaty i wychowania, chociaż także rodziców i wszystkich, którzy myślą z udręką i strapieniem o pokoleniu poruczonym im do kształtowania i wyposażania w wiedzę niezbędną do działania i pięknego życia. Tom ten zawiera nie dające się przecenić dokonania wybitnych autorów, profesora Kazimierza Denka i profesora Wojciecha Kojsa, a także badaczy wkraczających w rozległe dziedziny edukacji.
Źródło:

http://virtualo.pl/opieka-wychowanie-ksztalcenie/wanda_woronowicz/a2930i6650/

Pisanie prac i sztuka ich prezentacji / Przemysław Paweł Grzybowski, Krzysztof Sawicki. – Kraków : Oficyna Wydaw. ?Impuls”, 2010
Sygn. 102 199 – 200 P

?Pisanie prac i sztuka ich prezentacji” to opracowanie adresowane do uczniów szkół średnich i studentów pierwszych roczników, a także rodziców i nauczycieli – którzy jako twórcy i opiekunowie twórców mają kontakt z rozmaitymi pracami pisemnymi.
Posługując się bardzo przystępnym językiem, autorzy ukazują Czytelnikowi zarys zasad pisarstwa naukowego w różnych okolicznościach: od szkolnych prac n a ocenę, po artykuły naukowe. Z właściwym sobie humorem doradzają, co i jak czytać, aby napisać dobrą pracę; w jaki sposób najlepiej wyszukiwać informacje i gromadzić je na potrzeby warsztatu pisarskiego; jakich błędów unikać podczas pisania prac i oddawania ich oceniającym; w jaki sposób dopracować stronę formalną tekstu i poprawnie go zilustrować; na co zwracać uwagę zbierając materiały i pisząc prace z wykorzystaniem komputera; jak przygotować tekst do druku; w jaki sposób zachować się podczas publicznych wystąpień w klasie i na konferencji naukowej; jak korespondować z nauczycielem i współpracować podczas seminarium dyplomowego itp.
Oprócz licznych porad i wskazówek, Czytelnik znajdzie tu przewodnik bibliograficzny (ponad 500 tytułów książek z zakresu metodologii, języka, logiki, statystyki i innych dziedzin, przydatnych przy pisaniu prac), przewodnik internetowy (ponad 100 adresów stron wirtualnych bibliotek, słowników, poradników, wyszukiwarek, serwisów informacyjnych, narzędzi do analizy danych), oraz – jako ciekawostkę – kącik humoru z prac studenckich.
Książka ta może służyć piszącym różnego rodzaju prace na ocenę za przewodnik oraz jako pomoc naukowa do zajęć, np. z języka polskiego, komunikacji interpersonalnej czy metodyki pisania prac. Szczególnie przyda się maturzystom oraz uczestnikom seminariów licencjackich i magisterskich.
Jej cechą szczególną jest sposób porozumiewania się autorów z Czytelnikami. Prosto, żartobliwie i czasem wręcz dosadnie przekazują to, co w podobnych publikacjach zazwyczaj przedstawia się uczniom i studentom w zawiłych
i nudnych formach.

Źródło:

http://www.e-libera.pl/ksiazka/Grzybowski-Przemyslaw-Pawel-Sawicki-Krzysztof/Pisanie-prac-i-sztuka-ich-prezentacji,51384801602KS

Poznawcze potrzeby nauczycieli / Bartłomiej Gołek. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
Sygn. 102 364 – 365

Książka przedstawia współczesnego nauczyciela w świetle wyzwań stawianych mu przez społeczeństwo wiedzy oraz wobec nowego zestawu kompetencji zawodowych, wśród których ważne miejsce zajmują kompetencje poznawcze. Autor dzieli się z Czytelnikami analizą wyników przeprowadzonych przez siebie badań na temat potrzeb poznawczych nauczycieli (m.in. potrzeb w zakresie wiedzy pedagogicznej, wiedzy psychologicznej, wiedzy metodycznej, wiedzy dotyczącej kultury oraz technologii informacyjnych), w szczególności stanu tych potrzeb, uwarunkowań ich kształtowania oraz zaspokajania.
Źródło: http://www.poczytaj.pl/181782

Przestrzeń edukacyjna – dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne / red. Mirosław Kowalski, Agnieszka Pawlak, Anita Famała-Jurczak. – Kraków : Oficyna Wydaw. ?Impuls”, 2010

Chcąc zmienić szkoły, system oświatowy, analizuje się wieloaspektowo te czynniki, które są widoczne i których wpływ przyjęło się rozumieć. Jednak właśnie dlatego, że wydają się one oczywiste, nie można ich uznawać za naturalny stan rzeczy. Nie można nie doceniać upływającego czasu, nowych wydarzeń i nowych potrzeb zbiorowych i jednostkowych. Takie stanowisko przyjęli autorzy zbioru, wskazując, że przestrzeń edukacyjna szkoły nasycana jest wciąż nowymi treściami. [...] Dobór tekstów pokazuje różne obszary zmian wewnątrz szkoły i obszary zmian, w których szkoła musi się odnaleźć. [...] Przedstawione w tym zbiorze propozycje [...] sygnalizują zmiany, pokazują ich kontekst i znaczenie w szerzej ujętym procesie edukacyjnym. Są warte uwagi,
w ich świetle bowiem widać kierunek zmian i można dostrzec bariery w ich drogach realizacji. (Prof. dr hab. Krystyna Ferenz ( fragment Słowa wstępnego)

Źródło: http://www.poczytaj.pl/172878

Równi, ale różni : perspektywy edukacji zróżnicowanej / pod red. Enrica Vidala. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2007
Sygn. 102 237 – 239

Ruch na rzecz szkół zróżnicowanych powstał po to, aby jak największej liczbie rodziców zapewnić wolność wyboru. Rodzice powinni wybierać najlepsze według swojej opinii szkoły dla własnych dzieci. Szkoły, które pozwolą najlepiej rozwijać charakter i kształtować osobowość.
Źródło:http://www.edukacyjna.pl/ksiazka.php?id=15858

Scenariusze godzin wychowawczych : wychowanie a role płciowe / Dorota Pankowska. – Wyd. 2. – Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
Sygn. 101 911 – 912

Szkoła jest miejscem, które kształtuje osobowości i tożsamości naszych dzieci. Często jednak wzmacnia społeczne nierówności i dyskryminację obecną w społecznym życiu. Każdemu zależy, by z takimi niechcianymi zjawiskami walczyć. Autorka książki podpowiada, jak wychowywać dzieci, by stały się one osobami tolerancyjnymi, umiejącymi w sobie i w innych szanować człowieka.
Książka jest skierowana do nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci. Zawiera praktyczne scenariusze godzin wychowawczych, można ją też wykorzystać w czasie innych zajęć, odpowiednio dobierając dany scenariusz do ich tematyki.

Źródło:

http://www.bazarek.pl/produkt/1686244/scenariusze-godzin-wychowawczych-pankowska-dorota.html

Sposób na wagary : jak radzić sobie z absencją uczniów? / Anna Oleszkowicz, Olga Bąk, Anna Cieślik. – Warszawa : Difin, 2010
Sygn. 102 217

Wiele osób: uczniów, nauczycieli i rodziców uważa, że wagary są zjawiskiem tak starym jak szkoła i nie można im zapobiec. Z pewnością w każdej szkole mogą zdarzyć się uczniowie, którzy z jakichś powodów opuszczają lekcje. Absencja szkolna jest jednak zjawiskiem, które nie bierze się znikąd, jest zawsze objawem tego, jak uczeń czuje się w szkole, na lekcjach, w grupie rówieśników, w domu rodzinnym, w innych relacjach pozaszkolnych oraz jak radzi sobie z obowiązkami edukacyjnymi. Ważne, aby nauczyciel trafnie rozpoznawał powody unikania szkoły i podejmował działania, które ograniczą skalę tego zjawiska u konkretnego ucznia. Przyjęcie pesymistycznej wizji ? że wagary są i nic nie da się z tym zrobić, jest usprawiedliwieniem własnej bierności. Zaproponowane w książce metody diagnozy i postępowania z uczniem wagarującym wymagają od nauczyciela otwartości na pracę niekonwencjonalnymi metodami i wyjścia poza schemat stereotypowych zachowań nadal dość często spotykanych w naszych szkołach.
Źródło: http://wysylkowa.pl/ks1043902.html#wiecej

Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? / red. Danuta Borecka-Biernat. – Warszawa : Difin, 2010
Sygn. 102 216

Książka prezentuje ważną, zarówno pod względem merytorycznym, jak i społecznym, problematykę dotyczącą sytuacji konfliktowych w różnych środowiskach wychowawczych. Zagadnienie sposobów zmagania się
z sytuacjami konfliktowymi wydaje się aktualne w czasach, w których życie bez konfrontacji z konfliktem o charakterze społecznym nie jest czymś wyjątkowym. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez dzieci i młodzież w celu radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym oraz warunkujących je czynnikach.
Książka może budzić zainteresowanie szerokiego grona czytelników, w tym głównie studentów przygotowujących się do pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, rodziców stojących przed koniecznością rozwiązywania konfliktów z własnym dzieckiem, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych. Może stanowić cenną pomoc dla wychowawców w zrozumieniu zachowania dziecka w wieku szkolnym w sytuacjach konfliktu społecznego
i spojrzeniu na przyczyny tego zachowania z jego perspektywy. Znajomość przesłanek sposobów radzenia sobie dzieci i młodzieży w sytuacjach konfliktowych, występujących w różnych środowiskach wychowawczych, może być ważna dla społecznej praktyki wychowania.

Źródło: http://www.gandalf.com.pl/b/sytuacje-konfliktu-w-srodowisku/

Szkoła jako wspólnota osób : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Ewa Puchała. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009
Sygn. 102 248 – 249 P

Poradnik może pomóc nauczycielom i wychowawcom poznać przyczyny swoich niepowodzeń w kontakcie z uczniami i uwrażliwić na istotne, z punktu wychowawczego, problemy. Książka zawiera wiele konkretnych przykładów, które stanowią ilustrację do omawianych problemów. Oto kilka z nich:

 • budowanie osobowych relacji – jacy powinni być uczniowie
 • budowanie więzi pomiędzy nauczycielami a uczniami oraz wśród uczniów
 • rola i znaczenie granic w wychowaniu
 • język empatii – jak pomagać uczniom radzić sobie ze stanami emocjonalnymi, które przeszkadzają w dobrym zachowaniu i nauce
 • czego warto unikać – „ulubione” błędy nauczycieli
 • co warto robić – pięć „przykazań” dla nauczycieli
 • jak chronić uczniów i siebie przed niewłaściwymi zachowaniami
 • czy kary mogą zmienić człowieka
 • wszechobecna rywalizacja
 • co nauczyciele mogą zrobić, by wspierać uczniów.

Źródło: http://www.ksiegarnia-europejska.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788360475430&hthost=1&store_id=2

Technologia informacyjna w metodzie projektów / Maria Raczyńska. – Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, 2008
Sygn. 102 287 – 288

Niniejsza publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie technologia informacyjna może wspomagać metodę projektów. Punktem wyjścia do tych rozważań są wymogi społeczeństwa informacyjnego, które narzucają konieczność posługiwania się technologią informacyjną w codziennym życiu.
Książka skierowana jest do nauczycieli, studentów, szczególnie studentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych a także uczniów. Zamieszczone w niej przykłady projektów mogą stanowić inspiracje edukacyjne, mogą stać się przewodnikiem na drodze do społeczeństwa informacyjnego.

Źródło: http://www.pr.radom.pl/art/display_article.php?id=1592

Tożsamość nauczycieli / Henryka Kwiatkowska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005
Sygn. 102 482 – 483

Jest to kolejna dobrze napisana książka Henryki Kwiatkowskiej, podejmująca badania nad tożsamością nauczycieli w okresie szybkich przemian współczesności, bogata w treści, problemy do przemyślenia, wprowadzająca
w lektury do przeczytania. W wielu miejscach zachęcająca do dyskusji i badań, a przy tym napisana przystępnie i zwięźle. z recenzji prof. Z. Kwiecińskiego.

Źródło: http://www.empik.com/tozsamosc-nauczycieli-kwiatkowska-henryka,105865,ksiazka-p

Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010
Sygn. 102 604

Książka dostarcza podstawowych informacji o istocie, przyczynach i specyfice najczęściej występujących chorób przewlekłych oraz ich wpływie na dziecko i jego funkcjonowanie w szkole.
Źródło: http://www.gandalf.com.pl/b/uczniowie-z-chorobami-przewleklymi/

Vademecum wychowawcy kolonijnego / Adam Ligęza. – Kraków : Wydaw. es pe, 2010
Sygn. 101 915 – 916 P

Niniejszy poradnik to zbiór praktycznych rad i wskazówek zaczerpniętych z doświadczenia Autora i innych wychowawców. Początkujący wychowawca znajdzie tu wiele praktycznych rad popartych doświadczeniem, wiedzą z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka oraz aktami prawnymi dotyczącymi organizacji wypoczynku dzieci. Pierwsza część opisuje sposób organizacji i specyfikę życia na kolonii oraz przedstawia różne sytuacje i problemy, z jakim wychowawca może się spotkać podczas pracy z dziećmi. Druga część to zbiór trzydziestu pięciu atrakcyjnych zabaw dla dzieci. W części trzeciej zostały zamieszczone wzory prawidłowo wypełnionych dokumentów związanych z kolonią i zadaniami wychowawcy oraz spis aktów prawnych, w oparciu o które powstał niniejszy poradnik (ich znajomość jest obowiązkiem wychowawcy kolonijnego).
Źródło: http://www.tolle.pl/pozycja/vademecum-wychowawcy-kolonijnego

Witaj, piesku : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ?Impuls”, 2007
Sygn. 102 363

Publikacja stanowi połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych wskazówek dotyczących metody wspomagania dzieci w ich rozwoju, jaką jest dogoterapia. Książka ta jest zupełnie nowym ujęciem tematu. Wszystkie dotychczasowe zagadnienia dogoterapii opierały sie przede wszystkim na sferze teoretycznej, podkreślając jej zalety oraz omawiając skuteczność. Publikacja „Witaj, piesku!” zawiera wiele propozycji konkretnych zestawów ćwiczeń, które można wykorzystać na zajęciach z psem podczas zajęć z dziećmi. Stanowi źródło inspiracji własnej pracy terapeutycznej. Część teoretyczna to przegląd literatury przedmiotu, streszczenie najważniejszych doświadczeń o wartościach terapeutycznych, jakie daje człowiekowi towarzystwo zwierząt oraz o szczególnych właściwościach psa w zakresie kontaktowania i komunikowania się z ludźmi. W dalszej części przedstawiono metodykę wspomagania rozwoju umysłowego, zadania, ćwiczenia i zabawy kształtujące metodykę wspomagania rozwoju umysłowego, zadania, ćwiczenia i zabawy kształtujące czynności umysłowe dzieci. Dobór i kolejność przedstawiono według prawidłowości rozwojowych dziecka. W dodatkach zamieszczono kwestionariusz diagnostyczny, kolorowanki, wzór do ćwiczeń grafomotorycznych do wykorzystania podczas zajęć. Publikacja adresowana jest do osób pracujących z dziećmi, nie tylko z dziećmi niepełnosprawnymi, poszukujących dodatkowych, pozytywnych czynników wpływających na proces rozwojowy, zwłaszcza małych dzieci.
Źródło: http://wysylkowa.pl/ks787470.html#wiecej

Witamy w przedszkolu : wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, 2010
Sygn. 102 366 – 367

Książka prezentuje zagadnienie adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego, które nie musi być bolesnym i dokuczliwym przeżyciem, ale może stać się motorem korzystnych zmian w rozwoju dziecka.
W pozycji przedstawiono zarówno teoretyczne rozważania dotyczące zaburzeń i problemów w procesie adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego, jak i propozycje praktycznych rozwiązań, których celem jest ułatwienie dziecku nawiązania pozytywnych kontaktów w nowym dla niego otoczeniu pozarodzinnym. Pozycja przeznaczona jest dla nauczycieli przedszkolnych, studentów pedagogiki, a także rodziców.

Źródło: http://sklep.tarotnet.pl/product_info.php?products_id=843421

Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ?Impuls”, 2010
Sygn. 102 370

W dzisiejszych konsumpcyjnych czasach, gdzie współzawodnictwo, izolacja i samotność zwiększają swój zasięg, rośnie także populacja dzieci nieśmiałych, które nie radzą sobie w kontaktach społecznych. W zapobieganiu utrwalania nieśmiałości ważną rolę odgrywają oddziaływania wychowawcze nastawione na odpowiednie kształtowanie się osobowości dziecka. Jednak, gdy zaburzenia przybierają na sile, konieczne jest zastosowanie odpowiednich działań terapeutycznych. Inspiracją do podjęcia tematu były wieloletnie doświadczenia autorki w stosowaniu wizualizacji z wybranymi technikami arteterapii w terapii i wspomaganiu rozwoju dzieci. Celem praktycznym jest zaproponowanie nowej metody przydatnej w pracy terapeutyczno-wychowawczej z dziećmi nieśmiałymi. Książka zawiera część praktyczną, w której znajdują się m.in. przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem wizualizacji z wybranymi technikami arteterapii, arkusze obserwacyjne oraz arkusze oceny dzieci.
Źródło: http://wysylkowa.pl/ks1043203.html#wiec

Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. – Warszawa : Świat Książki, 2010
Sygn. 102 307

Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci, napisany przez animatorki akcji ?Cała Polska czyta dzieciom”. Jak wszczepić dziecku poczucie własnej wartości i empatię? Mądre, fachowe rady wychowawcze i konkretne wskazówki, dotyczące wspólnego czytania: ?najskuteczniejszego i najtańszego sposobu budowania zasobów wewnętrznych dziecka”.
Źródło: http://sklep.tarotnet.pl/product_info.php?products_id=843899

Wychowanie w rodzinie / pod red. Franciszka Adamskiego. – Kraków : Wydawnictwo PETRUS, 2010
Sygn. 101 919

Książka stanowi kompendium wiedzy dla rodziców, wychowawców, psychologów i tych, którzy w wychowaniu uczestniczą i którzy pomagają oraz doradzają rodzicom. Poruszone tematy (obok podstawowych zagadnień) obejmują także sferę rzadko omawianą w innych publikacjach, jak kształtowanie sumienia dziecka, czy towarzyszenie mu w przejściu przez kryzys wiary i drogich nam wartości, a także umiejętne wpływanie na jego rozumienie seksualności
i prawdy o rodzinnie. Ta książka przydać się może każdego dnia. Być może z jej pomocą i przy minimum dobrej woli uda rozwiązać się niejeden rodzinny problem.
Znakomitą jej rekomendacją są tematy oraz znane nazwiska i autorytety, które Czytelnik znajdzie w tej książce.

Źródło: http://www.wydawnictwopetrus.pl/wychowanie-w-rodzinie,61,774,produkt.html

Wygrajmy razem : wychowanie do życia w rodzinie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i specjalnej / red. Barbara Charczuk. – Kraków : Wydaw. Rubikon, 2009
Sygn. 102 291 A

Jest to zbiór różnorodnych propozycji zajęć o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. W książce zamieszczono po kilka propozycji realizacji określonego zagadnienia, co daje nauczycielowi wybór, poszerza jego warsztat pracy, a także może stać się doskonałą inspiracją dla własnych rozwiązań
Źródło: http://alejka.pl/wygrajmy-razem-scenariusze-zajec-dla-szkoly-podstawowej-i-specjalnej.html

… żeby świetlica nie była przechowalnią : wskazówki organizacyjno-metodyczne / Beata Zięba-Kołodziej, Anna Róg. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP Sp. z o.o., 2010
Sygn. 102 185 – 186 P

Teoretyczno-prawne podstawy działalności świetlic szkolnych Organizacyjne aspekty funkcjonowania świetlic szkolnych Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej.
Źródło: http://alejka.pl/zeby-swietlica-nie-byla-przechowalnia.h

Bibliotekarzom polecamy:

Biblioteka uczelniana Biblioteka jakości / red. nauk. Alina Nowak, Bolesław Ochodek. – Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010
Sygn. 102 595 BL

Celem publikacji jest próba określenia jakości działań bibliotecznych w zmieniającym się społeczeństwie. Opracowanie składa się z dziewięciu rozdziałów prezentujących spojrzenie na problem jakości w różnych aspektach, gdyż właśnie jakość obsługi klienta rozumiana jako połączenie niezawodności, terminowości, sposobu rozwiązywania problemów, skuteczność, empatia i profesjonalna postawa stanowią wartość dla czytelnika.
Źródło:

http://wydawnictwa.pwsz.pila.pl/?p=productsMore&iProduct=111&sName=biblioteka-uczelniana-biblioteka-jakosci

Bibliotekarki / Teresa Monika Rudzka. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat, 2010
Sygn. 102 458

Bibliotekarski dramat w aktach niezliczonych.
Elegancka Żywia, zapracowana Halinka, pedantyczna Marta, życzliwa pani Stenia, Agata i Kasia zawsze w potrzebie finansowej, towarzyskie układy i przepychanki, a nawet… duch. Pierwsza na polskim rynku książka o bibliotekarskich realiach. Szczera do bólu.
Źródło: http://www.empik.com/bibliotekarki-rudzka-teresa-monika,prod59048692,ksiazka-p

Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkolnej / Monika Nagowska. – Warszawa : Agencja SUKURS, 2010
Sygn. 102 441, 102 485 P, 102 484 BL

Przywołane w pierwszym rozdziale tej książki cele edukacyjne oraz zacytowane w końcowych tabelach szczegółowe umiejętności ucznia spinają klamrą proces kształcenia, o jakim traktuje podstawa programowa. Uczeń zgodnie z celem edukacyjnym każdego z przedmiotów może być kierowany do określonych kompetencji niczym po liniach równoległych – prosto, bezkolizyjnie, bezpiecznie, choć w pewnej izolacji. Tymczasem świat nie jest utkany z przebiegających w idealnym porządku linii równoległych, potrzeba jeszcze osnowy, która scali pojedyncze dziedziny wiedzy i utworzy trwały, logicznie powiązany obraz rzeczywistości. Dlatego szczegółowo opisane wymagania edukacyjne powinny służyć planowaniu korelacji międzyprzedmiotowej. Książka kierowana jest do nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli innych specjalności, których zmiany w edukacji intrygują, którzy widzą w nich wyzwanie dla własnej pomysłowości. Może (gdy przestudiują tabele z wymaganiami edukacyjnymi) opracują nowe programy, scenariusze, ciekawe konspekty, z których wszyscy skorzystamy. Zapis w preambule podstawy zobowiązujący nauczycieli do współdziałania z biblioteką to dobra podpowiedz, by skorzystać z ogromnego potencjału, drzemiącego w szkolnych książnicach, centrach multimedialnych i w samych nauczycielach bibliotekarzach.
Źródło : http://phkowalska.osdw.pl/

Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją: terapia – zabawa – nauka / Mirosława Wójtowicz. – Gdańsk : Wydaw. HARMONIA, 2010
Sygn. 102 608 – 609 BL

Książka ta jest oryginalna w swoim pomyśle. Zawiera cenne doświadczenia z pracy z dziećmi prowadzonej w bibliotece, a więc blisko książki. Opisane zajęcia w formie scenariuszy stwarzają możliwość zastosowania ich we własnej praktyce i sprawdzenia ich skuteczności. Największą wartością publikacji jest ukazanie różnych możliwości wykorzystania książki, przeżywania jej w aktywny sposób i budzenia zainteresowania książką. Prowadzi to do podniesienia motywacji do czytania, co jest obecnie jednym z najważniejszych wyznań wobec nowego „pokolenia użytkowników komputerów”. Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
Źródło : http://wysylkowa.pl/ks1103767.html#wiecej

Wybór i opracowanie:
Iwona Bukowska
(grudzień 2010)


Zakup zbiorów jest dotowany ze środków gminy Piła.

komentarze: Closed
paź 27

Motywy literackie i filmowe

Kategoria: uncategorized

Bibliografia podmiotowa Motywy literackie i filmowe, może posłużyć jako podstawa do opracowania prezentacji maturalnej z języka polskiego >> [pobierz]

komentarze: Closed