lis 3

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022

Projekty edukacyjne (Wpis na Facebooku)

 

Zapraszamy nauczycieli do udziału w naszych projektach edukacyjnych, których nadrzędnym celem jest wspomaganie szkół i placówek w zakresie realizacji kierunków polityki oświatowej państwa.

KATALOG WARTOŚCI 

DZIAŁAJ EKO-LOGICZNIE

BLIŻEJ SZTUKI

KRONIKA ZAWODÓW

komentarze: Closed
kwi 27

Biblioteka Pedagogiczna w serwisie You Tube

YT

 

Zapraszamy do subskrybowania naszych materiałów wideo

komentarze: Closed
lut 25

Oferta zajęć zdalnych

oferta online

 

 

Zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału w zajęciach dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych, które odbywają się w trybie zdalnym.
OFERTA  >>

komentarze: Closed
paź 5

Projekt edukacyjny „AKTYWNA BIBLIOTEKA”

projekt2

 

Nauczycieli i uczniów szkół i przedszkoli powiatu pilskiego zapraszamy do udziału w projekcie AKTYWNA BIBLIOTEKA, którego celem jest, m.in.:
- wspomaganie szkół i placówek w zakresie realizacji kierunku polityki oświatowej państwa,
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez niekonwencjonalne spotkania z książką,
- kształtowanie nawyku czytania,
- wykorzystanie na zajęciach bezpłatnych komputerowych aplikacji, tablicy interaktywnej oraz elementów programowania.

komentarze: Closed
paź 5

Projekt edukacyjny „KREATYWNE WYCHOWANIE”

projekt1

 

Zapraszamy do udziału w projekcie KREATYWNE WYCHOWANIE , którego celem jest, m.in.:
- wspomaganie szkół i placówek w zakresie realizacji kierunku polityki oświatowej państwa,
- zapoznanie uczniów z postawami, normami i wartościami, którymi należy kierować się w życiu,
- zwiększenie kompetencji kulturalnych i społecznych uczniów poprzez działania edukacyjne,
- rozwijanie umiejętności i zainteresowań twórczych uczniów,
- kształtowanie szacunku do symboli narodowych,
- upowszechnianie wartości przekazywanych przez papieża: w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II,
- osobista refleksja nad własnym systemem wartości.

komentarze: Closed